Інші завдання дивись тут...

§ 126 Завдання 513 
Ряд чисел: 4, 8 , 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
Закономірність: кожне наступне число на 4 більше від попереднього.
Ці числа можна поділити на 2. Не є табличним випадок: 40
Продовжили ряд чисел: 40, 42, 44, 4648, 50, 52, 54, 56, 58, 60

 

Завдання 514 Множення чисел

2 • 9 = 18, бо 18 : 2 = 9
3 • 4 = 12, бо 12 : 3 = 4
4 • 5 = 20, бо 20 : 4 = 5
6 • 5 = 30, бо 30 : 6 = 5

Завдання 515 Порівняння чисел

8 • 7 > 7 • 6  
8 • 5 > 40 : 5
20 : 5 < 40 : 5
24 : 3 > 24 : 4
42 : 6 > 42 : 7
4 • 7 = 7 • 4

Завдання 516 Порядок дій

15 : 3 • 8 = 5 • 8 = 40
54 : 6 • 8 = 9 • 8 = 72
64 – 48 : 6 = 64 – 8 = 56
( 81 – 36) : 5 • 4 = 45 : 5 • 4 = 9 • 4 = 36

Завдання 517

Периметр квадрата дорівнює 16 см. Знайди довжину сторони квадрата. Побудуй цей квадрат.

Розв’язання

16 : 4 = 4 (см)

Відповідь: довжина квадрата 4 см.

Завдання 518
Для шкільної бібліотеки придбали 6 енциклопедій, словників — у 5 разів більше, ніж енциклопедій, а підручників — на 18 більше, ніж словників. Скільки підручників придбали для бібліотеки?
Короткий запис
Енциклопедій — 6 шт.
Словників — ?, у 5 разів більше, ніж енциклопедій
Підручників — ?, на 18 більше, ніж словників

Розв’язання

1) 6 • 5 = 30 (шт.) – придбали словників

2) 30 + 18 = 48 (шт.) – придбали підручників

Відповідь: для бібліотеки придбали 48 підручників.

 

Завдання 519
72 : 9 • 4 = 8 • 4 = 32
9 • 4 : 6 = 36 : 6 = 6
73 – 54 : 9 = 73 – 6 = 67
(28 + 12) : 8 • 3 = 40 : 8 • 3 = 5 • 3 = 15

Завдання 520

Периметр квадрата дорівнює 12 см. Знайди довжину сторони квадрата. Побудуй цей квадрат.

Розв’язання

12 : 4 = 3 (см)

Відповідь: довжина квадрата 3 см.

§ 127 Завдання 521 
Числовий ряд: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
Закономірність: кожне наступне число на 5 більше від попереднього.
Ці числа можна поділити на 5. Не є табличним випадок: 50.
Продовжили ряд чисел: 50, 55, 60, 6570, 75, 80, 85, 90, 95

 

Завдання 522 Математичний диктант
Добуток чисел 3 і 5 збільште на 15; 3 • 5 + 15 = 15 + 15 = 30
частку чисел 20 і 5 зменште у 2 рази; 20 : 5 : 2 = 4 : 2 = 2
від числа 100 відніміть частку чисел 56 і 8; 100 – 56 : 8 = 100 – 7 = 93
частку чисел 25 і 5 збільште в 3 рази. 25 : 5 • 3 = 5 • 3 = 15

 

Завдання 523
8 • 5 : 4 = 40 : 4 = 10
9 • 4 : 2 = 36 : 2 = 18
56 : 7 • 3 = 8 • 3 = 24
28 : 7 • 5 = 4 • 5 = 20
42 : 7 • 8 = 6 • 8 = 48
25 : 5 • 9 = 5 • 9 = 45

Завдання 524 Вирази

Якщо а = 50, b = 6, тоді а : 5 + b • 3 = 50 : 5 + 6 • 3 = 10 + 18 = 28
Якщо а = 35; b = 7, тоді а : 5 + b • 3 = 35 : 5 + 7 • 3 = 7 + 21 = 28
Якщо а = 55; b = 9, тоді а : 5 + b • 3 = 55 : 5 + 9 • 3 = 11 + 27 = 38

 

Завдання 525
За 5 однакових зошитів Зіна заплатила 15 грн. Скільки потрібно грошей, щоб купити 10 таких зошитів?
Короткий запис
За 5 зошитів — 15 грн
За 10 зошитів — ?

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (грн) – коштує 1 зошит

2) 3 • 10 = 30 (грн) – коштують 10 зошитів

Відповідь: потрібно 30 грн, щоб купити 10 таких зошитів.

 

Завдання 526
За 4 кг картоплі заплатили 36 грн. Скільки грошей треба заплатити за 8 кг такої картоплі?
Короткий запис
За 4 кг картоплі — 36 грн
За 8 кг картоплі — ?

Розв’язання

1) 36 : 4 = 9 (грн) – коштує 1 кг картоплі

2) 8 • 9 = 72 (грн) – коштують 8 кг картоплі

Відповідь: треба заплатити 72 грн за 8 кг такої картоплі.

 

Завдання 527
По стеблині повзе равлик. За день він піднімається на 4 дм, а за ніч спускається на 2 дм. За скільки днів він дістанеться до кінця стеблини, якщо її висота 10 дм?
Короткий запис
1 доба — піднімається на 4 дм і опускається на 2 дм
? — 10 дм

Розв’язання

1) 4  2 = 2 (дм) – піднімається за добу (день і ніч)

2) 2  3 = 6 (дм) – підніметься за 3 доби

3) 6 + 4 = 10 (дм) – на стільки підніметься на четвертий день

Відповідь: на 4 день равлик дістанеться до кінця стеблини.

 

Завдання 528 
Якщо а = 10; b = 12, тоді а • 8 + b : 4 = 10 • 8 + 12 : 4 = 80 + 3 = 83
Якщо а = 5; b = 20, тоді а • 8 + b : 4 = 5 • 8 + 20 : 4 = 40 + 5 = 45
Якщо а = 8; b = 32, тоді а • 8 + b : 4 = 8 • 8 + 32 : 4 = 64 + 8 = 72

 

Завдання 529
Яна займається гімнастикою 4 дні на тиждень, що становить 12 год. Скільки годин на день займається гімнастикою Яна?
Короткий запис
За 4 дні — 12 год
За 1 день — ?

Розв’язання

12 : 4 = 3 (год)

Відповідь: Яна займається гімнастикою 3 год на день.

 

§ 128 Завдання 530
5 : 5 = 4 : 4
1 • 15 = 15 : 1
0 : 3 = 8 • 0

Завдання 531 Пригадайте правила та продовжте твердження.

Помноживши число на 1, одержимо те ж саме число.
Помноживши число на 0, одержимо число 0.
Щоб помножити число на 10, треба дописати справа до числа цифру 0.
Поділивши число на 1, одержимо те ж саме число.
Поділивши 0 на будь-яке число, одержимо число 0.
Поділивши число (крім нуля) на це саме число, одержимо число 1.
Щоб поділити кругле число на 10, достатньо відкинути справа цифру 0.
Не можна ділити на число 0.

 

Завдання 532
6 • 10 : 2 = 60 : 2 = 30
64 : 64 • 21 = 1 • 21 =21
(50 + 14):8 = 64 : 8 = 8
80 : 10 • 9 = 8 • 9 = 72
18 : 1 : 2 = 18 : 2 = 9
10•(41–37) = 10 • 4 = 40
10 • 10 : 1 = 100 : 1 = 100
(58 + 12):10 = 70 : 10 = 7
(32 – 8) : 3 = 24 : 3 = 8

Завдання 533 Нерівності

9 : 1 = 18 : 2
24 : 4 > 6 : 6
42 : 7 < 42 : 6
28 : 4 > 28 : 7
16 : 2 < 16 : 1
45 : 45 = 35 : 35

Завдання 534

Довжина сторони прямокутника дорівнює 9 см, а ширина — у 3 рази менша, ніж довжина. Накресли прямокутник і знайди його периметр.
Короткий запис
Довжина — 9 см
Ширина — ?, у 3 рази менша, ніж довжина
Периметр — ?

Розв’язання

1) 9 : 3 = 3 (см) – ширина прямокутника

2) (9 + 3) • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника

Відповідь: периметр прямокутника 24 см.

Завдання 535
За 5 хв робітник виготовляє 35 деталей. За скільки хвилин робітник виготовить 45 деталей, якщо щохвилини буде виготовляти на 2 деталі більше?
Час роботи
(за 1 хвилину)

Загальний 

виробіток

5 хв
?
35 деталей
?
?, на 2 деталі більше  45 деталей

Розв’язання

1) 35 : 5 = 7 (д.) – виготовляє за 1 хв

2) 7 + 2 = 9 (д.) – буде виготовляти за 1 хв

3) 45 : 9 = 5 (хв) – потрібно часу

Відповідь: за 5 хв робітник виготовить 45 деталей.

 

Завдання 536

Коли батькові було 26 років, Олені виповнилося 4 роки. Тепер Олені 11 років. Скільки років батькові?

Розв’язання

1) 26  4 = 22 (р.) – різниця у віці

2) 11 + 22 = 33 (р.)

Відповідь: батькові 33 роки.

 

Завдання 537
9 • 10 : 3 = 90 : 3 = 30
23 : 23 • 57 = 1 • 57 = 57
(49–14) : 7 = 35 : 7 = 5
6 • 10 : 1 = 60 : 1 = 60
27 : 1 : 3 = 27 : 3 = 9
(20+16) : 6 = 36 : 6 = 6
30 : 10 • 9 = 3 • 9 = 27
(58+12) : 10 = 70 : 10 = 7
10 • (67–59) = 10 • 8 = 80

Завдання 538

Привезли 8 малих ящиків, по 7 кг помідорів у кожному ящику, і 9 великих ящиків. Яка загальна маса ящиків з помідорами, якщо в одному великому ящику міститься на 2 кг більше помідорів, ніж у малому?
Кількість предметів
Маса 1 предмета

Загальна маса 

8 ящ.
7 кг
?
9 ящ.
?, на 2 кг більше  ?

Розв’язання

1) 7  8 = 56 (кг) – маса малих ящиків з помідорами

2) 7 + 2 = 9 (кг) – маса великого ящика з помідорами

3) 9  9 = 81 (кг) – маса великих ящиків з помідорами

4) 56 + 81 = 137 (кг) – загальна маса ящиків з помідорами

Відповідь: загальна маса ящиків з помідорами 137 кг.