Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 3 клас Скворцова С., Онопрієнко О."

Сторінка 18

Завдання 1  Порядок дій

56 : 7 : 4 • 5 + 16 : 8 • 6 : 2 – (42 – 32) + ? = 30

1) 56 : 7 = 8

2) 8 : 4 = 2

3) 2 • 5 = 10

4) 16 : 8 = 2

5) 2 • 6 = 12

6) 12 : 2 = 6

7) 42 – 35 = 42 – 32 – 3 = 7

8) 10 + 6 = 16

9) 16 – 7 = 9

10) 9 + ? = 30     30 – 9 = 21

 

Завдання 2 

1) Складена задача на віднімання числа від суми

У Софійки було 3 гривні. Мама дала їй ще 2 гривні. На покупку дівчинка витратила 5 грн. Скільки гривень залишилось у дівчинки? 

Було

Витратила

Залишилось

3 грн і 2 грн

5 грн

?

Короткий запис

Було — 3 грн

Отримала — 2 грн

Стало (Було) — ?

Витратила —  5 грн

Залишилось — ?

Вираз   (3 + 2) – 5

Короткий запис №1

Було — 3 грн

Отримала — 2 грн

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 5 грн

Витратила —  5 грн

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього гривень стало у Софійки?

2) Скільки гривень залишилось у дівчинки?

Розв'язання

1) 3 + 2 = 5 (грн) – всього гривень стало у Софійки.

2) 5 – 5 = 0 (грн) – гривень залишилось у дівчинки.

Відповідь: у дівчинки не залишилось гривень.

 

2) Складена задача на додавання числа до суми

У Софійки було 3 гривні купюрами і 2 гривні копійками. Мама дала їй ще 5 гривень. Скільки гривень стало в дівчинки?

Було

Дала

Стало

3 грн і 2 грн

5 грн

?

Короткий запис

Купюрами — 3 грн

Гривнями — 2 грн

Всього (Було) — ?

Дала —  5 грн

Стало — ? 

Схема

Вираз   (3 + 2) + 5

Короткий запис №1

Купюрами — 3 грн

Гривнями — 2 грн

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 5 грн

Дала —  5 грн

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього гривень було в Софійки?

2) Скільки гривень стало в дівчинки?

Розв'язання

1) 3 + 2 = 5 (грн) – всього гривень стало у Софійки.

2) 5 + 5 = 10 (грн) – гривень стало в дівчинки.

Відповідь: у дівчинки стало 10 гривень.

 

Завдання 3

1) Складена задача на додавання числа до добутку

У Славка було 3 купю­ри по 2 гривні. Мама йому дала ще 5 гривень. Скільки грошей стало у Славка?

Було

Дала

Стало

3 купюри по 2 грн

5 грн

?

Короткий запис

Було — ? грн, 3 купюри по 2 грн

Дала — 5 грн

Стало — ?

Вираз   2 • 3 + 5 

Короткий запис №1

Було — ? грн, 3 купюри по 2 грн

Короткий запис №2

Було — 6 грн

Дала — 5 грн

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень було в Славка?

2) Скільки гривень стало в Славка?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (грн) – гривень було в Славка.

2) 6 + 5 = 11 (грн) – гривень стало в Славка.

Відповідь: у Славка стало 11 гривень.

 

Сторінка 19

2) Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Тато дав Славкові 3 купюри по 2 грив­ні, а мама — 5 гривень. Скільки всього грошей дали Славкові батьки?

Тато

Мама

Всього

3 купюри по 2 грн

5 грн

?

Короткий запис

Тато — ? грн, 3 купюри по 2 грн

Мама — 5 грн

Всього — ?

Вираз   2 • 3 + 5 

Короткий запис №1

Тато — ? грн, 3 купюри по 2 грн

Короткий запис №2

Тато — 6 грн

Мама — 5 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки всього гривень дав Славкові тато?

2) Скільки гривень дали Славкові батьки?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (грн) – всього гривень дав Славкові тато.

2) 6 + 5 = 11 (грн) – гривень дали Славкові батьки.

Відповідь: батьки дали Славкові 11 гривень.

 

3) Складена задача на знаходження суми добутків

Тато дав Славкові 3 купюри по 2 гривні, а мама — 5 купюр по 1 гривні. Скільки всього грошей дали Слав­кові батьки?

Тато

Мама

Всього

3 купюри по 2 грн

5 купюр по 1 грн

?

Короткий запис

Тато — ? грн, 3 купюри по 2 грн

Мама — ? грн., 5 купюр по 1 грн

Всього — ?

Вираз   2 • 3 + 1 • 5 

Короткий запис №1

Тато — ? кг, 3 купюри по 2 грн

Короткий запис №2

Мама — ? грн., 5 купюр по 1 грн

Короткий запис №3

Тато — 6 грн

Мама — 5 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки всього гривень дав Славкові тато?

2) Скільки всього гривень дала Славкові мама?

3) Скільки гривень дали Славкові батьки?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (грн) – всього гривень дав Славкові тато.

2) 1 • 5 = 5 (грн) – всього гривень дала Славкові мама.

3) 6 + 5 = 11 (грн) – гривень дали Славкові батьки.

Відповідь: батьки дали Славкові 11 гривень.

 

Завдання 4 Вирази

Якщо k = 4, тоді k • 4 + (34 – 18) = k • 4 + 16 = 4 • 4 + 16 = 16 + 16 = 16 + 4 + 12 = 32

Якщо k = 8, тоді k • 4 + (34 – 18) = k • 4 + 16 = 8 • 4 + 16 = 32 + 16 = 48

Якщо k = 6, тоді k • 4 + (34 – 18) = k • 4 + 16 = 6 • 4 + 16 = 24 + 16 = 30 + 10 = 40

Якщо k = 4, тоді 24 :  k •  1724 :  4 •  17 = •  17 = 54  17 = 37

Якщо k = 8, тоді 24 :  k •  17 = 24 :  8 •  17 = •  17 = 27  17 = 10

Якщо k = 6, тоді 24 :  k •  17 = 24 :  6 •  17 = •  17 = 36  17 = 19

 

Сторінка 20

Завдання 1

Знайшли суму чисел 24 і 15:  

24 + 15 = (20 + 10) + (4 + 5) = 30 + 9 = 39

24 + 15 = (24 + 10) + 5 =  34 + 5 = 39

Число 58 зменшили на 15: 

58 – 15 = (50 – 10) + (8 – 5) = 40 + 3 = 43

58 – 15 = (58 – 10) – 5 =  48 – 5 = 43

Зменшуване 43, від'ємник 26, знайшли значення різниці:

43 – 26 = (30 – 20) + (13 – 6) = 10 + 7 = 17

43 – 26 = 43 – 20 – 6 = 23 – 6 = 17

43 – 26 = 43 – (23 + 3) = 43 – 23 – 3 = 20 – 3 = 17

43 – 26 = (13 + 30) – 26 = 13 + (30 – 26) = 13 + 4 = 17

43 – 26 = 43 – (30 – 4) = 43 – 30 + 4 = 13 + 4 = 17

Число 73 збільшили на 19: 

73 + 19 = (70 + 10) + (3 + 9) = 80 + 12 = 92

73 + 19 = 73 + 10 + 9 = 83 + 9 = 92

73 + 19 = 73 + (7 + 12) = (73 + 7) + 12 = 80 + 12 = 92

73 + 19 = 73 + (17 + 2) = (73 + 17) + 2 = 90 + 2 = 92

73 + 19 = 73 + (20 – 1) = 73 + 20 – 1 = 93 – 1 = 92

Завдання 2  

Замінили кожне з чисел 87 ; 38; 46; 75; 19; 68 близьким круглим числом:

87 + 3 = 90     38 + 2 = 40   46 + 4 = 50    75 + 5 = 80    19 + 1 = 20    68 + 2 = 70

На скільки кожне число збільшилось?

87 < 90 на 3  (бо 90 – 87 = 3)                38 < 40 на 2  (бо 40 – 38 = 2)

46 < 50 на 4  (бо 50 – 46 = 4)                75 < 80 на 5   (бо 80 – 75 = 5)

19 < 20 на 1   (бо 20 – 19 = 1)               68 < 70 на 2   (бо 70 – 68 = 2)

 

Завдання 3

Віднімання способом округлення:

43 – 26 = 43 – (30 – 4) = 43 – 30 + 4 = 13 + 4 = 17

Додавання способом округлення:

73 + 19 = 73 + (20 – 1) = 73 + 20 – 1 = 93 – 1 = 92

 

Сторінка 21

Завдання 4

56 – 18 = 56 – (20 – 2) = 56 – 20 + 2 = 36 + 2 = 38

36 + 36 = 36 + (40 – 4) = 36 + 40 – 4 = 76 – 4 = 72

35 + 27 = 35 + (30 – 3) = 35 + 30 – 3 = 65 – 3 = 62

90 – 48 = 90 – (50 – 2) = 90 – 50 + 2 = 40 + 2 = 42

62 – 35 = 62 – (40 – 5) = 62 – 40 + 5 = 22 + 5 = 27

39 + 24 = 39 + (30 – 6) = 39 + 30 – 6 = 69 – 6 = 63

47 + 38 = 47 + (40 – 2) = 47 + 40 – 2 = 87 – 2 = 85

81 – 76 = 81 – (80 – 4) = 81 – 80 + 4 = 1 + 4 = 5

 

Завдання 5  Порівняння чисел

84 + 11 > 84 + 10 (де більший доданок, там більша сума)

60 – 45 > 59 – 45  (де більше зменшуване, там більша різниця)

75 – 36 > 75 – 37  (де менший від’ємник, там більша різниця)

38 + 12 < 39 + 12 (де менший доданок, там менша сума)

 

Завдання 6 Рівняння

1) Доданок + Доданок = Сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

27 + 18 = 27 + 3 + 15 = 30 + 15 = 45

26 + 37 = 63   (бо 63 – 26 = 63 – 23 – 3 = 40 – 3 = 37) 

19 + 24 = 43  (бо 43 – 24 = 43 – 23 – 1 = 20 – 1 = 19)

38 + 27 = 38 + 2 + 25 = 40 + 25 = 65

17 + 19 = 36  (бо 36 – 19 = 36 – 16 – 3 = 20 – 3 = 17)

22 + 29 = 51  (бо 51 – 22 = 51 – 21 – 1 = 30 – 1 = 29)

34 + 56 = (30 + 50) + (4 + 6) = 80 + 10 = 90

2) Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.  

50 – 13 = 30 + (20 – 13) = 37

65 – 38 = 27  (бо 27 + 38 = 50 + 15 = 65)

91 – 69 = 22   (бо 91 – 22 = 91 – 21 – 1 = 70 – 1 = 69) 

73 – 54 = 73 – 53 – 1 = 20 – 1 = 19

60 – 18 = 42  (бо 42 + 18 = 50 + 10 = 60)

80 – 44 = 36   (бо 80 – 36 = 40 + (40 – 36) = 40 + 4 = 44

82 – 46 = 82 – 42 – 4 = 40 – 4 = 36

 

Завдання 7

 

 

40

 

 

 

 

54

 

 

 

 

100

 

 

 

21

19

 

 

16

38

 

 

49

51

 

18

11

11

17

17

20

25

35

40

40 – 21 = 40 – 20 – 1 = 20 – 1 = 19

54 – 16 = 54 – 14 – 2 = 40 – 2 = 38

100 – 49 = 100 – 40 – 9 =

= 60 – 9 = 51

40 – 18 – 11 = 40 – (18 + 11) =

= 40 – 29 = 20 – 9 = 11

54 – 17 – 17 = 54 – (17 + 17) =

= 54 – (17 + 3 + 14) = 54 – 34 = 20

100 – 25 – 35 = 100 – (25 + 35) =

= 100 – (50 + 10) = 100 – 60 = 40

Інші завдання дивись тут...