Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита

"Математика 3 клас Козак М., Корчевська О. (частина 2)"

Сторінка 11

Завдання 1

100

20

2

З00 : 3 = 100

100 : 10 = 100

200 : 100 • 10 = 2 • 10 = 20

200 : 10 = 20

200 : 100 = 2

100 : 10 : 5 = 10 : 5 = 2

Завдання 2 Доба

19 год + 18 год = 19 год + 1 год + 17 год = 37 год = 24 год + 13 год = 1 доба 13 год

45 с + 28 с = 45 с + 5 с + 23 с = 73 с = 60 с + 13 с = 1 хв 13 с

9 міс. + 11 міс. = 20 міс. = 12 міс. + 8 міс. = 1 рік 8 міс.

100 хв – 12 хв = 80 хв + (20 хв – 12 хв) = 88 хв = 60 хв + 28 хв = 1 год 28 хв

Завдання 3 Складена задача на збільшення у декілька разів

У Таджикистані 300 днів у році були сонячними, морозних днів було у 100 разів менше, дощових — у 10 разів біль­ше, ніж морозних, а решта днів були похмурими. Скільки дощових днів було в Таджикистані протягом року?

Короткий запис

Сонячні — 300 днів

Морозні — ?, у 100 разів менше, ніж сонячних

Дощові — ?, у 10 разів більше, ніж морозних

Вираз    300 : 100 • 10

План розв’язування

1) Скільки морозних днів було в Таджикистані протягом року?

2) Скільки дощових днів було в Таджикистані протягом року?

Розв’язання

1) 300 : 100 = 3 (дн.) – морозних днів було в Таджикистані протягом року.

2) 3 • 10 = 30 (дн.) – дощових днів було в Таджикистані протягом року.

Відповідь: протягом року в Таджикистані було 30 дощових днів.

Завдання 4 

На схемі стрілки проведені від старшого до молодшого. Хто найстарший? Хто наймолодший?

Читаємо схему: Андрій старший від Ігоря. Олег старший від Ігоря й Андрія. Сашко старший від Ігоря, Андрія і Олега.

Відповідь: найстарший – Сашко, наймолодший – Ігор.

Завдання 5  Порядок дій

700 : 10 – 35 : 7 = 65

1) 700 : 10 = 70

2) 35 : 7 = 5

3) 70 – 5 = 65

(88 – 8 • 10) • 4 = 32

1) 8 • 10 = 80

2) 88 – 80 = 8

3) 8 • 4 = 32

(16 – 7) • (400 : 100) = 36

1) 16 – 7 = 16 – 6 – 1 = 9

2) 400 : 100 = 4

3) 9 • 4 = 36

6 • (97 – 900 : 10) = 42

1) 900 : 10 = 90

2) 97 – 90 = 7

3) 6 • 7 = 42

60 : 6 + 800 : 8 = 110

1) 60 : 6 = 10

2) 800 : 8 = 100

3) 10 + 100 = 110

400 : 4 – 50 : 5 = 90

1) 400 : 4 = 100

2) 50 : 5 = 10

3) 100 – 10 = 90

Сторінка 12

Завдання 1 Ознайомлення з дробами

У лісовій школі звірята розв'язували задачу: 1/3 від числа становить 9. Чому дорівнює число?

Короткий запис

1 — ?

1/3 — 9

Якщо 9 — це вже 1/3 усієї числа, тоді 9 • 3 = 27

Відповідь: 27

Завдання 2 Проста задача на знаходження цілого за його частиною

Мама купила 1/2 кавуна масою 6 кг. Яка маса цілого кавуна?

Короткий запис

1 — ?

1/2 — 6 кг

Якщо 6 кг — це вже 1/2 цілого кавуна, тоді

6 • 2 = 12 (кг) – маса цілого кавуна.

Відповідь: маса цілого кавуна 12 кілограмів.

Завдання 3 Складена задача на кратне порівняння часток

Годинникар за тиждень перемонтував 32 годинники. Із них 1/4 — наручні, а 1/8 — настінні. У скільки разів менше поре­монтовано настінних годинників, ніж наручних?

Короткий запис

Наручні — ?, 1/4 від 32 годинників

Настінні — ?, 1/8 від 32 годинників, у ? разів менше

Вираз  (32 : 4) : (32 : 8)

План розв’язування

1) Скільки поре­монтовано ручних годинників? 32 : 4 = 8 (г.)

2) Скільки поре­монтовано настінних годинників? 32 : 8 = 4 (г.)

3) У скільки разів менше поре­монтовано настінних годинників, ніж наручних? 8 : 4 = 2 (рази).

Розв’язання

(32 : 4) : (32 : 8) = 2 (рази)

Відповідь: у 2 рази менше поремонтовано настінних годинників, ніж ручних.

Завдання 4 Рівняння

х – 10 = 200

х = 200 : 10

х = 20

20 • 10 = 200

200 = 200

3 • х = 30

х = 30 : 3

х = 10

3 • 10 = 30

30 = 30

Завдання 5 Проста задача на знаходження невідомого доданку

Перший урок розпочався о пів на 9 ранку і закінчився чверть на 10. Визнач за циферблатом годинника, скільки хвилин тривав урок.

Для задач на час рекомендую будувати табличку, з якої видно тип задачі

Була година

Тривала подія

Стала година

8 год 30 хв

?

9 год 15 хв

9 год 15 хв – 8 год 30 хв = 8 год 75 хв – 8 год 30 хв = 45 хв

Відповідь: 45 хвилин.

 

Сторінка 13

Завдання 1 Сума чисел на кожній стороні дорівнює числу усередині

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомі доданки:

200 – 70 – 80 = 130 – 80 = 50

200 – 80 – 90 = 120 – 90 = 30

200 – 70 – 90 = 130 – 90 = 40

300 – 150 – 120 = 150 – 120 = 30

300 – 120 – 130 = 180 – 130 = 50

300 – 130 – 150 = 170 – 150 = 20

130 – 40 – 30 = 90 – 30 = 60

130 – 30 – 60 = 100 – 60 = 40

130 – 40 – 60 = 90 – 60 = 30

Завдання 2

30 : 3 • 10 = 10 • 10 = 100                800 : 100 • 3 = 8 • 3 = 24

4 • 100 : 10 = 400 : 10 = 40              500 : 10 : 5 = 50 : 5 = 10

400 : 10 : 8 = 40 : 8 = 5                    900 : 100 : 9 = 9 : 9 = 1

Завдання 3 Проста задача на знаходження частини числа

Перерва становить 1/6 години (60 хв). Скільки хвилин вона триває?

Короткий запис

1 — 60 хв

1/6 — ?

Розв’язання

60 : 6 = 10 (хв) – хвилин триває перерва.

Відповідь:перерва триває 10 хвилин.

Завдання 4 

х • 100 = 800

х = 800 : 100

х = 8

8 • 100 = 800

800 = 800

9 • х = 90

х = 90 : 9

х = 10

9 • 10 = 90

90 = 90

х • 10 = 40

х = 40 : 10

х = 4

4 • 10 = 40

40 = 40

Завдання 5  Складена задача на знаходження чисел за трьома сумами

Три набори іграшок разом коштують 780 грн: перший і другий набори — 560 грн, а другий і третій — 450 грн. Яка ціна кожного набору?

Короткий запис

І і ІІ набори — 560 грн

ІІ і ІІІ набори — 450 грн

Всього І, ІІ, ІІІ — 780 грн

І — ?    ІІ — ?    ІІІ — ?

1) (І + ІІ + ІІІ) – (І + ІІІ) = І

2) (І + ІІ) – І = ІІ

3) (ІІ + ІІІ) – ІІ = ІІІ

Розв'язання

1) 780 – 450 = 330 (грн) – ціна І набору.

2) 560 – 330 = 230 (грн) – ціна ІІ набору.

3) 450 – 230 = 220 (грн) – ціна ІІІ набору.

Відповідь: І набір коштує 330 грн, ІІ – 230 грн, ІІІ – 220 грн.

 

Сторінка 14

Завдання 1 Довжина відрізка АВ = 2 см, вона становить 1/5 довжини відрізка CD. Накресли відрізок CD.

Міркуємо так: якщо 2 см – це вже 1/5 довжини відрізка CD, тоді CD = 2 см • 5 = 10 см.

Завдання 2 Множення на число 9

1/9 числа становить

8

2

9

4

7

6

3

5

Число

72

18

81

36

63

54

27

45

Завдання 3 Задача на знаходження невідомого доданку

У саду 8 вишень, які становлять 1/4 всіх дерев, а решта яблуні. Скільки яблунь у саду?

Короткий запис

Вишні — 8 дерев – це 1/4 всіх дерев

Яблуні — ?

Всього — ?

Вираз   8 • 4 – 8

План розв’язування

1) Скільки всіх дерев у саду?

2) Скільки яблунь у саду?

Розв’язання

1) Якщо 8 дерев – це вже 1/4 усіх дерев, тоді

8 • 4 = 32 (д.) – усіх дерев.

2) 32 – 8 = 24 (ябл.)

Відповідь: у саду 24 яблуні.

Завдання 4 Складена задача на збільшення на деяке число

Страусеня Юп важить 6 кг, що становить 1/8 маси його мами. Тато Юпа на 7 кг важчий за маму. Яка маса тата?

Короткий запис

Страусеня — 6 кг, що становить 1/8 маси його мами

Мама — ?

Тато — ?, на 7 кг більше, ніж мама

Вираз    6 • 8 + 7

План розв’язування

1) Яка маса мами?

2) Яка маса тата?

Розв’язування

1) 6 • 8 = 48 (кг) – маса мами.

2) 48 + 7 = 48 + 2 + 5 = 55 (кг) – маса тата.

Відповідь: маса тата 55 кілограмів.

Завдання 5

70 : 10 = 7    7 • 7 = 49                         49 + 5 = 49 + 1 + 4 = 54     54 : 9 = 6 

8 • 7 = 56     56 + 16 = 60 + 12 = 72     72 : 8 = 9                             9 • 9 = 81

 

Сторінка 15

Завдання 1  Дроби в порядку збільшення (в порядку зменшення знаменника):

1/20, 1/17, 1/12, 1/6, 1/8, 1/5, 1/3, 1/2

Завдання 2

20 • 6 = 120       200 : 4 = 50        3 • 50 = 150

180 : 2 = 90       120 : 3 = 40         2 • 300 = 600

Завдання 3 Складена задача на віднімання числа від добутку

Устим купив блокнот за 20 грн, які становили 1/5 всіх його грошей. Скільки грошей залишилося в Устима?

Короткий запис

Було — ?

Покупка — 20 грн, 1/5 від було

Залишилось — ?

Вираз    20 • 5 – 20

План розв’язування

1) Скільки грошей було в Устима спочатку?

2) Скільки грошей залишилося в Устима?

Розв’язання

1) Якщо 20 грн – це вже 1/5 від було, тоді

20 • 5 = 100 (грн) – грошей було в Устима спочатку.

2) 100 – 20 = 80 (грн) – грошей залишилося в Устима.

Відповідь: 80 грн

Завдання 4

4 • х = 80

х = 80 : 4

х = 20

4 • 20 = 80

80 = 80

72 – х = 60

х = 72 – 60

х = 12

72 – 12 = 60

60 = 60

х • 5 = 250

х = 250 : 5

х = 50

50 • 5 = 250

250 = 250

Завдання 5 Складена задача зі змінними на кратне порівняння суми і числа

У першу коробку помістилося m груш, а в другу — на k груш більше. У скільки разів менше груш у першій ко­робці, ніж у другій?

Короткий запис

І коробка — m груш; у ? разів менше

ІІ коробка — ?, на k груш більше

План розв’язування

1) Скільки груш помістилося в другу коробку? m + k (гр.)

2) У скільки разів менше груш у першій ко­робці, ніж у другій? (m + k) : m (разів)

Розв’язання

(m + k) : m (разів)             Відповідь: у (m + k) : m разів менше.

Якщо m = 8, k = 16, тоді  (m  + k) : m = (8 + 16) : 8  = 24 : 8 = 3  

                                                                   Відповідь: у 3 рази менше.

Завдання 6  Усі значення х, за яких нерівності істинні

х – 2 < 6   х = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

х – 2 < 8 – 2

х < 8

6 • х < 42   х = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

6 • х < 7 • 6

х < 6

Сторінка 16

Завдання 1 У парку розваг вартість квитка для дитини становить 1/2 вартості квитка для дорослого.

 

Карусель

Катамаран

Гойдалка

Тир

Квиток для дитини

10 грн

40 грн : 2 =

 20 грн

8 грн

10 грн : 2 =

5 грн

Квиток для дорослого

10 грн • 2 =

20 грн

40 грн

8 грн • 2 =

16 грн

10 грн

Завдання 2 Задача на зведення до одиниці

Вартість 10 однакових ручок — 80 грн. Скільки таких ручок можна купити на 40 грн?

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

?

10

80

однакова

?

40

Короткий запис

10 ручок — 80 грн

? ручок — 40 грн

План розв'язування

1) Яка ціна ручки?

2) Скільки таких ручок можна купити на 40 грн?

Розв’язання

1) 80 : 10 = 8 (грн) – ціна ручки.

2) 40 : 8 = 5 (р.) – таких ручок можна купити на сорок гривень.

Вираз:  40 : (80 : 10)

Відповідь: можна купити 5 таких ручок.

Завдання 3 

Назви дев'яти прямокутників:

ABCD, AMKO, MBNK, ABNO, OKPD, ONCD, AMPD, MBCP

Завдання 4

800 : (50 • 2) • 5 = 40

1) 50 • 2 = 100

2) 800 : 100 = 8

3) 8 • 5 = 40

200 • 5 : 100 • 7 = 70

1) 200 • 5 = 1000

2) 1000 : 100 = 10

3) 10 • 7 = 70

720 : 9 • 6 : 10 = 48

1) 720 : 9 = 80

2) 80 • 6 = 480

3) 480 : 10 = 48

(300 • 3) : (60 : 6) = 90

1) 300 • 3 = 900

2) 60 : 6 = 10

3) 900 : 10 = 90

Завдання 5 Із чисел 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 36 вибрали ті, на які можна поді­лити число 36:

36 : 1 = 36     36 : 4 = 9    36 : 6 = 6     36 : 9 = 4

 

Сторінка 17

Завдання 1  Множення способом послідовного множення

3 • 70 = 3 • 7 • 10 = 21 • 10 = 210

2 • 300 = 2 • 3 • 100 = 6 • 100 = 600

8 • 50 = 8 • 5 • 10 = 40 • 10 = 400

5 • 200 = 5 • 2 • 100 = 10 • 100 = 1000

Завдання 2

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

Ділене

90

400

350

630

280

540

720

560

Дільник

30

200

7

9

7

60

8

80

Частка

3

2

50

70

40

9

90

7

Завдання 3 Складена задача на кратне порівняння добутків

Для спортивних змагань між двома класами школа придбала призи: 4 м'ячі по 200 грн і 2 ракетки по 50 грн. У скільки разів м'ячі дорожчі за ракетки?

Короткий запис

М’ячі — ? грн, 4 м’ячі по 200 грн; у ? разів більше

Ракетки — ? грн, 2 ракетки по 50 грн

Вираз   (200 • 4) : (50 • 2)

Розв’язання

(200 • 4) : (50 • 2) = 800 : 100 = 8 (разів)

Відповідь: у 8 разів м'ячі дорожчі за ракетки.

Завдання 4

218 мм = 200 мм + 18 мм = 2 дм 18 мм       16 дм 5 см = 160 см + 5 см = 165 см

523 мм = 520 мм + 3 мм = 52 см 3 мм         34 м 8 дм = 340 дм + 8 дм = 348 дм

Завдання 5

х • 4 = 16

х = 160 : 4

х = 40

40 • 4 = 160

160 = 160

7 • х = 420

х = 420 : 7

х = 60

7 • 60 = 420

420 = 420

Сторінка 18

Завдання 1

4 • 80 = 4 • 8 • 10 = 32 • 10 = 320

900 : 30 = 900 : (10 • 3) = 900 : 10 : 3 = 90 : 3 = 30

3 • 200 = 3 • 2 • 100 = 6 • 100 = 600

800 : 200 = 800 : (100 • 2) = 800 : 100 : 2 = 8 : 2 = 4

Завдання 2

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

Множник

6

10

200

20

7

100

2

300

40

Множник

30

50

4

30

60

10

400

3

20

Добуток

180

500

800

600

420

1000

800

900

800

Завдання 3 Задача на послідовне ділення

Три гномики, працюючи з однаковою продуктивністю, відшліфували за 6 днів 180 однакових смарагдів. Скільки смарагдів шліфував один гномик за 1 день?

Продуктивність праці

Кількість днів

Кількість гномиків

Загальна кількість смарагдів

?

6

3

180

1 спосіб

Короткий запис

3 гномики — 6 днів — 180 смарагдів

3 гномики — 1 день — ?

1 гномик — 1 день — ?

Розв’язання

1) 180 : 6 = 30 (см.) — шліфували З гномики за 1 день.

2) 30 : 3 = 10 (см.) — шліфував 1 гномик за 1 день.

2 спосіб

Короткий запис

3 гномики — 6 днів — 180 смарагдів

1 гномик — 6 днів — ?

1 гномик — 1 день — ?

Розв’язання

1) 180 : 3 = 60 (см.) — шліфував 1 гномик за 6 днів.

2) 60 : 6 = 10 (см.) — шліфував 1 гномик за 1 день.

Відповідь: 10 смарагдів.

Завдання 4 Складена задача на знаходження суми

Наталя за 4 хв прочитала 400 слів, а Тарас за 1 хв 90 слів. Скільки слів за 1 хв прочитали вони разом?

 

Слів за 1 хв

Кількість хвилин

Загальна кількість слів

Наталя

?

4

400

Тарас

90

 

 

Всього

?

 

 

Вираз   400 : 4 + 90

План розв’язування

1) Скільки слів за 1 хв прочитала Наталя?

2) Скільки слів за 1 хв прочитали вони разом?

Розв’язування

1) 400 : 4 = 100 (сл.) – слів за 1 хв прочитала Наталя.

2) 100 + 90 = 190 (сл.) – слів за 1 хв прочитали вони разом.

Відповідь: 190 слів.

Інші завдання дивись тут...