Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 74  Кожне з чисел збільшили удвічі (помножили на число 2):

3 • 2 = 6     7 • 2 = 14    9 • 2 = 18    4 • 2 = 8    6 • 2 = 12     5 • 2 = 10

 

Завдання 75  Порядок дій

5 • 3 – 10 = 15 – 10 = 5

8 • 2 + 44 = 16 + 44 = 50 + 10 = 60

2 + 3 • 3 = 2 + 9 = 11

(2 + 3) • 3 = 5 3 = 15

13 – 4 • 2 = 13 – 8 = 5

(13 – 4) • 2 = 9 2 = 18

Завдання 76  Відрізок АС = 2 см. Накресли відрізок ВК, утричі довший, ніж відрізок АС.

2 • 3 = 6 (см) – довжина відрізка ВК

Завдання 77 Складена задача на збільшення у декілька разів та знаходження суми

У шахи грало четверо дорослих, а дітей — утричі більше. Скільки всього дітей і дорослих грало в шахи?

Дорослі

Діти

Всього

4 осіб

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Дорослі — 4 осіб

Діти — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   4 + 4 • 3

Короткий запис №1

Дорослі — 4 осіб

Діти — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Дорослі — 4 осіб

Діти — 12 осіб

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки дітей грало в шахи?

2) Скільки всього дітей і дорослих грало в шахи?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (д.) – дітей грало в шахи

2) 4 + 12 = 16 (ос.) – всього дітей і дорослих грало в шахи

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо у шахи грали 4 дорослих, а дітей — утричі більше, це також означає, що на дорослих припадає 1 частина, а дітей 3 таких частин, тоді разом 4 частини по 4 особи

4 • 4 = 16 (ос.) – всього дітей і дорослих грало в шахи

Відповідь: у шахи грало 16 дітей і дорослих

 

Завдання 78 У саду росте 37 яблунь і 29 груш.

1) Скільки всього дерев росте в саду?

37 + 29 = 37 + 3 + 26 = 66 (д.) – всього дерев росте в саду.

2) На скільки більше росте яблунь, ніж груш? (На скільки менше росте груш, ніж яблунь?)

37 – 29 = 37 – 27 – 2 = 8 (д.) – на стільки більше росте яблунь, ніж груш (на стільки менше росте груш, ніж яблунь)

 

Завдання 79  Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

У школі навчається 23 третьокласники, а четвертокласників — на 6 менше. Скільки учнів навчається в 4 класі? Скільки всього третьокласників і четвертокласників навчається у школі?

Третьокласники

Четвертокласники

Всього

23 учнів

на 6 учнів менше

?

Короткий запис

Третьокласники — 23 учнів

Четвертокласники — ?, на 6 учнів менше

Всього — ?

 Схема

Вираз   23 + (23 – 6)

Короткий запис №1

Третьокласники — 23 учні

Четвертокласники — ?, на 6 учнів менше

Короткий запис №2

Третьокласники — 23 учнів

Четвертокласники — 17 учнів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки учнів навчається в 4 класі?

2) Скільки всього третьокласників і четвертокласників навчається у школі?

Розв’язання

1) 23 – 6 = 17 (уч.) – учнів навчається в четвертому класі

2) 23 + 17 = 40 (уч.) – всього третьокласників і четвертокласників навчається у школі

Відповідь: у четвертому класі навчається 17 учнів; у школі навчається 40 третьокласників і четвертокласників

 

Завдання 80 Порівняння чисел

77 > 7 + 7   (77 > 14)

2 • 4 < 24    (8 < 24)

3 • 7 = 7 • 3  (переставний закон множення)

3 + 8 < 3 • 8  (11 < 24)

Завдання 81  Натуральні числа

Назви кожне третє число від 3 до 45, тобто лічимо трійками: 

6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45

 

Завдання 82

67 – 2 • 8 = 67 – 16 = 51

3 + 2 • 5 = 3 + 10 = 13

3 • 9 + 39 = 27 + 39 = 39 + 1 + 26 = 66

17 – 5 • 3 + 17 = 17 – 15 + 17 = 2 + 17 = 19

Завдання 83  Складена задача на збільшення у декілька разів та знаходження суми

У майстерні виготовили 2 столи, а стільців — утричі більше. Скільки столів і стільців вигото­вили в майстерні?

Столи

Стільці

Всього

2 штуки

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Столи — 2 штуки

Стільці — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   2 + 2 • 3

Короткий запис №1

Столи — 2 штуки

Стільці — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Столи — 2 штуки

Стільці — 6 штук

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки стільців вигото­вили в майстерні?

2) Скільки столів і стільців вигото­вили в майстерні?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (ст.) – стільців виготовили в майстерні

2) 2 + 6 = 8 (шт.) – столів і стільців вигото­вили в майстерні

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо виготовили 2 столи, а стільців — утричі більше, це також означає, що виготовили 1 частину столів, а стільців – 3 таких частин, тоді разом 4 частини по 2 штуки

2 • 4 = 8 (шт.) – столів і стільців вигото­вили в майстерні

Відповідь: у майстерні виготовили 8 столів і стільців

 

Завдання 84  Ділення перевіряємо за допомогою дії множення та ділення:

10 : 2 = 5, оскільки 5 • 2 = 10, 10 : 5 = 2

18 : 2 = 9, оскільки 9 • 2 = 18, 18 : 9 = 2

15 : 3 = 5, оскільки 5 • 3 = 15, 15 : 5 = 3

16 : 2 = 8, оскільки 8 • 2 = 16, 16 : 8 = 2

9 : 3 = 3, оскільки 3 • 3 = 9

18 : 3 = 6, оскільки 6 • 3 = 18, 18 : 6 = 3

12 : 2 = 6, оскільки 6 • 2 = 12, 12 : 6 = 2

27 : 3 = 9, оскільки 9 • 3 = 27, 27 : 9 = 3

 

Завдання 85 

12 : 2 = 6

12 : 3 = 4

6 : 2 = 3

6 : 3 = 2

18 : 2 + 18 = 9 + 18 = 18 + 2 + 7 = 20 + 7 = 27

14 : 2 – 2 = 7 – 2 = 5

8 + 8 : 2 = 8 + 4 = 12    

(8 + 8) : 2 = 16 : 2 = 8

Завдання 86 Проста задача на ділення

Тато заплатив за три морозива 21 грн. Яка ціна морозива?

21 грн — це 3 морозива по ? грн

Ціна

Кількість

Вартість

?

3 морозива

21 грн

Короткий запис

Ціна — ? грн., 21 грн розділити на 3 порівну

Схема

Розв’язання

21 : 3 = 7 (грн) – ціна морозива

Відповідь: ціна морозива 7 гривень

 

Завдання 87  Складена задача на знаходження суми часток

Мама купила в магазині 6 груш і 3 яблука. Ці фрукти вона порівну поділила між трьома діть­ми. Скільки фруктів отримала кожна дитина?

6 груш — це 3 дітей по ? груш

3 яблука — це 3 дітей по ? яблука

Груші

Яблука

Всього

6 фруктів розділити на 3 порівну

3 фрукти розділити на 3 порівну

?

Короткий запис

Груші — ? фр., 6 фруктів розділити на 3 порівну

Яблука — ? фр., 3 фрукти розділити на 3 порівну

Всього — ?

Схема

Вираз   6 : 3 + 3 : 3

Короткий запис №1

Груші — ? фр., 6 фруктів

розділити на 3 порівну

Короткий запис №2

Яблука — ? фр., 3 фрукти

розділити на 3 порівну

Короткий запис №3

Груші — 2  фрукти

Яблука — 1  фрукт

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки груш отримала кожна дитина?

2) Скільки яблук отримала кожна дитина?

3) Скільки фруктів отримала кожна дитина?

Розв’язання

1) 6 : 3 = 2 (гр.) – груш отримала кожна дитина

2) 3 : 3 = 1 (ябл.) – яблук отримала кожна дитина

2) 2 + 1 = 3 (фр.) – фруктів отримала кожна дитина

2 спосіб (складена задача на ділення суми на число)

Спочатку можна обчислити кількість фруктів, а потім фруктів у кожної дитини, тоді

(6 фруктів і 3 фрукти) — це 3 дітей по ? фруктів

Короткий запис

Тарілка — ? фр., ? (6 фруктів і 3 фрукти) розділити на 3 порівну

Схема

Вираз   (6 + 3) : 3

Короткий запис №1

Груші — 6 фруктів

Яблука — 3 фрукти

Всього — ?

Короткий запис №2

У дитини — ? фр., 9 фруктів розділити на 3 порівну

План розв’язування

1) Скільки всього фруктів мама купила в магазині?

2) Скільки фруктів отримала кожна дитина?

Розв’язання

1) 6 + 3 = 9 (фр.) – всього фруктів мама купила в магазині

2) 9 : 3 = 3 (фр.) – фруктів отримала кожна дитина

Відповідь: кожна дитина отримала 3 фрукти

 

Завдання 88 

1) Проста задача на ділення на вміщення

18 кг винограду розклали в лотки, по 2 кг в кожний. Скільки таких лотків знадобилося?

18 кг — це ? лотків по 2 кг

Маса 1 лотка

Кількість лотків

Загальна маса

2 кг

?

18 кг

Короткий запис

Лотки — ? л., 18 кг уміщає по 2 кг

Схема

Розв’язання

18 кг : 2 кг = 9 (л.) – лотків знадобилося

Відповідь: знадобилося 9 лотків

 

2) Проста задача на ділення

18 кг винограду розклали порівну в 2 ящики. Скільки кілограмів винограду поклали в кожний ящик?

18 кг — це 2 ящики по ? кг

Маса 1 ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

?

2 ящики

18 кг

Короткий запис

У ящику — ? кг, 18 кг розділити на 2 порівну

Схема

Розв’язання

18 кг : 2 = 9 кг – кілограмів винограду поклали в кожний ящик

Відповідь: у кожний ящик поклали 9 кг винограду

 

Завдання 89  Ділення іменованих чисел

10 см : 2 = 5 см

10 см : 2 см = 5

27 мм : 3 = 9 мм

27 мм : 3 мм = 9

9 дм : 3 = 3 дм

9 дм : 3 дм = 3

Завдання 90  Проста задача на ділення

Для виготовлення 3 однакових букетів викорис­тали 21 квітку. Скільки квіток в одному букеті?

21 квітка — це 3 букети по ? квіток

Квіток у 1 букеті

Кількість букетів

Загальна кількість квіток

?

3 букети

21 квітка

Короткий запис

У букеті — ? кв., 21 квітка розділити на 3 порівну

Розв’язання

21 : 3 = 7 (кв.) – квіток в одному букеті

Відповідь: у букеті 7 квіток

 

Завдання 91  Одиниці вимірювання

15 л : 3 = 5 л

15 л : 3 л = 5

24 – 24 : 3 = 24 – 8 = 24 – 4 – 4 = 16

12 + 12 : 3 = 12 + 4 = 16

18 – 12 : 2 = 18 – 6 = 12

(18 – 12) : 2 = 6 : 2 = 3

Інші завдання дивись тут...