Інші завдання дивись тут...

Сторінка 107

Завдання 6  Маса 2 сіток з цибулею 32 кг.  Маса 1 сітки з морквою на 3 кг менша, ніж маса 1 сітки з цибулею. Яка маса 5 сіток з морквою?

Вираз   (32 : 2 – 3) • 5

Розв’язання

1) 32 : 2 = (20 + 12) : 2 = 16 (кг) – маса сітки цибулі

2) 16 – 3 = 13 (кг) – маса сітки моркви

3) 13 • 5 = (10 + 3) • 5 = 65 (кг)

Відповідь: маса п’ятих таких сіток з морквою 65 кілограмів

 

Завдання 7  За 5 зошитів заплатили 35 грн. За 1 альбом заплатили на 2 грн більше, ніж за 1 зошит. Яка вартість 5 альбомів?

1 спосіб

Вираз   (35 : 5 + 2) • 5

Розв’язання

1) 35 : 5 = 7 (грн) – ціна зошита

2) 7 + 2 = 9 (грн) – ціна альбому

3) 9 • 5 = 45 (грн)

2 спосіб

Оскільки кількість однакова, тоді

Вираз  35 + 2 • 2

Розв’язання

1) 2 • 5 = 10 (грн) – на стільки дорожчі 5 альбомів

2) 35 + 10 = 45 (грн)

Відповідь: вартість п’яти альбомів 45 гривень

 

Завдання 8  За 2 маркери заплатили 18 грн. За 1 олівець заплатили на 2 грн менше, ніж за 1 маркер. Яка вартість 2 олівців?

1 спосіб

Вираз   (18 : 2 – 2) • 2

Розв’язання

1) 18 : 2 = 9 (грн) – ціна маркера

2) 9 – 2 = 7 (грн) – ціна олівця

3) 7 • 2 = 14 (грн)

2 спосіб

Оскільки кількість однакова, тоді

Вираз  18 – 2 • 2

Розв’язання

1) 2 • 2 = 4 (грн) – на стільки дешевші 2 олівці

2) 18 – 4 = 14 (грн)

Відповідь: вартість двох олівців 14 гривень

 

Завдання 9 Ознайомлення з дробами

1/2 год = 1 год : 2 = 60 хв : 2 = 30 хв

1/4 год = 1 год : 4 = 60 хв : 4 = (40 хв + 20 хв) : 4 = 15 хв

1/10 год = 1 год : 10 = 60 хв : 10 = 6 хв

1/6 год = 1 год : 6 = 60 хв : 6 = 10 хв

1/5 год = 1 год : 5 = 60 хв : 5 = (50 хв + 10 хв) : 5 = 12 хв

 

Завдання 10

1 + 6 + 11 + 16 + 21 = 55

2 + 7 + 12 + 17 + 22 = (1 + 1) + (6 + 1) + (11 + 1) + (16 + 1) + (21 + 1) = 55 + 5 = 60

3 + 8 + 13 + 18 + 23 = (1 + 2) + (6 + 2) + (11 + 2) + (16 + 2) + (21 + 2) = 55 + 2 • 5 = 55 + 10 = 65

4 + 9 + 14 + 19 + 24 = (1 + 3) + (6 + 3) + (11 + 3) + (16 + 3) + (21 + 3) = 55 + 3 • 5 = 55 + 15 = 60 + 10 = 70

5 + 10 + 15 + 20 + 25 = (1 + 4) + (6 + 4) + (11 + 4) + (16 + 4) + (21 + 4) = 55 + 4 • 5 = 55 + 20 = 75

6 + 11 + 16 + 21 + 26 = (1 + 5) + (6 + 5) + (11 + 5) + (16 + 5) + (21 + 5) = 55 + 5 • 5 = 55 + 25 = 70 + 10 = 80

7 + 12 + 17 + 22 + 27 = (1 + 6) + (6 + 6) + (11 + 6) + (16 + 6) + (21 + 6) = 55 + 6 • 5 = 55 + 30 = 85

ГДЗ Рівняння

х : (350 – 290) = 5

х : (350 – 250 – 40) = 5

х : 60 = 5

х = 5 • 60

х = 300

300 : (350 – 290) = 300 : 60 = 5

54 : х = 900 : 100

54 : х = 9

х = 54 : 9

х = 6

54 : 6 = 9

900 : 100 = 9

9 = 9

45 – х = 40 : 5

45 – х = 8

х = 45 – 8

х = 37

45 – 37 = 45 – 35 – 2 = 8

40 : 5 = 8

8 = 8

(280 : 7) : х = 4

40 : х = 4

х = 40 : 4

х = 10

(280 : 7) : 10 = 40 : 10 = 4

Сторінка 108 Перевір свої досягнення

Завдання 1

1/2 яблука (одна друга яблука, половина яблука)

1/5 ц  (одна п’ята центнера)

1/3 пирога  (одна третя пирога, третина пирога)

1/4 кг  (одна четверта кілограма, четвертина кілограма)

1/5 см  (одна п’ята сантиметра)

1/9 стрічки  (одна дев’ята стрічки)

1/6 м   (одна шоста метра)

2/3 завдання (дві третіх завдання)

 

Завдання 2 Записали дроби з однаковим знаменником від найбільшого до найменшого:

4/4, 3/4, 2/4, 1/4

4/5, 3/5, 2/5, 1/5

7/8, 6/8, 5/8, 4/8, 3/8, 2/8, 1/8

Завдання 3

1, 1/2, 1/3

1/4, 1/5, 1/6

1/7, 1/8, 1/9

1, 1/10, 3/10

9/10, 5/10, 2/10

3/10, 2/10, 4/10

Завдання 4

А. 1/5 від 3 м = 3 м : 5 = 30 дм : 5 = 6 дм

1/10 від 1 кг = 1 кг : 10 = 1000 г : 10 = 100 г

1/6 від 1 год = 1 год : 6 = 60 хв : 6 = 10 хв

Б. Якщо 1/3 становить 45, тоді  45 • 3 = (40 + 5) • 3 = 135

Якщо 1/2 становить 17, тоді  17 • 2 = (10 + 7) • 2 = 34

Якщо 1/7 становить 12, тоді  12 • 7 = (10 + 2) • 7 = 84

Якщо 1/4 становить 25, тоді  25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 100

Якщо 1/3 становить 24, тоді  24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 72

Якщо 1/5 становить 40, тоді  40 • 5 = 200

 

Завдання 5 Маса 1/3 грона винограду становить 300 г. Яка маса 1/2 грона винограду?

Короткий запис

1/3 — 300 г

1/2 — ? г

Розв’язання

1) 300 • 3 = 900 (г) – маса цілого грона винограду

2) 900 : 2 = (800 + 100) : 2 = 450 (г) – маса половини грона

Відповідь: маса половини грона 450 грамів

 

Сторінка 109

Завдання 6  Порівняли дроби з однаковим знаменником

1/6 < 3/6

1/2 = 1/2

1/4 < 2/4

1/8 < 3/8

5/7 > 4/7

Завдання 7   Дано числа 46, 128, 350, 65, 246, 720, 85, 245, 306

Числа, які діляться на 2 без остачі (парні числа):  46, 128, 350, 246, 720, 306

 

Завдання 8 Проста задача на знаходження числа за його дробом

Спортивну секцію відвідують 12 учнів. Це 1/3 всіх учнів класу. Скільки всього учнів у класі?

Короткий запис

1 — ? учнів

1/3 — 12 учнів

Розв’язання

12 • 3 = 36 (уч.) – учнів у класі

Відповідь: у класі 36 учнів

 

Завдання 9

Дріб

1/4

1/5

2/7

4/9

На скільки частин поділили (знаменник)

4

5

7

9

Скільки таких частин взяли (чисельник)

1

1

2

4

Завдання 10  Було 400 грн. Витратили 1/4 усіх грошей. У скільки разів більше залишилося грошей, ніж витратили?

Розв’язання

1) 400 : 4 = 100 (грн) – грошей витратили

2) 400 – 100 = 300 (грн) – грошей залишилося

3) 300 : 100 = 3 (рази) – у стільки разів більше залишилося грошей, ніж витратили

Відповідь: у 3 рази більше залишилося грошей, ніж витратили

 

Завдання 11  До дитсадка привезли 120 кг фруктів. 1/3 яблука, а решта — груші. Скільки кілограмів окремо яблук і груш привезли до дитсадка?

Розв’язання

1) 120 : 3 = 40 (кг) – яблука

2) 120 – 40 = 80 (кг) – груші  

Відповідь: до дитсадка привезли 40 кілограмів яблук і 80 кілограмів груш

 

Завдання 12 Проста задача на знаходження дробу від числа

Олія становить 1/3 маси насіння соняшника. Скільки олії можна одержати із 630 кг насіння?

Короткий запис

1 — 630 кг

1/3 — ? кг

Розв’язання

630 : 3 = 210 (кг)

Відповідь: можна одержати 210 кілограмів олії

 

Завдання 13   Червоні  15/88    Зелені 8/88     Жовті 13/88

 

Сторінка 110  Повторення вивченого

Завдання 1  Перетворили прості іменовані числа на складені:

62 хв = 60 хв + 2 хв = 1 год 2 хв

126 хв = 120 хв + 6 хв = 2 год 6 хв

184 хв = 180 хв + 4 хв = 3 год 4 хв

12 діб = 7 діб + 5 діб = 1 тиждень 5 діб

26 діб = 21 доба + 5 діб = 3 тижні 5 діб

13 міс. = 12 міс. + 1 міс. = 1 рік 1 міс.

24 міс. = 2 роки

26 год = 24 год + 2 год = 1 доба 2 год

63 с = 60 с + 3 с = 1 хв 3 с

90 с = 60 с + 30 с = 1 хв 30 с

 

Завдання 2  Трикутник ABC.  Квадрат KMNO.  Прямокутник BFCD. Точка O. Пряма n. Промінь CK.

 

Завдання 3  №1 – циліндр, №2 – конус, №3 – куля, №4 – піраміда, №5 – куб

 

Завдання 4

А Назви елементів кола: центр О, радіуси OC, OD, OB, діаметр CB

Б. Точки, які нале­жать кругу: A, O, B, C

    Точки, які належать колу: A, C

    Точки, які не нале­жать кругу: N, K

    Точки, які не належать колу: N, K, O, B

 

Сторінка 111

Завдання 5  Обчислили периметри прямокутників

А. Короткий запис

Довжина — 12 см

Ширина — 6 см

Р — ?

Розв’язання

Р = (12 + 6) • 2 = 18 • 2 = 36 (см)

Б. Короткий запис

Довжина — 16 см

Ширина — ?, на 9 см менша

Р — ?

Розв’язання

1) 16 – 9 = 7 (см) – ширина

2) Р = (16 + 7) • 2 = 23 • 2 = 46 (см)

Завдання 6  Порядок дій

6 • 3 + 6 • 4 = 18 + 24 = 18 + 2 + 22 = 52

7 • (4 + 3) = 7 • 7 = 49

7 • 4 + 7 • 3 = 28 + 21 = 49

6 • (3 + 4) = 6 • 7 = 42

(4 + 2) • 5 = 6 • 5 = 30

4 • 5 + 2 • 5 = 20 + 10 = 30

 

Завдання 7  Якщо а = 6, b = 9, тоді (60 – а) : b = (60 – 6) : 9 = 54 : 9 = 6

 

Завдання 8

890 – 150 = 840

460 – 210 = 250

250 + 360 = 500 + 110 = 610

250 – 100 = 150

350 – 150 = 200

670 + 140 = 700 + 110 = 810

620 + 180 = 700 + 100 = 800

680 + 110 = 790

600 – 270 = 300 + (300 – 270) = 300 + 30 = 330

230 + 610 = 840

750 – 230 = 520

620 – 80 = 520 + (100 – 80) = 520 + 20 = 540

Завдання 9 Письмове додавання та письмове віднімання

+235

  144

  379

+376

  247

  623

_376

  238

  138

+423

  189

  612

_728

  535

  193

+257

  238

  495

+634

  286

  920

+358

  247

  605

Завдання 10

627 – х = 189

х = 627 – 189

х = 438

627 – 438 = 189

х + 112 = 6 • 100

х + 112 = 600

х = 600 – 112

х = 488

488 + 12 = 600

6 • 100 = 600

600 = 600

х : 12 = 6 • 8

х : 12 = 48

х = 48 • 12

х = 576

576 : 12 = 48

6 • 8 = 48

48 = 48

Завдання 11  Перший верстальник за 5 год обробляє 20 фотографій для каталогу, а другий за 2 години — 12 фотографій. За скільки годин спільної ро­боти обидва верстальники оброблять 120 фотографій для каталогу, якщо працюватимуть із такою самою продуктивністю?

Розв’язання

1) 20 : 5 = 4 (ф.) – фотографій обробить перший верстальник за 1 годину

2) 12 : 2 = 6 (ф.) – фотографій обробить другий верстальник за 1 годину

3) 4 + 6 = 10 (ф.) – фотографій обробить перший верстальник за 1 годину

4) 120 : 10 = 12 (год)

Відповідь: обидва верстальники оброблять фотографії за 12 годин

 

Завдання 12 Дії з величинами

1 м : 5 = 10 дм : 5 = 2 дм

1 см : 2 = 10 мм : 2 = 5 мм

4 дм : 8 = 40 см : 8 = 5 см

1 год : 5 = 60 хв : 5 = (50 хв + 10 хв) : 5 = 12 хв

1 год : 4 = 60 хв : 4 = (40 хв + 20 хв) : 4 = 15 хв

1 ц : 2 = 100 кг : 2 = 50 кг

20 см : 4 = 5 см

З дм : 6 = 30 см : 6 = 5

1 ц : 5 = 100 кг : 5 = 20 кг

24 дм : 6 = 4 дм

З дм – 2 см = 30 см – 2 см = 28 см

1 ц – 20 кг = 100 кг – 20 кг = 80 кг

 

Завдання 13  Накресли коло радіусом 2 см, а потім із того самого центра інше коло — радіусом, більшим на 15 мм.

2 см + 15 мм = 20 мм + 15 мм = 35 мм = 3 см 5 мм

 

Завдання 14

1/2 від 40 = 40 : 2 = 20

1/3 від 60 = 60 : 3 = 20

1/5 від 70 = 70 : 5 = (50 + 20) : 5 = 14

1/4 від 36 = 36 : 4 = 9

Якщо 1/2 становить 14, тоді  14 • 2 = (10 + 4) • 2 = 20 + 8 = 28

Якщо 1/2 становить 25, тоді  25 • 2 = (20 + 5) • 2 = 40 + 10 = 50

Якщо 1/4 становить 26, тоді  26 • 4 = (20 + 6) • 4 = 80 + 24 = 104

Якщо 1/5 становить 15, тоді  15 • 5 = (10 + 5) • 5 = 50 + 25 = 75

Інші завдання дивись тут...