6 • 4 = 24
3 • 7 = 21
7 • 5 = 35
8 • 2 = 16
7 • 7 = 49
21 : 7 = 3
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
20 : 5 = 4
42 : 7 = 6

Завдання 580

30 – 18 + 42 = 54
5 – 3 + 7 = 9
40 – 24 + 56 = 72
24 – 12 + 36 = 48
4 – 2 + 6 = 8
32 – 16 + 48 = 64

Завдання 581

а
7
4
8
6
5
2
9
3
а • 8
56
32 64 48 40 16 72 24
 

56 : 8 = 7

32 : 8 = 4

64 : 8 = 8

48 : 8 = 6

40 : 8 = 5

16 : 8 = 2

72 : 8 = 9

24 : 8 = 3

Завдання 582

За три золоті монети дають 18 срібних. Скільки срібних монет дадуть за сім золотих?

Короткий запис
3 зол. м.— 18 срібн. м.
7 зол. м. — ?

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (м.) – дають срібних монет за одну золоту монету.

2) 6 • 7 = 42 (м.) – дають срібних монет за сім золотих монет.

Відповідь: за сім золотих монет дадуть 42 срібні монети.

 

Завдання 583
Довжина прямокутника 13 см, а ширина — на 5 см менша. Обчисли його периметр.
Короткий запис
Довжина— 13 см
Ширина — ?, на 5 см менша
Периметр — ?

Розв’язання

1) 13 – 5 = 8 (см) – ширина прямокутника.
(13 + 8) • 2 = 21 • 2 = 42 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: периметр пря мокутника 42 см.

 

Завдання 584
Чи залишаться терези у рівновазі, якщо на кожну шальку поставити по однаковій гирі? Залишаться у рівновазі. 10 = 30 – 20, 10 + 5 = 30 – 20 + 5

 

У скільки разів кожна величина, подана на жовтому фоні, більша за величину, подану навпроти на блакитному фоні?

2 дм 1 см : 7 см = 21 см : 7 см = 3 рази

4 дм 2 см : 7 см = 42 см : 7 см = 6 разів

5 дм 6 см : 7 см = 56 см : 7 см = 8 разів

1 м 8 дм : 6 дм = 18 дм : 6 дм = 3 рази

3 м : 6 дм = 30 дм : 6 дм = 5 разів

5 м 4 дм : 6 дм = 54 дм : 6 дм = 9 разів.

 

Завдання 586
Для приготування 7 порцій яєчні використали 14 яєць. Скільки яєць потрібно для приготування 8 таких порцій яєчні?
Короткий запис
7 п. — 14 яєць.
8 п. — ?

Розв’язання

1) 14 : 7 = 2 (яєць) – використали на 1 порцію.

2) 2 • 8 = 16 (яєць) – використали на 8 порцій.

Відповідь: потрібно 16 яєць для приготування 8 порцій яєчні.

 

Завдання 587 Порядок дій

8 • 4 + 32 = 32 + 32 = 64

8 • 8 – 36 = 64 – 36 = 28

64 : 8 + 16 = 8 + 16 = 24

8 • 7 – 15 = 56 – 15 = 41

48 – 8 • 6 = 48 – 48 = 0

24 + 8 • 9 = 24 + 72 = 96

32 : 8 + 21 = 4 + 21 = 25

8 • 5 – 21 = 40 – 21 = 19

Завдання 588

8 • 3 = 24

6 • 9 = 54

8 • 8 = 64

7 • 2 = 14

8 • 6 = 48

40 : 8 = 5

20 : 4 = 5

32 : 8 = 4

30 : 6 = 5

54 : 6 = 9

Завдання 589

65 – 37 = 28

6 • 5 = 30

3 • 9 = 27

7 • 4 = 28

92 – 65 = 27

14 + 16 = 30

Завдання 590 Рівняння

8 • х = 48
х = 48 : 8
х = 6

х • 8 = 64
х = 64 : 8
х = 8

х : 8 = 7
х = 7 • 8
х = 56

Завдання 591 Порядок дій

Слово: ЗУБ

( + ) : ( – )

1) +

2) 

3) :

(25 + 17) : (21 – 14) = 6
1) 25 + 17 = 42
2) 21 – 14 = 7
3) 42 : 7 = 6

Завдання 592

а
2
7
8
3
5
9
6
4
а • 8
16
56 64 24 40 72 48 32
 

16 : 8 = 2

56 : 8 = 7

64 : 8 = 8

24 : 8 = 3

40 : 8 = 5

72 : 8 = 9

48 : 8 = 6

32 : 8 = 4

Завдання 593

Чоловічок спочатку зробив 5 стрибків по 7 клітинок, а потім — 8 таких самих стрибків. На скільки клітинок більше чоловічок подолав потім, ніж спочатку?
Короткий запис
Спочатку — 5 стр. по 7 кл.
Потім — 8 стр. по 7 кл.
На скільки — ?

Розв’язання

1) 7 • 5 = 35 (кл.) – клітинок подолав спочатку.

2) 7 • 8 = 56 (кл.) – клітинок подолав потім.

3) 56 – 35 = 21 (кл.)

Відповідь: на 21 клітинку більше чоловічок подолав потім, ніж спочатку.

 

Завдання 594
Купили 6 зошитів, по 8 грн за кожен, і 7 ручок, по 5 грн за кожну. Скільки гривень заплатили за покупку?

Розв’язання

1) 8 • 6 = 48 (грн) – заплатили за зошити.

2) 5 • 7 = 35 (грн) – заплатили за ручки.

3) 48 + 35 = 93 (грн)

Відповідь: за покупку заплатили 93 гривні.

 

Завдання 595
Випиши окремо літери біля чисел, що діляться на 5, на 6, на 7. Отримаєш три слова.

Діляться на 5

Діляться на 6
Діляться на 7

25 30 40 35

СТІЛ

54 63 30 42
ЛІТО
63 42 35 28
ПОЛЕ

Завдання 596

У шести однакових пляшках 18 л солодкої води. Скільки літрів води у восьми таких пляшках?

Короткий запис
6 пл. — 18 л
8 пл. — ?

Розв’язання

1) 18 : 6 = 3 (л) – води у 1 пляшці.

2) 3 • 8 = 24 (л) – води у 8 пляшках.

Відповідь: у восьми таких пляшках 24 л води.

 

Завдання 597

 3 + 8  6 = 24 + 48 = 72

 9 + 6  5 = 45 + 30 = 75

24 : 8  4 = 3  4 = 12

42 : 7  8 = 6  8 = 48

9 : 3  8 = 3  8 = 24

8 : 2  7 = 4  7 = 28

18 : 6 + 18 : 3 = 3 + 6 = 9

24 : 6 + 24 : 4 = 4 + 6 = 10

Завдання 598

7 • 4 = 28

5 • 9 = 45

8 • 9 = 72

4 • 4 = 16

6 • 8 = 48

24 : 3 = 8

35 : 7 = 5

42 : 6 = 7

16 : 2 = 8

64 : 8 = 8

Завдання 599

30 – 18 + 24 = 36
5 – 3 + 4 = 6
40 – 24 + 32 = 48

72 – 56 + 32 = 48
9 – 7 + 4 = 6
63 – 49 + 28 = 42

Завдання 600

а
56
48
40
16
72
32
64
24
а : 8
7
6 5 2 9 4 8 3
 

56 : 8 = 7

48 : 8 = 6

40 : 8 = 5

16 : 8 = 2

72 : 8 = 9

32 : 8 = 4

64 : 8 = 8

24 : 8 = 3

Завдання 601

1) половину від чисел 18, 14, 6;

18 : 2 = 9

14 : 2 = 7

6 : 2 = 3

2) третину від чисел 21, 27, 15;
21 : 3 = 7
27 : 3 = 9
15 : 3 = 5
3) чверть від чисел 16, 24, 32.
16 : 4 = 4
24 : 4 = 6
32 : 4 = 8

Завдання 602

Коли Альфія витратила 8 грн, у неї залишилося в 7 разів більше грошей, ніж вона витратила. Скільки гривень було в Альфії спочатку?
Короткий запис
Витратила — 8 грн
Залишилося — ?, у 8 разів більше, ніж витратила
Було — ?

Розв’язання

1) 8  7 = 56 (грн) – залишилося в Альфії.

2) 8 + 56 = 64 (грн)

Відповідь: в Альфії спочатку було 64 гривні.

 

Завдання 603

У стаді було 80 козенят, а телят — на 20 менше. Скільки телят було у стаді?

Короткий запис

Козенят  80 тв.
Телят  ?, на 20 менше, ніж козенят

Розв’язання

80 – 20 = 60 (тв.) – серед тварин було телят в стаді.

Відповідь: у стаді було 60 телят.

 

Завдання 604
На гілці висіло 14 яблук. Подув сильний вітер, і з гілки впало а яблук. Скільки яблук залишилося на гілці? Склади вираз, який буде розв’язанням задачі. Запиши всі можливі значення, яких може набувати а.
Вираз: 14 – а
14 
 а має бути більше або рівне 0, якщо а = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

 

Завдання 605
Коли з упаковки взяли 4 пакети соку, в ній залишилося у 5 разів більше пакетів, аніж узяли. Скільки пакетів соку було в упаковці спочатку?
Короткий запис

Взяли — 4 п.
Залишилося — ?, у 5 разів більше, ніж взяли
Було — ?

Розв’язання

1) 4  5 = 20 (п.)

2) 4 + 20 = 24 (п.)

Відповідь: в упаковці спочатку було 24 пакети соку.

 

Завдання 606

40 : 8  6 = 5  6 = 30

24 : 8  5 = 3  5 = 15

16 : 8  6 = 2  6 = 12

56 : 8  7 = 7  7 = 49

32 : 8  7 = 4  7 = 28

64 : 8  6 = 8  6 = 48

72 : 8  6 = 9  6 = 54

48 : 8  7 = 6  7 = 42

Інші завдання дивись тут...