Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита

"Математика 3 клас Гісь О., Філяк І., Назаренко А. у 2-х частинах"

Урок 60 сторінка 91

Завдання 1  Ділення

800 : 40 = 80 : 4 = 20    400 : 40 = 40 : 4 = 10     240 : 40 = 24 : 4 = 6

320 : 40 = 32 : 4 = 8      360 : 40 = 36 : 4 = 9       280 : 40 = 28 : 4 = 7

200 : 40 = 20 : 4 = 5      160 : 40 = 16 : 4 = 4       80 : 40 = 8 : 4 = 2

Завдання 2  Одиниці вимірювання

40 дм = 400 см                    5 см = 50 мм

40 см < 1 м (40 см < 100 см)        56 дм < 5 км  (560 м < 5000 м)

72 м = 720 дм                     9 м = 9 дм

Завдання 3  Складена задача на різницеве порівняння часток

У двох великих автобусах їхало 80 дітей, інші 120 дітей подорожували у чо­тирьох менших автобусах, порівну в кожному. На скільки більше дітей було у великому автобусі, ніж у меншому?

Автобус

Дітей у 1 автобусі

Кількість автобусів

Загальна кількість дітей

Великий

?, на ? дітей більше

2

80

Малий

?

4

120

Короткий запис

У великому — ? д., 80 дітей розділити на 2 порівну; на ? дітей більше, ніж у малих

У меншому — ? д., 120 дітей розділити на 4 порівну

Схема

Вираз    80 : 2 – 120 : 4

Короткий запис №1

80 дітей — це 2 автобуси по ? дітей

У великому — ? д., 80 дітей розділити на 2 порівну

Короткий запис №2

120 дітей — це 4 автобуси по ? дітей

У меншому — ? д., 120 дітей розділити на 4 порівну

Короткий запис №3

У великому — 40 дітей, на ? дітей більше

У меншому — 30 дітей

План розв’язування

1) Скільки дітей їхало у великому автобусі? 

2) Скільки дітей їхало у меншому автобусі?

3) На скільки більше дітей було у великому автобусі, ніж у меншому?

Розв’язання

1) 80 : 2 = 40 (д.) – дітей у великому автобусі.

2) 120 : 4 = 30 (д.) – дітей у меншому автобусі.

3) 40 – 30 = 10 (д.) – на стільки більше дітей було у великому автобусі, ніж у меншому.

Відповідь: на 10 дітей менше було у великому автобусі, ніж у меншому.

Завдання 4

500 – 1 = 499          499 – 9 = 490

70 • 5 = 350            1000 : 5 = 200

7 • 100 = 700           700 + 300 = 1000

490 : 7 = 70             350 : 50 = 35 : 5 = 7

 

Урок 61 сторінка 92

Завдання 1 Підкреслили усього десятків

75, 340, 567, 800, 699, 1000

Завдання 2 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо отримані результати.

40 : 2 = 5 • 4  (20 = 20)              5 • 6 > 60 : 30  (30 > 2)

100 – 10 > 20 • 4  (90 > 80)       10 • 5 < 70 + 20  (50 < 90)

Завдання 3  Множення на число 9

Установили закономірність утворення чисел у кожному крузі та позначили зайвий.

Числа

2, 5, 45, 18

7, 4, 63, 36

3, 8, 72, 21

6, 9, 54, 81

Закономірність

2 • 9 = 18

5 • 9 = 45

протилежні числа

4 • 9 = 36

7 • 9 = 63

протилежні числа

3 • 9 = 27

8 • 9 = 72

протилежні числа

6 • 9 ≠ 81

9 • 9 ≠ 54

суміжні числа

Зайвий

 

 

 

Завдання 4  Складена задача на множення

За 8 марок для листа за кордон тато заплатив на пошті 40 грн. Скільки гривень заплатив тато за 9 марок для листів в Україні, якщо одна така марка на З грн дешевша, ніж марка для листа за кордон?

 

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

За кордон

?

8

40

В Україні

?, на 3 грн менше

9

?

Схема

 

Вираз    (40 : 8 – 3) • 9

Короткий запис №1

40 грн — це 8 марок по ? грн

Ціна закордонної — ? грн, 40 грн розділити на 8  порівну

Короткий запис №2

Ціна закордонної — 5 грн

Ціна української — ?, на 3 грн менше

Короткий запис №3

Вартість українських — ? грн, 9 марок по грн

План розв’язування

1) Скільки гривень коштує марка за кордон? 

2) Скільки гривень коштує марка в Україні?

3) Скільки гривень заплатив тато за дев'ять марок в Україні?

Розв’язання

1) 40 : 8 = 5 (грн) – гривень коштує марка за кордон.

2) 5 – 3 = 2 (грн) – гривень коштує марка в Україні.

3) 2 • 9 = 18 (грн) – гривень заплатив тато за дев’ять марок для листів в Україні.

Відповідь: за дев’ять марок для листів по Україні тато заплатив 18 гривень.

Завдання 5 Порядок дій

600 – 1 – 90 = 599 – 90 = 509

70 • (45 – 36) = 70 • (45 – 40 + 4) = 70 • 9 = 630

100 : (130 – 80) = 100 : (130 – 100 + 20) = 100 : 50 = 10 : 5 = 2

489 + 1 – 400 = 490 – 400 = 90

540 : 6 – 480 : 6 = 90 – 80 = 10

90 : 30 + 900 : 3 = 9 : 3 + 900 : 3 = 3 + 300 = 303

Урок 62 сторінка 93

Завдання 1

6 • 90 = 6 • (9 • 10) = (6 • 9) • 10 

8 •  70 = 8 • (7 • 10) = (8 •  7) •  10

30 • 20 = (3 • 10) • (2 • 10) = (3 • 2) • 10 • 10

Завдання 2

Козаки поставили вози у формі квадрата. Уздовж кожної сторони ставили по 20 возів. Скільки всього возів було у козаків?

Розв’язання

1) 18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72 (в.) – возів разом усередині.

2) Додамо ще 4 точки, що знаходяться в кутах такого квадрата, тоді

72 + 4 = 76 (в.) – всього возів було в козаків.

Відповідь: у козаків було всього 76 возів.

Перевірка.

Завдання 3

• 20, 40, З0, 60, 50, 100, 90 

на половину більше, на 10 менше: 20 + 20 = 40    40 – 10 = 30    30 + 30 = 60    60 – 10 = 50    50 + 50 = 100   100 – 10 = 90

• 100, 50, 60, З0, 40, 20, 30

на половину менше, на 10 більше: 100 – 50 = 50   50 + 10 = 60   60 – 30 = 30     30 + 10 = 40    40 – 20 = 20    20 + 10 = 30

Завдання 4 Складена задача на кратне порівняння добутків

Старший брат читав 4 дні, по З0 сторінок щодня. Молодший брат — 5 днів, по 8 сторінок щодня. У скільки разів менше сторінок прочитав молодший брат, ніж старший?

Короткий запис

Старший  — ? стор., 4 дні по 30 сторінок

Молодший — ? стор., 5 днів по 8 сторінок; у ? разів менше

Схема

Вираз    (3 • 4) : (2 • 2)

Короткий запис №1

Старший  — ? стор., 4 дні по 30 сторінок

Короткий запис №2

Молодший — ? стор., 5 днів по 8 сторінок

Короткий запис №3

Старший  — 120 сторінок

Молодший — 40, у ? разів менше

План розв’язування

1) Скільки сторінок прочитав старший брат?

2) Скільки сторінок прочитав молодший брат?

3) У скільки разів менше сторінок прочитав молодший брат, ніж старший?

Розв’язання

1) 30 • 4 = 120 (стор.) – сторінок прочитав старший брат.

2) 8 • 5 = 40 (стор.) – сторінок прочитав молодший брат.

3) 120 : 40 = 3 (рази) – у стільки разів менше сторінок прочитав молодший брат, ніж старший.

Відповідь: у 3 рази менше сторінок прочитав молодший брат, ніж старший.

                

Урок 63 сторінка 94

Завдання 1

Від числа 640 відняти частку чисел 810 і 90:

640 – 810 : 90 = 640 – 9 = 640 – 10 + 1 = 639

Добуток чисел 60 і 8 збільшити на 120:

60 • 8 + 120 = 480 + 120 = 500 + 100 = 600

До частки чисел 540 і б додати 180:

540 : 6 + 180 = 90 + 180 = 180 + 20 + 70 = 270

Завдання 2 Накресли відрізок АВ завдовжки 9 см. Познач на ньому точку О так, щоб відрізок AO був у 2 рази коротший від відрізка ОВ.

9 : 3 = 3 (см) – довжина відрізка АО.

Завдання 3

1) Сума добутків 8 і б та 4 і З:

8 • 6 + 4 • 3 = 48 + 12 = 50 + 10 = 60                 □ • □ + □ • □

2) На скільки добуток чисел 7 і 9 менший від добутку чисел 5 і 20?

5 • 20 – 7 • 9 = 100 – 63 = 30 + (70 – 63) = 37    □ • □ – □  • □

3) У скільки разів добуток чисел 60 і З більший від добутку чисел 4 і 5?

(60 • 3) : (4 • 5) = 180 : 20 = 18 : 2 = 6                (□ • □) : (□ • □)

 

Уроки 64 – 65 сторінка 95

Завдання 1

40 • 20 – 1 – 90 = 709

1) 40 • 20 = 800

2) 800 – 1 = 799

3) 799 – 90 = 709

(60 + 60) : 1 : 20 = 6

1) 60 + 60 = 120

2) 120 : 1 = 120

3) 120 : 20 = 12 : 2 = 6

0 • (170 – 80) + 880 = 880

1) 170 – 80 = 170 – 70 – 10 = 90

2) 0 • 90 = 0

3) 0 + 880 = 880

180 : 20 • (110 – 40) = 630

1) 110 – 40 = 110 – 10 – 30 = 70

2) 180 : 20 = 18 : 2 = 9

3) 9 • 70 = 630

Завдання 2  18 дітей потрібно поділити на однакові за кількістю коман­ди: 18 :с

Дібрали для змінної с усі її можливі значення: 2, 3, 6, 9

18 : 2 = 9 (д.)     18 : 3 = 6 (д.)     18 : 6 = 3 (д.)    18 : 9 = 2 (д.)

Завдання 3

1) Задача на зведення до одиниці

На Каштановій алеї в Полтаві 100 років тому було поса­джено 400 каштанів у 4 ряди, порівну в кожному. Скільки каштанів у трьох таких рядах?

 

Каштанів у 1 ряду

Кількість рядів

Загальна кількість каштанів

За кордон

?

4

400

В Україні

однаково

3

?

Короткий запис

4 ряди — 400 каштанів; 1 ряд ? каштанів

3 ряди — ? каштанів; 1 ряд — однаково

Схема

 

Вираз    400 : 4 • 3

План розв’язування

1) Скільки каштанів у одному ряді?

2) Скільки каштанів у трьох таких рядах?

Розв’язання

1) 400 : 4 = 100 (к.) – каштанів у одному такому ряді.

2) 100 • 3 = 300 (к.) – каштанів у трьох таких рядах.

Відповідь: у трьох таких рядах 300 каштанів.

 

2) Між двома сусідніми каштанами у ряду — 10 м.

10 • (3 – 1) = 10 • 2 = 20 (м) – відстань між першим і третім каштанами у ряду.

10 • (4 – 1) = 10 • 3 = 30 (м) – відстань між першим і четвертим каштанами у ряду.

10 • (10 – 1) = 10 • 9 = 90 (м) – відстань між першим і десятим каштанами у ряду.

Нехай k — це кількість дерев у ряду. Вираз для обчислення відстані між першим та останнім деревами у ряду: 10 • (k – 1)

 

3) Складена задача на знаходження невідомого доданку (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

Ширина каштанової алеї — 12 м. Посередині алеї — пішохідна доріжка. Зліва і справа від доріжки — газони, де ростуть каштани. Ширина кожного газону — 4 м 50 см. Яка ширина пішохідної доріжки?

Доріжка

Газони

Всього

?

4 м 50 см і 4 м 50 см

12 м

Розв’язання

1 спосіб

План розв’язування

1) Яка ширина газонів разом?

2) Яка ширина пішохідної доріжки?

1) 4 м 50 см + 4 м 50 см = 8 м + 100 см = 9 м – ширина двох газонів.

2) 12 м – 9 м = 3 м – ширина пішохідної доріжки.

2 спосіб

План розв’язування

1) Яка ширина пішохідної доріжки і одного газону?

2) Яка ширина пішохідної доріжки?

1) 12 м – 4 м 50 см = 7 м + (5 м – 4 м 50 см) = 7 м 50 см – ширина пішохідної доріжки і одного газону.

2) 7 м 50 см – 4 м 50 = 3 м – ширина пішохідної доріжки.

Відповідь: ширина пішохідної доріжки 3 метри.

Завдання 4 Складена задача на знаходження суми часток

Для поливання молодих каштанів поливальна машина ви­тратила 350 л води, по 7 л на кожне дерево, а для поливання старих каштанів — 1000 л води, по 100 л на кожне. Скільки всього каштанів було полито?

Молоді каштани

Старі каштани

Всього

350 л уміщають по 7 л

1000 л уміщають по 100 л

?

Короткий запис

Молоді — ? к., 350 л уміщають по 7 л

Старі — ? к., 1000 л уміщають по 100 л

Всього — ?

Схема

Вираз    350 : 7 + 1000 : 100

Короткий запис №1

350 л — це ? каштанів по 7 л

Молоді — ? к., 350 л уміщають по 7 л

Короткий запис №2

1000 л — це ? каштанів по 100 л

Старі — ? к., 1000 л уміщають по 100 л

Короткий запис №3

Молоді — 50 каштанів

Старі — 10 каштанів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки молодих каштанів було полито?

2) Скільки старих каштанів було полито?

3) Скільки всього каштанів було полито?

Розв’язання

1) 350 : 7 = 50 (к.) – молодих каштанів полито.

2) 1000 : 100 = 10 (к.) – старих каштанів полито.

3) 50 + 10 = 60 (к.) – всього каштанів полито.

Відповідь: всього полито 60 каштанів.

Завдання 5  Рівняння

х – 40 = 240

х = 240 + 40

х = 280

280 – 40 = 240

240 = 240

565 – х = 500

х = 565 – 500

х = 65

565 – 65 = 500

500 = 500

Інші завдання дивись тут...