Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Математика 3 клас Скворцова С., Онопрієнко О. (частина 2)"

Сторінка 39

Завдання 141 Розподільний закон множення відносно додавання

67 • 4 = (60 + 7) • 4 = 240 + 28 = 268

6 • 57 = 6 • (50 + 7) = 300 + 42 = 342

32 • 9 = (30 + 2) • 9 = 270 + 18 = 288

47 • 7 = (40 + 7) • 7 = 280 + 49 = 280 + 20 + 29 = 329

9 • 28 = 9 • (20 + 8) = 180 + 72 = 180 + 20 + 52 = 252

18 • 6 = (10 + 8) • 6 = 60 + 48 = 60 + 40 + 8 = 108

8 • 29 = 8 • (20 + 9) = 160 + 72 = 160 + 40 + 32 = 232

45 • 3 = (40 + 5) • 3 = 120 + 15 = 135

89 • 2 = (80 + 9) • 2 = 160 + 18 = 178 або 89 + 89 = 160 + 18 = 178

56 • 8 = (50 + 6) • 8 = 400 + 48 = 448

9 • 45 = 9 • (40 + 5) = 360 + 45 = 360 + 40 + 5 = 405

95 • 3 = (90 + 5) • 3 = 270 + 15 = 285

5 • 144 = 5 • (100 + 40 + 4) = 500 + 200 + 20 = 700 + 20 = 720

235 • 4 = (200 + 30 + 5) • 4 = 800 + 120 + 20 = 900 + 40 = 940

178 • 5 = (100 + 70 + 8) • 5 = 500 + 350 + 40 = 800 + 90 = 890

8 • 112 = 8 • (100 + 10 + 2) = 800 + 80 + 16 = 800 + 90 + 6 = 896

156 • 6 = (100 + 50 + 6) • 6 = 600 + 300 + 36 = 900 + 36 = 936

9 • 111 = 9 • (100 + 10 + 1) = 900 + 90 + 9 = 999

Завдання 142 Розподільний закон ділення відносно додавання

48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 40 : 4 + 8 : 4 = 10 + 2 = 12

36 : 3 = (30 + 6) : 3 = 30 : 3 + 6 : 3 = 10 + 2 = 12

48 : 3 = (30 + 18) : 3 = 30 : 3 + 18 : 3 = 10 + 6 = 16

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 30 : 3 + 12 : 3 = 10 + 4 = 14

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 80 : 4 + 16 : 4 = 20 + 4 = 24

72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 60 : 3 + 12 : 3 = 20 + 4 = 24

105 : 3 = (90 + 15) : 3 = 90 : 3 + 15 : 3 = 30 + 5 = 35

144 : 3 = (120 + 24) : 3 = 120 : 3 + 24 : 3 = 40 + 8 = 48

Завдання 143 Порівняли вирази

(30 + 9) • 3 = 39 • 3

(30 + 9) : 3 = 39 : 3

(30 + 9) : 3 = 30 : 3 + 9 : 3

(50 + 15) : 5 = 50 : 5 + 15 : 5

(50 – 15) : 5 = 50 : 5 – 15 : 5

80 : 4 – 12 : 4 = (80 – 12) : 4

Завдання 144

► Складена задача на різницеве порівняння

У Тараса 40 моделей автомобілів. З них 1/8 становлять легкові автомобілі, а 1/5 реш­ти — вантажівки. На скільки менше в Тараса моделей легкових автомобілів, ніж вантажівок?

Короткий запис №1

Було — 40 моделей

Легкові — ?, 1/8 від було

Короткий запис №2

Було — 40 моделей

Легкові — 5 моделей

Залишилось (решта) — ?

Короткий запис №3

Решта — 35 моделей

Вантажні — ?, 1/5 від решти

Короткий запис №4

Легкові — 5 моделей, на ? моделей менше

Вантажні — 7 моделей

Розв’язання

1) 40 : 8 = 5 (м.) – моделей легкових автомобілів.

2) 40 – 5 = 35 (м.) – решта моделей.

3) 35 : 5 = 7 (м.) – моделей вантажівок.

4) 7 – 5 = 2 (м.) – на стільки менше моделей легкових автомобілів, ніж вантажівок.

Відповідь: на 2 моделі менше легкових автомобілів, ніж вантажівок.

Обернена задача

У Тараса 40 моделей автомобілів. З них 1/8 становлять легкові автомобілі, а деяку частину  реш­ти — вантажівки. Яку частину решти становлять вантажівки, якщо легкових автомобілів на 2 більше, ніж вантажівок?

Короткий запис №1

Було — 40 моделей

Легкові — ?, 1/8 від було

Короткий запис №2

Було — 40 моделей

Легкові — 5 моделей

Залишилось (решта) — ?

Короткий запис №3

Легкові — 5 моделей, на 2 моделі більше

Вантажні — ?

Короткий запис №4

1 — 35 моделей

? — 7 моделей

Розв’язання

1) 40 : 8 = 5 (м.) – моделей легкових автомобілів.

2) 5 + 2 = 7 (в.) – вантажівок.

2) 40 – 5 = 35 (м.) – решта моделей.

3) 7 : 35 = 1/5 (частин) – моделей вантажівок.

Відповідь: вантажівки становлять 1/5 решти.  

 

Сторінка 40

Завдання 145

48 : 2 = (40 + 8) : 2 = 20 + 4 = 24

84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 10 + 4 = 14

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 10 + 4 = 14

75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 10 + 5 = 15

78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 20 + 6 = 26

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 10 + 8 = 18

96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 10 + 2 = 12

57 : 3 = (30 + 27) : 3 = 10 + 9 = 19

Завдання 146

Складена задача на зведення до одиниці

Щоб виготовити 8 л олії, використали 48 кг оливок. Скільки кілограмів оливок потрібно, щоб виготовити б л олії?

Короткий запис

8 л — 48 кг

6 л — ? кг

Вираз         6 • (48 : 8)

Розв’язання

1) 48 : 8 = 6 (кг) – кілограмів оливок потрібно для 1 л олії.

2) 6 • 6 = 36 (кг) – кілограмів оливок потрібно.

Відповідь: потрібно 36 кілограмів оливок.

 

Сторінка 41

Завдання 147

7 • 32 = 7 • (30 + 2) = 7 • 30 + 7 • 2 = 210 + 14 = 224

67 • 9 = (60 + 7) • 9 = 540 + 63 = 500 + 100 + 3 = 603

74 • 5 = (70 + 4) • 5 = 350 + 20 = 370

4 • 86 = 4 • (80 + 6) = 320 + 24 = 344

49 • 7 = (40 + 9) • 7 = 280 + 63 = 200 + 140 + 3 = 343

8 • 78 = 8 • (70 + 8) = 560 + 64 = 500 + 120 + 4 = 624

48 • 5 = (40 + 8) • 5 = 200 + 40 = 240

9 • 77 = 9 • (70 + 7) = 630 + 63 = 693

64 • 8 = (60 + 4) • 8 = 480 + 32 = 480 + 20 + 12 = 512

129 • 3 = (100 + 20 + 9) • 3 = 300 + 60 + 27 = 387

109 • 7 = (100 + 9) • 7 = 700 + 63 = 763

245 • 3 = (200 + 40 + 5) • 3 = 600 + 120 + 15 = 735

55 • 9 = (50 + 5) • 9 = 450 + 45 = 495

7 • 112 = 7 • (100 + 10 + 2) = 700 + 70 + 14 = 784

34 • 8 = (30 + 4) • 8 = 240 + 32 = 272

246 • 4 = (200 + 40 + 6) • 4 = 800 + 160 + 24 = 984

7 • 89 = 7 • (80 + 9) = 560 + 63 = 560 + 40 + 23 = 623

324 • 3 = (300 + 20 + 4) • 3 = 900 + 60 + 12 = 972

Завдання 148

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14

156 : 4 = (120 + 36) : 4 = 120 : 4 + 36 : 4 = 30 + 9 = 39

48 : 3 = (30 + 18) : 3 = 30 : 3 + 18 : 3 = 10 + 6 = 16

138 : 3 = (120 + 18) : 3 = 120 : 3 + 18 : 3 = 40 + 6 = 46

432 : 8 = (400 + 32) : 8 = 400 : 8 + 32 : 8 = 50 + 4 = 54

96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 10 + 2 = 12

296 : 8 = (240 + 56) : 8 = 30 + 7 = 37

108 : 3 = (90 + 18) : 3 = 30 + 6 = 36

372 : 6 = (360 + 12) : 6 = 60 + 2 = 62

175 : 5 = (150 + 25) : 5 = 30 + 5 = 35

91 : 7 = (70 + 21) : 7 = 10 + 3 = 13

294 : 7 = (280 + 14) : 7 = 40 + 2 = 42

172 : 4 = (160 + 12) : 4 = 40 + 3 = 43

184 : 8 = (160 + 24) : 8 = 20 + 3 = 23

198 : 9 = (180 18) : 9 = 20 + 2 = 22

Завдання 149 Ділення з остачею

29 : 3 = 9 (ост. 2)      перевірка     9 • 3 + 2 = 27 + 2 = 29

25 : 4 = 6 (ост. 1)      перевірка     6 • 4 + 1 = 24 + 1 = 25

45 : 6 = 7 (ост. 3)      перевірка     7 • 6 + 3 = 42 + 3 = 45

57 : 8 = 7 (ост. 1)      перевірка     7 • 8 + 1 = 56 + 1 = 57

 

Сторінка 42

Завдання 150

64 • 8 = (60 + 4) • 8 = 60 • 8 + 4 • 8 = 480 + 32 = 480 + 20 + 12 = 512

9 • 43 = 9 • (40 + 3) = 360 + 27 = 387

28 • 6 = (20 + 8) • 6 = 120 + 48 = 168

38 • 5 = (30 + 8) • 5 = 150 + 40 = 190

8 • 24 = 8 • (20 + 4) = 160 + 32 = 192

78 • 8 = (70 + 8) • 8 = 560 + 64 = 560 + 40 + 24 = 624

7 • 56 = 7 • (50 + 6) = 350 + 42 = 392

45 • 9 = (40 + 5) • 9 = 360 + 45 = 360 + 40 + 5 = 405

38 • 7 = (30 + 8) • 7 = 210 + 56 = 266

4 • 235 = 4 • (200 + 30 + 5) = 800 + 120 + 20 = 940

123 • 8 = (100 + 20 + 3) • 8 = 800 + 160 + 24 = 984

7 • 128 = 7 • (100 + 20 + 8) = 700 + 140 + 56 = 896

89 • 4 = (80 + 9) • 4 = 320 + 36 = 356

6 • 39 = 6 • (30 + 9) = 180 + 54 = 180 + 20 + 34 = 234

245 • 3 = (200 + 40 + 5) • 3 = 600 + 120 + 15 = 735

8 • 119 = 8 • (100 + 10 + 9) = 800 + 80 + 72 = 880 + 72 = 880 + 20 + 52 = 952

224 • 4 = (200 + 20 + 4) • 4 = 800 + 80 + 16 = 896

78 • 6 = (70 + 8) • 6 = 420 + 48 = 468

Завдання 151 

64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 40 : 4 + 24 : 4 = 10 + 6 = 16

164 : 4 = (160 + 4) : 4 = 160 : 4 + 4 : 4 = 40 + 1 = 41

336 : 8 = (320 + 16) : 8 = 320 : 8 + 16 : 8 = 40 + 2 = 42

174 : 6 = (120 + 54) : 6 = 120 : 6 + 54 : 6 = 20 + 9 = 29

135 : 3 = (120 + 15) : 3 = 120 : 3 + 15 : 3 = 40 + 5 = 45

96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 10 + 2 = 12

192 : 8 = (160 + 32) : 8 = 20 + 4 = 24

75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 10 + 5 = 15

175 : 5 = (150 + 25) : 5 = 30 + 5 = 35

252 : 7 = (210 + 42) : 7 = 30 + 6 = 36

104 : 8 = (80 + 24) : 8 = 10 + 3 = 13

156 : 6 = (120 + 36) : 6 = 20 + 6 = 26

78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 20 + 6 = 26

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

196 : 4 = (160 + 36) : 4 = 40 + 9 = 49

Завдання 152

67 : 8 = 8 (ост. 3)  перевірка   8 • 8 + 3 = 64 + 3 = 67

38 : 7 = 5 (ост. 3)  перевірка   5 • 7 + 3 = 35 + 3 = 38

36 : 5 = 7 (ост. 1)  перевірка   7 • 5 + 1 = 35 + 1 = 36

70 : 9 = 7 (ост. 7)  перевірка   7 • 9 + 7 = 63 + 7 = 70

 

Сторінка 43

Завдання 153

95 : 5 = (50 + 45) : 5 = 10 + 9 = 19

195 : 5 = (150 + 45) : 5 = 30 + 9 = 39

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

196 : 4 = (160 + 36) : 4 = 40 + 9 = 49

198 : 9 = (180 + 18) : 9 = 20 + 2 = 22

72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 10 + 2 = 12

102 : 6 = (60 + 42) : 6 = 10 + 7 = 17

135 : 3 = (120 + 15) : 3 = 40 + 5 = 45

176 : 8 = (160 + 16) : 8 = 20 + 2 = 22

270 : 6 = (240 + 30) : 6 = 40 + 5 = 45

67 • 9 = (60 + 7) • 9 = 540 + 63 = 540 + 60 + 3 = 603

5 • 76 = 5 • (70 + 6) = 350 + 30 = 380

38 • 4 = (30 + 8) • 4 = 120 + 32 = 152

106 • 8 = (100 + 6) • 8 = 800 + 48 = 848

7 • 114 = 7 • (100 + 10 + 4) = 700 + 70 + 28 = 798

89 • 8 = (80 + 9) • 8 = 640 + 72 = 640 + 60 + 12 = 712

6 • 148 = 6 • (100 + 40 + 8) = 600 + 240 + 48 = 888

76 • 5 = (70 + 6) • 5 = 350 + 30 = 380

3 • 224 = 3 • (200 + 20 + 4) = 600 + 60 + 12 = 672

134 • 7 = (100 + 30 + 4) • 7 = 700 + 210 + 28 = 938

Завдання 154

Складена задача на послідовне ділення

За З рейси 2 мікроавтобуси перевозять 480 пасажирів. Скільки пасажирів перевезе 1 мікроавтобус за 1 рейс?

1 спосіб

Короткий запис

2 мікроавтобуси — 3 рейси — 480 пасажирів

1 мікроавтобус — 3 рейси — ?

1 мікроавтобус — 1 рейс — ?

Вираз          (480 : 2) : 3

Розв’язання

1) 480 : 2 = (400 + 80) : 2 = 240 (п.) – пасажирів перевезе 1 мікроавтобус за 3 рейси.

2) 240 : 3 = 80 (п.) – пасажирів перевезе 1 мікроавтобус за 1 рейс.

2 спосіб

Короткий запис

2 мікроавтобуси — 3 рейси — 480 пасажирів

2 мікроавтобуси — 1 рейс — ?

1 мікроавтобус — 1 рейс — ?

Вираз          (480 : 3) : 2

Розв’язання

1) 480 : 3 = (300 + 180) : 3 = 160 (п.) – пасажирів перевезуть 2 мікроавтобуси за 1 рейс.

2) 160 : 2 = 80 (п.) – пасажирів перевезе 1 мікроавтобус за 1 рейс.

Відповідь: перевезе 80 пасажирів.

Завдання 155

75 : 8 = 9 (ост. 3 )    перевірка  9 • 8 + 3 = 72 + 3 = 75

45 : 7 = 6 (ост. 3)     перевірка  6 • 7 + 3 = 42 + 3 = 45

38 : 4 = 9 (ост. 2)     перевірка  9 • 4 + 2 = 36 + 2 = 38

27 : 6 = 4 (ост. 3)     перевірка  4 • 6 + 3 = 24 + 3 = 27

45 : 8 = 5 (ост. 5)     перевірка  5 • 8 + 5 = 40 + 5 = 45

Завдання 156 Порядок дій

240 : 80 + (8 • 50 – 256) = 147

1) 8 • 50 = 400

2) 400 – 256 = 400 – 300 + 44 = 144

3) 240 : 80 = 24 : 8 = 3

4) 3 + 144 = 147

900 – (40 • 4 : 80 + 278) = 620

1) 40 • 4 = 160

2) 160 : 80 = 16 : 8 = 2

3) 2 + 278 = 280

4) 900 – 280 = 900 – 300 + 20 = 620

Сторінка 44

Завдання 157

75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 10 + 5 = 15

175 : 5 = (150 + 25) : 5 = 30 + 5 = 35

84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 10 + 4 = 14

186 : 6 = (180 + 6) : 6 = 30 + 1 = 31 

84 : 3 = (60 + 24) : 3 = 20 + 8 = 28

186 : 3 = (180 + 6) : 3 = 60 + 2 = 62

276 : 6 = (240 + 36) : 6 = 40 + 6 = 46

117 : 9 = (90 + 27) : 9 = 10 + 3 = 13

56 • 7 = (50 + 6) • 7 = 50 • 7 + 6 • 7 = 350 + 42 = 392

34 • 9 = (30 + 4) • 9 = 270 + 36 = 270 + 30 + 6 = 306

326 • 3 = (300 + 20 + 6) • 3 = 900 + 60 + 18 = 978

89 • 7 = (80 + 9) • 7 = 560 + 63 = 560 + 40 + 23 = 623

9 • 78 = 9 • (70 + 8) = 630 + 72 = 630 + 70 + 2 = 702

235 • 4 = (200 + 30 + 5) • 4 = 800 + 120 + 20 = 940

78 • 6 = (70 + 8) • 6 = 420 + 48 = 468

7 • 46 = 7 • (40 + 6) = 280 + 42 = 280 + 20 + 22 = 322

Завдання 158

► Складена задача на послідовне ділення

Для 4 перепілок на 2 доби потрібно 240 г корму. Скільки корму потрібно 1 перепілці на 1 добу?

1 спосіб

Короткий запис

4 перепілки — 2 доби — 240 г

1 перепілка — 2 доби — ?

1 перепілка — 1 доба — ?

Розв’язання

1) 240 : 4 = 60 (г) – корму потрібно 1 перепілці на 2 доби.

2) 60 : 2 = 30 (г) – корму потрібно 1 перепілці на 1 добу.

2 спосіб

Короткий запис

4 перепілки — 2 доби — 240 г

4 перепілки — 1 доба — ?

1 перепілка — 1 доба — ?

Розв’язання

1) 240 : 2 = (200 + 40) : 2 = 120 (г) – корму потрібно 4 перепілкам на 1 добу.

2) 120 : 4 = 30 (г) – корму потрібно 1 перепілці на 1 добу.

Відповідь: на добу перепілці потрібно 30 г корму.

Завдання 159

► Складена задача на ділення

Господиня зібрала 180 персиків. Із 1/9 усіх персиків вона зварила джем, а решту перси­ків розклала у 8 коробок, порівну в кожну. Скільки персиків в одній коробці?

Короткий запис

Було — 180 персиків

Зварила — ?, 1/9 від було

Залишилось (решта) — ?, 8 коробок по ? персиків

Розв’язання

1) 180 : 9 = 20 (п.) – персиків зварила.

2) 180 – 20 = 160 (п.) – решта персиків.

3) 160 : 8 = 20 (п.) – персиків у одній коробці.

Відповідь: в одній коробці 20 персиків.  

Обернена задача

Господиня зібрала 180 персиків. Із 1/9 усіх персиків вона зварила джем, а решту перси­ків розклала у декілька коробок, по 20 персиків у кожну. Скільки коробок знадобилося?

Розв’язання

1) 180 : 9 = 20 (п.) – персиків зварила.

2) 180 – 20 = 160 (п.) – решта персиків.

3) 160 : 20 = 8 (к.) – коробок знадобилося.

Відповідь: знадобилося 8 коробок. 

Обернена задача

Господиня зібрала декілька персиків. Із 1/9 усіх персиків вона зварила джем, а решту перси­ків розклала у 8 коробок, по 20 персиків у кожну. Скільки персиків зібрала господиня?

Розв’язання

1) 20 • 8 = 160 (п.) – персиків залишилось.

Якщо зварила 1/9 від було, то всього було 9 частин, а залишилось 8 частин, тому

2) 160 : 8 = 20 (п.) – персиків зварила (припадає на 1 частину).

3) 20 • 9 = 180 (п.) – персиків зібрала (9 частин).  

Відповідь: зібрала 180 персиків.

Сторінка 45

Завдання 160

246 : 6 = (240 + 6) : 6 = 240 : 6 + 6 : 6 = 40 + 1 = 41

4 • 78 = 4 • (70 + 8) = 4 • 70 + 4 • 8 = 280 + 32 = 280 + 20 + 12 = 312

136 : 4 = (120 + 16) : 4 = 30 + 4 = 34

318 : 3 = (300 + 18) : 3 = 100 + 6 = 106

54 : 3 = (30 + 24) : 3 = 10 + 8 = 18

87 • 6 = (80 + 7) • 6 = 480 + 42 = 480 + 20 + 22 = 522

198 : 9 = (180 + 18) : 9 = 20 + 2 = 22

28 • 8 = (20 + 8) • 8 = 160 + 64 = 160 + 40 + 24 = 224

78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 20 + 6 = 26

46 • 2 = (40 + 6) • 2 = 80 + 12 = 92

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

6 • 46 = 6 • (40 + 6) = 240 + 36 = 276

105 : 5 = (100 + 5) : 5 = 20 + 1 = 21

123 • 8 = (100 + 20 + 3) • 8 = 800 + 160 + 24 = 984

78 : 6 = (60 + 18) : 6 = 10 + 3 = 13

36 • 6 = (30 + 6) • 6 = 180 + 36 = 180 + 20 + 16 = 216 

129 : 3 = (120 + 9) : 3 = 40 + 3 = 43

96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 10 + 2 = 12

95 : 5 = (50 + 45) : 5 = 10 + 9 = 19

360 : 8 = (320 + 40) : 8 = 40 + 5 = 45

256 : 4 = (240 + 16) : 4 = 60 + 4 = 64

656 : 8 = (640 + 16) : 8 = 80 + 2 = 82

67 • 5 = (60 + 7) • 5 = 300 + 35 = 335

345 : 5 = (300 + 45) : 5 = 60 + 9 = 69

Завдання 161

► Складена задача на послідовне ділення

Для З равликів на 4 доби потрібно 24 лист­ків салату. Скільки листків салату потрібно для 1 равлика на 1 добу?

Листків 1 равлику на 1 добу

Кількість діб

Кількість равликів

Загальна кількість листків

?

4

3

24

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (л.) – листків салату потрібно для 1 равлика на 4 доби.

2) 8 : 4 = 2 (л.) – листків салату потрібно для 1 равлика на 1 добу.

2 спосіб

1) 24 : 4 = 6 (л.) – листків салату потрібно для 3 равликів на 1 добу.

2) 6 : 3 = 2 (л.) – листків салату потрібно для 1 равлика на 1 добу.

Відповідь: на добу равлику потрібно 2 листки салату.

Обернена задача, щоб шуканим було число 24 (маємо задачу на послідовне множення).

Для 1 равлика на добу потрібно 2 лист­ки салату. Скільки листків салату потрібно для 3  равликів на 4 доби? 

Листків 1 равлику на 1 добу

Кількість діб

Кількість равликів

Загальна кількість листків

2

4

3

?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (л.) – листків салату потрібно для 1 равлика на 4 доби.

2) 8 • 3 = 24 (л.) – листків салату потрібно для 3 равликів на 4 доби.

Відповідь: потрібно 24 листки салату.

Завдання 162

67 : 8 = 8 (ост. 3)      перевірка  8 • 8 + 3 = 64 + 3 = 67

38 : 5 = 7 (ост. 3)      перевірка  7 • 5 + 3 = 35 + 3 = 38

87 : 9 = 9 (ост. 6)      перевірка  9 • 9 + 6 = 81 + 6 = 87

45 : 6 = 7 (ост. 3)      перевірка  6 • 7 + 3 = 42 + 3 = 45

Завдання 163

► Складена задача на ділення

Господар засолив 24 кг помідорів, що стано­вить 1/3 від урожаю помідорів. Решту врожаю помідорів він розклав на продаж у З мішки, порівну в кожний. Скільки кілограмів помідо­рів в одному мішку?

Короткий запис №1

Було — ?

Засолив — 24 кг, це 1/3 від було

Короткий запис №2

Було — 72 кг

Засолив — 24 кг

Залишилось (решта) — ?

Короткий запис №3

48 кг — це 3 мішки по ? кг

Вираз               (24 • 3 – 24) : 3

Розв’язання

Якщо 24 кг – це вже дріб 1/3 від урожаю, тоді

1) 24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 72 (кг) – помідорів було.

2) 72 – 24 = 72 – 30 + 6 = 48 (кг) – решта помідорів.

3) 48 : 3 = (30 + 18) : 3 = 16 (кг) – кілограмів помідорів в одному мішку.

Відповідь: в одному мішку 16 кілограмів помідорів.  

Інші завдання дивись тут...

 • саша
  161 не правильно --------------------- Додали ще один спосіб розв'язування.
  3 квітня 2024 14:22
 • влад
  150 без прикладу 38*5 ----> Додали приклад. Дякуємо.
  25 квітня 2024 20:33
 • Саша
  Це мені допомогло :)
  13 травня 2024 16:32