Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Будна Н., Беденко М."

Сторінка 16

Завдання 2 Складена задача на зменшення на деяке число

На городі три грядки з капустою. На першій гряд­ці — 38 головок капусти, на другій — на 13 головок більше, а на третій — на 25 головок менше, ніж на другій. Скільки головок капусти на третій грядці?

Короткий запис

І грядка — 38 головок

ІІ грядка — ?, на 13 головок більше, ніж на І грядці

ІІІ грядка — ?, на 25 головок менше, ніж на ІІ грядці

Вираз           (38 + 13) – 25

Розв’язання

1) 38 + 13 = 38 + 2 + 11 = 51 (г.) – головок капусти на другій грядці.

2) 51 – 25 = 21 + (30 – 25) = 26 (г.) – головок капусти на третій грядці.

Відповідь: на третій грядці 26 головок капусти.

До с. 38–40 (№ 228–236)

Завдання 1  Ділення з остачею

13 : 3 = 4 (ост. 1)

12

  1

7 : 2 = 3 (ост. 1)

6

1

19 : 3 = 6 (ост. 1)

18

 1

11 : 3 = 3 (ост. 2)

  9

  2

Завдання 2  Дошку завдовжки 16 дм розрізали на частини по 5 дм кожна. Скільки таких частин вийшло, і скільки дециметрів дошки залишилося?

Розв’язання

16 : 5 = 3 (ост. 1) – 3 частини і 1 дм дошки залишився.

Відповідь: вийшло 3 частини, залишилось 1 дм дошки.

До с. 40–42 (№ 237–245)

Завдання 1  Порядок дій

60 – 9 : 3 = 60 – 3 = 57

82 – 3 • 8 = 82 – 24 = 82 – 22 – 2 = 58

2 • 9 + 17 = 18 + 17 = 20 + 15 = 35

З •  (51 – 47) = 3 • 4 = 12

2 • (40 – 36) = 2 • 4 = 8

(59 – 51) : 2 = 8 : 2 = 4

Сторінка 17

Завдання 2  Проста задача на множення

Від пристані відплило З човни. У кожному човні бу­ло по 4 особи. Скільки всього людей відплило на човнах?

Людей у 1 човні

Кількість людей

Загальна кількість осіб

4

3

?

Короткий запис

Особи — ? ос., 3 човни по 4 особи

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (л.) – людей на човнах.

Відповідь: на човнах 12 людей.

До с. 42–43 (№ 246–255)

Завдання 1

30 : 4 = 7 (ост. 2)

28

 2

29 : 4 = 7 (ост. 1)

28

 1

35 : 4 = 8 (ост. 3)

32

 3

14 : 4 = 3 (ост. 2)

12

  2

Завдання 2 Проста задача на ділення

Дошку завдовжки 15 дм розрізали порівну на З ча­стини. Яка довжина кожної частини дошки?

Довжина 1 частини (дм)

Кількість частин

Загальна довжина (дм)

?

3

15

Короткий запис

Довжина частини — ?, 15 дм розділити на 3 порівну

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (дм)

Відповідь: довжина кожної частини 5 дм.

Обернена задача на множення

Дошку розрізали на 3 ча­стини, по 5 дм у кожній. Яка загальна довжина дошки?

Довжина 1 частини (дм)

Кількість частин

Загальна довжина (дм)

5

3

?

Короткий запис

Дошка — ? дм, 3 частини по 5 дм

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (дм)

Відповідь: загальна довжина дошки 15 дециметрів.

До с. 43–45 (№ 256–264)

Завдання 1 

35 – 5 • 4 = 35 – 20 = 15

65 – 4 • 6 = 65 – 24 = 41

32 + 4 • 2 = 32 + 8 = 40

8 : 4 + 2 = 2 + 2 = 4

28 : 4 – 7 = 7 – 7 = 0

24 : 4 + 7 = 6 + 7 = 13

Сторінка 18

Завдання 2 Складена задача на знаходження суми добутків

З першої вишні зібрали 2 ящики по 5 кг ягід, а з дру­гої — 6 ящиків по 4 кг. Скільки кілограмів ягід зібра­ли з двох вишень?

Вишні

Маса з 1 ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

І

5

2

?

?

ІІ

4

6

?

Короткий запис

І вишня — ? кг, 2 ящики по 5 кг

ІІ вишня — ? кг, 6 ящиків по 4 кг

Всього — ?

Вираз         5 • 2 + 4 • 6

Розв’язання

1) 5 • 2 = 10 (кг) – кілограмів ягід зібрали з першої вишні.

2) 4 • 6 = 24 (кг) – кілограмів ягід зібрали з другої вишні.

3) 10 + 24 = 34 (кг) – кілограмів ягід зібра­ли з двох вишень.

Відповідь: з двох вишень зібрали 34 кілограми ягід.

До с. 45–47 (№ 265–273)

Завдання 1

5 • 7 + 7 = 35 + 7 = 35 + 5 + 2 = 42

5 • 8 + 18 = 40 + 18 = 58

5 • 6 + 5 = 30 + 5 = 35

25 : 5 – 3 = 5 – 3 = 2

30 : 5 + 6 = 6 + 6 = 12

40 : 5 + 40 = 8 + 40 = 48

Завдання 2 Складена задача на зменшення у декілька разів і знаходження суми

У вазі було З0 червоних гвоздик, а білих — у 5 разів менше. Скільки всього гвоздик було у вазі?

Короткий запис

Червоні — 30 гвоздик

Білі — ? , у 5 разів менше

Всього — ?

Вираз               30 – 30 : 5

Розв’язання

1) 30 : 5 = 6 (гв.) – білих гвоздик було у вазі.

2) 30 + 6 = 36 (гв.) – всього гвоздик було у вазі.

Відповідь: всього у вазі було 36 гвоздик.

До с. 47–48 (№ 274–283)

Завдання 1

35 : 5 = 7                      40 : 5 = 8

37 : 5 = 7 (ост. 2)          44 : 5 = 8 (ост. 4)

Завдання 2 Складена задача на знаходження невідомого доданку (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

Заготовили 85 л соку: виноградного —18 л, яблуч­ного — 46 л, а решта — томатного. Скільки літрів томатного соку заготовили?

1 спосіб

Спочатку можна знайти скільки заготовили яблучного і томатного разом, а серед них – томатного, тоді

Короткий запис

Томатний — ?

Яблучний — 46 л

Всього (Томатний і яблучний) — ?

Виноградний — 18 л

Всього — 85 л

Розв’язання

Рівність    85 – 18 – 46 = 21 (л)

1) 85 – 18 = 85 – 15 – 3 = 67 (л) – всього томатного і яблучного соку заготовили.

2) 67 – 46 = 21 (л) – літрів томатного соку заготовили.

2 спосіб

Короткий запис

Виноградний і яблучний — ?, 18 л і 46 л

Томатний — ?

Всього — 85 л

Розв’язання

Рівність    85 – (18 + 46) = 21 (л)

1) 18 + 46 = 46 + 4 + 14 = 64 (л) – всього літрів виноградного і яблучного соку заготовили.

2) 85 – 64 = 21 (л) – літрів томатного соку заготовили.

3 спосіб

Спочатку можна знайти скільки заготовили томатного  і виноградного разом, а серед них – томатного, тоді

Короткий запис

Томатний — ?

Виноградний — 18 л

Всього (Томатний і виноградний) — ?

Яблучний — 46 л

Всього — 85 л

Розв’язання

Рівність    85 – 46 – 18 = 21 (л)

1) 85 – 46 = 85 – 45 – 1 = 39 (л) – всього томатного і виноградного соку заготовили.

2) 39 – 18 = 21 (л) – літрів томатного соку заготовили.

Відповідь: заготовили 21 літру томатного соку.

 

Сторінка 19  До с. 48–50 (№ 284–292)

Завдання 1

8 • 2 + 14 = 16 + 14 = 30

2 • 9 + 17 = 18 + 17 = 18 + 2 + 15 = 35

3 • 4 + 71 = 12 + 71 = 83

42 – 3 • 7 = 42 – 21 = 21

28 + 4 • 3 = 28 + 12 = 40

19 – 5 • 2 = 19 – 10 = 9

Завдання 2 Складена задача на зменшення на деяке число

На галявині літало 16 бабок, метеликів — на 8 біль­ше, а джмелів — на 7 менше, ніж метеликів. Скільки джмелів літало на галявині?

Короткий запис

Бабки — 16 комах

Метелики — ?, на 8 комах більше, ніж бабок

Джмелі — ?, на 7 комах менше, ніж метеликів

Вираз         (16 + 8) – 7

Розв’язання

1) 16 + 8 = 16 + 4 + 4 = 24 (м.) – метеликів літало на галявині.

2) 24 – 7 = 24 – 4 – 3 = 17 (джм.) – джмелів літало на галявині.

Відповідь: на галявині літало 17 джмелів.

До с. 50–52 (№ 293–301)

Завдання 1

Діляться на 3:

9, 15, 12, 6  (БРАТ)

Діляться на 4:

16, 12, 8, 20 (САЛО)

Діляться на 5:

15, 20,25 (РОСА)

Сторінка 20

Завдання 2 Вираз

Якщо а = 6, тоді ( а + 48) : 6 = (6 + 48) : 6 = 54 : 6 = 9

До с. 52–53 (№ 302–312)

Завдання 1

Якщо а = 4, тоді 50 – а • 6 = 50 – 4 • 6 = 50 – 24 = 20 + (30 – 24) = 26

Завдання 2 Складена задача на віднімання добутку від числа

На аеродромі було 34 літаки. У небо злетіло 6 трійок літаків. Скільки літаків залишилося на аеродромі?

Короткий запис

Було — 34 літаки

Злетіло  — ? л., 6 трійок по 3 літаки

Залишилося — ?

Розв’язання

1) 3 • 6 = 18 (л.) – літаків злетіло в небо.

2) 34 – 18 = 34 – 14 – 4 = 16 (л.) – літаків залишилося на аеродромі.

Відповідь: на аеродромі залишилося 16 літаків.

До с. 54–55 (№ 313–324)

Завдання 1

Час

Часу минуло між показами годинників

Часу минуло між показами годинників

11 год 20 хв

8 год – 6 год =

2 год

9 год 15 хв – 8 год 55 хв =

8 год 75 хв – 8 год 55 хв =

20 хв

Сторінка 21

Завдання 2  Складена задача на віднімання добутку від числа

Яринка мала обчислити 32 вирази. До обіду вона обчислила З стовпчики по 6 виразів. Скільки вира­зів залишилося обчислити дівчинці?

Було

Обчислила

Залишилось

32 вирази

3 стовпчики по 6 виразів

?

Короткий запис

Було (мала) — 32 вирази

Обчислила  — ? в., 3 стовпчики по 6 виразів

Залишилося — ?

Вираз        32 – 6 • 3

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (в.) – виразів обчислила.

2) 32 – 18 = 32 – 12 – 6 = 14 (в.) – вира­зів залишилося обчислити дівчинці.

Відповідь: дівчинці залишилося обчислити 14 виразів.

До с. 55–56 (№ 325–336)

Завдання 1 Порівняння чисел

6 • 7 > 6 • 5 

(де більший множник, там більший добуток)

6 • 8 > 6 • 4

6 • 7 > 6 • 2

6 • 2 + 18 = 6 • 5   

(6 • 2 + 18 = 6 • 2 + 6 • 3 = 6 • (2 + 3) = 6 • 5)

6 • 3 + 29 > 6 • 3  

(6 • 3 + 29 > 6 • 3 + 0, де більший доданок там більша сума)

6 • 4 + 66 > 6 • 8  

(6 • 4 + 66 = 6 • 4 + 6 • 11 = 6 • (4 + 11) = 6 • 15)

Завдання 2   Обернені задачі

Проста задача на ділення. Маса 6 однакових будівельних блоків 42 кг. Яка маса одного такого блока?

Маса 1 блока (кг)

Кількість блоків

Загальна маса (кг)

?

6

42

Короткий запис

6 бл. — 42 кг

1 бл. — ? кг

Розв’язання

1) 42 : 6 = 7 (кг)

Відповідь: маса одного такого блоку 7 кілограмів.

Обернена задача на множення  для знаходження числа 42

Маса блока 7 кг. Яка маса шести таких блоків?

Короткий запис

Маса загальна — ? кг, 6 блоків по 7 кг

Короткий запис

1 бл. — 7 кг

6 бл. — ? кг

Розв’язання

7 • 6 = 42 (кг)

Відповідь: маса шести таких блоків 42 кілограми.

Обернена задача на ділення на вміщення для знаходження числа 6

Маса блока 7 кг. Скільки таких блоків важитимуть 42 кг?

Короткий запис

1 бл. — 7 кг

? бл. — 42 кг

Розв’язання

42 : 7 = 6 (бл.)

Відповідь: 6 блоків.

Інші завдання дивись тут...