СТОРІНКА 62
Підкресли в них розряд одиниць однією рискою, розряд десятків — двома, а розряд сотень обведи

623

524

702

640

748

920

827

Завдання 2, 3 Письмове віднімання

_500

 347

 153

_700

 346

 354

_800

 567

 233

_400

 136

 264

_600

 243

 357

_500

 267

 233

_300

 107

 193

Завдання 4

_400

 236

 164

_700

 343

 357

_800

 576

 224

 

_500

 218

 282

_800

 436

 364

_600

 257

 343

_500

 147

 353

_600

 248

 352

_700

 368

 332

 

_800

 424

 376

_600

 245

 355

_500

 356

 144

Завдання 5

До шкільної їдальні завезли 300 кг картоплі, буряків на 123 кг менше, ніж картоплі, а моркви — на 77 кг менше, ніж буряків. Яка маса завезених до шкільної їдальні овочів?

Короткий запис

Картоплі — 300 кг

Буряків — ?, на 123 кг менше, ніж картоплі

Моркви — ?, на 77 кн менше, ніж буряків

Усього —  ?

Розв'язання

1) 300  123 = 177 (кг) – завезли буряків.

2) 177  77 = 100 (кг) – завезли моркви.

3) 300 + 177 + 100 = 577 (кг)

Відповідь: до шкільної їдальні завезли 577 кг овочів.

 

Сторінка 63

Завдання 6

Середня висота Поліської низовини 200 м, а Закарпатської — 116 м. На скільки метрів вища середня висота Поліської низовини, ніж Закарпатської?

Короткий запис

Поліська низовина — 200 м

Закарпатська низовина — 116 м

На скільки — ?

Розв'язання

_200

  116

    84 (м)

Відповідь: на 84 м вища середня висота Поліської низовини, ніж Закарпатської.

 

Завдання 7 Одиниці вимірювання

1 км – 200 м = 1000 м – 200 м = 800 м

1 км – 320 м = 1000 м – 320 м = 680 м

1 км – 400 м = 1000 м – 400 м = 600 м

1 ц – 50 кг = 100 кг – 50 кг = 50 кг

1 ц – 30 кг = 100 кг – 30 кг = 70 кг

1 ц – 75 кг = 100 кг – 75 кг = 25 кг

1  грн  20 коп. = 100 коп.  20 коп. = 80 коп. 

2  грн  40 коп. = 1 грн + (100 коп.  40 коп.) = 1 грн 60 коп. 

3  грн  75 коп. = 2 грн + (100 коп.  72 коп.) = 2 грн 28 коп. 

 

Завдання 8 Запиши назви замальованих фігур:

квадрат ADKM, прямокутник AKLB, трикутник OKN, трикутник LST

 

Завдання 9

Висота пілону Південного моста 139 м, а Північного моста — 119 м. На скільки метрів вища висота пілону Південного моста, ніж Північного?

Короткий запис

Південний міст — 139 м

Північний міст — 119 м

На скільки — ?

Розв'язання

_139

  119

    20 (м)

Відповідь: на 20 м вища висота пілону Південного моста, ніж Північного моста.

 

Завдання 10 Обчисли значення виразів:

Якщо а = 234, b = 600, с = 430, тоді а + (Ь – с) = 234 + (600 – 430) = 234 + 170 = 404

Якщо а = 234, b = 600, с = 430, тоді а + Ь  с = 234 + 600  430 = 834  430 = 404

Якщо а = 185, Ь = 300, с = 210, тоді а + (Ь – с) = 185 + (300 – 210) = 185 + 90 = 275

Якщо а = 185, Ь = 300, с = 210, тоді а + Ь  с  = 185 + 300  210 = 485 – 210 = 275

 

Домашнє завдання Порядок дій

687 – (242 – 158) = 603

700 – (234 + 367) = 99

700 – (325 + 183) = 192

481 – (124 – 75) = 432

650 – (235 + 360) = 55

900 – (264 + 353) = 283

_242

 158

  84

_687

   84

  603

+234

  367

  601

_700

  601

   99

+325

  183

  508

_700

  508

  192

_124

   75

   49

_481

   49

  432

+235

  360

  595

_650

  595

   55

+264

  353

  617

_900

  617

  283

Сторінка 64

Завдання 1 Віднімання чисел

11 – 2 = 9

11 – 3 = 8

11 – 4 = 7

11 – 5 = 6

11 – 6 = 5

11 – 7 = 4

11 – 8 = 3

11 – 9 = 2

13 – 4 = 9

13 – 5 = 8

13 – 6 = 7

 

13 – 7 = 6

13 – 8 = 5

13 – 9 = 4

Завдання 2

А. _445

     217

     228

_676

  394

  282

Б._826

    472

    354

_437

  245

  192

_528

  256

  272

_572

  346

  226

_787

  359

  428

_634

  257

  377

Завдання 3 Обчисліть письмово

_ 724

   363

   361

_835
  461

  374

_537

  284

  253

_646

  237

  409

Завдання 4

В опитуванні «Мій улюблений навчальний предмет» узяло участь 985 третьокласників. Дослідіть таблицю і дайте відповіді на запи­тання, склавши відповідні вирази і виконавши письмово обчислення.

Навчальний предмет

Матема­тика

Україн­ська мова та читання

«Я дослі­джую світ»

Англійська мова

Мистецтво

Кількість учнів

328

241

159

142

115

На скільки більше учнів вибрали математику, ніж українську мову та читання?

328 - 241 = 87

На скільки менше учнів вибрали мистецтво, ніж англійську мову?

142 - 115 = 27

Скільки всього учнів вибрали українську й англійську мови?

241 + 142 = 383

Скільки всього учнів вибрали «Я досліджую світ» і мистецтво?

159 + 115 = 274

Скільки учнів не вибрали математику?

241 + 159 + 142 + 115 = (241 + 159) + (142 + 115) = 400 + 257 = 627

Скільки учнів не вибрали «Я досліджую світ»?

328 + 241 + 142 + 115 = (328 + 241) + (142 + 115) = 569 + 257 = 826

 

Сторінка 65

Завдання 5

У Валі було 467 грн, а в Максима  625 грн. Валя витратила 129 грн, а Максим  463 грн. На скільки більше грошей залишилося у Максима, ніж у Валі?

Розв'язання

1) 467  129 = 338 (грн) – залишилося грошей у Валі.

2) 625  463 = 162 (грн) – залишилося грошей у Максима.

3) 338  162 = 176 (грн)

Відповідь: на 176 гривень більше залишилося у Максима, ніж у Валі.

 

Завдання 6

До поштового відділення надійшло 9 посилок по 4 кг кожна і кілька посилок по 3 кг Маса всіх посилок 60 кг Скільки надійшло посилок масою по 3 кг кожна?

Короткий запис

9 п. — по 4 кг

? п. — по 3 кг

Разом — 60 кг

Розв'язання

1) 4 • 9 = 36 (кг) – маса посилок 4 кг.

2) 60  36 = 24 (кг) – маса посилок по 3 кг.

3) 24 : 3 = 8 (п.)

Відповідь: надійшло 8 посилок масою 3 кг.

 

Завдання 7

Купили 10 кг яблук, груш — на b кг більше, а слив — у 3 рази більше, ніж яблук. Яка загальна маса куплених фруктів? Обчисли його значення, якщо Ь = 3.

Короткий запис

Яблук — 10 кг

Груш — ?, на b кг більше, ніж яблук

Слив — ?, у 3 рази більше, ніж яблук

Усього — ?

Розв'язання

Вираз: 10 + (b + 10) + 10b

Якщо b = 3, тоді 10 + (3 + 10) + 10 • 3 = 10 + 13 + 30 = 53 (кг)

Відповідь: загальна маса куплених фруктів 53 кг.

 

Завдання 8

Виміряй сторони прямокутників і обчисли їх периметри.

 4 = 8 (см) – периметр квадрата.
(4 + 3)  2 = 7 • 2 = 14 (см) – периметр прямокутника
(5 + 2)  2 = 7 • 2 = 14 (см) – периметр прямокутника.

 

Завдання 9

Яким числам відповідають точки на числових променях? Запиши так: 

М(200), N(350), O(144), R(240), L(336), A(372), B(744), C(868)

 

Домашнє завдання Порядок виконання дій.

(462 – 250) + (573 – 347) = 438

(682 – 427) + (560 – 240) = 575

(600 – 324) + (700 – 426) = 550

(400 – 159) + (900 – 789) = 352

_462

 250

 212

_573

  347

  226

+212

  226

  438

_682

  427

  255

_560

  240

  320

+255

  320

  575

_600

  324

  276

_700

  426

  274

+276

  274

  550

_400

  159

  241

_900

  789

  111

+241

  111

  352

Сторінка 66

Завдання 1 

Назви прямих кутів: AOD, CDK, NMK, FOX 

 

Завдань 2

Прямі кути. Кут, більший за прямий, — тупий. Кут, менший за прямий, — гострий.

 

Завдання 3

Прямі кути: 

AOB, SOB, MKL

Тупі кути: 

COK, XOY

Гострі кути: 

NOK, AFB

Сторінка 67

Завдання 4

Побудуйте в зошиті прямий, гострий і тупий кути. Назвіть їх буквами латинського алфавіту.

 

Завдання 5

Залежно від вели­чини кутів трикутники називають прямокутний, гострокутний, тупокутний.

 

Завдання 6

Прямі кути: А. 1, 2, 3, 4; Г. 1, 2

Тупі кути: Б. 3, 4; Г. 5
Гострі кути: Б. 1, 2; В. 1, 2, 3; Г. 3, 4

 

Завдання 7

Гострокутні трикутники: BOA, AOC, COD, DOB
Прямокутні трикутники: BAC, ACD, CDB, DBA, MXO, MEK, KYO, KNM

 

Завдання 8

Клумба має трикутну форму. На скільки деци­метрів довжина найменшої сторони клумби менша від суми довжин двох інших сторін?

(43 + 38)  35 = 81  35 = 46 (cм)

 

Завдання 9

620 – 5 • 5 = 620 – 25 = 595

370 – 6 • 4 = 370 – 24 = 346

35 + 3 • 6 – 16 = 35 + 18 – 16 = 53 – 16 = 37

41 + 7 • 3 – 19 = 41 + 21 – 19 = 62 – 19 = 43

664 – (573 –  183) = 664 – 390 = 274

528 – (135 + 249) = 528 – 384 = 144

 

Завдання 10 Порівняй одиниці вимірювання

1 т > 1 кг 

1 м > 1 см

1 дм > 1 см

1 см > 1 мм

1 ц > 1 кг

1 год > 1 хв

1 км > 1 м

1 кг > 1 г

Домашнє завдання

+ 346

   127

   473

+ 374

   292

   666

_ 634

   215

   419

_ 764

   195

   569

Сторінка 68

Завдання 1

+470

  290

  760

_760

  290

  470

_760

  470

  290

+396

  240

  636

_636

  240

  396

_636

  396

  240

+240

  300

  540

_540

  240

  300

_540

  300

  240

+450

  300

  750

_750

  300

  450

_750

  450

  300

Завдання 2

Обчисли значення виразів способом округлення числа.

470 + 290 = 470 + 300 – 10 = 770 – 10 = 760 

390 + 240 = 240 + 400 – 10 = 640 – 10 = 630

210 + 398 = 210 + 400 – 2 = 610 – 2 = 608

430 + 291 = 430 + 300 – 9 = 730 – 9 = 721

360 – 290 360  300 + 10 = 60 + 10 = 70

415 – 199 415  200 + 1 = 215 + 1 = 216

520 – 280 520  300 + 20 = 220 + 20 = 240

640 – 390 640  400 + 10 = 240 + 10 = 250

 

Завдання 3

А. Добери таке значення змінних в рівностях, за яких вони справ­дяться.

к : к = 1, якщо к = 3

с : с = 0, якщо с = 0

а + а – a = 0, якщо а = 0

b • k = b, якщо b = 5, k = 1

b • k = 0, якщо b = 5, k = 0

b : a = 2, якщо b = 2, а = 1

Б. За таблицею знайди значення виразу зі змінними. Запиши рівності.

300 + 120 = 420

301 + 130 = 431

302 + 140 = 442

303 + 150 = 453

304 + 160 = 464

305 + 170 = 475

Завдання 4

За три дні туристи проїхали 731 км. За перший і другий дні вони проїхали 371 км, а за другий і за третій дні — 485 км. Скільки кіломет­рів проїжджали туристи кожного дня окремо?

Короткий запис

Разом — 731 км

I, II — 371 км

II, III — 485 км

I — ?, II — ?, III — ?

Розв 'язання

1) 731  371 = 360 (км) – проїхали за третій день.

2) 485  360 = 125 (км) – проїхали за другий день.

3) 371  125 = 246 (км) – проїхали за перший день.

Відповідь: 246 кіломеирів, 125 кілометрів, 360 кілометрів.

 

Завдання 5

У Сашка було 155 грн, а в Марини  80 грн. Сашко витратив 70 грн, а Марина  50 грн. На скільки більше грошей залишилося у Сашка, ніж у Марини?

Розв'язання

1) 155  70 = 85 (грн) – залишилося грошей у Сашка.

2) 80  50 = 30 (грн) – залишилося грошей у Марини.

3) 85  30 = 55 (грн)

Відповідь: на 55 гривень більше залишилося у Сашка, ніж у Марини.

 

Сторінка 69

Завдання 6

Виміряй сторони многокутників і обчисли їх периметри.

 4 = 12 (см) – периметр квадрата.
(4 + 2)  2 = 6 • 2 = 12 (см) – периметр прямокутника
4 + 4 + 3 = 11 (см) – периметр трикутника.

 

Завдання 7 Рівняння

х + 234 = 164 + 324

х + 234 = 488

х = 488 – 234

х =254

254 + 234 = 164 + 324

488 = 488

х  460 = 700  500

х  460 = 200

х = 200 + 460

х = 660

666  460 = 700  500

200 = 200

Завдання 8 Обчисли значення виразів письмово.

720 – (234 + 156) = 330

127 + 346 + 250 = 723

800 – (174 + 236) = 390

920 – 240 – 352 = 328

+234

  156

  390

_720

  390

  330

+127

  346

  473

+473

  250

  723

+174

  236

  410

_800

  410

  390

_920

  240

  680

_680

  352

  328

Завдання 9

А  правильно; Б  неправильно (гострокутний); В  неправильно (тупокутний)

 

Завдання 10

Велосипедист виїхав з міста о 9 год ЗО хв ранку, а приїхав у пункт призначення о 13 год 20 хв. Дорогою він зробив дві зупинки по 10 хв кожна. Скільки часу перебував велосипедист русі?

Розв'язання

(13 год 20 хв  9 год 30 хв)  (10 хв + 10 хв) = 3 год 50 хв – 20 хв = 3 год 30 хв

Відповідь: велосипедист перебував у русі 3 год 30 хв.

 

Завдання 11

999 – 850 = 149

800 – 750 = 50

900 – 805 = 95

599 – 436 = 163

Інші завдання дивись тут...