Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 1

4 год дня (4 год + 12 год = 16 год

9 год вечора (9 год + 12 год = 21 год)

22 год (22 – 12 = 10 год вечора)

13 год (13 год – 12 год = 1 год дня)

 

Завдання 2  Оленка спала 9 год і прокинулась о 7 год ранку 20 січня. Якого числа й о котрій годині вона заснула?

Міркуємо так. 9 год = 7 год + 2 год, тоді

7 год – 7 год = 0 год (опівніч, або 24 год)

24 год – 2 год = 22 год (10 год вечора)

Відповідь: дівчинка заснула 19 січня о 22 год (о 10 год вечора).

 

Завдання 3 Складена задача на ділення

У саду росте 4 ряди яблунь, по 8 дерев у ряду, і З однакових ряди груш. Скільки груш росте в одному ряду, якщо всього в саду 50 дерев?

Короткий запис

Яблуні — д., 4 ряди по 8 дерев

Груші — д., 3 ряди по ? дерев

Всього — 50 дерев

Схема

Вираз    (50 – 8 • 4) : 3

Короткий запис №1

Яблуні — д., 4 ряди по 8 дерев

Короткий запис № 2

Яблуні — 32 дерева

Груші — ?

Всього — 50 дерев

Короткий запис №3

18 груш — це 3 ряди по ? груш

У ряду — гр., 18 груш розділити на 3 порівну

План розв’язування

1) Скільки посадили яблунь?

2) Скільки посадили груш?

3) Скільки груш росте в одному ряду?

Розв’язання

1) 8 • 4 = 32 (ябл.) – яблунь росте в саду.

2) 50 – 32 = 18 (гр.) – груш росте в саду.

3) 18 : 3 = 6 (гр.) – груш росте в одному ряду.

Відповідь: в одному ряду росте 6 груш.

 

Завдання 4 Порядок дій

64 : 8 + 9 • 4 = 44

1) 64 : 8 = 8

2) 9 • 4 = 36

3) 8 + 36 = 44

80 – 72 : 9 : 2 = 76

1) 72 : 9 = 8

2) 8 : 2 = 4

3) 80 – 4 = 76

25 + 7 • 5 – 14 = 46

1) 7 • 5 = 35

2) 25 + 35 = 60

3) 60 – 14 = 46

9 • 5 – 63 : 7 = 36

1) 9 • 5 = 45

2) 63 : 7 = 9

3) 45 – 9 = 36

17 + 6 • 6 : 9 = 21

1) 6 • 6 = 36

2) 36 : 9 = 4

3) 17 + 4 = 21

92 – 49 : 7 + 14 = 99

1) 49 : 7 = 7

2) 92 – 7 = 85

3) 85 + 14 = 99

Завдання 5 Порівняння чисел

1 ц > 10 кг

(100 кг > 10 кг)

100 кг < 2 ц

(100 кг < 200 кг)

6 м 80 см < 681 см

(680 см < 681 см)

200 см > 1 м 98 см

(200 см > 198 см)

4 грн 50 к. = 450 к.

4 грн 50 к. = 400 к. + 50 к. = 450 к.

805 кг < 8 ц 50 кг

(805 кг < 850 кг)

Завдання 6 

40,16, 42, 56, 72, 32, 24, 64, 48  («зайве» 42, бо не ділиться на 8)

28, 35, 56, 63, 32, 21, 49,14, 42  («зайве» 32, бо не ділиться на 7)

 

Завдання 7  Перевели час у 12-годинний відлік

13 год – 12 год = 1 год дня             16 год – 12 год = 4 год дня

20 год – 12 год = 8 год вечора        21 год – 12 год = 9 год вечора

 

Порада щодо розв'язування задач на обчислення часу: заповнюємо табличку і визначаємо тип задачі

Завдання 8  Проста задача на додавання

Автобус виїхав із Чернівців до Хмельницького о 10 год 10 хв ранку і був у дорозі 5 год 05 хв. О котрій годині автобус приїхав у пункт призначення?

Була година

Тривала подія

Стала година

10 год 10 хв

5 год 05 хв

?

Короткий запис

Була (виїхала) — 10 год 10 хв

Тривала — 5 год 5 хв

Стала (прибула) — ?

Розв’язання

10 год 10 хв + 5 год 5 хв = 15 год 15 хв – час приїзду.

Відповідь: у пункт призначення автобус приїхав о 15 год 15 хв.

 

Завдання 9

Добуток чисел 8 і 5 збільшити на різницю чисел 570 і 390:

8 • 5 + (570 – 390) = 220

1) 8 • 5 = 40

2) 570 – 390 = 570 – 370 – 20 = 200 – 20 = 180

3) 40 + 180 = 180 + 20 + 20 = 200 + 20 = 220

Суму чисел 390 і 180 зменшити на частку чисел 250 і 1:

(390 + 180) – 250 : 1 = 320

1) 250 : 1 = 250

2) 390 + 180 – 250 = 390 – 250 + 180 = 140 + 180 = 320

Зменшуване — сума чисел 50 і 780, від'ємник — різниця чисел 430 і 260:

(50 + 780) – (430 – 260) = 660

1) 50 + 780 = 780 + 20 + 30 = 800 + 30 = 830

2) 430 – 260 = 430 – 230 – 30 = 200 – 30 = 170

3) 830 – 170 = 630 + (200 – 170) = 630 + 30 = 660

Ділене — добуток чисел 6 і 6, дільник — різниця чисел 999 і 990:

6 • 6 : (999 – 900) = 6 • 6 : 9 = 36 : 9 = 4

 

Завдання 10  Стрілки годинника показують третю годину. Котру годину в цей час може показувати електронний годинник?  3 год + 12 год = 15 год

 

Завдання 11   Доба

Електронний

17 год

6 год

11 год

23 год

14 год

2 год

Механічний

5 год дня

6 год ранку

11 год ранку

11 год вечора

2 год дня

2 год ночі

Завдання 12  Песик Радик накреслив квадрат зі стороною 12 см 5 мм. Обчисли пе­риметр цього квадрата

Р = 12 см 5 мм • 4 = 125 мм • 4 = (100 мм + 20 мм + 5 мм) • 4 = 400 мм + 80 мм + 20 мм = 500 мм = 50 см

 

Завдання 13 Рівняння

х – 260 = 260

х = 260 + 260

х = 260 + 40 + 220

х = 520

520 – 260 = 520 – 220 – 40 = 260

260 = 260

650 + х = 900

х = 900 – 650

х = 900 – 600 – 50

х = 250

650 + 250 = 800 + 100 = 900

900 = 900

Завдання 14 

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результат

380 – 90 = 280 + (100 – 90) = 290

110 + 180 = 200 + 90 = 290

380 – 90 = 110 + 180

250 + 170 = 250 + 50 + 120 = 420

600 – 170 = 400 + (200 – 170) = 43

250 + 170 < 600 – 170

Завдання 15  

Довжина дерев'яної планки 8 дм, ширина — на 7 дм 6 см менша за довжину, а товщина — у 5 разів менша, ніж ширина. Знайди товщи­ну планки.

Короткий запис

Довжина — 8 дм

Ширина — ?, на 7 дм 6 см менша, ніж довжина

Товщина — ?, у 5 разів менша, ніж ширина

Вираз   (8 дм – 7 дм 6 см) : 5

Короткий запис №1

Довжина — 8 дм

Ширина — ?, на 7 дм 6 см менша

Короткий запис №2

Ширина — 4 см

Товщина — ?, у 5 разів менша

План розв’язування

1) Знайди ширину планки.

2) Знайди товщину планки.

Розв’язання

1) 8 дм – 7 дм 6 см = 7 дм 10 см – 7 дм 6 см = 4 см – ширина планки.

2) 4 см : 5 = 40 мм : 5 = 8 мм – товщина планки.

Відповідь: товщина планки 8 міліметрів.

 

Завдання 16

370 + 370 – 260 = 370 – 260 + 370 = 110 + 370 = 480

1000 – 680 – 140 = 100 + (700 – 680) + (200 – 140) = 100 + 20 + 60 = 180

310 – 70 + 360 = 310 + 360 – 70 = 670 – 70 = 600

 

Завдання 17 Павучок проповз 20 см, потім повернувся назад на 15 см, а далі знову проповз уперед на 40 см. На якій відстані від початкової точки він опинився?

20 – 15 + 40 = 45 (см)

--------20------------●

----●--------15-------

-----------------40------------●

Завдання 18  Одиниці вимірювання

5 ц 20 кг = 1 ц • 5 + 20 кг = 100 кг • 5 + 20 кг = 500 кг + 20 кг = 520 кг

2 год 50 хв = 1 год • 2 + 50 хв = 60 хв • 2 + 50 хв = 120 хв + 50 хв = 170 хв

8 дм 56 мм = 1 дм • 8 + 56 мм = 100 мм • 8 + 56 мм = 800 мм + 56 мм = 856 мм

85 см 6 мм = 1 см • 85 + 6 мм = 10 мм • 85 + 6 мм = 850 мм + 6 мм = 856 мм

375 см = 370 см + 5 см = 37 дм 5 см

375 см = 300 см + 75 см = 3 м 75 см

 

Завдання 19

7 м 70 см + 1 м 70 см = 8 м 140 см = 9 м 40 см

7 год 50 хв – 2 год 20 = 5 год 30 хв

4 грн 80 к. + 4 грн 40 к. = 8 грн 120 к. = 9 грн. 20 к.

9 ц 10 кг – 3 ц 20 кг = 8 ц 110 кг – 3 ц 20 кг = 5 ц 90 кг

5 дм 20 мм – З дм 40 мм = 4 дм 120 мм – 3 дм 40 мм = 1 дм 80 мм

З хв 40 с + 2 хв 10 с = 5 хв 50 с

 

Завдання 20

1 м – 2 дм = 10 дм – 2 дм = 8 дм

4 дм – 5 см = 40 см – 5 см = 35 см

З см – 6 мм = 30 мм – 6 мм = 24 мм

 

Завдання 21

1 ц – 50 кг = 100 кг – 50 кг = 50 кг        1 ц – 5 кг = 100 кг – 5 кг = 95 кг

1 км – 1 м = 1000 м – 1 м = 999 м         1 м – 1 см = 100 см – 1 см = 99 см

 

Завдання 22 8 місяців тому Мар'яні було 10 років 4 місяці. Визнач теперішній вік Мар'яни. 

10 років 4 міс. + 8 міс. = 10 років 12 міс. = 11 років

 

Завдання 23 У феї була чарівна паличка завдовжки З дм 4 см 5 мм. Ви­знач довжину палички в дециметрах і міліметрах; у сан­тиметрах і міліметрах; у міліметрах.

3 дм 4 см 5 мм = 3 дм + 40 мм + 5 мм = 3 дм 45 мм

3 дм 4 см 5 мм = 30 см + 4 см + 5 мм = 34 см 5 мм

3 дм 4 см 5 мм = 300 мм + 40 мм + 5 мм = 345 мм

 

Завдання 24 Задача на зведення до одиниці

Маса З однакових слоненят 6 ц. Скільки таких слоненят мали би масу 14 ц?

Короткий запис

3 слоненята — 6 ц

? слоненят — 14 ц

Схема

План розв'язування

1) Яка маса одного слоненяти?

2) Скільки таких слоненят мали би масу 14 ц?

Розв’язання

1) 6 : 3 = 2 (ц) – маса одного слоненяти.

2) 14 : 2 = 7 (сл.) – слоненят мали би масу 14 ц.

Відповідь: таку масу мали би 7 слоненят.

 

Завдання 25 Проста задача на знаходження невідомого доданка

У січні на Півночі сонце сходить о 10 год 10 хв і заходить о 13 год 50 хв. Скільки часу там триває день?

Була година

Тривала подія

Стала година

10 год 10 хв

?

13 год 50 хв

Короткий запис

Була (сходить) — 10 год 10 хв

Тривала — ?

Стала (заходить) — 13 год 50 хв

Розв’язання

13 год 50 хв – 10 год 10 хв = 3 год 40 хв – часу триває день.

Відповідь: день триває 3 год 40 хв.

 

Завдання 26 

Микола старший від Оксани на 1 рік З міс., а Оксана старша від Бог­дана на 2 роки 9 міс. На скільки років Богдан молодший від Миколи?

Б-----2р.9 міс.-------О

Б-----------------------О ----1рік3міс.----М

2 роки 9 міс. + 1 рік 3 міс. = 3 роки 12 міс. = 4 роки

 

Завдання 27

8 ц 50 кг + 1 ц 50 кг = 9 ц + 100 кг = 9 ц + 1 ц = 10 ц

9 грн 20 к. – 6 грн 40 к. = 8 грн 120 к. – 6 грн 40 к. = 2 грн 80 к.

4 см – 8 мм = 40 мм – 8 мм = 32 мм       З м – 6 дм = 30 дм – 6 дм = 24 дм

5 дм – 1 см = 50 см – 1 см = 49 см         5 дм – 1 мм = 500 мм – 1 мм = 499 мм

 

Завдання 28  Задача на зведення до одиниці

Маса 4 однакових щук 12 кг. Скільки таких щук мали би масу 27 кг?

Короткий запис

4 щуки — 12 кг

? щуки — 57 кг

Схема

План розв'язування

1) Яка маса одної щуки?

2) Скільки таких щук мали би масу 27 кг?

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (кг) – маса одної щуки

2) 57 : 3 = (30 + 27) : 3 = 19 (щ.) – таких щук мали би масу 27 кг.

Відповідь: таку масу мали би 19 щук.

Інші завдання дивись тут...