Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 2

Завдання 1

Двоцифрові числа: 12, 94, 78, 69, 43, 17, 55, 36

Одноцифрові числа: 9, 5, 7, 2, 1, 8, 4, 3, 6, 0

Трицифрові числа: 100

 

Завдання 2

Запиши двоцифрове число за допомогою цифри 5. 55

Що означає цифра 5 на першому місці справа? П'ять одиниць

Другому місці справа? П'ять десятків

 

Завдання 3

Числа, які є результатами лічби одиницями: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лічимо десятками та записуємо круглі числа: 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

Завдання 4

Числа 4-го десятка. 41, 42, 43, 44, 45,  46, 47, 48, 49, 50

Числа, що містять 4 одиниці. 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94

Числа, що містять 4 десятки.  40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Числа, які більші за 35, але менші від 42. 36 37 38 39 40 41

За якою ознакою можна визначити числа, більші за дане число? Додати 1

Менші від даного числа? Відняти 1

 

СТОРІНКА 3

Завдання 5 Розрядні доданки

67 = 60 + 7

48 = 40 + 8

32 = 30 + 2

54 = 54 + 4

Завдання 6 Порівняй числа

45 > 25

8 < 12

72 > 71

93 < 100

45 < 54

67 > 61

Завдання 7 Додавання чисел і віднімання чисел

– додавання одиниці (знайти наступне число)

 віднімання одиниці (знайти попереднє число)

– порозрядне додавання

4, 5  порозрядне віднімання

– додавання круглих чисел

7 - віднімання круглих чисел

 

Завдання 8

Можливі двоцифрові числа, які записуються цифрами 7 і 4: 77, 74, 47, 44

Можливі двоцифрові числа, які записуються цифрами 8 і 0: 80, 88

 

Завдання 9 Встав такі цифри, щоб утворились істинні нерівності.

56 > 46

70 < 73

39 < 40

26 > 25

35 > 34

27 < 37

СТОРІНКА 4

Завдання 1 Порядок дій

86  1  70 + 50 + 1  6 = 60

67 + 1  8 + 3  1  60 = 2

Завдання 2

Використовуючи вкладку 1, розкажи про арифметичні дії додавання і множення; віднімання і ділення.

 

Завдання 3

Випиши вирази, значення яких обчислюють на основі нумерації двоцифрових чисел.

Попереднє  число:  20 – 1 =  19

Наступне число: 53 + 1 = 54

Завдання 4

Спільне в додаванні та відніманні чисел частинами: подання числа у вигляді суми зручних або розрядних доданків.

13 – 5 = (13 – 3) – 2 = 10  2 = 8

23 – 15 = (23  13)  2 = 10  2 = 8

23 – 15 = (23  10)  5 = 13  5 = 8

8 + 5 = (8 + 2) + 3 = 10 + 3 = 13

38 + 25 = (38 + 2) + 23 = 40 + 23 = 63

38 + 25 = (38 + 20) + 5 = 58 + 5 = 63

СТОРІНКА 5

Завдання 5 Додавання чисел частинами.

26 + 19 = (25 + 1) + 19 = 25 + (1 + 19) = 25 + 20 = 45

58 + 23 = (51 + 7) + 23 = 51 + (7 + 23) = 51 + 30 = 81

61  52 = 61  (51 + 1) = (61  51)  1 = 10  1 = 9

74  36 = 74  (34 + 2) = (74  34)  2 = 40  2 = 38

 

Завдання 6

Доданок

24

36

9

48 

56

43

29

Доданок

18

25

35

32

27

29

26

Сума

42

61

44

80

83

72

55

Завдання 7

Сума чисел у кожному трикутнику дорівнює 100. Запиши числа, яких бракує.

100 – (70 + 15) = 15

100 – (50 + 25) = 25

100 – (45 + 35) = 20

СТОРІНКА 6

Завдання 1

1) Сашко виконав домашнє завдання з математики за 22 хвилини. 15 хвилин він розв’язував задачу, а решту часу знаходив значення виразів. Скільки хвилин витратив Сашко на знаходження значень виразів?

Короткий запис

Усього  22 хв

Задача  15 хв

Вирази  ?

Розв’язання

22 – 15 = 7 (хв)

Відповідь: Сашко знаходив значення  виразів 7 хвилин.

2) Сашко 15 хвилин розв’язував задачу, а 7 хвилин знаходив значення виразів. Скільки хвилин витратив Сашко на виконання домашнього завдання з математики?

Короткий запис

Усього  ?

Задача  15 хв

Вирази  7 хв

Розв’язання

15 + 7 = 22 (хв)

Відповідь: Сашко витратив на виконання завдання 22 хвилини.

3) Сашко виконав домашнє завдання з математики за 22 хвилини. 7 хвилин він знаходив значення виразів, а решту часу розв’язував задачу. Скільки хвилин витратив Сашко на розв’язування задачі?

Короткий запис

Усього  22 хв

Задача  ?

Вирази  7 хв

Розв’язання

22 – 7 = 15 (хв)

Відповідь: Сашко витратив на розв’язання задачі 15 хвилин.

Завдання 2

1) У наборі математичних матеріалів 34 геометричні фігури. Скільки фігур залишилося в наборі після того, як учні використали 15 фігур для побудови візерунка?

Короткий запис

Було — 34 ф.

Використали — 15 ф.

Залишилось — ?

Розв’язання

34 – 15 = 19 (ф.)

Відповідь: залишилося 19 фігур.

2) У наборі математичних матеріалів 34 геометричні фігури. Скільки фігур використали для побудови візерунка, якщо в наборі залишилося 19 фігур?

Короткий запис

Було — 34

Використали — ?

Залишилось — 19 ф.

Розв’язання

34 – 19 = 15 (ф.)

Відповідь: для побудови візерунка використали  19 фігур.

3) Для побудови візерунка використали 15 фігур.  Скільки фігур було в наборі спочатку, якщо після побудови в наборі залишилося 19 фігур?

Короткий запис

Було — ?

Використали — 15 ф.

Залишилось — 19 ф.

Розв’язання

15 + 19 = 34 (ф.)

Відповідь: у наборі було 34 фігури.

СТОРІНКА 7

Завдання 3

1) Софійка має знайти значення виразів. Скільки всього виразів має обчислити дівчинка, якщо вони розташовані в 4 стовпчиках, по 3  вирази в кожному стовпчику?

Короткий запис

4 ст. по 3 в.  ? в.

Розв’язання

3 • 4 = 12 (в.)

Відповідь: всього 12 виразів.

Схема в)

2) Софійка має знайти значення виразів, що розташовані в декількох стовпчиках по 3 вирази. Скільки стовпчиків виразів має обчислити дівчинка, якщо всього є 12 виразів?

Короткий запис

? ст. по 3 в.  12 в.

Розв’язання

12 : 3 = 4 (ст.)

Відповідь: 4 стовпчики виразів.

Схема б)

3) Софійка має знайти значення виразів, що розташовані в 4  стовпчиках по декілька виразів. Скільки виразів розташовані в кожному стовпчику,  якщо всього є 12 виразів?

Короткий запис

4 ст. по ? в.  12 в.

Розв’язання

12 : 4 = 3 (в.)

Відповідь: в кожному стовпчику 3 вирази.

Схема а)

Завдання 4 Спосіб обчислення частинами

28 + 5 = 28 + (2 + 3) = (28 + 2) + 3 = 30 + 3 = 33

32 – 18 = 32 – (12 + 6) = (32 – 12) – 6 = 20 – 6 = 14

46 – 37 = 46 – (30 + 7) =(46  30)  7 = 16  7 = 9

 

Завдання 5 Знайди значення виразів по діях.

53 – (17 + 28) + 44 = 52

1) 17 + 28 = 45

2) 53 – 45 = 8

3) 8 + 44 = 52

(36 + 45) – (78 – 59) = 62

1) 36 + 45 = 81

2) 78 – 59 = 19

3) 81 – 19 = 62

Завдання 6 Знайди значення виразів зі змінною.

Якщо а = 8, то 16 + 22  а = 16 + 22  8 = 38  8 = 30

Якщо а = 8, то 32  17 + а = 32  17 + 8 = 15 + 8 = 23

 

СТОРІНКА 8

Завдання 1

 1) Господиня купила 5 кг огірків і 6 кг помідорів. Скільки всього кілограмів овочів купила господиня? Проста задача

 2) Господиня купила 5 кг огірків і 6 кг помідорів. 7 кг овочів вона законсервувала. Скільки кілограмів овочів залишилось? Складена задача

 

Завдання 2 Вибери та розв’яжи усно тільки прості задачі.

1) На дереві сиділи 7 горобців, а соро­к — на 8 більше. Скільки всього птахів сиділо на дереві?

Коротка схема б)

Горобців  7

Сорок  ?, на 8 пт. більше

Разом  ?

2) На дереві сиділи 7 горобців, а соро­к — на 8 більше. Скільки соро­к сиділо на дереві?

Розв’язання

7 + 8 = 15  (пт.)

Відповідь: 15 сорок.

3) У класі було 9 хлопчиків і 6 дівчаток. Скільки всього дітей було в класі?

Розв’язання

9 + 6 = 15  (д.)

Відповідь: 15 дітей.

4) У класі було 9 хлопчиків і 6 дівчаток. 8 дітей вийшли з класу. Скільки дітей залишилося в класі?

Коротка схема в)

Було  9 хл. І 6 д.

Вийшли  8 д.

Залишилося  ?

5) Господар купив 3 сітки картоплі, по 2 кг у кожній сітці, і 4 кг яблук. Скільки кілограмів овочів купив господар?

Розв’язання

2 • 3 = 6 (кг)

Відповідь: 6 кілограмів овочів.

6) Господар купив 3 сітки картоплі, по 2 кг у кожній сітці, і 4 кг яблук. Скільки кілограмів овочів і фруктів купив господар?

Короткий запис а)

Картопля  3 с. по 2 кг

Яблук  14 кг

Разом  ?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6  (кг) – купив господар  картоплі

2) 6 + 4 = 10 (кг)

Відповідь: господар купив 10 кг овочів і фруктів.

 

СТОРІНКА 9

Завдання 3 Спосіб додавання і віднімання чисел частинами

44 – 28 = 44 – (24 + 4) = (44 – 24) – 4 = 20 – 4 = 16

34 + 29 = 34 + (26 + 3) = (34 + 26) + 3 = 60 + 3 = 63

74 – 65 = 74 – (64 + 1) = (74 – 64)  1 = 10  1= 9

27 + 27 = (24 + 3) + 27 = (27 + 3) + 24 = 30 + 24 = 54

63 – 45 = (60 + 3) – 45 = (60 – 45) + 3 = 15 + 3 = 18

30 + 48 = 30 + (40 + 8) = (30 + 40) + 8 = 70 + 8 = 78

80 – 36 = 80 – (30 + 6) = (80 – 30) – 6 = 50 – 6 = 44

38 + 24 = 38 + (22 + 2) = (38 + 22) + 2 = 60 + 2 = 62

51 – 17 = 51 – (11 + 6) = (51 – 11) – 6 = 40 – 6 = 34

 

Завдання 4

Якщо а = 8, то 66 – (а + 28) = 66 – (8 + 28) = 66 – 36 = 30

Якщо а = 14, то 66 – (а + 28) = 66 – (14 + 28) = 66 – 42 = 24

Якщо а = 32, то 66 – (а + 28) = 66 – (32 + 28) = 66 – 60 = 6

 

Завдання 5 Знайди невідомі компоненти арифметичних дій.

54 + 39 = 93

28 : 7 = 4

53 – 36 = 17

3 • 6 = 18

42 – 14 = 28

15 : 5 = 3

Завдання 6 Порівняй

56 + 18 > 45 + 23 (74 > 68)

45 – 26 < 37 –  16 (19 < 21)

67 – 38 < 24 + 9 (29 < 33)

53 + 29 < 100 – 12 (82 < 88)

Інші завдання дивись тут...