Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 475  Кубиків зображено на кожному малюнку

1) 10 = 1 дес.      14 = 1 дес. 4 од.  

2) 50 = 5 дес.      100 = 10 дес. = 1 сот.

 

Завдання 476, 477  Принцип групування розрядів у класи

1) 23 = 2 дес. 3 од               2) 40 = 4 дес.

3) 123 = 1 сот 2 дес. 3 од.    4) 140 = 1 сот. 4 дес.

 

Завдання 478, 479, 480  Натуральні числа

131  = 1 сот. 3 дес. 1 од.

1) 45 = 4 дес. 5 од.   2) 145 = 1 сот. 4 дес. 5 од.  3) 173 = 1 сот. 7 дес. 3 од.  4) 189 = 1 сот. 8 дес. 9 од.

 

Завдання 481, 482

«Сусіди» числа 135: 134, 136    135 – 1 = 134    135 + 1 = 136

«Сусіди» числа 140: 139, 141    140 – 1 = 139    140 + 1 = 141 

Число

67

70

98

100

105

113

120

Сусіди

66,68

69,71

97,99

99,101

104, 106

112, 114

119, 121

Завдання 483

Додати 1 — означає знайти наступне число.

Відняти 1 — означає знайти попереднє число.

106 + 1 = 107   150 – 1 = 148    190 + 1 = 191     120 – 1 = 119

104 – 1 = 103    119 + 1 = 120   168 – 1 = 167      164 + 1 = 165

 

Завдання 484

45 : 9 + 52 = 5 + 52 = 57       

100 – 3 3 = 100 – 9 = 91

88 + 24 : 6 • 3 = 88 + 4 3 = 88 + 12 = 90 + 10 = 100

80 – 3 • 7 + 3 = 80 – 21 + 3 = 80 + 3 – 21 = 83 – 21 = 62

57 – (35 – 20) : 5 = 57 – 15 : 5 = 57 – 3 = 54

57 – 35 – 20 : 5 = 57 – 35 – 4 = 22 – 4 = 18

Завдання 485 Проста задача з буквеними даними на знаходження суми

Бабуся зліпила с вареників, а внучка — х варе­ників. Скільки всього вареників зліпили бабуся і внучка?

Бабуся

Внучка

Всього

с вареників

х вареників

?

Короткий запис

Бабуся — с вареників

Внучка — х вареників

Всього — ?

Розв’язання

с + х  — всього вареників зліпили бабуся і внучка

Відповідь: с + х вареників

2) якщо с = 40, х = 25, тоді с + х = 40 + 25 = 65

 

Завдання 486

70 – 63 : 7 = 70 – 9 = 61      (70 – 63) : 7 = 7 : 7 = 1

5 • (З0 – 20) : 10 = 5 • 10 : 10 = 50 : 10 = 5

 

Завдання 487  Проста задача з буквеними даними на знаходження суми

Іван спіймав m рибин, а Оксана — р рибин. Скільки всього рибин спіймали діти?

Іван

Оксана

Всього

m рибин

р рибин

?

Короткий запис

Іван — m рибин

Оксана — р рибин

Всього — ?

Розв’язання

m + p  — всього рибин спіймали діти

Відповідь: m + рибин

2) якщо m = 13, p = 9, тоді m + p = 13 + 9 = 13 + 7 + 2 = 22

 

Завдання 488

139 + 1 = 140     129 – 1 = 128     189 + 1 = 190    190 – 1 = 189

130 – 1 = 129      178 + 1 = 179    110 – 1 = 119     191 + 1 = 192

 

Завдання 489

137 = 1 сот. 3 дес. 7 од. (сто тридцять сім)       105 = 1 сот. 5 од. (сто п’ять)

103 = 1 сот. 3 од. (сто три)        170 = 1 сот. 7 дес. (сто сімдесят)        120 = 1 сот. 2 дес.  (сто двадцять)

 

Завдання 490, 491

Число

Сотні

Десятки

Одиниці

Читаємо

105 = 1 сот. 5 од.

1

0

5

сто п’ять

157 = 1 сот. 5 дес. 7 од.

1

5

7

сто п'ятдесят сім

173 = 1 сот. 7 дес. 3

1

7

3

сто сім­десят три

120 = 1 сот. 2 дес.

1

2

0

сто двадцять

109 = 1 сот 9 од.

1

0

9

сто дев'ять

Завдання 492  Сума розрядних доданків

151 = 100 + 50 +     199 = 100 + 90 + 9        140 = 100 + 40    108 = 100 + 8

 

Завдання 493

100 + 30 + 7 = 137 = 1 сот. 3 дес. 7 од.       100 + 20 + 4 = 124 = 1 сот. 2 дес. 4 од.

100 + 3 = 103 = 1 сот. 3 од.                      100 + 60 = 160  = 1 сот. 6 дес.

 

Завдання 494

Числа, які більші, ніж число 176:  177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, …

Числа, які менші, ніж число 175: 1, 2, 3, ..., 171, 172, 173, 174

 

Завдання 495 Порівняння чисел

164 > 64     183 > 143      190 > 140     105 < 150

 

Завдання 496  Порядок дій

32 : 4 : 4 = 8 : 4 = 2

32 : (4 : 4) = 32 : 1 = 32

24 : 3 2 = 8 2 = 16

24 : (3 • 2) = 24 : 6 = 4

40 – 32 : 8 • 5 = 40 – 4 5 = 40 – 20 = 20

(40 – 32) : 8 • 5 = 8 : 8 5 = 1 5 = 5

Завдання 497 Складена задача на збільшення у декілька разів та знаходження суми

У зоопарку слоненяті дають 5 кг фруктів на день, а дорослому слонові — утричі більше. Скільки всього кілограмів фруктів дають на день дорос­лому слонові й слоненяті?

Слоненя

Слон

Всього

5 кг

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Слоненя — 5 кг

Слон — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   5 + 5 • 3

Короткий запис №1

Слоненя  — 5 кг

Слон — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Слоненя — 5 кг

Слон — 15 л

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів фруктів дають на день дорос­лому слонові?

2) Скільки всього кілограмів фруктів дають на день дорос­лому слонові й слоненяті?

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (кг) – кілограмів фруктів дають на день дорос­лому слонові

2) 5 + 15 = 20 (кг) – всього кілограмів фруктів дають на день дорос­лому слонові й слоненяті

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо слоненяті дають 5 кг фруктів, а слону — утричі більше, це також означає, що слоненяті дають 1 частину, а слонові 3 таких частини, тоді разом 4 частини по 5 кг

5 • 4 = 20 (кг) – всього кілограмів фруктів дають на день дорос­лому слонові й слоненяті

Відповідь: на день дорос­лому слонові й слоненяті дають 20 кілограмів фруктів

 

Завдання 498 Складена задача на зменшення у декілька разів та знаходження суми

Майстер за зміну виготовив 12 табуретів, а його учень — утричі менше. Скільки всього табуретів виготовили за зміну майстер і його учень?

Майстер

Учень

Всього

12 табуретів

у 3 рази менше

?

Короткий запис

Майстер — 12 табуретів

Учень — ?, у 3 рази менше

Всього — ?

Схема

Вираз 12 + 12 : 3

Короткий запис №1

Майстер — 12 табуретів

Учень — ?, у 3 рази менше

Короткий запис №2

Майстер — 12 табуретів

Учень — 4 табурети

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки табуретів виготовив за зміну учень?

2) Скільки табуретів виготовили за зміну майстер і його учень?

Розв’язання

1) 14 : 3 = 4 (т.) – табуретів виготовив за зміну учень

2) 12 + 4 = 16 (т.) – табуретів виготовили за зміну майстер і його учень

Відповідь: за зміну майстер і його учень виготовили 16 табуретів

 

Завдання 499 Сума розрядних доданків

194 = 100 + 90 + 4      163 = 100 + 60 + 3     108 = 100 + 8    130 = 100 + 30    110 = 100 + 10

 

Завдання 500

114 = 1 сот. 1 дес. 4 од.       142 = 1 сот. 4 дес. 2 од.

 

Завдання 501 Проста задача на знаходження суми

За 1 год роботи перший оператор відправляє З0 смс-повідомлень, а другий — 25. Скільки всього повідомлень відправляють за годину два оператори?

І оператор

ІІ оператор

Всього

30 повідомлень

25 повідомлень

?

Короткий запис

І оператор — 30 повідомлень

ІІ оператор — 25 повідомлень

Всього — ?

Схема

Розв’язання

30 + 25 = 55 (п.) – всього повідомлень відправляють за годину два оператори

Відповідь: за годину два оператори відправляють 55 смс-повідомлень

 

Завдання 502  Двоцифрові числа менші, ніж трицифрові:

10 < 100    20 < 120    56 < 156   99 < 199

Двоцифрові числа менші, ніж трицифрові: 3 < 103

 

Завдання 504, 503  199 + 1 = 200   200 = 2 сот.

198 = 1 сот. 9 дес. 8 од.  (сто дев’яносто вісім)   199 = 1 сот. 9 дес. 9 од.  (сто дев’яносто дев’ять)  200 = 2 сот.  (двісті)

201 = 2 сот. 1 од.  (двісті один)       202 = 2 сот. 2 од.  (двісті два)        203 = 2 сот. 3 од. (двісті три)  

204 = 2 сот. 4 од. (двісті чотири)      205 = 2 сот. 5 од. (двісті п’ять)     206 = 2 сот. 6 од. (двісті шість)

 

Завдання 505 Розрядна лічба 

1) 2 сот. 4 дес. 3 од. = 243  (двісті сорок три)

2 одиниці третього розряду, 4 одиниці другого розряду, 3 одиниці першого розряду

2 сот. 1 дес. 6 од. = 216  (двісті шістнадцять)

2 одиниці третього розряду, 1 одиниця другого розряду, 6 одиниць першого розряду

 

Завдання 506 Сума розрядних доданків

245 = 200 + 40 + 5     164 = 100 + 60 + 4     280 = 200 + 80      209 = 200 + 9    277 = 200 + 70 + 7     179 = 100 + 70 + 9

 

Завдання 507

2 сот. 4 дес. 2 од. = 242      2 сот. 3 од. = 203

 

Завдання 508

80 – 8 • 4 + 5 = 80 – 32 + 5 = 80 + 5 – 32 = 53

80 – 8 • (4 + 5) = 80 – 8 • 9 = 80 – 72 = 8

36 : 6 – 36 : 9 = 6 – 4 = 2

36 : 6 + 36 : 4 = 6 + 9 = 15

2 9 • 4 = 2 • 4 • 9 = 8 • 9 = 72

3 6 : 9 = 18 : 9 = 2

Завдання 509

1) Складена задача на зменшення у декілька разів та знаходження суми

Карлсон упродовж тижня з'їдає 8 банок варення, а Малюк — у 4 рази менше. Скільки всього банок варення з'їдають за тиждень Малюк і Карслон?

Малюк

Карлсон

Всього

8 банок

у 4 рази менше

?

Короткий запис

Малюк — 8 банок

Карлсон — ?, у 4 рази менше

Всього — ?

Схема

План розв’язування

1) Скільки банок варення з'їдає за тиждень Карлсон?

2) Скільки всього банок варення з'їдають за тиждень Малюк і Карлсон?

Розв’язання

1) 8 : 4 = 2 (б.) – банок варення з'їдає за тиждень Карлсон

2) 8 + 2 = 10 (б.) – всього банок варення з'їдають за тиждень Малюк і Карлсон

Відповідь: за тиждень Малюк і Карлсон з'їдають 10 банок варення

 

2) Проста задача на ділення на вміщення

За тиждень Малюк і Карлсон з'їдають 10 банок варення. На скільки тижнів їм вистачить 20 банок варення?

20 банок — це ? тижнів по 10 банок

Короткий запис

Тижні — ? т., 20 банок уміщає по 10 банок

Схема

Розв’язання

20 : 10 = 2 (т.) – тижнів вистачить

Відповідь: вистачить на 2 тижні

 

Завдання 510  Задача на зведення до одиниці

За 3 дні майстриня вишила 12 серветок. Скільки серветок вишиє майстриня за 5 днів?

Короткий запис

3 дні — 12 серветок

5 днів — ?

План розв’язування

1) Скільки серветок вишиє майстриня за 1 день?

2) Скільки серветок вишиє майстриня за 5 днів?

Розв’язання

1) 12 : 3 = 4 (с.) – серветок вишиє майстриня за 1 день

2) 4 • 5 = 20 (с.) – серветок вишиє майстриня за 5 днів

Відповідь: майстриня вишиє 20 серветок

 

Завдання 511

Якщо с = 54, тоді с + с : 9 = 54 + 54 : 9 = 54 + 6 = 60

Якщо с = 81, тоді с + с : 9 = 81 + 81 : 9 = 81 + 9 = 90

Якщо с = 27, тоді с + с : 9 = 27 + 27 : 9 = 27 + 3 = 30

Інші завдання дивись тут...