Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П"

Завдання 67 Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням:

480 – 140 = 340  перевірка:  340 + 140 = 480       480 – 340 = 140

170 – 50 = 120   перевірка: 120 + 50 = 170           170 – 120 = 50

940 – 620 = 320 перевірка: 320 + 620 = 940         940 – 320 = 620

380 – 280 = 100 перевірка: 100 + 280 = 380         380 – 100 = 280

 

Завдання 68, 69  Додавання  порозрядне з переходом через розряд:

450 + 50 = (400 + 50) + 50 = 400 + (50 + 50) = 400 + 100 = 500 

540 + 60 = (500 + 40) + 60 = 500 + (40 + 60) = 500 + 100 = 600

890 + 10 = 800 + 100 = 900

320 + 80 = 300 + 100 = 400

670 + 30 = 600 + 100 = 700

 

Завдання 70

Якщо с = 480, тоді с + 20 = 480 + 20 = 400 + 100 = 500

Якщо с = 780, тоді с + 20 = 780 + 20 = 700 + 100 = 800

Якщо с = 980, тоді с + 20 = 980 + 20 = 900 + 100 = 1000

 

Завдання 71

560 + 110 + 30 = (500 + 100) + (60 + 10 + 30) = 600 + 100 = 700

230 + 120 + 50 = (200 + 100) + (30 + 20 + 50) = 300 + 100 = 400

470 – 140 + 70 = 330 + 70 = 300 + 100 = 400

 

Завдання 72  Дії з іменованими числами

45 м : 5 = 9 м

80 дм : 10 дм = 8

30 т + 170 т = 200 т

860 л – 230 л = 630 л

110 кг – 6 кг • 5 = 110 кг – 30 кг = 80 кг

60 км + 8 км • 5 = 60 км + 40 км = 100 км

Завдання 73  Вирази, що не мають змісту (невідповідні одиниці вимірювання):

5 л + 15 м, 300 кг – 200 м, 24 ц : 8 дм

 

Завдання 74  Одиниці довжини в порядку зростання (від найменшої до найбільшої):

1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км

 

Завдання 75  Складена задача на додавання суми до числа

В овочесховищі було 420 ц овочів. За день привезли 80 ц моркви і 200 ц буряків. Скільки центнерів овочів стало в овочесховищі?

1 спосіб

Короткий запис

Було — 420 ц

Привезли — ?, 80 ц і 200 ц

Стало — ?

Вираз    420 + (80 + 200)

План розв’язування

1) Скільки всього центнерів овочів привезли?

2) Скільки центнерів овочів стало в овочесховищі?

Розв’язання

1) 80 + 200 = 280 (ц) – всього центнерів овочів привезли.

2) 420 + 280 = 600 + 100 = 700 (ц) – центнерів овочів стало в овочесховищі.

2 спосіб

Нехай спочатку привезли моркву, а потім буряки, тоді

Короткий запис

Було — 420 ц

Привезли моркву — 80 ц

Стало (Було) — ?

Привезли буряки — 200 ц

Стало — ?

Вираз    (420 + 80) + 200

План розв’язування

1) Скільки центнерів овочів стало, коли привезли моркву?

2) Скільки центнерів овочів стало в овочесховищі?

Розв’язання

1) 420 + 80 = 400 + 100 = 500 (ц) – центнерів овочів стало, коли привезли моркву.

2) 500 + 200 = 700 (ц) – центнерів овочів стало в овочесховищі.

3 спосіб

Нехай спочатку привезли буряки, а потім моркву, тоді

Короткий запис

Було — 420 ц

Привезли буряки — 200 ц

Стало (Було) — ?

Привезли моркву — 80 ц

Стало — ?

Вираз    (420 + 200) + 80

План розв’язування

1) Скільки центнерів овочів стало, коли привезли буряки?

2) Скільки центнерів овочів стало в овочесховищі?

Розв’язання

1) 420 + 200 = 620 (ц) – центнерів овочів стало, коли привезли буряки.

2) 620 + 80 = 600 + 100 = 700 (ц) – центнерів овочів стало в овочесховищі.

Відповідь: в овочесховищі стало 700 центнерів овочів.

 

Завдання 76  Склали просту задачу на знаходження суми трьох доданків, яка містить числа 430, 300 і 70.

На овочеву базу завезли 430 ц картоплі, 300 ц буряку і 70 ц моркви. Скільки всього овочів привезли?

Розв’язання

430 + 300 + 70 = 700 + 100 = 800 (ц)

Відповідь: привезли 800 центнерів овочів.

 

Завдання 77

Якщо а = 730, тоді а + 70 = 730 + 70 = 700 + 100 = 800

Якщо а = 330, тоді а + 70 = 330 + 70 = 300 + 100 = 400

Якщо а = 130, тоді а + 70 = 130 + 70 = 100 + 100 = 200

 

Завдання 78 Проста задача на знаходження суми трьох доданків

До зупинки автомобіль проїхав 220 км, після зупинки — ще 240 км і зробив другу зупинку. На третьому відрізку свого шляху автомобіль проїхав 110 км. Який шлях проїхав автомобіль?

І частина

ІІ частина

ІІІ частина

Всього

220 км

240 км

110 км

?

Короткий запис

І частина — 220 км

ІІ частина — 240 км

ІІІ частина — 100 км

Всього — ?

Розв’язання

220 + 240 + 110 = 500 + 70 = 570 (км)

Відповідь: автомобіль проїхав 570 км.

 

Завдання 79 Зменшили кожне число на 40 (відняли число 40):

160 – 40 = 120      580 – 40 = 540     440 – 40 = 400     750 – 40 = 710

680 – 40 = 660      290 – 40 = 250     940 – 40 = 900     340 – 40 = 300

 

Завдання 80, 81 Віднімання порозрядне з переходом через розряд:

400 – 80 = (300 + 100) – 80 = 300 + (100 – 80) = 300 + 20 = 320

700 – 40 = (600 + 100) – 40 = 600 + (100 – 40) = 600 + 60 = 660

900 – 30 = (800 + 100) – 30 = 800 + (100 – 30) = 800 + 70 = 870

1000 – 80 = (900 + 100) – 80 = 900 + (100 – 80) = 900 + 20 = 920

200 – 60 = (100 + 100) – 60 = 100 + (100 – 60) = 100 + 40 = 140

 

Завдання 82 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо значення виразів, потім порівнюємо результати:

500 – 70 = 430  (430 = 430)

300 – 60 > 24    (240 > 24)

800 – 80 = 720   (720 = 720)

240 – 130 < 20 + 100   (110 < 120)

600 – 60 < 600 + 60   (різниця менша, ніж сума)

340 + 140 > 690 – 250  (480 > 440)

Завдання 83

Суму чисел 300 і 500 зменшити на 70:  (300 + 500) – 70 = 800 – 70 = 730

Різницю чисел 500 і 50 збільшити на 340:  (500 – 50) + 340 = 450 + 340 = 790

До суми чисел 340 і 120 додати їх різницю:

(340 + 120) + (340 – 120) = 340 + 340 + 120 – 120 = 680

 

Завдання 84 Одиниці вимірювання

1 км = 1000 м          10 мм = 1 см

1 дм = 10 см            10 дм = 1 м

 

Завдання 85

700 км – 80 км = 620 км

340 см + 120 см = 460 см

670 л – 350 л = 320 л

100 т – 80 т = 20 т

800 кг – 30 кг = 770 кг

72 ц : 9 ц = 8

Завдання 86

1) Сума трьох чисел дорівнює 800. Перше число — 300, друге — 200. Знайди третє число.

Короткий запис

І число — 300

ІІ число — 200

ІІІ число — х

Всього — 800

300 + 200 + х = 800

500 + х = 800

х = 800 – 500

х = 300

Відповідь: третє число дорівнює 300.

2) Сума трьох чисел дорівнює 490. Друге число — 250, третє — 130. Знайди перше число.

Короткий запис

І число — х

ІІ число — 250

ІІІ число — 130

Всього — 490

х + 250 + 130 = 490

х + 380 = 490

х = 490 – 380

х = 110

Відповідь: перше число дорівнює 110.

Завдання 87  Сума трьох чисел дорівнює 700. Перше число — 100, третє — 400. Знайди друге число.

100 + 400 + х = 700

500 + х = 700

х = 700 – 500

х = 200

 

Завдання 88

Якщо с = 300, тоді с – 40 = 300 – 40 = 260

Якщо с = 800, тоді с – 40 = 800 – 40 = 760

Якщо с = 1000, тоді с – 40 = 1000 – 40 = 960

 

Завдання 89 

50 + х + 30 = 130

50 + х = 130 – 30

50 + х = 100

х = 100 – 50

х = 50

Сума трьох чисел дорівнює 130.

Перше число 50, третє — 30. Знайди друге число.

Короткий запис

І число — 50

ІІ число — х

ІІІ число — 30

Всього — 130

Відповідь: друге число дорівнює 50.

 

Завдання 90  Збільшили на 130 кожне число (додали число 130):

160 + 130 = 290       540 + 130 = 670     440 + 130 = 570     750 + 130 = 880

620 + 130 = 750       230 + 130 = 360     740 + 130 = 870     340 + 130 = 470

 

Завдання 91, 92  Порозрядне додавання з переходом через розряд:

260 + 370 = (200 + 60) + (300 + 70) = (200 + 300) + (60 + 70) = 500 + 130 = 630

270 + 380 = 200 + 70 + 300 + 80 = 500 + 150 = 650

190 + 90 = 100 + 90 + 90 = 100 + 180 = 280

550 + 370 = 500 + 50 + 300 + 70 = 800 + 120 = 920

70 + 260 = 70 + 200 + 60 = 200 + 130 = 330

480 + 350 = 400 + 80 + 300 + 50 = 700 + 130 = 830

620 + 380 = 600 + 20 + 300 + 80 = 900 + 100 = 1000

 

Завдання 93  Додавання способом укрупнення розрядів:

260 + 370 = 26 д. + 37 д. = 20 д. + 6 д. + 30 д. + 7 д. = 50 д. + 13 д. = 63 д. = 630

 

Завдання 94

270 + 470 = 27 д. + 47 д. = 60 д. + 14 д. = 74 д. = 740

530 + 280 = 53 д. + 28 д. = 70 д. + 11 д. = 81 д. = 810

150 + 680 – 320 = 680 – 320 + 150 = 360 + 150 = 400 + 110 = 510

780 – 530 + 60 = 250 + 60 = 200 + 110 = 310

 

Завдання 95  Одиниці маси від найменшої до найбільшої:

1 г, 1 кг, 1 ц, 1 т

 

Завдання 96

1 т = 1000 кг         1 т = 10 ц

1 кг = 1000 г         1 ц = 100 кг

 

Завдання 97

5 т >  5 ц   (50 ц > 5 ц)

1 т > 300 кг (1000 кг > 300 кг)

1 кг < 500 кг 

1000 г = 1 кг

1 ц 30 кг < 150 кг  (130 кг < 150 кг)

1 т > 350 кг  (1000 кг > 350 кг)

Завдання 98 Задача знаходження чисел за трьома сумами

У трьох кошиках лежить 70 кг яблук. У першому й другому — 50 кг яблук, у другому й третьому — 55 кг. Скільки кілограмів яблук лежить у кожному кошику?

Короткий запис

І і ІІ кошик — 50 кг

ІІ і ІІІ кошик — 55 кг

Всього — 70 кг

Розв’язання

1 спосіб

1) 70 – 50 = 20 (кг) – ІІІ кошик.

2) 70 – 55 = 15 (кг) – І кошик.

3) 55 – 20 = 35 (кг) – ІІ кошик.

2 спосіб

1) 70 – 50 = 20 (кг) – ІІІ кошик.

2) 70 – 55 = 15 (кг) – І кошик.

3) 50 – 15 = 35 (кг) – ІІ кошик.

3 спосіб

1) 70 – 55 = 15 (кг) – І кошик.

2) 50 – 15 = 35 (кг) – ІІ кошик.

3) 55 – 35 = 20 (кг) – ІІІ кошик.

4 спосіб

1) 70 – 50 = 20 (кг) – ІІІ кошик.

2) 55 – 20 = 35 (кг) – ІІ кошик.

3) 50 – 35 = 15 (кг) – І кошик.

5 спосіб

1) (50 + 55) – 70 = 35 (кг) – ІІ кошик.

2) 50 – 35 = 15 (кг) – І кошик.

3) 55 – 35 = 20 (кг) – ІІІ кошик.

Відповідь: у першому кошику 15 кілограмів яблук, у другому – 35 кілограмів, у третьому – 20 кілограмів.

 

Завдання 99  Задача знаходження чисел за трьома сумами

У коробці лежать олівці, ручки та фломастери. Усього — 65 штук. Відомо, що олівців і ручок разом 38 штук, а ручок і фломастерів — 42. Скільки окремо олівців, ручок і фломастерів лежить у коробці?

Короткий запис

Олівці і ручки — 38 штук

Ручки і фломастери — 42 штуки

Всього — 65 штук

Розв’язання

1 спосіб

1) 65 – 38 = 27 (фл.) – фломастери.

2) 65 – 42 = 23 (ол.) – олівці.

3) 38 – 23 = 15 (р.) – ручки.

2 спосіб

1) 65 – 38 = 27 (фл.) – фломастери.

2) 65 – 42 = 23 (ол.) – олівці.

3) 42 – 27 = 15 (р.) – ручки.

3 спосіб

1) 65 – 42 = 23 (ол.) – олівці.

2) 38 – 23 = 15 (р.) – ручки.

3) 42 – 15 = 27 (фл.) – фломастери.

4 спосіб

1) 65 – 38 = 27 (фл.) – фломастери.

2) 42 – 27 = 15 (р.) – ручки.

3) 38 – 15 = 23 (ол.) – олівці.

5 спосіб

1) (38 + 42) – 65 = 15 (р.) – ручки.

2) 38 – 15 = 23 (ол.) – олівці.

3) 42 – 15 = 27 (фл.) – фломастери.

Відповідь: у коробці лежить 23 олівці, 15 ручок, 27 фломастерів.

 

Завдання 100 Складена задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

За три дні туристи подолали відстань завдовжки 130 км. Другого і третього дня вони проходили по 40 км. Скільки кілометрів пройшли туристи першого дня?

І день

ІІ день

ІІІ день

Всього

?

40 км

40 км

130 км

 

1 спосіб

Короткий запис

ІІ день — 40 км

ІІІ день — 40 км

Всього (ІІ і ІІІ день) — ?

І день — ?                

Всього — 130 км

Вираз     130 – (40 + 40)

План розв’язування

1) Скільки всього кілометрів пройшли туристи за другий і третій дні?

2) Скільки кілометрів пройшли туристи першого дня?

Розв’язання

1) 40 + 40 = 80 (км) – всього кілометрів пройшли туристи за два дні.

2) 130 – 80 = 130 – 30 – 50 = 50 (км) – кілометрів пройшли туристи першого дня.

2 спосіб

Короткий запис

І день — ?

ІІ день — 40 км

Всього (І і ІІ день) — ?

ІІІ день — 40 км       

Всього — 130 км

Вираз     (130 – 40) – 40

План розв’язування

1) Скільки всього кілометрів пройшли туристи за перших два дні?

2) Скільки кілометрів пройшли туристи першого дня?

Розв’язання

1) 130 – 40 = 130 – 30 – 10 = 90 (км) – всього кілометрів пройшли туристи за перших два дні.

2) 90 – 40 = 50 (км) – кілометрів пройшли туристи першого дня.

Відповідь: першого дня туристи пройшли 50 кілометрів.

 

Завдання 101

450 + 480 = (400 + 400) + (50 + 80) = 800 + 130 = 930

780 + 160 = 780 + 20 + 140 = 800 + 140 = 940

700 – 60 + 180 = 640 + 180 = (600 + 100) + (40 + 80) = 700 + 120 = 820

170 + 80 + 90 = 100 + (70 + 80 + 90) = 100 + 240 = 340

180 + 180 + 180 = (100 + 100 + 100) + (80 + 80 + 80) = 300 + 240 = 540

270 + 270 + 270 = 270 + 30 + 270 + 30 + 210 = 300 + 300 + 210 = 810

Інші завдання дивись тут...