Інші завдання дивись тут...

§ 143 Завдання 677
36 : 4 + 8 = 17 
36   8 = 136 
 + 6 = 18 
 : 6 = 2
36  : 8 = 4
36 : : 8 = 1
  6 = 72
  6 = 6

Завдання 678 Порядок дій

13 • 9 – 18 = 117 – 18 = 99
37 + 18 • 3 = 37 + 54 = 91
58 + 15 : 5 = 58 + 3 = 61
420 – 270 : 3 = 420 – 90 = 330
360 – 7 • 30 = 360 – 210 = 150
86 – 90 : 3 = 86 – 30 = 56
725 – 3 • 15 = 725 – 45 = 680
16 • 3 + 72 = 48 + 72 = 120
100 : 5 + 49 = 20+ 49 = 69

Завдання 679 Ознайомлення з дробами

Кожний круг поділили на дві, три, чотири, вісім рівних частин.
На кожному малюнку частини дробами: 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 
Нерівності: 1/2 > 1/3, 1/3 > 1/4, 1/4 > 1/8

 

Завдання 680
1/4 від 1 год — це 60 хв : 4 = 15 хв
1/2 від 1 м — це 10 дм : 2 = 5 дм 
1/6 від 1 доби — це 12 год : 6 = 2 год
1/12 від 1 року — це 12 міс. : 12 = 1 міс.

 

Завдання 681
Довжина басейну дорівнює 120 м. Скільки метрів становить довжина його шостої частини?
Короткий запис
— 120 м
1/6  ?
Розв’язання

120 : 6 = 20 (м)

Відповідь: довжина шостої частини 20 м.

 

Завдання 682
Скільки сантиметрів становить чверть довжини дроту, якщо весь дріт завдовжки 44 см?
Короткий запис
— 44 см
1/4  ?
Розв’язання

44 : 4 = 11 (см)

Відповідь: чверть довжини дроту становить 11 см.

 

Завдання 683
У художній галереї виставлено 240 картин. Портрети становлять 1/6 частину всіх картин галереї. Решта картин — це пейзажі. Скільки пейзажів виставлено в галереї?
Короткий запис
Усіх — 240 к.
Портрети  ?, 1/6 усіх картин
Пейзажі — ?, решта

Розв’язання

1) 240 : 6 = 40 (к.) – виставлено портретів

2) 240  40 = 200 (к.) – виставлено пейзажів

Відповідь: в галереї виставлено 200 пейзажів.

 

Завдання 684
На дитячому святі було 80 повітряних кульок. 1/10 усіх кульок луснули. Скільки повітряних кульок залишилося?
Короткий запис
Усіх — 80 к.
Луснули  ?, 1/10 усіх кульок
Залишилося — ?

Розв’язання

1) 80 : 10 = 8 (к.) – кульок луснуло

2) 80  8 = 72 (к.) – кульок залишилося

Відповідь: залишилося 72 повітряні кульки.

 

Завдання 685
1/3 від 12 см — це 12 см : 3 = 4 см 
1/5 від 60 кг — це 60 кг : 5 = 12 кг 
1/4 від 16 м — це 16 м : 4 = 4 м

 

Завдання 686
Від смужки завдовжки 180 дм відрізали 1/9 її довжини. Якої довжини смужка залишилася?
Короткий запис
Довжина — 180 дм
Відрізали  ?, 1/9 довжини
Залишилося — ?

Розв’язання

1) 180 : 9 = 20 (дм) – відрізали смужки

2) 180  20 = 160 (дм) – залишилося смужки

Відповідь: залишилося 160 дм смужки.

 

§ 144 Завдання 687
Дроби в порядку зростання: 1/20, 1/18, 1/15, 1/12, 1/10, 1/8, 1/7, 1/5, 1/4, 1/2

 

Завдання 688
Знайди довжину смужки за величиною її частини.

Розв’язання

1) 4 см  3 = 12 см – довжина першої смужки

2) 3 см  4 = 12 см – довжина другої смужки

3) 2 см  6 = 12 см – довжина третьої смужки

 

Завдання 689
За пів дня жучок-сонечко з’їдає 60 попелиць. Скільки попелиць з’їдає жучок-сонечко за день?
Короткий запис
1/2 (пів дня) — 60 п.
 ?

Розв’язання

60  2 = 120 (п.)

Відповідь: жучок-сонечко з'їдає 120 попелиць за день.

 

Завдання 690
Робінзон струсив з пальми 7 кокосів, що становить 1/4 всіх кокосів на цьому дереві, а його товариш П’ятниця струсив з іншої пальми 4 кокоси, що становить 1/3 всіх кокосів на цьому дереві. Скільки кокосів було на кожній пальмі?
Короткий запис
7 к., що становить 1/4 — ?
4 к., що становить 1/3  ?
Розв’язання

1)  4 = 28 (к.) – на пальмі Робінзона

2)  3 = 12 (к.) – на пальмі  П'ятниці

Відповідь: на пальмі Робінзона 28 кокосів, на пальмі П'ятниці 12 кокосів.

 

Завдання 691
69 > 3 у 23 р. 
160 > 8 у 20 р.
6 < 72 у 12 р. 
14 < 42 у 3 р.
170 > 140 на 30
45 < 150 на 105

Завдання 692 Множення чисел і ділення чисел

19 • 9 = (10 + 9) • 9 = 90 + 81 = 171
79 • 2 = (70 + 9) • 2 = 140 + 18 = 158
100 : 20 = 5
128 : 4 = (120 + 8) : 4 = 30 + 2 = 32
115 : 5 = (100 + 15) : 5 = 20 + 3 = 23
660 : 66 = 10
6 • 24 = 6 • (20 + 4) = 120 + 24 = 144
11 • 8 = (10 + 1) • 8 = 80 + 8 = 88

 

Завдання 693
На кресленні 9 трикутників.

 

Завдання 694 Вирази
Якщо а = 27, тоді 56 + а = 56 + 27 = 83
Якщо а = 36, тоді 56 + а = 56 + 36 = 92
Якщо а = 19, тоді 56 + а = 56 + 19 = 75
Якщо с = 9, тоді 52 – с = 52 – 9 = 43
Якщо с = 25, тоді 52 – с = 52 – 25 = 27
Якщо с = 30, тоді 52 – с = 52 – 30 = 22

 

Завдання 695
1/9 довжини дроту дорівнює 17 дм. Яка довжина всього шматка дроту?
Короткий запис
1/9 — 17 дм
 ?
Розв’язання

1 9 = (10 + 7)  9 = 90 + 63 = 153 (дм)

Відповідь: довжина дроту 153 дм.

 

ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ
865 = 800 + 60 + 5

 

Завдання 697 
Загальна кількість десятків дорівнює 38 у числі 382

 

Завдання 698
Скільки місяців містять 4 роки? 12 міс. • 4 = 48 міс.

 

Завдання 699 Порядок дій
356 – 14 • 4 = 356 – 56 = 300
759 + 84 : 3 = 759 + 28 = 787
96 : 3 + 182 = 32 + 182 = 214
1000 – 200 • 4 = 1000 – 800 = 200
(264 – 144) • 2 = 120 • 2 = 240
15 • ( 66 : 11) = 15 • 6 = 90 

Завдання 700 Рівняння

631 – х = 324
х = 631 – 324
х = 307
х : 7 = 12
х = 12 • 7
х = 84 
(78 – 69) • х = 81
9 • х = 81
х = 81 : 9
х = 9

Завдання 701

Виміряй сторони прямокутника. Обчисли його периметр. Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

Короткий запис
а = 6 см
= 4 см
Р — ?
Розв’язання

(6 + 4)  2 = 10  2 = 20 (cм) – периметр прямокутника

20 : 4 = 5 (cм) – сторона квадрата

Завдання 702

Туристи проїхали потягом 720 км, автобусом — на 560 км менше, а також пройшли пішки 1/10 того шляху, який проїхали автобусом. Який шлях туристи подолали пішки?
Короткий запис
Потягом — 720 км 
Автобусом  ?, на 560 км менше
Пішки — ?, 1/10 шляху автобусом
Розв’язання

1) 720  560 = 160 (км) – проїхали автобусом

2) 160 : 10 = 16 (км) – пройшли пішки

Відповідь: туристи подолали пішки 16 км.

 

Завдання 703
На двох тарілках лежала однакова кількість яблук. З першої тарілки забрали 3 яблука. Скільки всього яблук було спочатку на обох тарілках, якщо на другій тарілці залишилося 7 яблук?

Розв’язання

7 + 7 = 14 (ябл.)

Відповідь: спочатку на обох тарілках було 14 яблук.