Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Будна Н., Беденко М."

Сторінка 9  До с. 17–18 (№ 89–99)

Завдання 1 Письмове віднімання

_43

  17

  26

_81

 25

 56

_74

 16

 58

_62

 24

 38

_54

 18

 36

Завдання 2  Складена задача на різницеве порівняння

Квочка мала висидіти 25 курчат. Вилупилося 9 курчат. На скільки менше курчат квочка висиділа, ніж їй залишилося висиджувати?

Короткий запис

Курчат вилупилося — 9 курчат, на ? менше

Курчат залишилося — ?, 25 курчат без 9 курчат

Вираз          (25 – 9) – 9

Розв’язання

1) 25 – 9 = 25 – 5 – 4 = 20 – 4 = 16 (к.) – курчат залишилося висиджувати.

2) 16 – 9 = 7 (к.) – на стільки менше курчат квочка висиділа, ніж їй залишилося висиджувати.

Відповідь: на 7 курчат менше квочка висиділа, ніж їй залишилося висиджувати.

Завдання 3  Рівняння

х – 34 = 16

х = 16 + 34

х = 34 + 6 + 10

х = 50

50 – 34 = 10 + (40 – 34) = 16

72 – х = 36

х = 72 – 36

х = 72 – 32 – 4

х = 36

72 – 36 = 72 – 32 – 4 = 36

До с. 19–20 (№ 100–110)

Завдання 1 Письмове додавання

_60

 48

 12

_54

 26

 28

_33

 15

 18

_64

 28

 36

_62

 47

 15

+39

  54

  93

+78

  13

  91

+58

  34

  92

+47

  25

  72

+37

  48

  85

Сторінка 10

Завдання 2 Проста задача на віднімання

У кошику було 63 яблука. На пиріг використали 18 яблук. Скільки яблук залишилося в кошику?

Короткий запис

Було — 63 яблука

Використали — 18 яблук

Залишилося — ?

Розв’язання

1) 63 – 18 = 43 + (20 – 18) = 45 (ябл.) – яблук залишилося в кошику.

Відповідь: у кошику залишилось 45 яблук.

Обернена задача на знаходження зменшуваного для пошуку числа 63

У кошику були яблука. Після того, як на пиріг використали 18 яблук, у кошику залишилося 45 яблук. Скільки яблук було в кошику спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Використали — 18 яблук

Залишилося — 45 яблук

Розв’язання

1) 45 + 18 = 45 + 5 + 13 = 63 (ябл.) – яблук було в кошику спочатку.

Відповідь: спочатку в кошику було 63 яблука.

Обернена задача на знаходження від’ємника на знаходження числа 18

У кошику було 63 яблука. Після того, як на пиріг використали декілька яблук, у кошику залишилося 45 яблук. Скільки яблук використали?

Короткий запис

Було — 63 яблука

Використали — ?

Залишилося — 45 яблук

Розв’язання

1) 63 – 45 = 63 – 43 – 2 = 18 (ябл.) – яблук використали.

Відповідь: використали 18 яблук.

До с. 20–21 (№ 111–121)

Завдання 1  Підкреслили рівність з найбільшим зменшу­ваним

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

23 + 48 = (20 + 40) + (3 + 8) = 60 + 11 = 71

37 + 16 = 37 + 3 + 13 = 40 + 13 = 53

42 – 37 = 2 + (40 – 37) = 2 + 3 = 5

87 – 49 = 87 – 47 – 2 = 40 – 2 = 38

36 + 15 = (30 + 10) + (6 + 5) = 40 + 11 = 51

74 – 17 = 54 + (20 – 17) = 54 + 3 = 57

Завдання 2 Складена задача на віднімання

На кульбабці було 23 мурашки. 8 з них пішли піш­ки, а 9 полетіли на парашутиках. Скільки мурашок залишилося?

1 спосіб

Короткий запис

Було — 23 мурашки

Пішли — 8 мурашок

Залишилося (Було) — ?

Полетіли — 9 мурашок

Залишилося — ?

Розв’язання

(23 – 8) – 9 = 6 (м.) – мурашок залишилося.

2 спосіб

Короткий запис

Було — 23 мурашки

Пішли і полетіли — ?, 8 мурашок і 9 мурашок

Залишилося — ?

Розв’язання

23 – (8 + 9) = 6 (м.) – мурашок залишилося.

Відповідь: залишилося 6 мурашок.

 

Сторінка 11

Завдання 3  Знайди периметр трикутника, довжина сторін якого 4 дм, 8 дм і 10 дм.

Розв’язання

Р = (4 + 8 + 10) = 22 (дм)

Відповідь: периметр трикутника 22 дм.

До c. 22–23 (№ 122–133)

Завдання 1 Підкресли вирази, значення яких більші за 50:

2 • 6 + 32 = 12 + 32 = 44

8 • 2 + 65 = 16 + 65 = 65 + 5 + 11 = 70 + 11 = 81

3 • 9 + 25 = 27 + 25 = 27 + 3 + 22 = 30 + 22 = 52

3 • 7 + 37 = 21 + 37 = 58

81 – 3 • 2 = 81 – 6 = 81 – 1 – 5 = 80 – 5 = 75

92 – 3 • 3 = 92 – 6 = 92 – 2 – 4 = 90 – 4 = 86

Завдання 2 Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

Купили 4 кг апельсинів, а яблук — у 2 рази більше. Скільки всього кілограмів апельсинів і яблук купили?

Короткий запис

Апельсини — 4 кг

Яблука — ?, у 2 рази більше

Всього — ?

Вираз        4 + 4 • 2

Розв’язання

1) 4 • 2 = 8 (кг) – яблук купили.

2) 4 + 8 = 12 (кг) – всього кілограмів апельсинів і яблук купили.

2 спосіб

Якщо купили 4 кг апельсинів, а яблук у 2 рази більше, це означає що на апельсини припадає 1 частина, а на яблука – 2 таких частини, тоді разом 4 • 3 = 12 (кг) – всього кілограмів апельсинів і яблук купили.

Відповідь: купили 12 кілограмів апельсинів і яблук.

Завдання 3  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Оленка купила З коробки кольорових олівців, по 6 олівців у кожній, і 5 простих олівців. Скільки всьо­го олівців купила Оленка?

Короткий запис

Кольорові — ? ол., 3 коробки по 6 олівців

Прості — 5 олівців

Всього — ?

Вираз         6 • 3 + 5

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (ол.) – кольорових олівців купила Оленка.

2) 18 + 5 = 23 (ол.) – всьо­го олівців купила Оленка.

Відповідь: Оленка купила 23 олівці.

 

Сторінка 12  До c. 23–26 (№ 134–145)

Завдання 1 Порядок дій

5 • 3 + 28 = 15 + 28 = 30 + 13 = 43

2 • 8 + 37 = 16 + 37 = 40 + 13 = 53

42 + 53 = 95

3 • (28 – 19) = 3 • (28 – 18 – 1) = 3 • 9 = 27

2 • (96 – 87) = 2 • (96 – 86 – 1) = 2 • 9 = 18

27 + 18 = 30 + 15 = 45

Завдання 2 Проста задача на знаходження суми зі змінною

У хлопчика було 33 каштани і а жолудів. Скільки всього каштанів і жолудів було у хлопчика? Склади вираз і розв’яжи задачу, якщо а = 18.

Короткий запис

Каштани — 33 штуки

Жолуді — а штук

Всього — ?

Розв’язання

а + 33 (шт.) – всього жолудів і каштанів було в хлопчика.

Якщо а = 18, тоді 33 + а = 33 + 18 = 33 + 7 + 11 = 51 (шт.)

Відповідь: у хлопчика було 51 каштанів і жолудів.

До с. 26–28 (№ 146–159)

Завдання 1 Множення

3 • 6 = 18

18 : 3 = 6

18 : 6 = 3

2 • 7 = 14

14 : 2 = 7

14 : 7 = 2

8 • 3 = 24

24 : 8 = 3

24 : 3 = 8

Завдання 2 Складена задача на знаходження невідомого доданку (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

У спортивному магазині було 100 футбольних м'я­чів. Першого дня продали 27 м'ячів, другого дня — 54 м'ячі, а наступного — решту. Скільки м'ячів про­дали в магазині третього дня?

1 спосіб

Короткий запис

І і ІІ — ?, 27 м’ячів і 54 м’ячі

ІІІ дня — ?

Всього — 100 м’ячів

Розв’язання

1) 54 + 27 = 81 (м.) – всього м'ячів про­дали за І і ІІ дні разом.

2) 100 – 81 = 19 (м.) – м'ячів про­дали в магазині третього дня.

 

 

 

 

 

2 спосіб

Спочатку можна знайти скільки продали третього і другого дні разом, а потім серед них – третього дня, тоді

Короткий запис

ІІ дня — 54 м’ячі

ІІІ дня — ?

Всього (ІІ і ІІІ дня) — ?

І дня — 27 м’ячів

Всього — 100 м’ячів

Розв’язання

1) 100 – 27 = 73 (м.) – всього м'ячів про­дали третього і другого дня.

2) 73 – 54 = 19 (м.) – м'ячів про­дали в магазині третього дня.

2 спосіб

Спочатку можна знайти скільки продали третього і першого дні разом, а потім серед них – третього дня, тоді

Короткий запис

І дня — 27 м’ячів

ІІІ дня — ?

Всього (І і ІІІ дня) — ?

ІІ дня — 54 м’ячів

Всього — 100 м’ячів

Розв’язання

1) 100 – 54 = 46 (м.) – всього м'ячів про­дали першого і третього дня.

2) 46 – 27 = 19 (м.) – м'ячів про­дали в магазині третього дня.

1 спосіб

Короткий запис

І дня — 27 м’ячів

ІІ дня — 54 м’ячі

ІІІ дня — ?

Всього — 100 м’ячів

Розв’язання

1) 100 – 27 – 54 = 19 (м.) – м'ячів про­дали в магазині третього дня.

 

 

 

 

Відповідь: третього дня у магазині продали 19 м'ячів.

 

Сторінка 13  До c. 28–30 (№ 160–174)

Завдання 1  Підкреслили вирази з однаковими значен­нями:

18 : 3 – 4 = 6 – 4 = 2

12 : 2 + 37 = 6 + 37 = 30 + 13 = 43

50 – 21 : З = 50 – 7 = 43

16 : 2 – 0 = 8 – 0 = 8

27 : З + 45 = 9 + 45 = 45 + 5 + 4 = 54

34 + 18 : 2 = 34 + 9 = 34 + 6 + 3 = 43

Завдання 2  Складена задача на зменшення у декілька разів і знаходження суми

Шаховий гурток відвідує 15 хлопчиків, а дівчаток — у З рази менше. Скільки всього дітей відвідує гурток?

Короткий запис

Хлопчики — 15 дітей

Дівчатка — ?, у 3 рази менше

Всього — ?

Вираз          15 + 15 : 3

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (д.) – дівчаток відвідує гурток.

2) 15 + 5 = 20 (д.)– всього дітей відвідує гурток.

Відповідь: гурток відвідує 20 дітей.

До с. 30–32 (№ 175–186)

Завдання 1

х • 4 = 20

х = 20 : 4

х = 5

5 • 4 = 20

4 • х = 36

х = 36 : 4

х = 9

4 • 9 = 36

х : 3 = 4

х = 4 • 3

х = 12

12 : 3 = 4

Завдання 2  Складена задача на знаходження зменшуваного

Василько читав книжку 5 днів, по 4 сторінки в день. Йому залишилося прочитати ще 12 сторінок. Скіль­ки сторінок у книжці?

Короткий запис

Було — ?

Прочитав — ? стор., 5 днів по 4 сторінки

Залишилося — 12 сторінок

Вираз           12 + 4 • 5

Розв’язання

1) 4 • 5 = 20 (стор.) – сторінок прочитав.

2) 12 + 20 = 32 (стор.) – сторінок у книжці.

Відповідь: у книжці 32 сторінки.

 

Сторінка 14  До с. 32–33 (№ 187–197)

Завдання 1  Додали результати в стовпцях:

24 : 4 • 5 = 6 • 5 = 30

15 : 3 • 5 = 5 • 5 = 25

30 + 25 = 55

25 : 5 • 3 = 5 • 3 = 15

40 : 5 • 2 = 8 • 2 = 16

15 + 16 = 20 + 11 = 31

32 : 4 • 5 = 8 • 5 = 40

27 : 3 • 5 = 9 • 5 = 45

40 + 45 = 85

Завдання 2 Складена задача на різницеве порівняння числа і частки

У саду посадили 18 саджанців яблунь у З ряди, по­рівну в кожному, та 9 вишень у четвертий ряд. На скільки менше яблунь було в одному ряду, ніж ви­шень?

Короткий запис

18 саджанців — це 3 ряди по ? саджанців

Яблуні — ? с., 18 саджанців розділити на 3 порівну; на ? менше, ніж вишень

Вишні — 9 саджанців

Вираз          9 – 18 : 3

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (с.) – саджанців яблунь в ряду.

2) 9 – 6 = 3 (с.) – на стільки менше яблунь було в одному ряду, ніж ви­шень.

Відповідь: в одному ряді було на 3 саджанці яблунь менше, ніж вишень.

До с. 33–35 (№ 198–208)

Завдання 1  Ділення з остачею

15 : 4 = 3 (ост. 3)

12

  3

9 : 4 = 2 (ост. 1)

8

1

10 : 3 = 3 (ост. 1)

 9

 1

13 : 2 = 6 (ост. 1)

12

  1

Завдання 2  Складена задача

12 простих олівців і 7 кольорових олівців розклали у 2 коробки порівну. Скільки олівців поклали в кож­ну коробку і скільки олівців залишилося?

Короткий запис

12 олівців і 7 олівців — це 2 коробки по ? олівців

Розв’язання

1) 12 + 7 = 19 (ол.) – всього олівців.

2) 19 : 2 = 9 (ост. 1)

Відповідь: у кожну коробку поклали 9 олівців, залишився 1 олівець.

 

Сторінка 15 До с. 35–37 (№ 209–217)

Завдання 1

11 : 2 = 5 (ост. 1)

10

  1

9 : 2 = 4 (ост. 1)

8

1

17 : 2 = 8 (ост. 1)

16

1

15 : 2 = 7 (ост. 1)

14

  1

Завдання 2 Складена задача на різницеве порівняння

У першому бідоні було 25 л олії, а в другому — 21 л. З другого бідона використали 5 л олії. На скільки більше літрів олії стало в першому бідоні, ніж у дру­гому?

Короткий запис

І бідон — 25 л,  на ? більше

ІІ бідон — ?, 21 л без 5 л

Розв’язання

1) 21 – 5 = 21 – 1 – 4 = 16 (л) – літрів олії залишилось у другому бідоні.

2) 25 – 16 = 25 – 15 – 1 = 9 (л) – на стільки більше літрів олії стало в першому бідоні, ніж у дру­гому.

Відповідь: на 9 літрів більше олії стало в першому бідоні, ніж у другому.

До с. 37–38 (№ 218–227)

Завдання 1 

8 : 3 = 2 (ост. 2)

6

2

16 : 3 = 5 (ост. 1)

15

  1

4 : 3 = 1 (ост. 1)

3

1

20 : 3 = 6 (ост. 2)

18

2

Інші завдання дивись тут...

  • Gdsher 2.11
    А де 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 і 47 сторінки??? ------------------- Тисніть посилання "Інші завдання дивись тут..."
    15 грудня 2022 14:57