Інші завдання дивись тут...


 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Бевз В., Васильєва Д."

КРОК 26  Завдання 238

Полічили десятками до 100: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

 

Завдання 239 Ділення

1) 20 зірок — це 2 ряди по 10 зірок    20 : 2 = 10       20 : 10 = 2

2) 30 зірок — це 3 ряди по 10 зірок    30 : 3 = 10       30 : 10 = 3

3) 40 зірок — це 4 ряди по 10 зірок    40 : 4 = 10       40 : 10 = 4

 

Завдання 240

10 • 7 = 1 дес. • 7 = 7 дес. = 70        5 • 10 = 5 • 1 дес. = 5 дес. = 50

Завдання 241

3 • 10 = 30       10 • 4 = 4 • 10 = 40     9 • 10 = 90       10 • 8 = 8 • 10 = 80

 

Завдання 242  Проста задача на збільшення в декілька разів

В однієї із сороконіжок у 10 разів більше ніжок, ніж у бджілки (6 ніг) кішки (4 ноги). Скільки ніг у сороконіжки?

Короткий запис

Кішка — 4 ніжки

Сороканіжка — ?, у 10 разів більше

Розв’язання

4 • 10 = 40 (н.) – ніг у сороканіжки.

Відповідь: у сороканіжки 40 ніг.

 

Завдання 243  Проста задача на множення

Павук має 4 пари (8) довгих ходильних ніг. Скільки всього ніг мають 10 павуків?

Ніг у 1 павука

Кількість павуків

Загальна кількість ніг

8

10

?

Короткий запис

Ніг — ? н., 10 павуків по 8 ніг

Розв’язання

8 • 10 = 80 (н.) – всього ніг мають десять павуків.

Відповідь: десять павуків мають 80 ніг.

 

Завдання 244 Довжина прямокутника З0 см, а ширина — у 10 разів менша. Знайди ширину прямокутника та його периметр.

Розв’язання

1) 30 : 10 = 3 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = (30 + 3) • 2 = 33 + 33 = 66 (см) – периметр прямокутника.

2 спосіб

1) 30 : 10 = 3 (см) – ширина прямокутника

2) Р = 30 • 2 + 3 • 2 = 60 + 6 = 66 (см)

3 спосіб

1) 30 : 10 = 3 (см) – ширина прямокутника

2) Р = 30 + 3 + 30 + 3 = 60 + 6 = 66 (см)

 

Завдання 245  Доба

У першій половині доби

10 год 10 хв

12 год

3 год 30 хв

7 год 45 хв

У другій половині доби

10 год 10 хв + 12 год =

22 год 10 хв

12 год + 12 год =

 24 год

3 год 30 хв + 12 год =

15 год 30 хв

7 год 45 хв + 12 год =

19 год 45 хв

Завдання 246

1 дм = 10 см  Яку частину дециметра становить 1 сантиметр? Десяту частину (бо 1 см : 1 дм = 1 см : 10 см = 1/10)

 

Завдання 247

6 см = 6 • 1 см = 6 • 10 мм = 60 мм.       9 см = 9 • 1 см = 9 • 10 мм = 90 мм

 

Завдання 248 Записали в сантиметрах:

3 дм = 3 • 1 дм = 3 • 10 см = 30 см           8 дм = 8 • 1 дм = 8 • 10 см = 80 см

5 дм = 5 • 1 см = 5 • 10 см = 50 см           50 мм = (50 : 10) см = 5 см

 

Завдання 249

55 – 3 = 52

100 – 0 = 10

21 – 5 = 16

90 – 9 = 89

21 – 8 = 3

60 – 3 = 57

35 : 5 + 2 = 7 + 2 = 9

35 : (5 + 2) = 35 : 7 = 5

20 – 6 : 2 = 20 – 3 = 17

Завдання 250  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

В інтернет-магазині інженер підземного міста замовив 5 конструкторів по 10 золотих монет кожен. Яку загальну суму він має заплатити, якщо доставка коштує 6 монет?

Замовлення

Доставка

Всього

5 конструкторів по 10 монет

6 монет

?

Короткий запис

Замовлення — ? м., 5 конструкторів по 10 монет

Доставка — 6 монет

Всього — ?

Схема

Вираз     10 • 5 + 6

Короткий запис №1

Замовлення — ? м., 5 конструкторів по 10 монет

Короткий запис №2

Замовлення — 50 монет

Доставка — 6 монет

Всього — ?

План розв’язування

1) Яку суму він має заплатити за замовлення?

2) Яку загальну суму він має заплатити?

Розв’язання

1) 10 • 5 = 50 (м.) – суму він має заплатити за замовлення.

2) 50 + 6 = 56 (м.) – загальну суму він має заплатити.

2 спосіб

Короткий запис

Заплатити  — ?, 5 конструкторів по 10 монет і ще 6 монет

Схема

Розв’язання

10 • 5 + 6 = 56 (м.) – загальну суму він має заплатити.

Відповідь: він має заплатити 56 монет.

 

Завдання 251 Принцеса має 2 мотки чарівного мережива. У першому — 6 м, у другому — 4 м. Скільки коштує кожний моток, якщо за 2 мотки вона заплатили 100 чарівних монет?

Міркуємо так

1) 6 + 4 = 10 (м) – всього метрів ниток у двох мотках.

2) 100 : 10 = 10 (грн.) – ціна метра ниток.

3) 10 • 6 = 60 (грн) – гривень коштує перший моток.

4) 10 • 4 = 40 (грн.) – гривень коштує другий моток.

2 спосіб

1) 6 + 4 = 10 (м) – всього метрів ниток у двох мотках.

2) 100 : 10 = 10 (грн.) – ціна метра ниток.

3) 10 • 6 = 60 (грн) – гривень коштує перший моток.

4) 100 – 60 = 40 (грн.) – гривень коштує другий моток.

Відповідь: перший моток коштує 60 гривень, другий – 40 гривень.

 

Завдання 252 Складена задача на різницеве порівняння часток

Тридцять літрів води розлили в однакові трилітрові пляшки. На скільки менше треба взяти 6 літрових бутлів, щоб розлити цю воду?

Короткий запис

Пляшки — ? шт., 30 л уміщає по 3 л

Бутлі — ? шт., 30 л уміщає по 6 л; на ? штук менше

Схема

Вираз   30 : 3 – 30 : 6

Короткий запис №1

30 л — це ? пляшок по 3 л

Пляшки — ? шт., 30 л уміщає по 3 л

Короткий запис №2

30 л — це ? бутлів по 6 л

Бутлі — ? шт., 30 л уміщає по 6 л

Короткий запис №3

Пляшки — 10 шт.

Бутлі — 5 шт., на ? менше

План розв’язування

1) Скільки взяли пляшок?

2) Скільки взяти бутлів?

3) На скільки менше треба взяти бутлів?

Розв’язання

1) 30 : 3 = 10 (шт.) – пляшок взяли.

2) 30 : 6 = 5 (шт.) – бутлів взяти.

3) 10 – 5 = 5 (шт.) – на стільки менше треба взяти бутлів.

Відповідь: треба взяти на 5 бутлів менше, ніж пляшок.

 

Завдання 253  Знаходимо частину дробу

1/10 від 50 кг = 50 кг : 10 = 5 кг       1/10 від 80 хв = 80 хв : 10 = 8 хв

1/10 від 60 ц = 60 ц : 10 = 6 ц           1/10 від 90 м = 90 м : 10 = 9 м

 

КРОК 27  Завдання 254

Гаманець

Умова

Гривень

Купюр

синій

4 купюри по 20 грн

20 • 4 = 80 (грн.)

4

зелений

50 грн, 10 грн, 20 грн, 5 грн

50 + 10 + 20 + 5 = 85 (грн.)

4

червоний

3 купюри по 10 грн і 2 купюри по 5 грн

10 • 3 + 5 • 2 = 40 (грн.)

5

Де найбільше грошей? У зеленому гаманці.

Де найбільше купюр? У червоному гаманці.

У скільки разів у синьому гаманці більше грошей, ніж у червоному? 80 – 40 = 40 (грн.)

На скільки гривень у зеленому гаманці більше, ніж у червоному? 85 – 40 = 45 (грн.)

Додайте по одній купюрі в кожний гаманець так, щоб кількість грошей у гаманцях стала однаковою: 80 грн + 10 грн = 85 грн + 5 грн = 40 грн + 50 грн

 

Завдання 255  У Марата 5 монет по 2 грн і 3 монети по 5 грн. Скільки всього гривень у Марата? А скільки монет?

2 • 5 + 5 • 3 = 10 + 15 = 25 (грн.) – всього гривень

5 + 3 = 8 (м.) – всього монет

 

Завдання 256 

Як можна розміняти купюру 20 грн?  

20 = 10 •2       20 = 10 + 5 • 2      20 = 5 • 4  

20 = 10 + 2 • 5           20 = 5 • 2 + 2 • 5  

20 = 1 •  20                20 = 2 • 10       і т. д.

Як можна розміняти купюру 50 грн?    

50 = 20 •2 + 5 • 2     50 = 20 • 2 + 10     50 = 10 • 5

50 = 5 • 10              50 = 10 • 4 + 5 • 2

50 = 10 • 3 + 20         50 = 20 + 5 • 6          і т.д.

Вправа 257, 258 Ціна та вартість

Ціна, грн

Кількість, м

Вартість, грн

n • а = с (грн.) – вартість всієї тканини.

с : n = а (м) – кількість тканини.

с : а = n (грн.) – ціна 1 метра тканини.

5 • 10 = 50 (грн.) – вартість всієї тканини.

50 : 5 = 10 (м) – кількість тканини.

50 : 10 = 5 (грн.) – ціна 1 метра тканини.

n

а

с

5

10

50

Завдання 259  Ціна шкільного приладдя: закладка — 1 грн, стирачка — 4 грн, олівець — 3 грн, ручка — 5 грн, стругалка — 6 грн. За пенал і шкільне приладдя тато заплатив 70 грн. Пенал коштував 57 грн. На скільки гривень пенал дорожчий від приладдя?

Міркуємо так

1) 70 – 57 = 13 (грн.) – вартість шкільного приладдя.

2) 57 – 13 = 44 (грн.) – на стільки гривень пенал дорожчий від приладдя.

Яке шкільне приладдя тато міг придбати?

13 грн = 3 грн + 4 грн + 6 грн     олівець, гумку, стругачку

13 грн = 1 грн + 4 грн + 3 грн + 5 грн    закладку, гумку, олівець, ручку

     

Завдання 260  Що дешевше: купити 3 пиріжки по 6 грн кожний чи 5 пиріжків по 4 грн кожний?

Міркуємо так

1) 6 • 3 = 18 (грн.) – гривень заплатили за дорожчі пиріжки.

2) 4 • 5 = 20 (грн.) – гривень заплатили за дешевші пиріжки.

3) 18 < 20                   дешевше купити 3 пиріжки по 6 грн кожний

 

Завдання 261 Складена задача на знаходження суми добутків

Батьки купили 2 кг груш по 25 грн за 1 кілограм і 3 кг яблук по 15 грн за 1 кілограм. Скільки гривень коштує вся покупка?

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

Груші

25 грн

2 кг

?

?

Яблука

15 грн

3 кг

?

Короткий запис

Груші  — ? кг, 2 кг по 25 грн

Яблука — ? кг, 3 кг по 15 грн

Всього — ?

Вираз  25 • 2 + 15 • 3

Короткий запис №1

Груші  — ? кг, 2 кг по 25 грн

Короткий запис №2

Яблука — ? кг, 3 кг по 15 грн

Короткий запис №3

Груші  — 50 грн

Яблука — 45 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень коштують груші?

2) Скільки гривень коштують яблука?

3) Скільки гривень коштує вся покупка?

Розв’язання

1) 25 • 2 = 25 + 25 = 50 (грн) – гривень коштують груші.

2) 15 • 3 = 15 + 15 + 15 = 45 (грн) – гривень коштують яблука.

3) 50 + 45 = 95 (грн) – гривень коштує вся покупка.

Відповідь: уся покупка коштує 95 гривень.

 

Завдання 262  Зоряна мала 60 грн. Половину всіх грошей вона витратила на сир, а третину всіх грошей, що залишилися, — на яблука. Якою була решта?

Міркуємо так

1) 60 : 2 = 30 (грн.) – вартість сиру (або інша половина, що залишилась).

2) 30 : 3 = 10 (грн.) – вартість яблук.

3) 30 – 10 = 20 (грн.) – решта.

 

Завдання 263

12 грн + 85 грн = 97 грн

9 грн • 3 = 27 грн

75 коп. – 25 коп. = 50 коп.

28 грн : 7 = 4 грн

1 грн — 25 коп. = 100 коп. – 25 коп. = 75 коп.

10 грн : 10 грн = 1

Завдання 264 Рівняння

х – 46 = 13

х = 13 + 46

х = 59

59 – 46 = 13

13 = 13

х + 62 = 88

х = 88 – 62

х = 26

26 + 62 = 88

88 = 88

х : 5 = 20

х = 20 • 5

х = 100

100 : 5 = 20

20 = 20

46 – х = 13

х = 46 – 13

х = 33

46 – 33 = 13

13 = 13

7 • х = 63

х = 63 : 7

х = 9

7 • 9 = 63

63 = 63

20 : х = 5

х = 20 : 5

х = 4

20 : 4 = 5

5 = 5

Завдання 265

1) 

Ціна за 1 кг

Кількість кілограмів

Вартість покупки

Умова і розв’язання

З0 грн

2

?

Ціна кілограму апельсинів 30 грн. Купили 2 кг. Скільки гривень заплатили за покупку?

30 • 2 = 60 (грн.)

Відповідь: за покупку заплатили 60 гривень.

?

10

90 грн

За 10 кг яблук заплатили  90 гривень. Яка ціна кілограма яблук?

90 : 10 = 9 (грн.)

Відповідь: ціна яблук 9 гривень.

7 грн

?

56 грн

Купили яблука по ціні 7 гривень. За покупку заплатили 56 гривень. Скільки кілограмів яблук купили?

56 : 7 = 8 (кг)

Відповідь: купили 8 кілограмів яблук.

КРОК 28  Завдання 266  Складена задача на знаходження суми

У середньому кошику 4 кг яблук, у малому – у 2 рази менше, у великому – у 5 разів більше. Скільки всього кілограмів яблук у кошиках?

Малий кошик

Середній кошик

Великий кошик

Всього

у 2 рази менше, ніж у середньому

4 кг

у 5 разів більше, ніж у середньому

?

Короткий запис

Середній кошик — 4 кг

Малий кошик — ?, у 2 рази менше, ніж у середньому

Великий — ?, у 5 разів більше, ніж у середньому

Всього — ?

Вираз  4 : 2 + 4 + 4 • 5

Короткий запис №1

Середній кошик — 4 кг

Малий кошик — ?, у 2 рази менше

Короткий запис №2

Середній кошик — 4 кг

Великий — ?, у 5 разів більше

Короткий запис №2

Середній кошик — 4 кг

Малий кошик — 2 кг

Великий — 20 кг

Всього — ?

 План розв’язування

1) Скільки кілограмів яблук у малому кошику?

2) Скільки кілограмів яблук у великому кошику?

3) Скільки всього кілограмів яблук у кошиках?

Розв’язання

1) 4 : 2 = 2 (кг) – кілограмів яблук у малому кошику.

2) 4 • 5 = 20 (кг) – кілограмів яблук у великому кошику.

2) 2 + 4 + 20  = 26 (кг) – всього кілограмів яблук у кошиках.

Відповідь: у кошиках 26 кілограмів яблук.

 

Завдання 267

1) Складена задача на знаходження суми добутків

Бабуся зібрала 5 ящиків полуниць, по 2 кг у кожному, і 7 ящиків черешень, по 6 кг у кожному. Скільки кілограмів ягід зібрала бабуся?

Полуниці

Черешні

Всього

5 ящиків по 2 кг

7 ящиків по 6 кг

?

Короткий запис

Полуниці  — ? кг, 5 ящиків по 2 кг

Черешні — ? кг, 7 ящиків по 6 кг

Всього — ?

Вираз    2 • 5 + 6 • 7

Розв’язання

1) 2 • 5 = 10 (кг) – кілограмів полуниці зібрала бабуся.

2) 6 • 7 = 42 (кг) – кілограмів черешень зібрала бабуся.

3) 10 + 42 = 52 (кг) – кілограмів ягід зібрала бабуся.

Відповідь: бабуся зібрала 52 кілограми ягід.

 

2) Складена задача на різницеве порівняння добутків

Для виготовлення віночків майстриня витратила 4 рулони зеленої стрічки, по 10 м у кожному, і 9 рулонів червоної, по 5 м у кожному. На скільки метрів червоної стрічки майстриня витратила більше, ніж зеленої?

Короткий запис

Зелена — ? м, 4 рулони по 10 м

Червона — ? м, 9 рулонів по 5 м; на ? більше

Схема

Вираз   5 • 9 – 10 • 4

Короткий запис №1

Зелена — ? м, 4 рулони по 10 м

Короткий запис №2

Червона — ? м, 9 рулонів по 5 м, на ? більше

Короткий запис №3

Зелена — 40 м

Червона — 45 м, на ? більше

План розв’язування

1) Скільки метрів зеленої стрічки використала майстриня?

2) Скільки метрів червоної стрічки використала майстриня?

3) На скільки метрів червоної стрічки майстриня витратила більше, ніж зеленої?

Розв’язання

1) 10 • 4 = 40 (м) – метрів зеленої стрічки використала майстриня.

2) 5 • 9 = 45 (м) – метрів червоної стрічки використала майстриня.

3) 45 – 40 = 5 (м) – на стільки більше метрів червоної стрічки майстриня витратила більше, ніж зеленої.

Відповідь: майстриня витратила на 5 метрів більше червоної стрічки, ніж зеленої.

 

Завдання 3 Складена задача на множення числа на добуток

Тато придбав 2 упаковки води, по 4 пляшки у кожній. Яка вартість покупки, якщо одна пляшка коштує 5 грн?

Короткий запис

Вартість — ? грн, (? пл., 2 упаковки по 4 пляшки) по 5 грн

Схема

Вираз    5 • (4 • 2)

Короткий запис №1

Пляшки  — ? пл., 2 упаковки по 4 пляшки

Короткий запис №2

Вартість — ? грн, 8 пляшок по 5 грн

План розв’язування

1) Скільки пляшок придбав тато?

2) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 4 • 2 = 8 (пл.) – пляшок придбав тато

2) 5 • 8 = 40 (грн) – вартість покупки

2 спосіб

Спочатку обчислимо вартість  упаковки, а потім – двох таких упаковок, тоді

Короткий запис

Вартість — ? грн, 2 упаковки по (? грн, 4 пляшки по 5 грн)

Схема

Вираз    (5 • 4) • 2

Короткий запис №1

Упаковка  — ? грн, 4 пляшки по 5 грн

Короткий запис №2

Вартість — ? грн, 2 упаковки по 20 грн

План розв’язування

1) Яка вартість упаковки?

2) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 5 • 4 = 20 (грн) – вартість упаковки

2) 20 • 2 = 40 (грн) – вартість покупки

Відповідь: вартість покупки 40 гривень

 

Завдання 4  Складена задача на кратне порівняння добутків

Господиня розлила молоко у 4 трилітрові банки і 2 дволітрові. У скільки разів більше молока було в трилітрових банках, ніж у дволітрових?

Короткий запис

Трилітрові банки  — ? л, 4 банки по 3 л; у ? рази більше

Дволітрові банки — ? л, 2 банки по 2 л

Схема

Вираз    (3 • 4) : (2 • 2)

Короткий запис №1

Трилітрові банки  — ? л, 4 банки по 3 л

Короткий запис №2

Дволітрові банки — ? л, 2 банки по 2 л

Короткий запис №3

Трилітрові банки  — 12 л, у ? рази більше

Дволітрові банки — 4 л

План розв’язування

1) Скільки літрів молока у трилітрових банках?

2) Скільки літрів молока у дволітрових банках?

3) У скільки разів більше молока було в трилітрових банках, ніж у дволітрових?

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (л) – молока у трилітрових банках.

2) 2 • 2 = 4 (л) – молока у дволітрових банках.

3) 12 : 4 = 3 (рази) – у стільки разів більше молока було в трилітрових банках, ніж у дволітрових.

Відповідь: господиня розлила у 3 рази більше молока в трилітрові банки, ніж у дволітрові.

 

Завдання 268  Складена задача на знаходження суми трьох добутків

Поспішайко замовив 10 зошитів за ціною 4 грн, 10 ручок за ціною 3 грн та 10 олівців за ціною 2 грн. Скільки гривень має заплатити Поспішайко за замовлення?

Зошити

Ручки

Олівці

Всього

10 зошитів по 4 грн

10 ручок по 3 грн

10 олівців по 2 грн

?

Короткий запис

Зошити  — ? грн, 10 зошитів по 4 грн

Ручки — ? грн, 10 ручок по 3 грн

Олівці — ? грн, 10 олівців по 2 грн

Всього — ?

Схема

Вираз    4 • 10 + 3 • 10 + 2 • 10

Короткий запис №1

Зошити  — ? грн, 10 зошитів

                      по 4 грн

Короткий запис №2

Ручки — ? грн, 10 ручок

                по 3 грн

Короткий запис №3

Олівці — ? грн, 10 олівців

                 по 2 грн

Короткий запис №4

Зошити  — 40 грн

Ручки — 30 грн

Олівці — 20 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень має заплатити за зошити?

2) Скільки гривень має заплатити за ручки?

3) Скільки гривень має заплатити за олівці?

4) Скільки гривень має заплатити Поспішайко за замовлення?

Розв’язання

1) 4 • 10 = 40 (грн) – гривень має заплатити за зошити.

2) 3 • 10 = 30 (грн) – гривень має заплатити за ручки.

3) 2 • 10 = 20 (грн) – гривень має заплатити за олівці.

4) 40 + 30 + 20 = 90 (грн) – гривень має заплатити Поспішайко за замовлення.

2 спосіб

Оскільки ціна товарів однакова, спочатку обчислимо вартість набору (зошит, ручка, олівець), а потім вартість 10 таких наборів, тому

Короткий запис

Вартість — ? грн, 10 наборів по (? грн, 4 грн і 3 грн та 2 грн)

Схема

Вираз    (4 + 3 + 2) • 10

Короткий запис №1

Набір (зошит, ручка, олівець)  — ?, 4 грн і 3 грн та 2 грн

Короткий запис №2

Вартість — ? грн, 10 наборів по 9 грн

План розв’язування

1) Скільки гривень має заплатити за один набір (зошит, ручка, олівець)?

2) Скільки гривень має заплатити Поспішайко за замовлення?

Розв’язання

1) 4 + 3 + 2 = 9 (грн) – гривень має заплатити за один набір.

2) 9 • 10 = = 90 (грн) – гривень має заплатити Поспішайко за замовлення.

Відповідь: за замовлення Поспішайко має заплатити 90 гривень.

 

Завдання 269 Склали задачу за виразом 72 см – 5 см • 2

У кравчині було 72 см стрічки. Для оздоблення вона відрізала 2 частини, по 5 см кожна. Скільки сантиметрів стрічки залишилось?

 

Завдання 270  Складена задача на ділення на вміщення

Тато зібрав 27 кг черешень, а син — у 3 рази менше. Усі зібрані черешні вони склали у ящики по 9 кг у кожний. Скільки знадобилося ящиків?

Короткий запис №1

Тато — 27 кг

Син — ?, у 3 рази менше

Короткий запис №2

Тато — 27 кг

Син — 9 кг

Всього — ?

Короткий запис №3

36 кг — це ? ящиків по 9 кг

Ящики — ? ящ., 36 кг уміщується по 9 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів черешень зібрав син?

2) Скільки всього кілограмів черешень зібрали тато і син?

3) Скільки знадобилося ящиків?

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (кг) – кілограмів черешень зібрав син.

2) 27 + 9 = 36 (кг) – всього кілограмів черешень зібрали тато і син.

3) 36 : 9 = 4 (ящ.) – ящиків знадобилося.

2 спосіб

Спочатку дізнаємося скільки ящиків знадобилося татові, потім синові, тоді

Короткий запис №1

27 кг — це ? ящиків по 9 кг

Ящики — ? ящ., 27 кг

          уміщується по 9 кг

Короткий запис №2

Тато — 27 кг

Син — ?, у 3 рази менше

Короткий запис №3

9 кг — це ? ящиків по 9 кг

Ящики — ? ящ., 9 кг

         уміщується по 9 кг

Короткий запис №2

Тато — 3 ящики

Син — 1 ящик

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки ящиків знадобилося татові?

2) Скільки кілограмів черешень зібрав син?

3) Скільки ящиків знадобилося синові?

4) Скільки знадобилося ящиків?

Розв’язання

1) 27 : 9 = 3 (ящ.) – ящиків знадобилося татові.

2) 27 : 3 = 9 (кг) – кілограмів черешень зібрав син.

3) 9 : 9 = 1 (ящ.) – ящиків знадобилося синові.

4) 3 + 1 = 4 (ящ.) – ящиків знадобилося.

Відповідь: знадобилося 4 ящики.

 

Завдання 271 Складена задача на ділення

До свята Олеся підготувала 6 наліпок на вікна, а Роман — у 4 рази більше. Всі наліпки вони розподілили на 3 вікна порівну. Скільки наліпок буде на кожному вікні?

Схема

Вираз    (6 + 6 • 4) : 3

Короткий запис №1

Олеся — 6 наліпок

Роман — ?, у 4 рази більше

Короткий запис №2

Олеся — 6 наліпок

Роман — 24 наліпки

Всього — ?

Короткий запис №3

30 наліпок — це 3 вікна по ? наліпок

На вікні — ? н., 30 наліпок розділити на 3 порівну

План розв’язування

1) Скільки наліпок підготував Роман?

2) Скільки всього наліпок підготували?

3) Скільки наліпок буде на кожному вікні?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (н.) – наліпок підготував Роман.

2) 6 + 24 = 30 (н.) – всього наліпок підготували.

3) 30 : 3 = 10 (н.) – наліпок буде на кожному вікні.

Відповідь: на кожному вікні буде 10 наліпок.

 

Завдання 272 Порядок дій

53 + (12 – 4 • 2) • 9 = 89

1) 4 • 2 = 8

2) 12 – 8 = 4

3) 4 • 9 = 36

4) 53 + 36 = 89

18 : (70 : 10 – 50 : 10) = 9

1) 70 : 10 = 7

2) 50 : 10 = 5

3) 7 – 5 = 2

4) 18 : 2 = 9

89 > 9

Завдання 273 Одиниці вимірювання

1 м < 45 дм (10 дм < 45 дм)  60 см > 5 дм  (6 дм > 5 дм)  50 мм < 1 дм  (5 см < 10 см)

 

Завдання 274 Скільки стежок пройшов Поспішайко, щоб зібрати всі літери для слова ЖАБКА? А яку відстань, якщо довжина кожної стежки 7 м?

Пройшов 4 стежки.  Відстань — ? м, 4 стежки по 7 м  7 • 4 = 28 (м) – відстань пройшов.

Інші завдання дивись тут...