Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 75

7 • 5 + 15 = 35 + 15 = 40 + 10 = 50           

6 • 6 + 9 = 36 + 9 = 36 + 4 + 5 = 40 + 5 = 45

8 • 9 – 5 = 72 – 5 = 72 – 2 – 3 = 70 – 3 = 67

5 • 8 – 12 = 40 – 12 = 40 – 10 – 2 = 30 – 2 = 28

Завдання 76 Множення способом укрупнення розрядів

10 • 7 = 1 дес. • 7 = 7 дес. = 70         10 • 5 = 1 дес. • 5 = 5 дес. = 50

100 • 6 = 1 сот. • 6 = 6 сот. = 600      100 • 8 = 1 сот. • 8 = 8 сот. = 800

 

Завдання 77  Множення на розрядну одиницю

3 • 10 = 30   5 • 10 = 50   6 • 100 = 600    2 • 100 = 200

 

Завдання 78  Проста задача на множення

У шкільну їдальню завезли 8 лотків яєць, по 10 у кожному. Скільки всього яєць завезли в шкільну їдальню?

Яєць у 1 лотку  

Кількість лотків

Загальна кількість яєць

10

8

?

Короткий запис

Яєць — ? шт., 8 лотків по 10 штук

Схема

Розв’язання

10 • 8 = 80 (яєць) – всього яєць завезли в шкільну їдальню.

Відповідь: у шкільну їдальню завезли 80 яєць.

 

Завдання 79  Складена задача на знаходження чисел за трьома сумами

Русалонька зробила подругам З намиста, витративши на них 60 пер­лин. На перше і друге намисто вона разом витратила 38 перлин, а на друге і третє — 42. Скільки перлин у кожному намисті?

Короткий запис

І і ІІ — 38 перлин

ІІ і ІІІ — 42 перлини

Всього — 60 перлин

Розв'язання

1 спосіб

1) 60 – 38 = 22 (п.) – перлин у третьому намисті.

2) 60 – 42 = 18 (п.) – перлин у першому намисті.

3) 38 – 18 = 20 (п.) – перлин у другому намисті.

2 спосіб

1) 60 – 38 = 22 (п.) – у третьому намисті.

2) 60 – 42 = 18 (п.) – у першому намисті.

3) 42 – 22 = 20 (п.) – у другому намисті.

3 спосіб

1) 60 – 38 = 22 (п.) – перлин у третьому намисті.

2) 42 – 22 = 20 (п.) – перлин у другому намисті.

3) 38 – 20 = 18 (п.) – перлин у першому намисті.

4 спосіб

1) 60 – 42 = 18 (п.) – у першому намисті.

2) 38 – 18 = 20 (п.) – у другому намисті.

3) 42 – 20 = 22 (п.) – у третьому намисті.

Відповідь: у першому намисті 18 перлин, у другому – 20 перлин, у третьому – 22 перлини.

 

Завдання 80 Проста задача на множення

Торт коштує 100 грн. Яка вартість трьох таких тортів?

Ціна (грн) 

Кількість

Вартість (грн)

100

3

?

Короткий запис

1 торт — 100 грн

3 торти — ? грн


Розв’язання

100 • 3 = 300 (грн) – вартість трьох таких тортів.

Відповідь: вартість трьох таких тортів 300 гривень.

 

Завдання 81 Доба

1/4 доби = 1 доба : 4 = 24 год : 4 = 6 год

1/6 доби = 1 доба : 6 = 24 год : 6 = 4 год

 

Завдання 82

Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням:

800 – 260 = 800 – 200 – 60 = 600 – 60 = 540

540 + 260 = 700 + 100 = 800

800 – 540 = 800 – 500 – 40 = 300 – 40 = 260

Додавання перевіряємо відніманням:

270 + 340 = 270 + 30 + 310 = 300 + 310 = 610

610 – 270 = 610 – 210 – 60 = 400 – 60 = 340

610 – 340 = 610 – 310 – 30 = 300 – 30 = 270

 

Завдання 83 Уздовж прямої дороги посадили 20 каштанів. Відстань між двома сусідніми каштанами 10 м. Яка відстань між крайніми каштанами?

|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

Міркуємо так: між 20 каштанами є 19 частин, тому

10 • 19 = 190 (м)

Відповідь: між крайніми каштанами відстань 190 метрів.

 

Завдання 84 Порядок дій

4 • 10 + 17 = 40 + 17 = 57

8 • 10 – 13 = 80 – 13 = 60 + (20 – 13) = 60 + 7 = 67

З • 100 + 60 = 300 + 60 = 360

7 • 100 + 8 = 700 + 8 = 708

84640 = 806                359300 = 59

10 • 8 + 5 = 80 + 5 = 85

100 • 4 – 120 = 400 – 120 = 200 + (200 – 120) = 200 + 80 = 280

 

Завдання 85  Проста задача на знаходження частини числа

У шкільному хорі співає 42 дітей. Третьокласники становлять 1/7 всіх учасників. Скільки третьокласників співає в хорі?

Короткий запис

1 — 42 дітей

1/7 — ?

Схема

Розв’язання

42 : 7 = 6 (тр.) – третьокласників співає в хорі.

Відповідь: у хорі співає 6 третьокласників. 

 

Завдання 86

1) 100 • 9 = 900     100 • 6 = 600     100 • 3 = 300     100 • 7 = 700

2) 8 • 10 = 80         4 • 10 = 40        10 • 10 = 100     1 • 10 = 10

3) 2 • 100 = 200      5 • 100 = 500     8 • 100 = 800     7 • 100 = 700

 

Завдання 87

Доданок + Доданок = Сума

90 + 60 = 90 + 10 + 50 = 150

120 + 80 = 200

100 + 60 = 160

120 + 90 = 120 + 80 + 10 = 210

120 + 60 = 180

120 + 100 = 220

� Якщо перший доданок збільшити на деяке число, тоді сума також збільшиться на те  саме число:

90 + 60 = 150     100 + 60 = (90 + 10) + 60 = (90 + 60) + 10 = 150 + 10 = 160

120 + 60 = 180     120 + 90 = 120 + (60 + 20) = (120 + 60) + 20 = 180 + 20 = 200

 

Завдання 88 Одиниці вимірювання

1 доба – 2 год = 24 год – 2 год = 22 год

2 доби З год + 1 доба 7 год = 3 доби 10 год

1 год – 10 хв = 60 хв – 10 хв = 50 хв

1 хв – 15 с = 60 с – 15 с = 45 с

9 хв 8 с – 5 хв З с = 4 хв 5 с

 

Завдання 89

а) Взаємозв'язок дій множення і ділення (до кожної рівності на множення можна скласти рівності на ділення):

«Родина» чисел 8, 10, 80 для множення:

10 • 8 = 80       8 • 10 = 80       80 : 8 = 10      80 : 10 = 8

«Родина» чисел 8, 10, 80 для множення:

100 • 9 = 900       9 • 100 = 900       900 : 9 = 100      900 : 100 = 9

Десятки у 10 разів більші від одиниць:

90 : 9 = 9 дес. : 9 = 1 дес. = 10

30 : 3 = 3 дес. : 3 = 1 дес. = 10

60 : 6 = 6 дес. : 6 = 1 дес. = 10

Сотні у 100 разів більші від одиниць:

800 : 8 = 8 сот. : 8 = 1 сот. = 100

500 : 5 = 5 сот. : 5 = 1 сот. = 100

200 : 2 = 2 сот. : 2 = 1 сот. = 100

б) Взаємозв'язок дій множення і ділення (до кожної рівності на множення можна скласти рівності на ділення):

«Родина» чисел 8, 10, 80 для множення:

10 • 8 = 80       8 • 10 = 80       80 : 8 = 10      80 : 10 = 8

«Родина» чисел 8, 10, 80 для множення:

100 • 9 = 900       9 • 100 = 900       900 : 9 = 100      900 : 100 = 9

Щоб поділити кругле число на 10,

треба справа відкинути один нуль:

70 : 10 = 7    50 : 10 = 5   20 : 10 = 2

Щоб поділити кругле число на 100,

треба справа відкинути два нулі:

900 : 100 = 9    400 : 100 = 4    600 : 100 = 6

Завдання 90

500 : 100 = 5       700 : 10 = 70       40 : 10 = 4        300 : 100 = 3

800 : 8 = 100       20 : 2 = 10           400 : 4 = 100    60 : 6 = 10

 

Завдання 91 Складена задача на знаходження невідомого доданку

У літаку летіло 72 пасажири. Діти становили 1/9 всіх пасажирів. Скільки дорослих летіло в літаку?

Діти

Дорослі

Всього

1/9 всіх пасажирів

?

72 пасажири

Короткий запис

Діти — ?, 1/9 всіх пасажирів

Дорослі — ?

Всього — 72 пасажири

Вираз 72 – 72 : 9

Короткий запис №1

Діти — ?, 1/9 всіх пасажирів

Всього — 72 пасажири

Короткий запис №2

Діти — 8 пасажирів

Дорослі — ?

Всього — 72 пасажири

План розв’язування

1) Скільки дітей летіло в літаку?

2) Скільки дорослих летіло в літаку?

Розв’язання

1) 72 : 9 = 8 (д.) – дітей летіло в літаку.

2) 72 – 8 = 64 (д.) – дорослих летіло в літаку.

Відповідь: у літаку летіло 64 дорослих.

 

Завдання 92  Ознайомлення з дробами

Що більше: половина години чи третина години? На скільки хвилин більше?

1/2 год = 1 год : 2 = 60 хв : 2 = 30 хв

1/3 год = 1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

1/2 год > 1/3 год   (30 хв > 20 хв)

30 – 20 = 10 (хв.) – на стільки хвилин більша половина години, ніж третина.

Відповідь: на 10 хвилин більша половина години, ніж третина.

 

Завдання 93

200 : 2 : 10 = 100 : 10 = 10            5 • 100 : 10 = 500 : 10 = 50

700 : 7 • 4 = 100 • 4 = 400             90 : 9 • З = 10 • 3 = 30

Інші завдання дивись тут...