КРОК 68 
Завдання 841 Які дії відповідають малюнкам? Додавання
0 + 100 = 100
100 + 100 = 200
200 + 100 = 300
300 + 100 = 400
0 + 10 = 10
10 + 10 = 20
20 + 10 = 30

Завдання 842

Обчисліть значення виразів 10  х + 100 і 100  у – 10, якщо значення х і у подані в таблиці.

10 • 10 + 100 = 200
10 • 11 + 100 = 210
10 • 15 + 100 = 250
10 • 23 + 100 = 330
10 • 45 + 100 = 550
10 • 67 + 100 = 770
10 • 79 + 100 = 890
10 • 88 + 100 = 980
100 • 1  10 = 90
100 • 3  10 = 290
100 • 4  10 = 390
100 • 7  10 = 690
100 • 2  10 = 190
100 • 5  10 = 490
100 • 6  10 = 590
100 • 8  10 = 790

Завдання 843 Множення

35 • 3 = (30 + 5) • 3 = 90 + 15 = 105
12 • 7 = (10 + 2) • 7 = 70 + 14 = 84
16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 40 + 24 = 64
28 • 2 = (20 + 8) • 2 = 40 + 16 = 56
32 • 4 = (30 + 2) • 4 = 120 + 8 = 128

 

Завдання 844
Загон для телят має форму прямокутника. Його ширина 120 м, а довжина у 2 рази більша. Якої довжини потрібен паркан для такого загону?
Короткий запис
Ширина  120 м
Довжина  ?, у 2 рази більша
Периметр  ?
Розв'язання
1) 120 • 2 = 240 (м)  довжина паркана
2) (120 + 240) • 2 = 360 • 2 = 720 (м)
Відповідь: потрібен паркан довжиною 270  метрів.

 

Завдання 845
У кожного із семи гномів на кожній сорочці по 14 ґудзиків. Щодня протягом тижня кожен гном одягає іншу сорочку. Скільки всього ґудзиків на усіх сорочках гномів?
Короткий запис
1 с.  14 ґ.
7 с.  ? ґ.
Розв'язання
14 • 7 = 98 (ґ.)
Відповідь: всього 98 ґуздиків на усіх сорочках громів.

 

Завдання 846 Письмове множення
х 302
     3
  906
х 112
     5
  560
х 184
     5
  920
х 110
     4
  440

Завдання 847

Вагон метро розрахований на 44 сидячих та 264 стоячих місця. Скільки пасажирів за цих умов може поміститися у двох вагонах?
Короткий запис

1 в. — 44 см. і 264 м.
2 в. — ?

Розв'язання

1) 44 + 264 = 308 (м.)  в одному вагоні

2) 308  2 = 616 (п.)

Відповідь: у двох вагонах може поміститися 616 пасажирів.

 

Завдання 848
У будинку на кожному поверсі є 4 квартири. У кожній квартирі має бути по 3 вікна. Скільки всього вікон потрібно підготувати для цього будинку, якщо він має 9 поверхів і 4 під’їзди?
Короткий запис

1 пов.  4 кв., по 3 в.

9 пов. — ?, 4 кв., по 3 в.

4 під. — ? в.

Розв'язання

1) 4 • 3 = 12 (в.)  на одному поверсі

2) 12  9 = 108 (в.)  на дев'яти поверхах

3) 108  4 = 432 (в.).

Відповідь: для цього будинку потрібно підготувати 432 вікна.

 

Завдання  849
З пункту прийому вторинної сировини відправляють зібрану макулатуру на переробку. На вантажівку поклали 15 тюків по 50 кг у кожному і 11 тюків по 20 кг у кожному. Скільки кілограмів макулатури поклали на вантажівку?
Короткий запис

15 тюк. — по 50 кг
11 тюк. — по 20 кг
Разом — ?

Розв'язання

1) 50  15 = 750 (кг)  поклали спочатку

2) 20  11 = 220 (кг)  поклали потім

3) 220 + 750 = 970 (кг)

Відповідь: на вантажівку поклали 970 кілограмів макулатури.

 

Завдання 850
Скільки кілограмів силосу на один тиждень узимку потрібно мати фермеру для 4 корів і 6 овець, якщо кожній вівці щодня дають 2 кг силосу, а кожній корові — 15 кг? На скільки більше кілограмів силосу на тиждень потребують усі корови, ніж усі вівці?
Розв'язання

1) 15  4 = 60 (кг)  дають 4 коровам на 1 день

2) 2  6 = 12 (кг)  дають 6 вівцям на 1 день

3) 60  7 = 420 (кг)  дають 4 коровам на тиждень

4) 12 • 7 = 84 (кг)  дають 6 вівцям на тиждень

5) 420 + 84 = 504 (кг)  дають разом на тиждень

6) 420 – 84 = 336 (кг)

Відповідь: 504 кілограми силосу потрібно фермеру узимку на тиждень, на 336 кілограм силосу більше потрібно 4 коровам, ніж 6 вівцям.

 

КРОК 69 
Завдання 851 
Числа, які діляться без остачі на 2; 20, 500, 30, 2, 40, 60, 6, 10, 70, 10, 50, 80, 90, 12, 270, 42, 54, 72
Числа, які діляться без остачі на 3; 30, 9, 60, 6, 81, 3, 90, 12, 270, 42, 54, 63, 72, 81
Числа, які діляться без остачі на 4; 20, 500, 2, 40, 60, 80, 12, 72
Числа, які діляться без остачі на 5; 20, 500, 30, 40, 60, 10, 70, 10, 50, 80, 90, 270, 35, 95
Числа, які діляться без остачі на 6. 30, 60, 6, 90, 12, 270, 42, 54, 72

 

Завдання 852

100 : 20 = 5

200 : 20 = 10

300 : 20 = 15

500 : 20 = 25

700 : 2 = 350

900 : 20 = 45

Завдання 853

Перше число 488, друге — удвічі менше, ніж перше, а третє — у 4 рази менше, ніж друге. Знайди найменше число.

Короткий запис

— 488

II — ?, у 2 рази менше, ніж I

III — ?, у 4 рази менше, ніж II

Розв'язання
1) 488 : 2 = 244 
 ІІ число
2) 244 : 4 = 61 
 ІІІ число
Відповідь: найменше число 61.

 

Завдання 854 Ділення з остачею

84 : 5 = 16 (ост. 4)

34 : 6 = 5 (ост. 4)

79 : 7 = 11 (ост. 2)

128 : 5 = 25 (ост. 3)

254 : 8 = 31 (ост. 6)

367 : 9 = 40 (ост. 7)

Завдання 855

На малюнку зображено многокутники, кожен з яких має рівні сторони. Периметр кожного многокутника дорівнює 120 см. Знайди довжину сторони кожної фігури у сантиметрах.

Розв'язання

1) 120 : 6 = 20 см  сторона шестикутника
2) 120 : 5 = 24 см 
 сторона п'ятикутника
3) 120 : 4 = 30 см 
 сторона чотирикутника
4) 120 : 3 = 40 см 
 сторона трикутника
5) 120 : 8 = 15 см 
 сторона восьмикутника

 

Завдання 856
У скільки разів сума чисел 372 і 248 більша за їх різницю?
Розв'язання
372 + 248 = 620  сума чисел
372  248 = 124  різниця чисел
620 : 124 = 5 (р.)
Відповідь: у 5 разів.

 

Завдання  857
У скільки разів різниця чисел 568 і 426 менша за їх суму?
Розв'язання
568 – 426 = 142  різниця чисел
568 + 426 = 994  сума чисел
994 : 142 = 7 (р.)
Відповідь: у 7 разів.

 

Завдання 858
На складі розклали у ящики 196 кг великих цвяхів по 28 кг у кожний ящик і 285 кг менших цвяхів по 15 кг у кожний ящик. Скільки усього ящиків використали?
Короткий запис

196 кг — ? ящ., по 28 кг
285 кг — ? ящ., по 15 кг
Всього — ? ящ.

Розв'язання

1) 196 : 28 = 7 (ящ.)  з великими цвяхами

2) 285 : 15 = 19 (ящ.)  з меншими цвяхами 

3) 19 + 7 = 26 (ящ.)

Відповідь: всього використали 26 ящиків.

 

Завдання 859 Порядок дій

501 : 3 – 7  15 + 123 = 185
1) 501 : 3 = 167
2) 7  15 = 105
3) 167 – 105 = 62
4) 62 + 123 = 185

(201 + 99) : 100 + 55 : 11 = 8
1) 201 + 99 = 300
2) 300 : 100 = 3
3) 55 : 11 = 5
4) 3 + 5 = 8

800 : (710 – 700) – 5  4 = 60
1) 710 – 700 = 10
2) 800 : 10 = 80
3) 5  4 = 20
4) 80 – 20 = 60

120 : 6 + 530 – (89 + 11)  4 = 150

1) 89 + 11 = 100

2) 100  4 = 400

3) 120 : 6 = 20
4) 20 + 530 = 550
5) 550 – 400 = 150

Завдання 860

Накресли прямокутник, у якого ширина вдвічі менша, ніж довжина, і поділи його на 8 рівних частин різними способами.

 

КРОК 70
Завдання 861
4/8 (чотири восьмих), 2/8 (дві восьмих),  1/2 (одна друга), 2/8 (дві восьмих).

 

Завдання 862. Назви чисельник і знаменник дробів.
4/6 (чисельник 4, знаменник 6)
1/6 (чисельник 1, знаменник 6)
3/5 (чисельник 3, знаменник 5)
5/6 (чисельник 5, знаменник 6)
1/10 (чисельник 1, знаменник 10)

 

Завдання 863 Порівняй дроби.

4/6 > 2/8

1/6 > 1/10 

3/6 < 5/5

1/5 < 3/5

1/5 > 1/6

Завдання 864 Знайди 

1/2 від хвилини  це 60 с : 2 = 30 с 
1/3 від хвилини  це 60 с : 3 = 20 с  
1/4 від хвилини  це 60 с : 4 = 15 с 
1/10 від хвилини  це 60 с : 10 = 6 с 
1/5 від хвилини  це 60 с : 5 = 12 с  
1/20 від хвилини  це 60 с : 20 = 3 с 

 

Завдання 865
У 10 класі 5 учнів займаються тенісом. Це шоста частина всіх учнів класу. Скільки учнів у 10 класі?
Короткий запис
1/6  5 уч.
Усіх  ?
Розв'язання
• 6 = 30 (уч.)
Відповідь:  у 10 класі 30 учнів.

 

Завдання 866
Скільки людей відвідало виставку народної творчості, якщо 1/10 їхньої кількості дорівнює 63.
Короткий запис
1/10  63 л.
Усіх  ?
Розв'язання
63 • 10 = 630 (л.)
Відповідь: виставку відвідало 630 людей.

 

Завдання 867
На птахофермі було 960 птиць. Кури становили 1/2, а качки 1/6 всіх птиць. Решта були гуси. Скільки гусей було на птахофермі?
Короткий запис
Усіх  960 пт.
Кури  1/2 усіх пт.
Качки  1/6 усіх пт.
Гуси  ?, решта
Розв’язання
1) 960 : 2 = 480 (пт.) — кури
2) 960 : 6 = 160 (пт.) — качки
3) 160 + 480 = 640 (пт.) — курей та качок разом
4) 960 – 640 = 320 (пт.)
Відповідь: на птахофермі було 320 гусей.

 

Завдання  868 Знайди число, якщо:

1/2 його дорівнює 120; 250; 320;

1/3 його дорівнює 60; 130; 250.

120  2 = 240

250  2 = 500

320  2 = 640

60  3 = 180

130  3 = 390

250  3 = 750

Завдання 869

У баку було 40 л бензину. Першого дня водій витратив 1/5 усього бензину, а другого і третього — по 1/8 усього бензину. Скільки літрів бензину всього витратив водій за 3 дні? Скільки літрів бензину залишилося після третього дня?
Короткий запис
Усього  40 л.
 1/5 усього
II  1/8 усього
III  1/8 усього
Разом  ?
Залишилося  ?
Розв’язання
1) 40 : 5 = 8 (л) — витратив І дня
2) 40 : 8 = 5 (л) — витратив ІІ дня
3) 40 : 8 = 5 (л) — витратив ІІI дня
4) 8 + 5 + 5 = 18 (л) — витратив за три дні разом
5) 40 – 18 = 22 (л)
Відповідь: за три дні водій витратив 18 літрів, залишилося 22 літри бензину.

Інші завдання дивись тут...