КРОК 35
Завдання 343 Прочитай властивості множення та ділення
 1 = 1  a
 0 = 0  a
a : 1 = a
a : a = 1
2  10 = 20
10 : 10 = 1

Завдання 344

200 : 200 = 1

500  0 = 0
400  1 = 400
30  10 = 300
300 : 1 = 300
700 : 10 = 70
90 : 10 = 9
100  10 = 1000

Завдання 345

 100 = 100  7 = 1 сот.  7 = 7 сот. = 700

 100 = 100  2 = 1 сот.  2 = 2 сот. = 200
 100 = 100  5 = 1 сот.  5 = 5 сот. = 500

 

Завдання 346

300 : 100 = 3

600 : 100 = 6
900 : 100 = 9
700 : 100 = 7

Завдання 347 Периметр прямокутника дорівнює 80 см, а менша його сторона — 10 см. Знайди довжину більшої сторони.

Короткий запис
Периметр  80 см
Ширина  10
Довжина  ?
Розв’язання
1) 80 : 2 = 40 (см)  довжина і ширина разом

2) 40 – 10 = 30 (см)

Відповідь: довжина прямокутника 30 сантиметрів.

 

Завдання 348
Біг на 100 метрів — спринтерська дисципліна легкої атлетики, що входить до олімпійської програми. Доріжка для спринтерського марафону в 4 рази довша за 100 м. Яку відстань пробігає спортсмен під час спринтерського марафону?
Короткий запис
1 р.  100 м
4 р.  ?
Розв’язання
100  4 = 400 (м)

Відповідь: cпортсмен пробігає 400 метрів.

 

Завдання 349
Змагання з бігу у приміщенні проводять на доріжці, довжина якої становить 200 метрів (1 коло). Скільки кіл має пробігти спортсмен під час спринтерського марафону?
Короткий запис
1 к.  200 м
 400 м
Розв’язання
400 : 200 = 2 (к.)

Відповідь: cпортсмен пробігає 2 кола.

 

5 м = 500 см

9 м 20 см = 920 см
3 м 2 дм = 320 см

Завдання 351

Довжина бігової доріжки — 400 м. Тимко за перший день подолав цю відстань двічі, за другий день — b разів, а за третій — с разів. Склади вираз, щоб дізнатися, скільки всього метрів подолав Тимко за 3 дні.
Короткий запис
 2 р. по 400 м
II  b р. по 400 м
III  с по 400 м
Розв’язання

(2 + b + c) • 400 (м) — метрів подолав Тимко за 3 дні.

 

Завдання 352
Скільки кубиків використано для кожної вежі? 6, 8, 10, 10

 

КРОК 36
Завдання 353
У Києві є 15 узвозів (круті, переважно пішохідні вулиці). Довжина Андріївського узвозу 700 м, а Крутого — 200 м. На скільки метрів Андріївський узвіз довший за Крутий?
Короткий запис
Андріївський  700 м
Крутий  200 м
На скільки більше  ?
Розв’язання
700  200 = 500 (м)

Відповідь: на 500 м Андріївський узвіз довший за Крутий.

 

Завдання 354 Переведи результат у центнери
200 кг + 300 кг = 500 кг = 5 ц
100 кг + 600 кг = 700 кг = 7 ц
400 кг + 500 кг = 900 кг = 9 ц

 

Завдання 355 Переведи результат у кілограми.

4 ц + 2 ц = 6 ц

3 ц + 5 ц = 8 ц
5 ц + 4 ц = 9 ц
7 ц + 1 ц = 8 ц

Завдання 356 Розглянь малюнки і дай відповіді.

Короткий запис
10 к.  1000 г
1 к.  ?
2 к.  ?
3 к.  ?
Розв’язання
1 кг = 1000 г
1) 1000 : 10 = 100 (г)  маса одна куска

2) 100  2 = 200 (г)  маса двох кусків

3) 100  3 = 300 (г)  маса трьох кусків

Відповідь: 100 грам, 200 грам, 300 грам.

 

Завдання 357
На малюнку зображені гирі для аптечних терезів. У скільки разів маса найбільшої гирі (500 г) більша за масу найменшої (1 г)?
Короткий запис
Найбільша  500 г
Найменша  1 г
У скільки разів більше  ?
Розв’язання
500 : 1 = 500 (р.)

Відповідь: у 500 разів маса найбільшої гирі більша.

 

Завдання 358 Розкажи за малюнком, скільки грамів в 1 кілограмі.
500 кг + 500 кг = 1000 г = 1 кг 

 

Завдання 359
Одна чайна ложка без гірки містить: 5 г цукру, 8 г солі, 9 г муки, 10 г меду. Побудуй відповідну діаграму.
 
Завдання 360 Порівняй

2 кг > 200 г

3 ц > 300 г
7 кг < 1 ц

КРОК 37

Завдання 361
Скільки грошей у кожній групі? 150 грн, 210 грн, 320 грн, 530 грн
 
Завдання 362
Лічимо десятками до 100: десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто, сто
Лічимо сотнями до 1000: сто, двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот, тисяча
 
Завдання 363 Прочитай рівності.
100 + 50 = 150 Сто + п'ятдесят = сто п'ятдесят
200 + 10 = 210 Двісті + десять = двісті десять
300 + 20 = 320 Триста + двадцять = триста двадцять
 
Завдання 364 Прочитай числа в таблиці розрядів

1) 700 сімсот

2) 710 сімсот десять
3) 780 сімсот вісімдесят

Завдання 365

У минулому столітті було знайдено медузу-велетня. Діаметр її парасольки сягав 230 см, а маса становила 150 кг. Скільки розрядних сотень і десятків у кожному числі?

Двісті тридцять 230 = 2 сот. 3 дес.

Сто п'ятдесят 150 = 1 сот. 5 дес.

Завдання 366 Скільки всього десятків у кожному числі? 23 дес., 15 дес. 

 
Завдання 367

260 = 2 сот. 5 дес.

630 = 6 сот. 3 дес.
910 = 9 сот. 1 дес.

Завдання 368 Розклади числа на розрядні доданки

750 = 700 + 50
290 = 200 + 90
160 = 100 + 60

480 = 400 + 80

550 = 500 + 50
380 = 300 + 80
610 = 600 + 10

Завдання 369

Зроби з паперу стрічку і розбий її на 5 частин. Змоделюй за її допомогою одне із трицифрових чисел.
 
Завдання 370 Прочитай числа.
290 двісті дев'яносто, 340 триста сорок, 730 сімсот тридцять, 510 п'ятсот десять, 640 шістсот сорок, 450 чотириста п'ятдесят
 
Завдання 371
Утвори інші числа, записані тими самими цифрами. Щоб порівняти круглі числа з однаковою кількістю цифр, треба спочатку порівняти кількість сотень. Якщо кількість сотень однакова, треба порівняти кількість десятків.
320 < 650, бо 2 < 5
410 < 510, бо 4 < 5

Завдання 372

Хто заплатив більше? Мрійниця
На скільки? На 50 грн (400 – 350 = 50) 
У кого більша решта? Поспішайка (100 – 50 = 50)
Розв’язання
1) 400  350 = 50 (г)  решта Мрійниці

2) 250 + 100 = 350 (г)  готівка Поспішайка

 
Завдання 373 Істинні нерівності:
700 > 500
750 > 720
270 < 370
680 < 820

Завдання 374

5 м 2 дм =  100 см + 2  10 см = 500 см + 20 см = 520 см
4 м 9 дм =  100 см + 9  10 см = 400 см + 90 см = 490 см
8 м 3 дм =  100 см + 3  10 см = 800 см + 30 см = 830 см