Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 480  Порядок дій

42 + (57 + 23) : 5 = 58

1) 57 + 23 = 70 + 10 = 80

2) 80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 16

3) 42 + 16 = 58

18 • 3 + 11 • 4 = 98

1) 18 • 3 = (10 + 8) • 3 = 54

2) 11 • 4 = (10 + 1) • 4 = 44

3) 54 + 44 = 98

140 + 510 : 3 = 310

1) 510 : 3 = (300 + 210) : 3 = 170

2) 140 + 170 = 140 + 60 + 110 = 310

72 : З + (58 – 36) : 2 = 35

1) 58 – 36 = 22

2) 72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24

3) 22 : 2 = (20 + 2) : 2 = 11

4) 24 + 11 = 35

90 – 15 • 3 : 5 = 81

1) 15 • 3 = (10 + 5) • 3 = 45

2) 45 : 5 = 9

3) 90 – 9 = 81

700 – (210 + 370) = 120

1) 210 + 370 = 580

2) 700 – 580 = 700 – 600 + 20 = 120

Завдання 481, 482  Письмове додавання

+695

  128

  823

+475

  247

  722

+389

    64

  453

+735

  178

  913

Завдання 483 Ділення з остачею та зробили перевірку

48 : 9 = 5 (ост. 3)

29 : 3 = 9 (ост. 2)

41 : 6 = 6 (ост. 5)

35 : 4 = 8 (ост. 3)

5 • 9 + 3 = 45 + 3 = 48

9 • 3 + 2 = 27 + 2 = 29

6 • 6 + 5 = 36 + 5 = 41

8 • 4 + 3 = 32 + 3 = 35

Завдання 484  Рівняння

х + 241 = 570

х = 570 – 241

х = 329

329 + 241 = 570

570 = 570

х – 363 = 248

х = 248 + 363

х = 611

611 – 363 = 248

248 = 248

_570

  241

  329

+329

  241

  570

+248

  363

  611

_611

  363

  248

Завдання 485  Складена задача на різницеве порівняння часток

За З табуретки заплатили 330 грн, а за 2 стільці — 520 грн. На скільки гривень дорожчий один стілець, ніж одна табуретка?

Короткий запис

Табуретка — ? грн, 330 грн розділити на 3 порівну

Стілець — ? грн, 520 грн розділити на 2 порівну; на ? гривень більше

Схема

Вираз     520 : 2 – 330 : 3

Розв’язання

1) 330 : 3 = (300 + 30) : 3 = 110 (грн) – ціна табуретки.

2) 520 : 2 = (400 + 120) : 2 = 260 (грн) – ціна стільця.

3) 260 – 110 = 150 (грн) – на стільки гривень дорожчий один стілець, ніж одна табуретка.

Відповідь: на 150 гривень дорожчий один стілець, ніж одна табуретка.

 

Завдання 486 Складена задача на знаходження невідомого доданку

У пекарні за день використали 240 кг борошна. 1/2 борошна витра­тили для випікання хліба, 1/3 — батонів, а решту — булочок. Скільки кілограмів борошна витратили для випікання булочок?

Короткий запис

Для хліба — ?, 1/2 від всього

Для батонів — ?, 1/3 від всього

Всього (Для хліба і батонів) ?

Для булочок — ?

Всього — 240 кг

Схема

Вираз     240 – (240 : 2 + 240 : 3)

Розв’язання

1) 240 : 2 = (200 + 40) : 2 = 120 (кг) – борошна для хліба.

2) 240 : 3 = 80 (кг) – борошна для батонів.

3) 120 + 80 = 200 (кг) – всього борошна для хліба і батонів.

4) 240 – 200 = 40 (кг) – кілограмів борошна витратили для випікання булочок.

Відповідь: для випікання булочок витратили 40 кілограмів борошна.

 

Завдання 487  Периметр прямокутника дорівнює 22 см. Ширина прямокутни­ка З см. Яка довжина прямокутника?

Розв’язання

1) 22 : 2 = 11 (см) – півпериметр прямокутника (довжина і ширина разом).

2) 11 – 3 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: довжина прямокутника 8 сантиметрів.

 

Завдання 488 «Магічні» квадрати

12

32

28

12

27

6

7

37

31

40

24

8

9

15

21

49

25

1

20

16

36

24

3

18

19

13

43

20 + 24 + 28 = 60 + 12 = 72

72 – 24 – 8 = 40

72 – 20 – 40 = 12

72 – 12 – 28 = 32

72 – 32 – 24 = 16

72 – 20 – 16 = 36

24 + 3 + 18 = 45

45 – 24 – 9 = 21 – 9 = 12

45 – 12 – 18 = 15

45 – 15 – 3 = 27

45 – 15 – 9 = 21

45 – 12 – 27 = 6

37 + 25 + 13 = 75

75 – 37 – 31 = 7

75 – 25 – 7 = 43

75 – 31 – 43 = 1

75 – 25 – 1 = 49

75 – 43 – 13 = 19

Завдання 489

+385

    56

  441

+278

  463

  741

+724

  187

  911

+226

  599

  825

Завдання 490

Частка двох чисел 75 і 15:  75 : 15 = 5

Різниця двох чисел 93 і 76: 93 – 76 = 93 – 73 – 3 = 20 – 3 = 17

Сума чисел 58 і 28:  58 + 28 = 70 + 16 = 86

Добуток чисел 23 і 3:  23 • 3 = (20 + 3) • 3 = 60 + 9 = 69

 

Завдання 491, 492  Письмове віднімання

_625

  198

  427

_872

  193

  679

_544

  478

    66

_715

  337

  378

Завдання 493  Складена задача

У парку 40 беріз — це 1/5 всіх дерев. Клени становлять 1/2 усіх дерев. Скільки кленів у парку?

Короткий запис

Берези — 40 дерев, це 1/5 всього дерев

Клени — ?, 1/2 всього дерев

Всього — ?

Схема

Вираз      (40 • 5) : 2

Розв’язання

1) 40 • 5 = 200 (д.) – всього дерев.

2) 200 : 2 = 100 (кл.) – кленів у парку.

Відповідь: у парку 100 кленів.

 

Завдання 494

 

Продуктивність праці

Час роботи

Усього брусків

Умова задачі

1)

6 брусків за 1 год

8 год

?

За 1 год столяр виготовляє 6 брусків. Скільки брусків виготовить за 8 год?

6 • 8 = 48 (бр.)

2)

?

5 год

25

За 5 год столяр виготовив 25 брусків. Скільки брусків виготовляє за 1 год?

25 : 5 = 5 (бр.)

3)

4 бруски за 1 год

?

28

За 1 год столяр виготовляє 4 бруски. Скільки годин потрібно, щоб виготовити 28 брусків?

28 : 4 = 7 (год)

Завдання 495  Побудуй прямокутник, ширина якого З см, а довжина удвічі біль­ша. Розділи його відрізком на два квадрати. Обчисли периметр квадрата.

3 см • 2 = 6 см – довжина прямокутника.

Р = 3 • 4 = 12 (см) – периметр квадрата зі стороною 3 см.

 

Завдання 496  

Знайшли 8 квадратів

Знайшли 18 чотирикутників (прямокутників і квадратів)

Завдання 497

365 – 168 + 628 = 825

445 – (947 – 758) = 256

911 – (546 + 276) = 89

_365

  168

  197

+197

  628

  825

_947

  758

  189

_445

  189

  256

+546

  276

  822

_911

  822

    89

Завдання 498 Складена задача на знаходження суми

У будинку три під'їзди. У першому під'їзді 28 квартир, у дру­гому — на 6 квартир більше, а в третьому квартир стільки, скільки в першому. Скільки квартир у будинку?

Короткий запис

І під'їзд — 28 квартир

ІІ під'їзд — ?, на 6 квартир більше

ІІІ під'їзд — 28 кв

Всього — ?

Схема

Вираз   28 + (28 + 6) + 28

Розв’язання

1) 28 + 6 = 34 (кв.) – квартир у ІІ під'їзді.

2) 28 + 34 + 28 = 70 + 20 = 90 (кв.) – всього квартир у будинку.

Відповідь: у будинку 90 квартир.

 

Завдання 499

462 – 163 + 297 = 596

875 – (568 – 369) = 676

346 + 395 – 268 = 473

_462

  163

  299

+299

  297

  596

_568

  369

  199

_875

  199

  676

+346

  395

  741

_741

  268

  473

Завдання 500, 501

_850

  263

  587

_670

  196

  474

_530

  239

  291

_410

  325

    85

Завдання 502 Порівняння чисел

320 > 80 у 4 рази

320 : 80 = 4

48 > 16 на 32

48 – 16 = 32

12 < 96 у 8 разів

96 : 12 = 8

80 < 320 на 240

320 – 80 = 300 – 60 = 240

16 < 48 у 3 рази

48 : 16 = 3

96 > 12 на 84

96 – 12 = 84

Завдання 503  Альпініст взяв у похід дві мотузки: перша завдовжки 48 м, а довжина другої становить 1/4 довжини першої. Спускаючись з гори, він зв'язав обидві мотузки вузлом і зробив петлю, яку зачепив за скелю. На пет­лю пішло 2 м мотузки. На скільки метрів зможе спуститися альпініст?

Короткий запис

І мотузка — 48 м

ІІ мотузка — ?, 1/4 довжини І мотузки

Всього (Було) — ?

Пішло — 2 м

Залишилось — ?

Розв’язання

1) 48 : 4 = 12 (м) – довжина ІІ мотузки.

2) 48 + 12 = 60 (м) – загальна довжина мотузок.

3) 60 – 2 = 58 (м) – довжина спуску.

Відповідь: зможе спуститися на 58 метрів.

 

Завдання 504

_920

  341

  579

_560

  177

  383

_740

  544

  196

_210

  151

   59

Завдання 505

Довжина стежки 60 м. Половину цієї відстані Тетянка бігла, 1/10 решти — стрибала на одній нозі, далі йшла. Скільки метрів Тетянка йшла?

Короткий запис

Було — 60 м

Бігла — ?, 1/2 було

Залишилось (Решта) — ?

Стрибала — ?, 1/10 решти

Йшла — ?

Розв’язання

1) 60 : 2 = 30 (м) – метрів бігла.

2) 60 – 30 = 30 (м) – решта після бігу.

3) 30 : 10 = 3 (м) – стрибала.

4) 30 – 3 = 27 (м) – метрів Тетянка йшла.

Відповідь: Тетянка йшла 27 метрів.

 

Завдання 506, 507, 508

_730

  246

  484

_450

  362

    88

_680

  481

  199

_802

  437

  365

_507

  249

  258

_805

  758

    47

_404

  206

  198

Завдання 509  За допомогою шнура квадратну ділянку зі стороною завдовжки 8 м обгородили і розбили на 4 однакові квадрати. Виконайте рисунок і обчисліть, скільки метрів шнура для цього знадобилося.

1) P = 8 • 4 = 32 (м) – периметр квадрата зі стороною 8 см.

2) 32 + 8 + 8 = 48 (м) – метрів шнура знадобилося.

 

Завдання 510 Складена задача на ділення на вміщення

Мама купила дітям З книжки по 50 грн і кілька книжок по 100 грн. Вар­тість усієї покупки 650 грн. Скільки було книжок по 100 грн?

Ціна

Кількість

Вартість

50 грн

3

? грн

650 грн

100 грн

?

? грн

Короткий запис

По 50 грн — ? грн, 3 книжки по 50 грн

По 100 грн — ? грн, ? книжок по 100 грн

Всього — 650 грн

Схема

Вираз      (650 – 50 • 3) : 100

Розв’язання

1) 50 • 3 = 150 (грн) – вартість книжок за ціною 50 грн.

2) 650 – 150 = 500 (грн) – вартість книжок за ціною 100 грн.

3) 500 : 100 = 5 (кн.) – книжок за ціною 100 грн було.

Відповідь: було 5 книжок.

Обернена задача на знаходження суми добутків.

Мама купила дітям З книжки по 50 грн і 5 книжок по 100 грн. Яка вартість покупки?  50 • 3 + 100 • 5 = 150 + 500 = 650 (грн)

 

Завдання 511

_801

  655

  146

_707

  618

    89

_503

  305

  198

_908

  129

  779

Завдання 512  Складена задача на знаходження суми

За апельсини заплатили 45 грн, а за лимонів – у 9 разів менше. За мандаринів заплатили на 35 грн більше, ніж за лимони. Яка вартість покупки?

Короткий запис

Апельсини — 45 грн

Лимони — ?, у 9 разів менше

Мандарини — ?, на 35 грн більше

Всього — ?

Розв’язання

1) 45 : 9 = 5 (грн) – заплатили за лимони.

2) 5 + 35 = 40 (грн) – заплатили за мандарини.

3) 45 + 5 + 40 = 90 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: вартість покупки 90 гривень.

Інші завдання дивись тут...