Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Гісь О., Філяк І."

Урок 96

Завдання 1

Львів — Ужгород

2 сот. 6 дес. 8 од. км = 268 км

Ужгород — Івано–Франківськ

29 дес. 3 од. км = 293 км

Івано–Франківськ — Чернівці

43 дес. км = 430 км

Чернівці — Тернопіль

400 – 50 = 350 (км)

Тернопіль — Луцьк

10 • 10 + 63 = 100 + 63 = 163 (км)

Луцьк — Рівне

100 – 27 = 80 – 7 = 73 (км)

Рівне — Хмельницький

1000 : 10 + 12 = 100 + 12 = 112 км

Хмельницький — Вінниця

120 – 1 = 119 (км)

Вінниця — Житомир

700 : 7 + 3 • 9 = 100 + 27 = 127 (км)

Житомир — Чернігів

3 • 100 – 10 – 7 = 300 – 17 = 283 (км)

Чернігів — Суми

31 • 10 – 3 = 310 – 3 = 307 (км)

Суми — Черкаси

56 + 600 : 2 = 56 + 300 = 356 (км)

Черкаси — Кропивницький

3 • 40 + 3 • 3 = 120 + 9 = 129 (км)

Кропивницький — Дніпро

4 • 70 – 6 • 6 = 280 – 36 = 244 (км)

Дніпро — Донецьк

400 : 2 + 6 • 8 = 200 + 48 = 248 (км)

Донецьк — Луганськ

500 : 5 + 9 • 6 = 100 + 54 = 154 (км)

Луганськ — Запоріжжя

20 • 20 – 3 = 400 – 3 = 397 (км)

1) 248 + 154 = 300 + 90 + 12 = 402 (км) – всього кілометрів проїхали козачки з Дніпра до Луганська через Донецьк.

2) 430 – 268 = 430 – 230 – 38 = 200 – 38 = 162 (км) – на стільки кілометрів відстань Івано–Франківськ — Чернів­ці більша, ніж відстань Львів — Ужгород.

 

Завдання 2  Розв'язали анаграми

НАДОВЖИ – довжина, САМА – маса, КІСТМІСТЬ – кількість, ТІСВАРТЬ – вартість.

 

Завдання 3

1.1) Проста задача на множення

Довжина стрибка 8 дм. Яка довжина 5 таких стрибків?

Короткий запис

1 стрибок — 8 дм

5 стрибків — ? дм

Розв’язання

8 • 5 = 40 (дм) = 4 (м)

Відповідь: довжина 40 дециметрів.

1.2) Проста задача на ділення на вміщення

Довжина одного забігу 50 м. Спортсмен пробіг 300 м. Скільки забігів він  зробив?

Короткий запис

1 забіг — 50 м

? забігів — 300 м

Розв’язання

300 : 50 = 6 (з.)

Відповідь: він зробив 6 забігів.

1.3) Проста задача на ділення

На 4 однакових плаття витратили 360 см. Скільки метрів тканини пішло на пошиття кожного плаття?

Короткий запис

1 плаття — ? см

4 плаття — 360 м

Розв’язання

360 : 4 = 90 (см)

Відповідь: на пошиття кожного плаття пішло 90 см тканини.

Щоб знайти загальну довжину всіх відрізків, слід довжину одного відрізка помножити на кількість відрізків. Щоб знайти кількість відрізків, потрібно довжину поділити на довжину відрізка.Щоб дізнатися довжину одного відрізка, необхідно загальну довжину поділити на кількість відрізків.

 

2.1) Проста задача на множення

Маса кавуна 7 кг. Яка маса 3 таких кавунів?

Короткий запис

1 кавун — 7 кг

3 кавун — ? кг

Розв’язання

7 • 3 = 21 (кг)  

Відповідь: маса 21 кг.

2.2) Проста задача на ділення на вміщення

Одна вантажівка перевозить 20 ц вантажу. Скільки знадобиться вантажівок, щоб перевезти 100 ц вантажу? 

Короткий запис

1 вантажівка — 20 ц

? вантажівок — 100 ц

Розв’язання

100 : 20 = 5 (в.)

Відповідь: знадобиться 5 вантажівок.

2.3) Проста задача на ділення

Маса 2 однакових фортепіано 600 кг. Яка маса кожного інструменту?   

Короткий запис

1 фортепіано — ? см

2 фортепіано — 600 кг

Розв’язання

600 : 2 = 300 (кг)

Відповідь: маса кожного інструменту 300 кг.

Щоб знайти загальну масу всіх предметів, слід масу предмета помножити на кількість предметів. Щоб знайти кількість предметів, потрібно загальну масу  поділити на масу предмета. Щоб обчислити масу одного предмета, слід загальну масу поділити на кількість предметів.

 

3.1) Проста задача на множення

Місткість бочки 80 л. Скільки літрів рідини уміщають 6 таких бочок?

Короткий запис

1 бочка — 80 л

6 бочок — ? л

Розв’язання

80 • 6 = 480 (л)  

Відповідь: уміщають 480 літрів.

3.2) Проста задача на ділення на вміщення

Треба розлити 210 л меду. Скільки трилітрових банок знадобиться? 

Короткий запис

1 банка — 3 л

? банок — 210 л

Розв’язання

210 : 3 = 70 (б.)

Відповідь: знадобиться 70 трилітрових банок.

3.3) Проста задача на ділення

У 4 однакових цистернах було 400 л бензину. Скільки літрів бензину в кожній цистерні? 

Короткий запис

1 цистерна — ? л

4 цистерни — 400 л

Розв’язання

400 : 4 = 100 (л)

Відповідь: у кожній цистерні 100 літрів бензину.

Щоб знайти загальну місткість усіх посудин, слід місткість посудини помножити на кількість посудин. Щоб знайти кількість посудин, необхідно загальну місткість усіх посудин поділити на місткість посудини. Щоб визначити місткість посудини, потрібно загальну місткість усіх посудин поділити на кількість посудин.

 

4.1) Проста задача на множення

Пачка соку коштує 8 грн. Яка вартість 8 таких пачок соку?

Короткий запис

1 пачка — 8 грн

8 пачок — ? грн

Розв’язання

8 • 8 = 64 (грн)  

Відповідь: вартість соку 64 гривні.

4.2) Проста задача на ділення на вміщення

Коробка конструктора коштує 400 грн. Скільки таких коробок можна купити на 800 грн? 

Короткий запис

1 конструктор — 400 грн

? конструктор — 800 грн

Розв’язання

800 : 400 = 2 (к.)

Відповідь: можна купити 2 таких коробки.

4.3) Проста задача на ділення

На 1 гривню (100 коп.) купили 5 цукерок. Яка ціна цукерки? 

Короткий запис

1 цукерка — ? коп.

5 цукерок — 100 коп.

Розв’язання

100 : 5 = 20 (коп.)

Відповідь: ціна цукерки 20 копійок.

Щоб порахувати вартість покупки, необхідно ціну помножити на кількість. Щоб визначити кількість товару, потрібно вартість поділити на ціну. Щоб дізнатися ціну товару, слід вартість поділити на кількість.

 

Завдання 4

1) Проста задача на множення

Кухарка робить 50 вареників за годину. Скільки вареників зможе зробити за 4 год?

Короткий запис

1 год — 50 вареників

4 години — ? вареників

Розв’язання

50 • 4 = 200 (в.)  

Відповідь: зможе зробити 200 вареників.

5.2) Проста задача на ділення на вміщення

За день майстриня шиє 3 однакові ковдри. За скільки днів їй знадобиться на  пошиття 60 таких ковдр? 

Короткий запис

1 день — 3 ковдри

? днів — 60 ковдр

Розв’язання

60 : 3 = 20 (дн.)

Відповідь: знадобиться 20 днів.

5.3) Проста задача на ділення

Оленка прочитала 450 слів за 5 хв. Скільки слів читає дівчинка за хвилину?

Короткий запис

1 хв — ? слів

5 хв — 450 слів

Розв’язання

450 : 5 = 90 (сл.)

Відповідь: за хвилину дівчинка читає 90 слів.

Щоб порахувати загальний виробіток, слід продуктивність праці помножити на час роботи. Щоб визначити час роботи, необхідно загальний виробіток поділити на продуктивність праці. Щоб визначити продуктивність праці, треба загальний виробіток поділити на час роботи.

 

Завдання 5

4 • 9 : 6 + (41 – 6) : 7 – 56 : (64 : 8) = 4

1) 41 – 6 = 35 (Щ)

2) 64 : 8 = 8   (А)

3) 4 • 9 = 36  (С)

4) 36 : 6 = 6   (Л)

5) 35 : 7 = 5   (И)

6) 56 : 8 = 7    (В)

7) 6 + 5 = 11   (О)

8) 11 – 7 = 4    (Ї)

5 • (40 – 4 • 8) • (6 + 18 : 6) = 360

1) 4 • 8 = 32    (Д)

2) 40 – 32 = 8  (О)

3) 18 : 6 = 3    (Р)

4) 6 + 3 = 9     (О)

5) 5 • 8 = 40    (Г)

6) 40 • 9 = 360  (И)  

Урок 97

Завдання 1

(70 + 20) • 9 = 90 • 9 = 810                                     810 : 10 = 81    

81 – (4 • 8 + 43) = 81 – (32 + 43) = 81 – 75 = 6       6 • (45 + 15) = 6 • 60 = 360

360 : (240 : 40) = 360 : 6 = 60                                  (60 + 10) : 1 = 70 : 1 = 70

 

Завдання 2 Розподільний закон множення відносно додавання

У кожної команди є 1 футбольний і 4 гумові м'ячі. Скільки всього м'ячів у двох команд?

(1 + 4) • 2 = 5 • 2 = 10                        (1 + 4) • 2 = 1 • 2 + 4 • 2 = 10

 

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми добутків

Кожна дівчинка сплела по 3 віночки з ромашок і по 2 ві­ночки з маків. Скільки віночків сплели п'ять дівчаток?

1 спосіб

Оскільки однакова кількість дівчат плела віночки, тому

Короткий запис

Віночків — ? в., 5 дівчат по ? (3 віночки і 2 віночки)

Вираз      (3 + 2) • 5

План розв’язування

1) Скільки віночків сплела кожна дівчинка?

2) Скільки віночків сплели п'ять дівчаток?

Розв’язання

1) 3 + 2 = 5 (в.) – віночків сплела кожна дівчинка.

2) 5 • 5 = 25 (в.) – віночків сплели п'ять дівчаток.

2 спосіб

Короткий запис

З ромашок — ? в., 5 дівчат по 3 віночки

З маків — ? в., 5 дівчат по 2 віночки

Всього — ?

Вираз      3 • 5 + 2 • 5

План розв’язування

1) Скільки віночків сплели п'ять дівчаток з ромашок?

2) Скільки віночків сплели п'ять дівчаток з маків?

3) Скільки віночків сплели п'ять дівчаток?

Розв’язання

1) 3 • 5 = 15 (в.) – віночків сплели п'ять дівчаток з ромашок.

2) 2 • 5 = 10 (в.) – віночків сплели п'ять дівчаток з маків.

3) 15 + 10 = 25 (в.) – віночків сплели п'ять дівчаток.

Відповідь: дівчатка сплели 25 віночків.

 

Завдання 4  Складена задача на знаходження суми добутків

Для гри діти об'єднались у 3 групи, по 5 хлопчиків і 4 дів­чинки в кожній. Скільки всього дітей брало участь у грі?

1 спосіб

Оскільки була однакова кількість груп хлопчиків і дівчаток, тому

Короткий запис

Діти — ? д., 3 групи по ? (5 дітей і 4 дитини)

Розв’язання

(5 + 4) • 3 = 9 • 3 = 27 (д.)

2 спосіб

Короткий запис

Хлопчики — ? д., 3 групи по 5 дітей

Дівчинки — ? д., 3 групи по 4 дітей

Всього — ?

Розв’язання

5 • 3 + 4 • 3 = 15 + 12 = 27 (д.)

Відповідь: у грі брало участь 27 дітей.

 

Завдання 5  Складена задача на знаходження суми добутків

Семеро хлопців зробили паперові літачки. У кожного — по 2 блакитних і 6 жовтих літачків. Скільки паперових літачків зробили хлопці?

1 спосіб

Оскільки була однакова кількість хлопчиків з літачками, тому

Короткий запис

Літачки — ? л., 7 хлопців по ? (2 літачки і 6 літачків)

Розв’язання

1) 2 + 6 = 8 (л.) – літачків у одного хлопця.

2) 8 • 7 = 56 (л.)

2 спосіб

Короткий запис

Блакитні — ? л., 7 хлопців по 2 літачки

Жовті — ? л., 7 хлопців по 6 літачків

Всього — ?

Розв’язання

1) 2 • 7 = 14 (л.) – блакитних літачків зробили.

2) 6 • 7 = 42 (л.) – жовтих літачків зробили.

3) 14 + 42 = 56 (л.)

Відповідь: хлопці зробили 56 паперових літачків.

 

Завдання 6 Склали задачу, в розв'язуванні якої застосовується правило множення суми на число.

Ціна жовтих яблук 6 грн, а червоних – 8 грн. Мама купила 5 кг яблук жовтих і 5 кг червоних яблук. Яка вартість покупки?  (6 + 8) • 5 = 30 + 40 = 70 (грн)

 

Завдання 7 Складена задача на знаходження суми добутків

В естафеті брали участь 7 хлопців і 3 дівчинки. Діти по черзі пробігли відстань 5 м. Скільки всього метрів пробігли учасни­ки естафети?

1 спосіб

Оскільки діти пробігли однакову відстань, тому

Короткий запис

Відстань — ? м, ? (7 дітей і 3 дітей) по 5 м

Вираз    5 • (7 + 3)

План розв’язування

1) Скільки всього дітей брали участь?

2) Скільки всього метрів пробігли учасни­ки естафети?

Розв’язання

1) 7 + 3 = 10 (д.) – всього дітей брали участь.

2) 5 • 10 = 50 (м)

2 спосіб

Короткий запис

Хлопці — ? м, 7 хлопців по 5 м

Дівчата — ? м, 3 дівчинки по 5 м

Всього — ?

Вираз    5 • 7 + 5 • 3

План розв’язування

1) Скільки метрів пробігли хлопці?

2) Скільки метрів пробігли дівчата?

3) Скільки всього метрів пробігли учасни­ки естафети?

Розв’язання

1) 5 • 7 = 35 (м) – метрів пробігли хлопці.

2) 3 • 3 = 15 (м) – метрів пробігли дівчата.

3) 35 + 15 = 40 + 10 = 50 (м)

Відповідь: учасники естафети пробігли 50 метрів.

 

Завдання 8

(30 + 7) • 4 = 30 • 4 + 7 • 4 = 120 + 28 = 148

(200 + 100) • 3 = 200 • 3 + 100 • 3 = 600 + 300 = 900

200 • (1 + 4) = 200 • 1 + 200 • 4 = 200 + 800 = 1000

(400 + 50) • 2 = 400 • 2 + 50 • 2 = 800 + 100 = 900

400 • (0 + 2) = 400 • 0 + 400 • 2 = 0 + 800 = 800

(300 + 7) • 2 = 300 • 2 + 7 • 2 = 600 + 14 = 614

30 • (7 + 4) = 30 • 7 + 30 • 4 = 210 + 120 = 330

6 • (50 + 8) = 6 • 50 + 6 • 8 = 300 + 48 = 348

 

Завдання 9

7 • (9 + 3) = 7 • 9 + 7 • 3 = 63 + 21 = 84

4 • (4 + 20) = 4 • 4 + 4 • 20 = 16 + 80 = 96

40 • (8 + 5) = 40 • 8 + 40 • 5 = 320 + 200 = 520

 

Завдання 10  Склали задачу, в розв'язуванні якої застосовується правило множення числа на суму.

Вісім дівчат і двоє хлопців з'їжджали з гірки. Кожен з'їхав по 3 рази. Скільки всього разів діти з'їхали з гірки?  3 • (8 + 2) = 30 (р.)

 

Урок 98

Завдання 1

1) 50 + 7 = 57     500 + 7 = 507       500 + 70 = 570         500 + 10 + 7 = 517

2) Сума розрядних доданків:

74 = 70 + 4      356 = 300 + 50 + 6      208 = 200 + 8       670 = 600 + 70

3) 30 • 4 = 120     70 • 3 = 210      9 • 40 = 360     3 • 300 = 900      400 • 2 = 800

4) Проста задача на збільшення у декілька разів у непрямій формі

Лось відчуває запахи за 500 м. Це вдвічі ближче (менше метрів), ніж він чує звуки. На якій відстані лось чує звуки?

Короткий запис

Запахи — 500 м, це у 2 рази менше

Звуки — ?

Схема

Розв’язання

Якщо запахи відчуває удвічі ближче, ніж чує звуки, це також означає, що звуки чує удвічі дальше, тому

500 • 2 = 1000 (м) = 1 (км)

Відповідь: лось чує звуки на відстані 1 км.

5) Виконай вказані дії.

587 + 2 = 500 + 80 + 9 = 589

588 + 2 = 500 + 80 + 10 = 590

589 + 2 = 500 + 80 + 11 = 591

587 + 20 = 500 + 100 + 7 = 607

588 + 20 = 500 + 100 + 8 = 608

589 + 20 = 500 + 100 + 9 = 609

587 + 200 = 700 + 80 + 7 = 787

588 + 200 = 700 + 80 + 8 = 788

589 + 200 = 700 + 80 + 9 = 789

322 – 2 = 320

321 – 2 = 320 – 1 = 319

320 – 2 = 318

322 – 20 = 302

321 – 20 = 301

320 – 20 = 300

322 – 200 = 122

321 – 200 = 121

320 – 200 = 120

Завдання 2

25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 80 + 20 = 100

17 • 3 = (10 + 7) • 3 = 30 + 21 = 51

12 • 6 = (10 + 2) • 6 = 60 + 12 = 72

150 • 5 = (100 + 50) • 5 = 500 + 250 = 750

210 • 4 = (200 + 10) • 4 = 800 + 40 = 840

130 • 7 = (100 + 30) • 7 = 700 + 210 = 910

201 • 4 = (200 + 1) • 4 = 800 + 4 = 804

203 • 3 = (200 + 3) • 3 = 600 + 9 = 609

104 • 6 = (100 + 4) • 6 = 600 + 24 = 624

4 • 16 = 4 • (10 + 6) = 40 + 24 = 64

5 • 190 = 5 • (100 + 90) = 500 + 450 = 950

7 • 108 = 7 • (100 + 8) = 700 + 56 = 756

15 • 6 = (10 + 5) • 6 = 60 + 30 = 90

28 • 2 = (20 + 8) • 2 = 40 + 16 = 56

33 • 3 = (30 + 3) • 3 = 90 + 9 = 99

260 • 2 = (200 + 60) • 2 = 400 + 120 = 520

190 • 3 = (100 + 90) • 3 = 300 + 270 = 570

440 • 2 = (400 + 40) • 2 = 800 + 80 = 880

109 • 7 = (100 + 9) • 7 = 700 + 63 = 763

105 • 8 = (100 + 5) • 8 = 800 + 40 = 840

103 • 9 = (100 + 3) • 9 = 900 + 27 = 927

7 • 12 = 7 • (10 + 2) = 70 + 14 = 84

7 • 130 = 7 • (100 + 30) = 700 + 210 = 910

8 • 106 = 8 • (100 + 6) = 800 + 48 = 848

Завдання 3 Знайди периметр футбольного поля, якщо його ширина — 45 м, а довжина — удвічі більша.

Розв’язання

1) 45 • 2 = 45 + 45 = 90 (м) – довжина футбольного поля.

2) Р = (45 + 90) • 2 = 135 • 2 = 135 + 135 = 270 (м)

2 спосіб

1) 45 • 2 = 45 + 45 = 90 (м) – довжина футбольного поля.

2) Р = 45 • 2 + 90 • 2 = (45 + 45) + 180 = 270 (м)

3 спосіб                  

1) 45 • 2 = 45 + 45 = 90 (м) – довжина футбольного поля.

2) Р = 45 + 90 + 45 + 90 = 270 (м)

Відповідь: периметр футбольного поля 270 метрів.

 

Завдання 4 Хлопці тричі пробігли по 250 м і зробили 5 стартів зі швидкої ходьби, по 180 м кожен. Дізнайся, скільки всього метрів хлопці пробігли і скільки — швидко пройшли.

 

Довжина 1 дистанції

Кількість дистанцій

Загальна довжина

Біг

250 м

3

750 м

Швидка ходьба

180 м

5

900 м

250 • 3 = (200 + 50) • 3 = 600 + 150 = 750

180 • 5 = (100 + 80) • 5 = 500 + 400 = 900

 

Завдання 5  Футболісти після тренування купили 4 однакові кавуни загаль­ною масою 24 кг. Кожен кавун коштує 42 грн. Яка маса одного кавуна? Скільки гривень заплатили футболісти за всі кавуни?

Маса кавуна

Кількість кавунів

Загальна маса

6 кг

4

24 кг

24 : 4 = 6 (кг) – маса кавуна.

Ціна

Кількість

Вартість

42 грн

4

168 грн

42 • 4 = (40 + 2) • 4 = 168 (грн) – гривень заплатили футболісти за всі кавуни.

 

Завдання 6

Якщо k = 7, тоді 18 • k = 18 • 7 = (10 + 8) • 7 = 70 + 56 = 126

Якщо k = 7, тоді k • 130 = 7 • 130 = 7 • (100 + 30) = 700 + 210 = 910

Якщо k = 7, тоді 650 – k • 15 = 650 – 7 • 15 = 650 – 7 • (10 + 5) = 650 – (70 + 35) = 650 – 105 = 545

 

Завдання 7  Дібрали числа, щоб нерівність була правильною.

m • 4 > 92       m • 4 > 23 • 4          m > 23

Відповідь: m = 25, 27

 

Завдання 8  Ціна пари тапочок — х грн, а ціна пари кросівок — у грн. Поясни, що означає кожен із виразів.

х + у (грн) – вартість пари тапочок і кросівок.

у – х (грн) – на стільки гривень кросівки дорожчі, ніж тапочки (на стільки гривень тапочки дешевші, ніж кросівки).

у : х (разів) – у стільки разів дорожчі кросівки, ніж тапочки ( у стільки разів дешевші тапочки, ніж кросівки).

(х + у) • 2 (грн) – вартість двох пар тапочок і кросівок.

х • 3 + у • 2 (грн) – вартість трьох пар тапочок і двох пар кросівок.

 

Завдання 9

Двоцифрові парні числа — 5 разів по 5 чисел

Трицифрові парні числа — 8 разів по 5 чисел

Двоцифрові непарні числа — 7 разів по 5 чисел

Трицифрові непарні числа — 10 разів по 5 чисел

1) 5 • 5 = 25 — двоцифрових парних чисел.

    5 • 7 = 35 — двоцифрових непарних чисел.

    5 • (5 + 8) = 25 + 40 = 65 — парних чисел.

    5 • (8 + 10) = 40 + 50 = 90 — трицифрових чисел.

2) 5 • 7 > 5 • 5  двоцифрових непарних більше, ніж двоцифрових парних

    5 • 7 – 5 • 5 = 5 • (7 – 5) = 5 • 2 = 10 — на стільки більше двоцифрових непарних, ніж парних чисел.

    5 • 10 > 5 • 5    трицифрових непарних чисел більше, ніж двоцифрових парних

    5 • 10 : 5 • 5 = 50 : 25 = 2 (рази) — у стільки разів більше трицифрових непарних чисел, ніж двоцифрових парних.

    5 • (7 + 10) > 5 • (5 + 8)     непарних чисел більше, ніж парних.

    5 • (8 + 10) > 5 • (5 + 7)     трицифрових чисел більше, ніж двоцифрових.

Інші завдання дивись тут...