Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 3 клас Скворцова С., Онопрієнко О."

Сторінка 104

Завдання 1

1) Проста задача на знаходження суми трьох доданків

До магазину привезли три коробки печива. У першій коробці було 7 кг печива, у дру­гій — 5 кг, у третій — 8 кг. Скільки всього кілограмів печива привезли до магазину?

І коробка

ІІ коробка

ІІІ коробка

?

7 кг

5 кг

8 кг

 

Короткий запис

І коробка — 7 кг

ІІ коробка — 5 кг

ІІІ коробка — 8 кг

Всього — ?

Схема

Вираз     7 + 5 + 8

Розв’язання

1) 7 + 5 + 8 = 20 (кг)

Відповідь: до магазину привезли 20 кг печива.

 

2) Проста задача на множення

До магазину привезли три коробки печива, по 7 кг печива в кожній коробці. Скільки всьо­го кілограмів печива привезли до магазину?

Маса в 1 коробці (кг)

Кількість коробок

Загальна маса  (кг)

7

3

?

Короткий запис

Печиво — ? кг, 3 коробки по 7 кг

Вираз      7 • 3

Розв’язання

7 • 3 = 21 (кг)

Відповідь: до магазину привезли 21 кілограм печива.

 

3) Проста задача на знаходження суми трьох доданків

Дівчинка відрізала від мотка тасьму: на одну закладку — 7 см, на другу — 5 см, для ляльчиного плаття — 8 см. Скільки всього сантиметрів тасьми відрізала дівчинка?

І закладка

ІІ закладка

Плаття

Всього

7 см

5 см

8 см

?

Короткий запис

І закладка — 7 см

ІІ закладка — 5 см

Плаття  — 8 см

Всього — ?

Вираз     7 + 5 + 8

Розв’язання

7 + 5 + 8 = 20 (см)

Відповідь: дівчинка відрізала 20 сантиметрів.

 

4) Проста задача на множення

Дівчинка відрізала від мотка тасьму — три рази по 7 см. Скільки всього сантиметрів тасьми відрізала дівчинка?

Довжина 1 відрізу (м)

Кількість відрізів

Загальна довжина (м)

7

3

?

Короткий запис

Тасьма — ? см, 3 рази по 7 см

Вираз       7 • 3

Розв’язання

7 • 3 = 21 (см)

Відповідь: дівчинка відрізала 21 сантиметрів тасьми.

 

Сторінка 105

Завдання 2 Прості задачі на множення

1) У кошику 3 кг полуниць. Скільки всього кі­лограмів полуниць у 4 таких кошиках? (Яка загальна маса полуниць?)

Маса 1 кошика (кг)

Кількість кошиків

Загальна маса (кг)

3

4

?

Короткий запис

1 кошик — 3 кг

4 кошики — ? кг

Вираз        3 • 4

Розв’язання

3 • 4 = 12 (кг)

Відповідь: у кошиках 12 кілограмів полуниць.

 

2) Молоко, яке надоїли на мініфермі, налили в 4 банки, по 3 л в кожну банку. Скільки всього літрів молока налили в банки? (Яка загальна місткість банок?)

Місткість 1 банки (л)

Кількість банок

Загальна місткість (л)

3

4

?

Короткий запис

1 банка — 3 л

4 банки — ? л

Вираз        3 • 4

Розв’язання

3 • 4 = 12 (л)

Відповідь: налили 12 літрів молока.

 

3) У магазині чотирьом покупцям продали по 3 м тканини. Скільки всього метрів тканини продали покупцям? (Яка загальна довжина проданої тканини?)

Довжина 1 відрізу (м)

Кількість відрізів

Загальна довжина (м)

3

4

?

Короткий запис

1 покупець — 3 м

4 покупці — ? м

Вираз        3 • 4

Розв’язання

3 • 4 = 12 (м)

Відповідь: покупцям продали 12 метрів тканини.

 

Завдання 3  Рівняння

(12 – c) • 9 = 54

12 – с = 54 : 9

12 – с = 6

с = 12 – 6

с = 6

20 : (k – 6) = 4

k – 6 = 20 : 4

k – 6 = 5

k = 5 + 6

k  = 11

Завдання 4  Ознайомлення з дробами

1/7 від 49 = 49 : 7 = 7

ціле, якщо його 1/9 дорівнює 5              5 • 9 = 45

1/3 від 27 = 27 : 3 = 9

 

Сторінка 106

Завдання 1 Порядок дій

(54 : 9 • 7) – (5 • 4 : 10 • 1) : 8 • 7 = 35

1) 54 : 9 = 6

2) 6 • 7 = 42

3) 5 • 4 = 20

4) 20 : 10 = 2

5 ) 2 • 1 = 2

6) 42 – 2 = 40

7) 40 : 8 = 5

8) 5 • 7 = 35

(14 + 12 : 6 • 8 – 45 : 5 • 3) • 8 : 4 = 6

1) 12 : 6 = 2

2) 2 • 8 = 16

3) 45 : 5 = 9

4) 9 • 3 = 27

5) 14 + 16 = 30

6) 30 – 27 = 3

7) 3 • 8 = 24

8) 24 : 4 = 6

Завдання 2 Обернені задачі

1) Проста задача на множення

Скільки метрів подолав гепард за 4 стрибки, якщо кожний його стри­бок дорівнював 6 м?

Довжина 1 (м)

Кількість

Загальна довжина (м)

6

4

?

Розв’язання

6 • 4 = 24 (м) – метрів подолав гепард.

Відповідь: гепард подолав 24 метри.

 

2) Обернена задача на ділення

За 4 однакових стрибки гепард подолав 24 м. Скільки метрів має кожний стрибок?

Довжина 1 (м)

Кількість

Загальна довжина (м)

?

4

24

Розв’язання

24 : 4 = 6 (м) – метрів має стрибок.

Відповідь: стрибок має 6 метрів.

 

3) Обернена задача на ділення на вміщення

Кожний стри­бок гепарда дорівнює 6 м. За скільки стрибків тварина подолає 24 м?

Довжина 1 (м)

Кількість

Загальна довжина (м)

6

?

24

Розв’язання

24 : 6 = 4 (ст.) – стрибків зробить.

Відповідь: подолає відстань за 4 стрибки.

 

Завдання 3 Складена задача на віднімання

20 л меду становлять — 1/5 усього меду, зібраного господарем. У банки він налив 30 л меду, а в ба­рильце — 9 л. Скільки літрів меду залишилось?

Короткий запис

20 л — це 1/5 було

Було — ?

Налив — ?, 30 л і 9 л

Залишилось — ?

Вираз      20 • 5 – (30 + 9)

План розв’язування

1) Скільки літрів меду зібрав господар?

2) Скільки літрів меду розлив?

3) Скільки літрів меду залишилось?

Розв’язання

Якщо 20 л – це вже дріб 1/5 зібраного меду, тому

1) 20 • 5 = 100 (л) – літрів меду зібрав господар.

2) 30 + 9 = 39 (л) – всього літрів меду розлив.

3) 100 – 39 = 100 – 40 + 1 = 61 (л) – літрів меду залишилося.

Відповідь: залишилося 61 л меду.

 

Сторінка 107

Завдання 4   

(72 – х) • 6 = 42

72 – х = 42 : 6

72 – х = 7

х = 72 – 7

х = 65

(72 – 65) • 6 = 7 • 6 = 42

42 = 42

24 : k + 8 = 16

24 : k = 16 – 8

24 : k = 8

k = 24 : 8

k = 3

24 : 3 + 7 = 8 + 7 = 16

16 = 16

p – 7 • 8 = 35

p – 56 = 35

p = 35 + 56

p = 80 + 11

p = 91

91 – 7 • 8 = 91 – 56 =35

35 = 35

Завдання 5  Вираз

Якщо р = 3, тоді 36 : (р • р) + 8 = 36 : (3 • 3) + 8 = 36 : 9 + 8 = 4 + 8 = 8 + 2 + 2 = 12

Якщо р = 1, тоді 36 : (р • р) + 8 = 36 : (1 • 1) + 8 = 36 : 1 + 8 = 36 + 4 + 4 = 44

 

Завдання 6 Ділення

Якщо ділене збільшити (зменшити) у декілька разів, тоді частка збільшиться (зменшиться) у стільки ж разів.

Якщо дільник збільшити (зменшити) у декілька разів, тоді частка зменшиться (збільшиться) у стільки ж разів.

Якщо множник збільшити (зменшити) у декілька разів, тоді добуток збільшиться (зменшиться) у стільки ж разів.

6 : 3 = 2

6 • 8 = 48

2 • 8 = 16

48 : 3 = 16

36 : 4 = 9

4 • 3 = 12

9 : 3 = 3

36 : 12 = 3

4 • 2 = 8

4 • 9 = 36

8 • 9 = 72

36 • 2 = 72

Завдання 7  Знайди периметр прямокутника зі сторонами 6 і 2 см. Якої довжини має бути сторона квадрата з таким самим периметром?

Розв’язання

1) Р = 6 • 2 + 2 • 2 = 12 + 4 = 16 (см) – периметр прямокутника.

2) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

2 спосіб

1) Р = (6 + 2) • 2 = 8 • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника.

2) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

3 спосіб

1) Р = 6 + 2 + 6 + 2 = 16 (см) – периметр прямокутника.

2) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Відповідь: довжина квадрата 4 сантиметрів.

Інші завдання дивись тут...