Інші завдання дивись тут...

Завдання 560  Порядок дій

81 : 9 + 9 = 9 + 9 = 18

112 – 6 • 8 = 112  48 = 64

72 : 8 + 72 : 9 = 9 + 8 = 17

127 + 13 • 3 = 127 + 39 = 166

7 • 8 : 4 = 56 : 4 = 14

96 : 3 : 2 = 32 : 2 = 16

 

Завдання 561   Таблиця множення на число 3

1) Числа від 7 до 2: 7, 6, 5, 4, 3, 2

Числа, які у 3 рази більші: 21, 18, 15, 12, 9, 6

2) Круглі двоцифрові чис­ла: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Числа, які у 10 разів менші: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Завдання 563 Письмове множення

х 34

     2

  68

х 43

     2

  86

х 311

      3

  933

х 212

      4

  848

х 423

      2

   846

х 22

     3

  66

х 12

     4

  48

х 113

       3

  339

х 411

      4

 1644

х 223

      3

  669

Завдання 565

х 37

     2

  74

х  35

      5

 175

х 227

      3

  681

х 24

     4

  96

х 124

      4

  496

Завдання 566

Купили 3 пакети йогурту, по 325 г у кожному. Скільки грамів йогурту купили?

Розв'язання

х 325

      3

  975 (г)

Відповідь: купили 975 грамів йогурту.

 

Завдання 567

Добуток чисел 23 і 5 зменшити на 100:

23 5 – 100 = 115 – 100 = 15

Різницю чисел 456 і 300 збільшити у 2 рази:

(456 – 300) • 2 = 126 • 2 = 312

Сума числа 500 та добутку чисел 121 і 4:

500 + 121 • 4 = 500 + 484 = 984

 

Завдання 568, 569 Доба

У добі 24 години.  У хвилині 60 секунд. У годині 60 хвилин

1/2 год =  60 хв : 2 = 30 хв

1/6 год = 60 хв : 6 = 10 хв

1/3 год = 60 хв : 3 = 20 хв

 

Завдання 570

На майданчику гралося 45 дітей. П'яту частину всіх дітей становили дівчатка, а решту — хлоп­чики. Скільки хлопчиків гралося на майданчику?

Розв'язання

1) 45 : 5 = 9 (д.)  серед дітей стільки дівчаток

2) 45 - 9 = 36 (д.)  серед дітей стільки хлопчиків

Відповідь: на майданчику гралося 36 хлопчиків.

 

Завдання 571  Накресли відрізок АВ, довжина якого становить полови­ну довжини відрізка СК.

СК=12 см, АВ = 1/2 довжини СК, АВ ― ?

Розв'язання

12 : 2 = 6 (см) – довжина відрізка АВ.

Треба побудувати відрізок довжиною 6 см.

 

Завдання 572  Марійка прочитала 25 сторінок книжки, що становило третину загальної кількості сторінок. Скільки сторінок у книжці?

Розв'язання

Оскільки 25 сторінок - це 1/3 сторінок всієї книжки, тому

25 • 3 = 75 (с) – вся книжка

Відповідь: у книжці 75 сторінок.

 

Завдання 573

х 115

      4

  460

х 343

      2

  686

х 116

      5

  580

х 417

      2

  834

Завдання 574

80 – 7 • 9 + 1 = 80  63 + 1 = 18

412 – 350 + 189 = 64 + 189 = 251

457 – 24 • 4 = 457 – 96 = 361

1000 – 65 • 4 = 1000 – 260 = 740

 

Завдання 575

198 – (50 + 96 : 4) = 198 - (50 + 24) = 198 – 74 = 124

198 – 50 + 96 : 4 = 198 – 50 +  24 = 172

(198 – 50 + 96) : 4 = 244 : 4 = 61

180 – (51 + 45) : 3 = 180 – 96 : 3 = 180 – 32 = 148

180 – 51 + 45 : 3 = 180  51 + 15 = 144

180 – (50 + 45 : 3) = 180 – (50 + 15) = 180 – 65 = 115

 

Завдання 576  Сума розрядних доданків

314 = 300 + 10 + 4        506 = 500 + 6          103 = 100 + 3

347 = 300 + 40 + 7        805 = 800 + 5          123 = 100 + 20 + 3

 

Завдання 577, 578

874 – 104 • 2 = 666

х 104

      2

   208

_874

  208

  666

403 • 2 – 749 = 57

х 403

      2

   806

_806

  749

    57

215 • 3 + 5 • 71 = 1000

х 215

      3

   645

 +645

   355

 1000

Завдання 579

17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 40 + 28 = 68

107 • 4 = (100 + 7) • 4 = 400 + 28 = 428

45 • 2 = (40 + 5) • 2 = 80 + 10 = 90

405 • 2 = (400 + 5) • 2 = 800 + 10 = 810

39 • 3 = (30 + 9) • 3 = 90 + 27 = 117

309 • 2 = (300 + 9) • 2 = 600 + 18 = 618

 

Завдання 580  

Числові рівності:  7 • 8 + 13 = 69     1000 – 900 = 50 + 50      107 • 4 = 428

Рівняння

69 : с = 23

с = 69 : 23

с = 3

600 – х = 500

х = 600 – 500

х = 100

а • 10 = 100

а = 100 : 10

а = 10

Завдання 581  В а однакових автобусах умістилося по b паса­жирів.

Скільки всього пасажирів умістилося в цих автобусах? b • а

Якщо а = 4, b = 35, тоді b • а  = 35 • 4 = (30 + 5) 4 = 120 + 20 = 140

 

Завдання 582  У столовому сервізі l видів тарілок, по 12 штук кожного виду, а в чайному — р видів тарілок, по 12 штук кожного. На скільки більше тарілок у столовому сервізі, ніж у чайному? 12 • – 12 • p

Якщо l = 6, р = 2, тоді 12 • – 12 • p = 12 • 6 – 12 • 2 = 72 – 24 = 48

 

Завдання 583  Виміряй сторони трикутника. Знайди його периметр.

 

Завдання 584  До магазину привезли 205 пакетів борошна, по 2 кг в кожному, і 105 пакетів, по 5 кг у кож­ному. Скільки кілограмів борошна привезли в магазин?

Розв'язання

1) 205 • 2 = 410 (кг)  маса 205 пакетів

2) 105 • 5 = 525 (кг)  маса 105 пакетів

3) +410

      525

      935 (кг)

Відповідь: в магазин привезли 935 кг борошна.

 

Завдання 585

24 – а = 8

а = 24 – 8

а = 16

24 – 16 = 8

8 = 8

х – 18 = 36

х = 36 + 18

х = 54

54 – 18 = 36

36 = 36

b + 27 = 95

b = 95 – 27

b = 68

68 + 27 = 95

95 = 95

64 + а = 100

а = 100 – 64

а = 36

64 + 36 = 100

100 = 100

Завдання 586

30 = 3 • 10     50 = 5 • 10    600 = 6 • 100     900 = 9 • 100

 

Завдання 587 Спосіб множення послідовно

9 • 70 = 9 • 7 • 10 = 63 • 10 = 630

4 • 200 = 4 • 2 • 100 = 8 • 100 = 800

9 • 80 = 9 • 8 • 10 = 48 • 10 = 480

5 • 50 = 5 • 5 • 10 = 25 • 10 = 250

7 • 40 = 7 • 4 • 10 = 28 • 10 = 280

 

Завдання 589

х 47

    20

  940

х 33

    30

  990

х 39

    20

  780

х 24

    40

  960

Завдання 590

25 • 30 + 12 • 20 = 750 + 240 = 990

х 25

     30

   750

х 12

     20

   240

26 • 30 – 23 • 30 = 780 – 690 = 90

х 26

     30

   780

х 23

     30

   690

33 • 30 – 19 • 40 =  990 – 760  = 230

 

х  33

      30

   990

х 19

     40

   760

Завдання 591  Учні мають розкласти 75 олівців у коробки, по 12 штук у кожну. Скільки буде повних коробок? Скільки олівців залишиться?

Розв'язання

75 : 12 = 6 (ост. 3)

Відповідь: буде 6 повних коробок, залишиться 3 олівці.

 

Завдання 592  Фермер зібрав 72 яйця. У нього є лотки на 10 яєць і на 12 яєць. Які лотки потрібно взяти, щоб після пакування яєць не було решти? Скіль­ки лотків буде заповнено?

Розв'язання

72 : 10 = 7 (ост. 2.) – 7 лотків і решта 2 яєць 

72 : 12 = 6 (л.) – 6 лотків 

Відповідь: потрібно взяти лотки на 12 яєць, щоб пакування яєць не було решти.

 

Завдання 593

Нерівності: 34 < 180, 89 – с > 34,  67 < х < 100

 

Завдання 594 

890 > с

с = 880, 881

56 + а < 78

а = 1, 2

790 > b • 5

b = 1, 2

Завдання 595

13 • 70 – 18 • 50 = 910 - 900 = 10

х 13

    70

   910

х 18

    50

   900

894 – 21 • 40 = 894  840 = 54

х 21

    40

   840

_ 894

   840

     54

36 • 20 + 36 • 7 = 720 + 252 = 972

 

х  36

     20

   720

х 36

    7

  252

Завдання 596  Лука зрізав 22 тюльпани і зробив з них три однакові букети. Скільки квіток в одному букеті?

Розв'язання

22 : 3 = 7 (ост. 1.) – 7 квітів в букеті  і одна квітка зайва

Відповідь: в одному букеті 7 квіток.

Інші завдання дивись тут...