КРОК 72
Завдання 732 
Об’ємні фігури
Плоскі фігури
1, 3, 5 – квадрати
2, 4 – куби

Завдання 733 

Виміряй сторони кожної із фігур. Знайди периметр.

Р = 4 • а = 4 • 2 см 2 мм = 8 см 8 мм

Р = (a + b) • 2 (2 см 2 мм + 6 см) • 2 8 см 2 мм • 2 16 см 4 мм

 

Завдання 734
Знайди периметр прямокутника, якщо одна його сторона дорівнює 12 см, а інша — на 4 см менша.
Короткий запис

а — 12 см
b — ?, на 4 см менша, ніж а
Р — ?

Розв’язання

1) 12 – 4 = 8 (см) – довжина сторони b

2) (12 + 8) • 2 = 40 (см).

Відповідь: периметр прямокутника 40 см.

 

Завдання 735
Знайди сторону прямокутника, якщо його периметр дорівнює 20 см, а інша сторона — 3 см.
Короткий запис

Р — 20 см
а — 3 см
b — ?

Розв’язання

1) 3 + 3 = 6 (см)  сума відомих сторін

2) 20 – 6 = 14 (см)  сума невідомих сторін

3) 14 : 2 = 7 (см)

Відповідь: сторона прямокутника 7 см.

 

Завдання 736 
205 + 3 : 3 = 205 + 1 = 206

307 + 2 : 1 = 307 + 2 = 309

934 – 3 • 10 = 934 – 30 = 904

234 – 15 : 5 = 234 – 3 = 231

501 + 4 • 0 = 501 + 0 = 501

394 – 1 • 10 = 394 – 10 = 384

Завдання 737 

За скільки місяців майстерня виготовить замовлення на 280 сумок, якщо за один місяць у ній виготовляють 70 сумок?

Короткий запис

1 місяць — 70 с.

? — 280 с.

Розв’язання

280 : 70 = 4 (м.)

Відповідь: майстерня виготовить замовлення за 4 місяці.

 

Завдання 738
На базі робітники можуть розфасувати 240 кг суміші за 3 дні. Яка продуктивність розфасовки на цій базі?

Короткий запис

3 дні  240 кг
1 день  ?

Розв’язання
240 : 3 = 80 (кг)

Відповідь: продуктивність розфасовки на цій базі 80 кг за один день.

 

КРОК 73
Завдання 739
Що ти бачиш на картинах Казимира Малевича — українського художника-авангардиста? Виміряй і порівняй розміри кожної картини. Яку форму має кожна із цих картин?
Розв’язання

5 см 5 мм + 5 см + 5 см 5 мм + 5 см = 21 см  периметр картини "Зимовий пейзаж"

8 см + 8 см + 8 см + 8 см = 32 см  периметр картини "Точильник"

21 < 32, отже, менший периметр картини "Зимовий пейзаж"

Картина "Зимовий пейзаж" має форму прямокутника, а картина "Точильник" має форму квадрата.

 

Завдання 740
Зі скількох квадратиків утворено фігури, зображені на малюнку чорним кольором?
Квадрат утворений із 64 квадратиків, а прямокутник  120 квадратиків.

 

Завдання 741
Знайди периметр прямокутника, якщо його довжина 2 дм, а ширина 3 см.
Короткий запис

а — 2 дм
b — 3 см
Р — ?

Розв’язання

2 дм = 20 см

Р = 20 + 3 + 20 + 3 = 46 (см)
або
(20 + 3) • 2 = 23 • 2  = 46 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 46 см.

 

Завдання 742
Знайди периметр кожного прямокутника.На скільки метрів ширина одного більша за ширину іншого? На скільки метрів відрізняються їх периметри? Який висновок можна зробити?

Розв’язання

Р1 = 11 + 2 + 11 + 2 = 26 (м)
Р2 = 11 + 4 + 11 + 4 = 30 (м)

4 – 2 = 2 (м)  на стільки метрів ширина одного більша за ширину іншого

Р2 – Р1 = 30  26 = 4 (м)  на стільки відрізняються їх периметри
Висновок: зі збільшенням ширини збільшується периметр фігури. Якщо ширину прямокутника збільшити на 2 см, то периметр збільшиться на 4 см.

 

Завдання 743
За 10 днів Оля плете 80 см шарфа для сестри. Знайди продуктивність плетіння Олі. Скільки сантиметрів вона сплете за місяць?
Короткий запис

10 днів — 80 см
1 день — ?
30 днів — ?

Розв’язання

1) 80 : 10 = 8 (см)  плете за 1 день

2) 8 • 30 = 240 (см) м  сплете за місяць, у якому є 30 днів

Відповідь: продуктивність плетіння Олі становить 8 см за один день. За місяць, у якому 30 днів, Оля сплете 240 см шарфа.

 

Завдання 744
На покриття лаком кожного нігтя йде 60 секунд. За який час пофарбують нігті на всіх пальцях руки? А двох рук?
Короткий запис

1 палець — 60 с
5 пальців — ?
10 пальців — ?

Розв’язання

1 спосіб

1) 60  5 = 300 (с)  потрібно часу, щоб пофарбувати 5 пальців

2) 60  10 = 600 (с.)  потрібно часу, щоб пофарбувати 10 пальців

2 спосіб

1) 60  5 = 300 (с)  потрібно часу, щоб пофарбувати пальці на одній руці

2) 300  2 = 600 (с.)  потрібно часу, щоб пофарбувати пальці на двох руках

Відповідь: на одній руці нігті пофарбують за 300 секунд, а на двох руках за 600 секунд.

 

Завдання 745
Виготовлення дерев’яної рамки потребує 4 хвилини. Її покриття лаком — іще 3 хвилини. Скільки рам можна виготовити і пофарбувати за 42 хвилини?
Короткий запис

1 рамка — 4 хв і 3 хв
? — 42 хв

Розв’язання

1) 4 + 3 = 7 (хв)  потрібно часу для виготовлення і фарбування 1 рамки

2) 42 : 7 = 6 (р.)

Відповідь: за 42 хвилини можна виготовити і пофарбувати 6 рамок.

 

КРОК 74
Завдання 746
Пляшки місткістю 1 л в магазині є з водою, соком, молоком.

 

Завдання 747
Місткість каністри, пляшки з ополіскувачем більша за 1 літр.
Місткість чашки, склянки, ложки менша за 1 літр.

 

Завдання 748
У цистерну місткістю 40 л вже налили 22 л води. Скільки літрів води ще можна долити?

Короткий запис

Налили  22 л
Місткість  40 л
Можна долити  ?

Розв’язання:
40 – 22 = 18 (л)
Відповідь: можна ще долити 18 л води.

 

18 л + 12 л = 30 л

43 л – 17 л = 26 л

 60 л = 120 л

64 л : 8 = 8 л

Завдання 750 

Місткість 6 однакових пляшок становить 54 л. Знайди місткість однієї пляшки. Знайди місткість 5 таких пляшок.

Короткий запис

6 пляшок  54 л
1 пляшка  ?
5 пляшок  ?

Розв’язання
1) 54 : 6 = 9 (л) – місткість 1 пляшки
2) 9 • 5 = 45 (л)
Відповідь: місткість 1 пляшки 9 л, а 5 таких пляшок 45 л.

 

Завдання 751 Порядок дій 

36 : 9 + 32 = 36

1) 36 : 9 = 4

2) 4 + 32 = 36

23 + 8 • 8 = 87

1) 8 • 8 = 64

2) 23 + 64 = 87

40 : 5 + 7 • 9 = 71

1) 40 : 5 = 8

2) 7 • 9 = 63

3) 8 + 63 = 71

65  7 • 8 = 9

1) 7 • 8 = 56

2) 65  56 = 9

48 : 6  5 = 3

1) 48 : 6 = 8

2) 8  5 = 3

9 • 9  50 : 10 = 76

1) 9 • 9 = 81

2) 50 : 10 = 5

3) 81 – 5 = 76

Завдання 752 

У понеділок на маслобійні виробили 40 л соняшникової олії. Всю цю олію розлили у 8 бідонів. Скільки олії виробили у вівторок, якщо її розлили в такі самі 5 бідонів?
Короткий запис
8 бідонів  40 л
5 бідонів  ?
Розв’язання
1) 40 : 8 = 5 (л)  місткість кожного бідона;
2) 5  5 = 25 (л)  усього виробили олії у вівторок.
Відповідь: 25 літрів.

 

Завдання 753
На 5 костюмів кравчиня витратила 30 м тканини. Скільки метрів тканини потрібно для 6 таких костюмів?
Короткий запис

5 костюмів — 30 м
6 костюмів — ?

Розв’язання

1) 30 : 5 = 6 (м)  потрібно для пошиття 1 костюма

2) 6 • 6 = 36 (м)

Відповідь: для пошиття 6 костюмів потрібно 36 м тканини.

 

Завдання 754
На 4 костюми кравчиня витратила 20 м тканини. Скільки таких костюмів вийде із 30 метрів тканини?
Короткий запис

4 костюми — 20 м
? — 30 м

Розв’язання

1) 20 : 4 = 5 (м)  потрібно для пошиття 1 костюма

2) 30 : 5 = 6 (к.)

Відповідь: вийде 6 костюмів з 30 метрів тканини.

 

КРОК 75
Завдання 755
Розглянь і згадай, які елементи має коло і круг.

 

Завдання 756 Радіус кола

20 см : 2 = 10 см
42 мм : 2 = 21 мм
88 м : 2 = 44 м

7 дм : 2 = 70 см : 2 = 35 см
15 м : 2 = 150 дм : 2 = 75 дм
1 км : 2 = 1000 м : 2 = 500 м

Завдання 757, 758

Побудуй коло з радіусом 2 см.
Завдання 759
Соковижималка вичавлює 3 л соку за 6 хвилин. Скільки соку вона зробить за 12 хвилин?
Задача розв'язана неправильно.
Правильне розв’язання:
1) 12 : 6 = 3 (р.) – у стільки разів більше часу витратить
2) 3  3 = 9 (л) – соку зробить за 12 хв
Відповідь: 9 літрів.

 

Завдання 760
П’ять пар шкарпеток коштують 50 грн. Скільки коштують 3 пари таких шкарпеток?
Короткий запис

5 п. — 50 грн
3 п. — ?

Розв’язання

1) 50 : 5 = 10 (грн)  коштує 1 пара шкарпеток

2) 10  3 = 30 (грн)

Відповідь: 3 пари таких шкарпеток коштують 30 грн.

 

Завдання 761
Маса 6 однакових пакунків із подарунками становить 18 кг. Яка маса 4 таких пакунків?
Короткий запис

6 п. — 18 кг
4 п. — ?

Розв’язання

1) 18 : 6 = 3 (кг)  маса 1 пакунка

2) 3  4 = 12 (кг)

Відповідь: маса 4 таких пакунків 12 кг.

 

Завдання 762
На 5 годин роботи двигуна знадобилося 45 л пального. На скільки годин роботи двигуна вистачить 54 л пального?
Короткий запис

5 год — 45 л
? — 54 л

Розв’язання

1) 45 : 5 = 9 (л)  знадобиться пального на 1 год роботи

2) 54 : 9 = 6 (год)

Відповідь: на 6 год роботи двигуна вистачить 54 л пального.

 

Завдання 763

Із 4 кг борошна випекли 80 круасанів. Скільки круасанів випечуть із 8 кг борошна, якщо на кожен круасан витрачають однакову масу борошна?

Короткий запис

4 кг — 80 кр.
8 кг — ?

Розв’язання

1) 80 : 4 = 20 (кр.)  випекли круасанів з 1 кг бороша

2) 20  8 = 160 (кр.)

Відповідь: випечуть 16 круасанів із 8 кг борошна.

 

Завдання 764

24 дм : 6 дм = 4

49 кг : 7 = 7 кг

3 м – 14 дм = 30 дм – 14 дм = 16 дм

4 год  3 = 12 год

Завдання 765

Для огородження квадратного загону для кіз використали 36 м паркану. Які розміри загону?

Короткий запис

Периметр квадрата — 36 м
Сторона — ?

Розв’язання

36 : 4 = 9 (м)  сторона загону

Відповідь: загон має сторону 9 м.

 

Завдання 766 Множення і ділення чисел
 4 = 8
20 : 2 = 10
10 : 2 = 5
4 : 2 = 2
!2 : 2 = 6
 9 = 18
 3 = 6
14 : 2 = 7
 9 = 18
 6 = 12
2 : 2 = 1
!6 : 2 = 8
22 : 2 = 11
 2 = 4
10 : 2 = 5
 30 = 60
18 : 2 = 6
 12 = 24

КРОК 76

Завдання 767 Прямокутники
Вікно має форму прямокутника.
Віконна рама розбиває віконний отвір на прямокутники.
Не всі прямі кути показані на малюнку.

 

Завдання 768 
Знайди периметр многокутника.
Р = 3 + 6 + 6 + 2 + 5 + 4 + 3 + 3 + 7 + 3 = 42 (см)

 

Завдання 769
Для оздоблення прямокутної кишені по краю використали 18 см мережива. Яка ширина кишені, якщо її довжина 6 см?

Короткий запис

Периметр  18 см
Ширина – ?
Довжина – 6 см

Розв’язання
1) 16 : 2 = 9 (см) – сума ширини і довжини
2) 9 – 6 = 3 (см)
Відповідь: ширина кишені 3 см.

 

Закономірність: кожне наступне число на 20 менше від попереднього.
380, 360, 340, 320, 300.

 

Завдання 771
У 8 однакових наборах 48 баночок з фарбами. Скільки баночок у 5 таких наборах?
Короткий запис

8 наборів — 48 баночок
5 наборів — ?

Розв’язання

1) 48 : 8 = 6 (б.)  баночок у одному наборі
2) 6 • 5 = 30 (б.)

Відповідь: у 5 наборах 30 баночок.

 

Завдання 772
За 7 кілограмів огірків заплатили 70 грн. Скільки кілограмів таких огірків можна придбати за 90 грн?
Короткий запис

7 кг — 70 грн
? — 90 грн

Розв’язання

1) 70 : 7 = 10 (грн)  коштує 1 кг огірків;

2) 90 : 10 = 9 (кг).

Відповідь: за 90 гривень можна придбати 9 кг огірків.

 

Завдання 773
1000 г = 1 кг
3 ц 45 кг = 300 кг + 45 кг = 345 кг
4 ц 5 кг = 400 кг + 5 кг = 405 кг
4 ц 11 кг = 400 кг + 11 кг = 411 кг
Завдання 774 Порівняння чисел
56 – 37 < 56 – 27
97 + 36 = 97 + 36
51 + 23 < 52 + 23
72 – 24 > 72 – 52
Завдання 775
Радіус першого кола: 1 см 5 мм, діаметр кола: 1 см 5 мм + 1 см 5 мм = 3 см
Радіус другого кола: 2 см 3 мм, діаметр кола: 2 см 3 мм + 2 см 3 мм = 4 см 6 мм
Висновок: діаметр кола у два рази більший від радіуса.

 

Завдання 776
Жодна нерівність не є правильною.

 

Завдання 777
Намалюй малюнок лише за допомогою кіл.