Інші завдання дивись тут...

Завдання 444 «Кругові» вирази

16 • 3 = (10 + 6) • 3 = 30 + 18 = 48           

48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 10 + 2 = 12          

12 : 2 = 6             

6 • 6 = 36

36 : 9 = 4            

4 • 8 = 32

32 • 2 = (30 + 2) • 2 = 60 + 4 = 64          

64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 10 + 6 = 16

 

Завдання 445

70 : 2 = (60 + 10) : 2 = 30 + 5 = 35

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

 

Завдання 446 Ділення

84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 10 + 4 = 14  

перевірка множенням 14 • 6 = (10 + 4) • 6 = 60 + 24 = 84

91 : 7 = (70 + 21) : 7 = 10 + 3 = 13  

перевірка  13 • 7 = (10 + 3) • 7 = 70 + 21 = 91

57 : 3 = (30 + 27) : 3 = 10 + 9 = 19  

перевірка  19 • 3 = (10 + 9) • 3 = 30 + 27 = 57

68 : 4 = (40 + 28) : 4 = 10 + 7 = 17  

перевірка  17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 40 + 28 = 68

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16  

перевірка  16 • 6 = (10 + 6) • 6 = 60 + 36 = 96

 

Завдання 447 Порядок дій

781 – 17 • 5 = 781 – (10 + 7) • 5 = 781 - (50 + 35) = 696

452 + 17 • 4 = 452 + (10 + 7) • 4 = 452 + 40 + 28 = 520

456 – (954 – 688) = 456 – (954  600  88) = 456  266 = 190

 

Завдання 448

Купили 3 шоколадки і 4 тістечка за однаковою ціною. За шоколадки заплатили 42 грн. Яка вартість тістечок?

Треба вписати такі числа в таблицю:

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

шоколадка

однакова

3

42 грн

тістечко

4

 ?

Розв'язання

1) 42 : 3 = 14 (грн)  ціна шоколадки або тістечка

2) 14 • 4 = 56 (грн)

Відповідь: вартість тістечок 56 гривень.

 

Завдання 449

За 4 фломастери заплатили 24 грн. Скільки фломастерів можна купити на суму 36 грн?

Вираз: 36 : (24 : 4)

36 : (24 : 4) = 36 : 6 = 6 (грн) 

Відповідь: можна купити 6 фломастерів на суму 36 грн.

 

Завдання 450 Проста задача

За 6 ручок заплатили 96 грн. Яка ціна ручки?

За 6 ручок — 96 грн

за 1 ручку — ?

Розв'язання

96 : 6 = 16 (грн)

Відповідь: ціна ручки 16 гривень.

 

Завдання 451 Дмитро — 1 хв 49 с, Микита — 1 хв 45 с, Іван — 2 хв 0 с, Олег — 1 хв 55 с, Роман — 1 хв 59 с

1) Переможець змагань – Микита 

2) Імена дітей у порядку їх фінішування: Микита, Дмитро, Олег, Роман, Іван

3) Після Олега до фінішу прибіг Роман

4) Різниця в часі 10 с з Романом є в Дмитра

1 хв 59 с  1 хв 49 с = 10 с

 

Завдання 452

Купили 7 льодяників і 8 тістечок за однаковою ціною. За льодяники заплатили 84 грн. Скільки гривень коштують тістечка?

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

льодяники

однакова

7

84 грн

тістечка

8

 ?

Розв'язання

1) 84 : 7 = 12 (грн)  ціна льодяника або тістечка

2) 12 • 8 = 96 (грн)

Відповідь: тістечка коштують 96 гривень.

 

Завдання 453

285 + 64 : 4 = 285 + (40 + 24) : 4 = 285 + 10 + 6 = 301

78 : 6 + 156 = (60 + 18) : 6 + 156 = 10 + 3 + 156 = 169

615 – 57 : 3 = 615  (30 + 27) : 3 = 615  (10 + 9) = 596

 

Завдання 454

Суму чисел 21 і 12 збільшити втричі:

(21 + 12) • 3 = 33 • 3 = (30 + 3) • 3 = 90 + 9 99

Частка суми чисел 15 і 21 та числа 4:

(15 + 21) : 4 = 36 : 4 = 9

Частку чисел 48 і 4 зменшити втричі:

48 : 4 : 3 = 24 : 3 = 8

 

Завдання 455 Порядок дій

4 • (14 : 7) = 4 • 2 = 8

(35 – 25) : 10 = 10 : 10 = 1

(678 – 528) : 50 = (678 – 500 - 28) : 50 = 150 : 50 = 3

 

Завдання 456

64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 10 + 6 = 16

64 : 4 = (32 + 32) : 4 = 8 + 8 = 16

 

Завдання 457

84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 10 + 4 = 14

84 : 6 = (42 + 42) : 6 = 7 + 7 = 14

84 : 6 = (54 + 30) : 6 = 9 + 5 = 14

60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 10 + 2 = 12

60 : 5 = (30 + 30) : 5 = 6 + 6 = 12

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 10 + 3 = 13

52 : 4 = (20 + 32) : 4 = 5 + 8 = 13

90 : 6 = (60 + 30) : 6 = 10 + 5 = 15

90 : 6 = (48 + 42) : 6 = 8 + 7 = 15

90 : 5 = (50 + 40) : 5 = 10 + 8 = 18

90 : 5 = (45 + 45) : 5 = 9 + 9 = 18

 

Завдання 458  Рівняння

76 : х = 4

х = 76 : 4

х = 19

с • 7 = 98

с = 98 : 7

с = 14

k • 5 = 80

k = 80 : 5

k = 16

Завдання 459

У бібліотеці потрібно було підклеїти 84 підруч­ники. Третьокласники виконали третину цієї ро­боти. Скільки підручників залишилося підклеїти?

Було — 84 п.

Підклеїли — ? п., 1/3 всіх підручників

Підклеїти  ? п.

Розв'язання

1) 84 : 3 = 28 (п.)  підклеїли

2) 84  28 = 56 (п.)

Відповідь: залишилося підклеїти 56 підручників.

 

Завдання 460  Склади задачу про лінійки й олівці

Ціна

Кількість

Вартість

4 грн

Однакова

56 грн

?

70 грн

На 56 грн купили лінійки за ціною 4 грн, а на 70 грн  олівців. Яка ціна олівця, якщо кількість лінійок і ручок однакова?

Розв'язання

1) 56 : 4 = 14 (шт.)  кількість лінійок або олівців

2) 70 : 14 = 5 (грн)

Відповідь: ціна олівця 5 гривень.

 

Завдання 461  У березні проведуть 5 занять театрального гурт­ка. Заняття проходитимуть у середу після обіду.

1) Визначте за календарем дату проведення першого заняття. 3 березня 2021 року

2) На останньому занятті на сцені поставлять спектакль. Визначте дату цього заняття. 31 березня 2021 року

 

Завдання 462

У шкільних змаганнях брали участь 37 хлопців і 28 дівчат. 1/5 — всіх учасників становили третьокласники. Скільки учнів з інших класів брали участь у змаганнях?

Учасників — ? уч., 37 хлопців і 28 дівчат

Третьокласників — ? уч., 1/5 всіх учасників

Учнів інших класів  ? уч.

Розв'язання

1) 37 + 28 = 65 (уч.) - всі учасники

2) 65 : 5 = 13 (уч.)  третьокласники

2) 65  13 = 52 (уч.)

Відповідь: з інших класів у змаганнях брали участь 52 учні.

 

Завдання 463

с : 7 = 12

с = 12 • 7

с = 84

78 : а = 3

а = 78 : 3

а = 26

b • 8 = 96

b = 96 : 8

b = 12

Завдання  464

52 : (2 • 2) = 52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 10 + 3 = 13

63 : (3 • 3) = 63 : 9 = 7

400 : (20 • 10) = 400 : 200 = 2

16 • 4 : 8 = (10 + 6) • 4 : 8 = (40 + 24) : 8 = 64 : 8 = 8

60 : 5 : (3 • 4) = 60 : 5 : 12 = (50 + 10) : 5 : 12 = (10 + 2) : 12 = 12 : 12 = 1

 

Завдання 465

48 : (4 • 2) = 48 : 4 : 2 = 12 : 2 = 6

96 : (4 • 6) = 96 : 4 : 6 = 24 : 6 = 4

84 : (2 • 7) = 84 : 2 : 7 = 42 : 7 = 6

78 : (3 • 2) = 78 : 3 : 2 = 26 : 2 = 13

96 : (8 • 3) = 96 : 8 : 3 = 12 : 3 = 4

75 : (5 • 3) = 75 : 5 : 3 = 15 : 3 = 5

 

Завдання 466 Ділення, розклавши дільник на множ­ники

32 : 16 = 32 : (8 • 2) = 32 : 8 : 2 = 4 : 2 = 2    

перевірка множенням 2 • 16 = 2 • (10 + 6) = 20 + 12 = 32

45 : 15 = 45 : (5 • 3) = 45 : 5 : 3 = 9 : 3 = 3

перевірка  3 • 15 = 3 • (10 + 5) = 30 + 15 = 45

72 : 24 = 72 : (8 • 3) = 72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

перевірка  3 • 24 = 3 • (20 + 4) = 60 + 12 = 72

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

перевірка  4 • 16 = 4 • (10 + 6) = 40 + 24 = 64

42 : 14 = 42 : (7 • 2) = 42 : 7 : 2 = 6 : 2 = 3

перевірка  3 • 14 = 3 • (10 + 4) = 30 + 12 = 42

 

Завдання 467 Частки способом добору

39 : 13 = 3

13 • 2 = 26 (2 не підходить)

13 • 3 = 39  (3 підходить)

34 : 17 = 2

17 • 2 = 34 (2 підходить)

55 : 11 = 5

11 • 2 = 22 (2 не підходить)

11 • 3 = 33 (3 не підходить)

11 • 4 = 44 (4 не підходить)

11 • 5 = 55 (5 підходить)

63 : 21 = 3

21 • 2 = 42 (2 не підходить)

21 • 3 = 63 (3 підходить)

46 : 23 = 2

23 • 2 = 46 (2 підходить)

 

Завдання 468

74 : 37 = 2, бо 37 • 2 = 74 (2 підходить)

(614 – 545) : 23 = 69 : 23 = 3

23 • 2 = 69 (2 не підходить)

23 • 3 = 69 (3 підходить)

(780 – 687) : 31 = 93 : 31 = 3

31 • 2 = 62 (2 не підходить)

31 • 3 = 93 (3 підходить)

 

Завдання 469

На суму 65 грн купили 5 маркерів. Скільки маркерів можна купити на суму 91 грн?

На 65 грн — 5 м.

На 91 грн  ? м.

Розв'язання

1) 65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 10 + 3 = 13 (грн) - ціна маркера

2) 91 : 13 = 7 (м.)

13 • 2 = 26 (2 не підходить)

13 • 3 = 39  (3 підходить)

13 • 4 = 52  (4 підходить)

13 • 5 = 65 (5 не підходить)

13 • 6 = 78  (6 не підходить)

13 • 7 = 91 (7 підходить)

Відповідь: можна купити 7 маркерів.

 

Завдання 470

На суму 36 грн купили 4 коробки простих олів­ців. Скільки коробок кольорових олівців можна купити на суму 80 грн, якщо коробка кольорових олівців на 7 грн дорожча, ніж коробка простих?

Товар

Ціна коробки

Кількість коробок

Вартість

Прості олівці

?

4

36 грн

Кольорові олівці

?, на 7 грн більша

?

80 грн

Розв'язання

1) 36 : 4 = 9 (грн.) - ціна коробки простих олівців

2) 9 + 7 = 16 (грн.) - ціна коробки кольорових олівців

3) 80 : 16 = 5 (к.)

Відповідь: можна купити 5 коробок кольорових олівців.

 

Завдання 471

Ширина прямокутника дорівнює 13 см. Це ста­новить 1/5 його довжини. Обчисли периметр цього прямокутника.

Ширина — 13 м, це становить 1/5 довжини.

Довжина — ? м

Периметр  ? м

Розв'язання

1) 13  5 = 45 (см) - довжина прямокутника

2) (13 + 45) • 2 = 58 • 2 = 116 (м)

Відповідь: периметр прямокутника 116 метрів.

 

Завдання 472

На суму 51 грн купили З кг яблук. Скільки кілограмів таких яблук можна купити на суму 85 грн?

Розв'язання

1) 51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 10 + 7 = 17 (грн) - ціна яблук

2) 85 : 17 = 5 (кг)

17 • 2 = 34 (2 не підходить)

17 • 3 = 51 (3 підходить)

17 • 4 = 68 (4 не підходить)

17 • 5 = 85 (5 підходить)

Відповідь: можна купити 5 кілограмів таких яблук.

 

Завдання 473

94 : 47 = 2

47 • 2 = (40 + 7) • 2 = 80 + 14 = 94 (2 підходить)

84 : 42 • 9 = 2 • 9 = 18

42 • 2 = (40 + 2) • 2 = 80 + 4 = 84 (2 підходить)

(800 – 718) : 41 = 82 : 41 = 2

41 • 2 = (40 + 1) • 2 = 80 + 2 = 82 (2 підходить)

Інші завдання дивись тут...