Інші завдання дивись тут...

Завдання 603 Множення

1) 4 • 2 = 8       8 • 2 = 16    16 • 2 = 32     32 • 2 = 64

    64 • 2 = 128

2) 4 • 3 = 12     12 • 3 = 36   36 • 3 = 108 

 

Завдання 604  Ділення

81 : 27 = 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3

84 : 12 = 84 : 2 : 6 = 42 : 6 = 7

84 : 14 = 84 : 2 : 7 = 42 : 7 = 6

60 : 15 = 60 : 3 : 5 = 20 : 5 = 4

 

Завдання 605 Рівняння

18 • 4 = 24 • х

72 = 24 • х

24 • х = 72

х = 72 : 24

х = 3

18 • 4 = 24 • 3

63 : 7 = х : 9

9 = х : 9

х : 9 = 9

х = 9 • 9

х = 81

63 : 7 = 81 : 9

60 – 15 = 90 : х

45 = 90 : х

90 : х = 45

х = 90 : 45

х = 2

60 – 15 = 90 : 2

9 • 4 = 6 • х

36 = 6 • х

6 • х = 36

х = 36 : 6

х = 6

9 • 4 = 6 • 6

15 • 5 = х • 5

45 = х • 5

х • 5 = 45

х = 45 : 5

х = 9

15 • 5 = 9 • 5

35 + 45 = х – 20

80 = х – 20

х – 20 = 80

х = 80 + 20

х = 100

35 + 45 = 100 – 20

Завдання 606

12 горобців з'їли 36 черешень, а 8 шпаків — 48 черешень. У скільки разів більше черешень з'їв один шпак, ніж один горобець? (Розв'яжи задачу, склавши вираз)

Короткий запис

12 г. — 36 ч.
1 г.  ?
8 шп. — 48 ч.
1 шп.  ?
У скільки ? разів
Розв'язання
(48 : 8) : (36 : 12) = 2 (р.)
Відповідь: у 2 рази більше черешень з’їв один шпак, ніж один горобець.

 

Завдання 607

840 : 20 = 84 : 2 = 42

840 : 7 = 120

840 : 40 = 84 : 4 = 21

840 : 3 = 280

840 : 8 = 105

840 : 42 = 20

840 : 6 = 140

 

Завдання 609 Ознайомлення з дробами

Визнач, яка частина кожного шестикутника зафарбована: 1/2, 1/3, 1/6

 

Завдання 609

729 + (801 – 628) – 599 + 98 = 401

_801

  628

  173

+729

  173

  902

_902

  599

  303

+303

    98

  401

900 – 158 – (248 + 167) + 309 = 636

+248

  167

  415

_900

 158

 742

_742

  415

  327

+327

  309

  636

Завдання 610  Одиниці вимірювання

5 ц 80 кг + З ц 60 кг = 8 ц 140 кг = 9 ц 40 кг

4 дм 70 мм + 4 дм 70 мм = 8 дм 140 мм = 9 дм 40 мм

7 м 20 см – 6 м 30 см =6 м 120 см – 6 м 30 см = 90 см

9 грн 20 к. – 4 грн 60 к. = 8 грн 120 к. – 4 грн 60 к. = 4 грн 60 к.

 

Завдання 611

Під час концерту глядачі 40 хв слухали симфонію і ще 4 п'єси, тривалістю 20 хв кожна. Скільки годин тривав концерт?

Розв'язання
1) 20  4 = 80 (хв)  тривали 4 п’єси
2) 80 + 40 = 120 (хв) = 2 (год)
Відповідь: концерт тривав 2 години.

 

Завдання 612

1/3 від 1 м 5 дм = 1 м 5 дм : 3 = 15 дм : 3 = 5 дм

1/3 від 1 ц 80 кг = 1 ц 80 кг : 3 = 180 кг : 3 = 60 кг

1/3 від 2 м 40 см = 2 м 40 см : 3 = 240 см : 3 = 80 см = 8 дм

1/3 від З грн 60 к.= 3 грн 60 к. : 3 = 1 грн 20 к.

1/3 від 1 дм 20 мм = 1 дм 20 мм : 3 = 120 мм : 3 = 40 мм = 4 см

 

Завдання 613 

Якщо 1/4 становить 4, тоді 4 • 4 = 16

Якщо 1/4 становить 20, тоді 20 • 4 = 80

Якщо 1/4 становить 100 м, тоді 100 м • 4 = 400 м

Якщо 1/4 становить 50 см, тоді 50 см • 4 = 200 см

Якщо 1/4 становить 15 хв, тоді 15 хв • 4 = 60 хв = 1 год

Якщо 1/4 становить 2 доби, тоді 2 доби • 4 = 8 діб

 

Завдання 614 

Ділення з остачею

Перевірка

20 : 9 = 2 (ост. 2)

2 • 9 + 2 = 18 + 2 = 20

34 : 6 = 5 (ост. 4)

5 • 6 + 4 = 30 + 4 = 34

43 : 5 = 8 (ост. 3)

8 • 5 + 3 = 40 + 3 = 43

47 : 8 = 5 (ост. 7)

5 • 8 + 7 = 40 + 7 = 47

80 : 9 = 8 (ост. 8)

8 • 9 + 8 = 72 + 8 = 80

Завдання 615

Зменшуване — частка чисел 420 і З, від'ємник — різниця чисел 180 і 90:

420 : 3 – (180 – 90) = 140 – 90 = 50

Перший множник — добуток чисел 40 і 2, другий множник — частка чисел 90 і 9:

(40 • 2) • (90 : 9) = 80 – 10 = 70

 

Завдання 616 Задача зі зайвими даними

У кішки З0 зубів, у кашалота — удвічі більше, у кенгуру — на 2 зуби більше, ніж у кішки, а в білки — на 10 зубів менше, ніж у кенгуру. Скільки зубів у білки? (Розв'яжи задачу, склавши вираз)

Короткий запис

У кішки — 30 з.
У кенгуру — ?, на 2 з. більше, ніж у кішки
У білки — ?, на 10 з. менше, ніж у кенгуру
Розв'язання
30 + 2 – 10 = 22 (з.)
Відповідь: у білки 22 зуба.

 

Завдання 617

Кріт вирив під землею хід на 80 см угору, по­тім на 20 см праворуч, далі — на 80 см униз і на 20 см ліворуч. Він потрапив у точку, з якої почав рити хід. Накресли схему його ходів. Як називають такий многокутник? Чотирикутник. Обчисли його периметр.

80 + 80 + 20 + 20 = 200 (см) = 2 (м) – периметр чотирикутника

 

Завдання 618

720 – х = 547

х = 720 – 547

х = 173

720 – 173 = 547

547 = 547

720 : х = 60

х = 720 : 60

х = 72 : 6

х = 12

720 : 12 = 60

60 = 60

Завдання 619

Щоб уберегти дерева від морозу, у саду обгорнули очеретом 27 стовбурів слив, а груш — у 2 рази більше. На скільки більше об­горнули стовбурів груш, ніж слив?

Короткий запис

Слив — 27 ст.
Груш — ?, у 2 р. більше, ніж слив
На скільки більше — ?
Розв’язання

1) 27 • 2 = 54 (ст.) – обгорнули груш

2) 54 – 27 = 27 (ст.)

Відповідь: на 27 стовбурів більше обгорнули груш, ніж слив. 

 

Завдання 620 Де чиї сліди?

1) 64 : 2 = 32   32 : 2 = 16

16 : 2 = 8     8 : 2 = 4    4 : 2 = 2

2) 81 : 3 = 27    27 : 3 = 9    9 : 3 = 3    3 : 3 = 1

 

Завдання 621

У трьох залах картинної галереї разом 78 картин. У першій і другій залі 56 картин, а в другій і третій — 52. Скільки картин у кожній залі?

Короткий запис

Усього  78 к.
I, II  56 к.
II, III  52 к.
 ?, II — ?, III  ?
Розв'язання
1) 78 – 56 = 22 (к.) – у III залі
2) 78 – 52 = 26 (к.) – у I залі
3) 56 – 26 = 30 (к.) – у II залі
Відповідь: у першій залі 26 картин, у другій залі 30 картин, у третій залі 22 картини.

 

Завдання 622

Русло гірської річки утворює ламану з чотирьох ланок загальною про­тяжністю 1 KM. Перша ланка завдовжки 150 м, друга — у 4 рази дов­ша, довжина третьої — 247 м. Четверту ланку утворює водоспад. Яка висота водоспаду?

Короткий запис
Усього  1 км
 150 м
II  ?, у 4 рази довша
III  247 м
IV — ?, решта
Розв'язання
1 км = 1000 м
1) 150 • 4 = 600 (м) – довжина другої ланки
2) 150 + 600 + 247 = 997 (м) – довжина трьох ланок разом
3) 1000 – 997 = 3 (м)
Відповідь: висота водоспаду 3 метри.

 

Завдання 623  Яку пору доби показує кожний годинник?

3 год 10 хв (ніч)   20 год 30 хв (вечір)   6 год 40 хв (ранок)    15 год (день)

• Котру годину покажуть ці годинники через пів доби та яка це буде пора доби?

15 год 10 хв (день)   8 год 30 хв (ранок)   18 год 40 хв (вечір)    3 год (ніч)

 

Завдання 624

х • (20 : 4) = 30

х • 5 = 30

х = 30 : 5

х = 6

6 • (20 : 4) = 30

30 = 30

(60 – 40) : х = 2

20 : х = 2

х = 20 : 2

х = 10

(60 – 40) : 10 = 2

2 = 2 

Завдання 625 «Круговий» приклад

52 : 2 = 26

26 • 3 = 78

78 + 22 = 100

100 : 20 = 10 : 2 = 5

5 • 11 = 55

55 – 13 = 42

42 : 3 = 14

14 + 38 = 52

 

Завдання 626

6 • 8 + 5 • 9 = 48 + 45 = 93

(56 : 7) : (36 : 9) = 8 : 4 = 2

9 • 8 – 6 • 6 = 72 – 36 = 36

(18  4) : (84 : 7) = 72 : 12 = 6

12 • 2 • 3 : 6 = 24 • 3 : 6 = 72 : 6 = 12

54 : 6 • 8 : 2 = 9 • 8 : 2 = 72 : 2 = 36

 

Завдання 627

Четверо майстрів за 2 години поклали 56 штук плитки. Скільки штук плитки поклав кожен майстер за 1 год, якщо всі вони працювали з однаковою продуктивністю?

Короткий запис

4 м., 2 год  56 шт.

1 м., 1 год  ?

Розв’язання

1) 56 : 4 = 14 (шт.) – 1 майстер за 2 год

2) 14 : 2 = 7 (шт.)

Відповідь: кожен майстер поклав 7 штук плитки.

Інші завдання дивись тут...