Інші завдання дивись тут...

Сторінка 9  До с. 17–18 (№ 89–99)

Завдання 1 Письмове віднімання

_43

  17

  26

_81

  25

  56

_74

  16

  58

_62

  24

  38

_54

  18

  36

Завдання 2

Квочка мала висидіти 25 курчат. Вилупилося 9 курчат. На скільки менше курчат квочка висиділа, ніж їй залишилося висиджувати?

Розв’язання

1) 25 – 9 = 16 (к.) – залишилося висиджувати.

2) 16 – 9 = 7 (к.) 

Відповідь: на 7 курчат менше квочка висиділа, ніж їй залишилося висиджувати.

 

Завдання 3  Рівняння

х – 34 = 16

х = 16 + 34

х = 50

72 – х = 36

х = 72 – 36

х = 36

До с. 19–20 (№ 100–110)

Завдання 1 Письмове додавання

_60

 48

 12

_54

 26

 28

_33

 15

 18

_64

 28

 36

_62

 47

 15

+39

  54

  93

+78

  13

  91

+58

  34

  92

+47

  25

  72

+37

  48

  85

Сторінка 10

Завдання 2

Короткий запис

Було — 63 ябл.

Використали — 18 ябл.

Залишилося — ? ябл.

Розв’язання

63 – 18 = 45 (ябл.) 

Відповідь: у кошику залишилось 45 яблук.

Короткий запис

Було — ? ябл.

Використали — 18 ябл.

Залишилося — 45 ябл.

Розв’язання

45 + 18 = 63 (ябл.)  

Відповідь: спочатку в кошику було 63 яблука.

Короткий запис

Було — 63 ябл.

Використали — ? ябл.

Залишилося — 45 ябл.

Розв’язання

63 – 45 = 18 (ябл.)  

Відповідь: використали 18 яблук

До с. 20–21 (№ 111–121)

Завдання 1  Підкреслили рівність з найбільшим зменшу­ваним (зменшуване – від’ємник = різниця):

23 + 48 = 71

37 + 16 = 53

42 – 37 = 5

87 – 49 = 38

36 + 15 = 51

74 – 17 = 57

Завдання 2

На кульбабці було 23 мурашки. 8 з них пішли піш­ки, а 9 полетіли на парашутиках. Скільки мурашок залишилося?

1 спосіб

Розв’язання

1) 23 – 8 – 9 = 6 (м.) 

2 спосіб

Розв’язання

1) 23 – (8 + 9) = 6 (м.) 

Відповідь: залишилося 6 мурашок.

 

Сторінка 11

Завдання 3

Знайди периметр трикутника, довжина сторін якого 4 дм, 8 дм і 10 дм.

Розв’язання

Р = 4 + 8 + 10 = 22 (дм)

Відповідь: периметр трикутника 22 дм.

 

До c. 22–23 (№ 122–133)

Завдання 1 Підкресли вирази, значення яких більші за 50:

2 • 6 + 32 = 44

8 • 2 + 65 = 81

3 • 9 + 25 = 52

3 • 7 + 37 = 21 + 37 = 58

81 – 3 • 2 = 81 – 6 = 75

92 – 3 • 3 = 92 – 9 = 83

Завдання 2

Купили 4 кг апельсинів, а яблук — у 2 рази більше. Скільки всього кілограмів апельсинів і яблук купили?

Розв’язання

1) 4 • 2 = 8 (кг) – купили яблук.

2) 4 + 8 = 12 (кг) 

Відповідь: купили 12 кілограмів апельсинів і яблук.

 

Завдання 3 

Оленка купила З коробки кольорових олівців, по 6 олівців у кожній, і 5 простих олівців. Скільки всьо­го олівців купила Оленка?

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (ол.) – кольорових олівців.

2) 18 + 5 = 23 (ол.) 

Відповідь: Оленка купила 23 олівці.

 

Сторінка 12  До c. 23–26 (№ 134–145)

Завдання 1 Порядок дій

5 • 3 + 28 = 43

2 • 8 + 37 = 53

42 + 53 = 95

3 • (28 – 19) = 27

2 • (96 – 87) = 18

27 + 18 = 45

Завдання 2

У хлопчика було 33 каштани і а жолудів. Скільки всього каштанів і жолудів було у хлопчика? Склади вираз і розв’яжи задачу, якщо а = 18.

Розв’язання

33 + а = 33 + 18 = 51 (шт.) 

Відповідь: у хлопчика було 51 каштанів і жолудів.

 

До с. 26–28 (№ 146–159)

Завдання 1 Множення

3 • 6 = 18

18 : 3 = 6

18 : 6 = 3

2 • 7 = 14

14 : 2 = 7

14 : 7 = 2

8 • 3 = 24

24 : 8 = 3

24 : 3 = 8

Завдання 2

У спортивному магазині було 100 футбольних м'я­чів. Першого дня продали 27 м'ячів, другого дня — 54 м'ячі, а наступного — решту. Скільки м'ячів про­дали в магазині третього дня?

1 спосіб

Розв’язання

1) 27 + 54 = 81 (м.) – про­дали першого і другого дня.

2) 100 – 81 = 19 (м.) 

2 спосіб

Розв’язання

1) 100 – 27 = 73 (м.) – про­дали третього і другого дня.

2) 73 – 54 = 19 (м.) 

Відповідь: у магазині третього дня продали 19 м'ячів.

 

Сторінка 13  До c. 28–30 (№ 160–174)

Завдання 1  Підкреслили вирази з однаковими значен­нями:

18 : 3 – 4 = 2

12 : 2 + 37 = 43

50 – 21 : З = 43

16 : 2 – 0 = 8

27 : З + 45 = 54

34 + 18 : 2 = 43

Завдання 2

Шаховий гурток відвідує 15 хлопчиків, а дівчаток — у З рази менше. Скільки всього дітей відвідує гурток?

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (д.) – стільки дівчаток.

2) 15 + 5 = 20 (д.) 

Відповідь: гурток відвідує 20 дітей.

 

До с. 30–32 (№ 175–186)

Завдання 1

х • 4 = 20

х = 20 : 4

х = 5

4 • х = 36

х = 36 : 4

х = 9

х : 3 = 4

х = 4 • 3

х = 12

Завдання 2

Василько читав книжку 5 днів, по 4 сторінки в день. Йому залишилося прочитати ще 12 сторінок. Скіль­ки сторінок у книжці?

Розв’язання

1) 4 • 5 = 20 (стор.) – прочитав.

2) 12 + 20 = 32 (стор.) 

Відповідь: у книжці 32 сторінки.

 

Сторінка 14  До с. 32–33 (№ 187–197)

Завдання 1  Додали результати в стовпцях:

24 : 4 • 5 = 30

15 : 3 • 5 = 25

30 + 25 = 55

25 : 5 • 3 = 15

40 : 5 • 2 = 16

15 + 16 = 31

32 : 4 • 5 = 40

27 : 3 • 5 = 45

40 + 45 = 85

Завдання 2

У саду посадили 18 саджанців яблунь у З ряди, по­рівну в кожному, та 9 вишень у четвертий ряд. На скільки менше яблунь було в одному ряду, ніж ви­шень?

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (с.) – в ряду.

2) 9 – 6 = 3 (с.) 

Відповідь: в одному ряді було на 3 саджанці яблунь менше, ніж вишень.

 

До с. 33–35 (№ 198–208)

Завдання 1  Ділення з остачею

15 : 4 = 3 (ост. 3)

9 : 4 = 2 (ост. 1)

10 : 3 = 3 (ост. 1)

13 : 2 = 6 (ост. 1)

Завдання 2

12 простих олівців і 7 кольорових олівців розклали у 2 коробки порівну. Скільки олівців поклали в кож­ну коробку і скільки олівців залишилося?

Розв’язання

1) 12 + 7 = 19 (ол.) – всього олівців.

2) 19 : 2 = 9 (ост. 1)

Відповідь: у кожну коробку поклали 9 олівців, залишився 1 олівець.

 

Сторінка 15  До с. 35–37 (№ 209–217)

Завдання 1 

11 : 2 = 5 (ост. 1)

9 : 2 = 4 (ост. 1)

17 : 2 = 8 (ост. 1)

15 : 2 = 7 (ост. 1)

Завдання 2

У першому бідоні було 25 л олії, а в другому — 21 л. З другого бідона використали 5 л олії. На скільки більше літрів олії стало в першому бідоні, ніж у дру­гому?

Розв’язання

1) 21 – 5 = 16 (л) – залишилось у другому бідоні.

2) 25 – 16 = 9 (л) 

Відповідь: на 9 літрів більше олії стало в першому бідоні, ніж у другому.

 

До с. 37–38 (№ 218–227)

Завдання 1  

8 : 3 = 2 (ост. 2)

16 : 3 = 5 (ост. 1)

4 : 3 = 1 (ост. 1)

20 : 3 = 6 (ост. 2)

Інші завдання дивись тут...