Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 46

Завдання 1, 2, 3, 4, 5 Множення, коли обидва множники однакові

7 • 7 = 49    3 • 3 = 9     6 • 6 = 36     5 • 5 = 25

4 • 4 = 16    2 • 2 = 4     8 • 8 = 64     9 • 9 = 81

ТАБЛИЦЯ ДОДАВАННЯ

На перетинах рядів і стовпчиків таблиці додавання подано значення суми однакових доданків

+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ

На перетинах рядів і стовпчиків таблиці множення подано значення добутків однакових множників.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

СТОРІНКА 47

Завдання 6

Маленький ведмедик заблукав і потрапив на очі голодній пумі. 18 хвилин ведмедик біг від пуми, на 9 хвилин менше він плив на оцупку річкою і в 3 рази менше часу, ніж біг, він на­магався пливти сам, а потім йому на допомогу прийшла матуся-ведмедиця. Скільки часу вед­медик боровся з небезпекою самостійно?

План розв’язування

1) Скільки хвилин ведмедик плив на оцупку?

2) Скільки хвилин ведмедик плив сам?

3) Скільки часу ведмедик боровся з небезпекою?

Розв’язання

1) 18 – 9 = 9 (хв) – хвилин ведмедик плив на оцупку

2) 18 : 3 = 6 (хв) – хвилин ведмедик плив сам

3) 18 + 9 + 6 = 33 (хв)

Відповідь: ведмедик боровся з небезпекою 33 хвилини

 

СТОРІНКА 48

Завдання 1

Господар вирішив зв'язати 10 морквин і 12 головок часнику в пучки кожного виду. Розкажи, по скільки овочів можна зв'язати в пучок так, щоб овочів у кожному з одержаних пучків було порівну. Склади відповідні рівності.

10 : 5 = 2 (м.)          12 : 6 = 2 (ч.)

 

Завдання 2 Обернені задачі

1) У господарки в кошиках 36 овочів, із них 12 помідорів, а решта — огірки. Огірки господарка поклала в банки, по 8 штук у кожну. Скільки вона одержала банок з огірками?

Короткий запис

П. — 12 шт.

Ог. — ?, розд. по 8 шт. — ?

Всього — 36 шт.

Розв’язання

1) 36 – 12 = 24 (шт.) – огірків у кошиках

2) 24 : 8 = 3 (б.)

Відповідь: господарка одержала 3 банки з огірками

 

2) Зміни текст задачі так, щоб їй відповідали інші короткий запис і схема

У господарки в кошиках 36 овочів, із них 12 помідорів, а решта — огірки. Огірки господарка поклала в 3 банки порівну. Скільки огірків у кожній банці?

Короткий запис

П. — 12 шт.

Ог. — ?, розд. на 3 порівну — ?

Всього — 36 шт.

Розв’язання

1) 36 – 12 = 24 (шт.) – огірків у кошиках

2) 24 : 3 = 8 (ог.)

Відповідь: у кожній банці 8 огірків

 

СТОРІНКА 49

Завдання 3  Замінили дію множення дією додавання, дію ділення — дією віднімання

24 • 3 = 24 + 24 + 24 = 72     

8 • 6 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 48

9 • 7 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 63

18 • 2 = 18 + 18 = 36

51 : 17 = 3       бо 51 – 17 – 17 – 17 = 0

90 : 15 = 6      бо 90 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 = 0

63 : 7 = 9        бо 63 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 = 0

72 : 8 = 9        бо 72 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 9 = 0

 

Завдання 4 

Якщо х = 6, тоді (х + х) : 3 = (6 + 6) : 3 = 12 : 3 = 4

Якщо х = 9, тоді (х + х) : 3 = (9 + 9) : 3 = 18 : 3 = 6

 

Завдання 5  Порівняння чисел

26 + 26 < 54 + 7

50 + 22 > 63 – 8

77 + 15 > 72 + 18

50 – 17 > 45 – 20

 

Завдання 6  Склади план виконання завдання, де треба дізнатися, периметр якого многокутника більший.

1) Знайти периметр прямокутника

Р = (3 + 4) • 2 = 14 (см)

2) Знайти периметр трикутника

Р = 3 + 3 + 3 = 9 (см)

3) Порівняти периметри многокутників

14 см > 9 см

14 – 9 = 5 (см)

 

СТОРІНКА 50

Завдання 1  Рівняння

35 – 18 = 17   (бо 35 – 17 = 18)

72 + 19 = 91   (бо 91 – 19 = 72)

62 + 9 = 71     (бо 71 – 62 = 9)

43 – 12 = 31    (бо 31 + 12 = 43)

18 : 2 = 9        (бо 9 • 2 = 18)

3 • 8 = 24        (24 24 : 3 = 8)

5 • 4 = 20    (бо 5 • 4 = 20)

16 : 8 = 2     (бо 2 • 8 = 16)

 

Завдання 2

1) На двох полицях 36 книжок. Після того як із першої полиці взяли 9 кни­жок, на ній залишилося 12 кни­жок. Скільки книжок на другій полиці?

План розв’язування

1) Скільки книжок було на першій полиці?

2) Скільки книжок на другій полиці?

Вираз   36 – (9 + 12)

Розв’язання

1) 12 + 9 = 21 (кн.) – книжок на першій полиці

2) 36 – 21 = 15 (кн.)

Відповідь: на другій полиці 15 книжок

 

2) На першій полиці 21 книжка, на другій — 15 книжок. На скільки менше книжок стало на першій полиці, ніж на другій, після того як з першої полиці взяли 9 книжок?

План розв’язування

1) Скільки книжок стало на першій полиці?

2) На скільки менше книжок стало на першій полиці, ніж на було на другій?

Вираз   15 – (21 – 9)

Розв’язання

1) 21 + 9 = 12 (кн.) – книжок стало на першій полиці

2) 15 – 12 = 3 (кн.)

Відповідь: на 3 книжки менше стало на першій полиці, ніж на було на другій

 

СТОРІНКА 51

Завдання 3  Одиниці вимірювання

5 см + 58 см – 29 см = 34 см

7 дм + 50 см + 4 дм = 16 дм

42 дм – (30 дм – 18 дм) = 30 дм

З м – (8 дм + 12 дм) = 3 м – 2 м = 1 м

 

Завдання 4

40 м – 2 м < 28 м + 12 м

6 дм – 25 см > 18 см + 14 см

8 м + 6 дм < 35 дм + 56 дм

6 дм + 17 дм < 12 дм + 19 дм

 

Завдання 5  Порядок дій

72 : 9 • 3 : 4 • 7 = 42

(23 + 9 • 7 – 5) : 9 = 9

21 : (63 : 9 • 1) = 3

45 : 9 • 8 – 9 • 2 = 22

16 – 54 : 9 • 4 : 3 = 8

39 + (87 – 9 • 9) = 45

 

Завдання 6  Якщо один із множників збільшити у декілька разів, тоді добуток також збільшиться у стільки ж разів:

3 • 2 = 6

3 • 3 = 9

9 • 2 = (3 • 3) • 2 = (3 • 2) • 3 = 6 • 3 = 18

 

2 • 5 = 10

5 • 2 = 10

2 • 10 = 2 • (5 • 2) = (2 • 5) • 2 = 102 = 20

 

6 • 3 = 18

6 : 2 = 3

3 • 3 = 9

18 : 2 = 9

 

Завдання 7

Якщо с = 4, тоді 36 : с = 36 : 4 = 9     перевірка 9 • 4 = 36

 

Завдання 8  

(62 – 6 • 9) : 4 • 9 : 3 + (56 : 7 • 6) = 54

Інші завдання дивись тут...