Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Заїка А., Тарнавська С." 

Завдання 140  Множення

7 • 4 = 28       28 : 7 = 4         28 : 4 = 7          

5 • 7 = 35       35 : 5 = 7         35 : 7 = 5          

1 • 6 = 6         6 : 1 = 6           6 : 6 = 1          

10 • 1 = 10    10 : 10 = 1       10 : 1 = 10

 

Завдання 141

1 • 12 = 12      12 : 1 = 12  і  12 : 12 = 1

1 • а = а          а : 1 = а   і   а : а = 1, якщо а ≠ 0.

 

Завдання 142 Порядок дій

170 : 1 = 170

170 : 170 = 1

240 : (15 – 14) = 240 : 1 = 240

100 : (30 + 70) = 100 : 100 = 1

(28 + 30) : (30 + 28) = 58 : 58 = 1

(170 – 160) : (170 – 169) = 10 : 1 = 10

Завдання 143, 144 Ділення

0 : 5 = 0    0 : 1 = 0    0 : 100 = 0   0 : 135 = 0   0 : 1000 = 0

Навели свої приклади ділення нуля на будь-яке число:

0 : 10 = 0      0 : 45 = 0    0 : 120 = 0      0 : 999 = 0

 

Завдання 145

а) До добутку 0 і 8 додати частку 0 і 2:

(0 • 8) + (0 : 2) = 0 + 0 = 0

б) Частку 0 і 9 збільшити на 100:

(0 : 9) + 100 = 0 + 100 = 100

в) Різницю чисел 300 і 295 помножити на 0:

(300 – 295) • 0 = 5 • 0 = 0

г) Суму чисел 290 і 330 поділити на 1:

(290 + 330) : 1 = 620 : 1 = 620

 

Завдання 146  На ринку продали 9 ц овочів, 3 ц фруктів і 7 ц хлібо­булочних виробів. Яких продуктів продали найбіль­ше? На скільки кілограмів більше продали овочів, ніж фруктів? На скільки центнерів більше продали овочів, ніж хлібобулочних виробів?

Овочі

9 ц; на ? кг більше, ніж фруктів; на ? ц більше, ніж хлібобулочних виробів

Фрукти

3 ц

Хлібобулочні вироби

7 ц

9 ц > 3 ц     9 ц > 7 ц    найбільше продали овочів

9 ц – 3 ц = 6 ц  = 600 кг – на стільки більше продали овочів, ніж фруктів.

9 ц – 7 ц = 2 ц – на стільки більше продали овочів, ніж хлібобулочних виробів.

 

Завдання 147 Складена задача

Батько посадив за 2 год 16 рядків картоплі, а син за цей час — на 4 рядки менше. Скільки рядків карто­плі посадили батько і син разом за 1 год?

1 спосіб

 

Рядків за 1 год

Кількість годин

Загальна кількість рядків

Батько

?

?

2

16

Син

?

2

?, на 4 рядки менше

Вираз    16 : 2 + (16 – 4) : 2

План розв’язування

1) Скільки рядків карто­плі посадив батько за 1 год?

2) Скільки рядків карто­плі посадив син за 2 год?

3) Скільки рядків карто­плі посадив син за 1 год?

4) Скільки рядків карто­плі посадили батько і син разом за 1 год?

Розв’язання

1) 16 : 2 = 8 (р.) – рядків карто­плі посадив батько за 1 год.

2) 16 – 4 = 12 (р.) – рядків карто­плі посадив син за 2 год.

3) 12 : 2 = 6 (р.) – рядків карто­плі посадив син за 1 год.

4) 8 + 6 = 14 (р.) – рядків карто­плі посадили батько і син разом за 1 год.

2 спосіб

Оскільки батько і син працювали 2 год, тому

 

Рядків за 1 год

Кількість годин

Загальна кількість рядків

Батько

 

 

16

Син

 

 

?, на 4 рядки менше

Всього

?

2

?

Вираз     (16 + (16 – 4)) : 2

План розв’язування

1) Скільки рядків карто­плі посадив син за 2 год?

2) Скільки рядків карто­плі посадили батько і син разом за 2 год?

3) Скільки рядків карто­плі посадили батько і син разом за 1 год?

Розв’язання

1) 16 – 4 = 12 (р.) – рядків карто­плі посадив син за 2 год.

2) 16 + 12 = 28 (р.) – рядків карто­плі посадили батько і син разом за 2 год.

3) 28 : 2 = (20 + 8) : 2 = 14 (р.) – рядків карто­плі посадили батько і син разом за 1 год.

Відповідь: за годину батько і син разом посадили 14 рядків картоплі.

 

Завдання 148

0 • 5 + 1 • 6 = 0 + 6 = 6

73 • 0 + 0 : 73 = 0 + 0 = 0

34 : 1 – 10 • 1 = 34 – 10 = 24

24 : 8 + 8 = 3 + 8 = 11

42 : 7 + 7 = 6 + 7 = 13

75 : 75 – 1 = 1 – 1 = 0

270 + 160 = 270 + 30 + 130 = 300 + 130 = 430

520 – 230 = 520 – 220 – 10 = 300 – 10 = 290

630 : 630 = 1

300 • 3 = 900

150 : 3 = 50

150 : 1 = 150

Завдання 149 Рівняння

х + 0 = 328

х = 328 – 0

х = 328

328 + 0 = 328

328 = 328

175 – х = 175

х = 175 – 175

х = 0

175 – 0 = 175

175 = 175

х • 2 = 0

х = 0 : 2

х = 0

0 2 = 0

0 = 0

х : 49 = 0

х = 0 49

х = 0

0 : 49 = 0

0 = 0

Завдання 150 Складена задача на знаходження невідомого доданку

У саду 680 дерев. З них 400 яблунь, груш — у b разів менше, ніж яблунь, а решта — вишні. Скільки вишень у саду?

Короткий запис

Яблуні — 400 дерев

Груші — ?, у b разів менше, ніж яблунь

Всього (Яблуні і груші) — ?

Вишні — ?

Всього — 680 дерев

План розв’язування

1) Скільки груш у саду? 400 : b

2) Скільки всього яблунь і груш у саду? 400 + 400 : b

3) Скільки вишень у саду? 680 – (400 + 400 : b)

Розв’язання

680 – (400 + 400 : b) (в.) – вишень у саду.

Якщо b = 2, тоді 600 – (400 + 400 : b) = 600 – (400 + 400 : 2) = 600 – (400 + 200) = 0

Якщо b = 4, тоді 600 – (400 + 400 : b) = 600 – (400 + 400 : 4) = 600 – (400 + 50) = 150

 

Завдання 151  У 5 відрах — 40 кг помідорів, порівну в кожному. Скільки кілограмів огірків у 10 однакових ящиках, якщо в одному ящику огірків на 2 кг більше, ніж помідорів у відрі?

 

Маса в одній посудині (кг)

Кількість посудин

Загальна маса (кг)

Помідори

?

5

40

Огірки

?, на 2 кг більше

10

?

Вираз    (40 : 5 + 2) • 10

Короткий запис №1

Помідорів у посудині — ? кг, 40 поділити на 5 порівну

Короткий запис №2

Помідорів у посудині — 8 кг

Огірків у ящику — ?, на 2 кг більше

Короткий запис №3

Огірки — ? кг, 10 ящиків по 10 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів помідорів у посудині?

2) Скільки кілограмів огірків у ящику?

3) Скільки кілограмів огірків у десяти однакових ящиках?

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (кг) – кілограмів помідорів у посудині.

1) 8 + 2 = 10 (кг) – кілограмів огірків у ящику.

2) 10 • 10 = 100 (кг) – кілограмів огірків у десяти однакових ящиках.

Відповідь: у десяти однакових ящиках 100 кілограмів огірків.

 

Завдання 152

(12 + 24) : 4 = 36 : 4 = 9                200 : (50 • 2) = 200 : 100 = 2

 

Завдання 153

№1 – червоний малий  прямокутник, №2 – синій малий прямокутник, №3 – зелений малий квадрат, №4 – жовтий малий чотирикутник, №5 – синій великий квадрат, №6 – рожевий великий квадрат

Фігури схожі: мають 4 сторони, 4 вершини, 4 кути, чотирикутна форма.

Фігури відрізняються: кольором і розміром (великі, малі).

 

Завдання 154

1 • 200 = 200

1 • 326 = 326

439 • 0 = 0

178 • 0 = 0

315 : 1 = 315

463 : 1 = 463

115 : 115 = 1

999 : 999 = 1

Завдання 155

хлопчик — 6 іграшок і 6 іграшок              дівчинка — 5 іграшок і 4 іграшки

Іграшки в коробки порівну розклав хлопчик.

 

Завдання 156  Яблука — 2 частини, рулет — 4 частини, піца — 3 частини

 

Завдання 157 Ознайомлення з дробами

Частин не зафарбовано

1

1

1

Частин всього

2

4

5

Дріб для не зафарбованої фігури

1/2

1/4

1/5

Читаємо дріб

половина  або

одна друга

чверть або

одна четверта

одна п’ята

Завдання 158

Частин не зафарбовано (чисельник)

1

Частин зафарбовано (чисельник)

4

Частин всього (знаменник)

5

Частин всього (знаменник)

5

Дріб для не зафарбованої фігури

1/2

Дріб для зафарбованої фігури

4/5

Завдання 159

1/2 (половина або одна друга), 1/3 (третина або одна третя), 1/4 (чверть або одна четверта), 1/5 (одна п’ята), 1/6 (одна шоста), 1/7 (одна сьома), 1/8 (одна восьма)

Навели свої приклади: 1/10 (одна десята), 1/20 (одна двадцята), 1/25 (одна двадцять п’ята)

 

Завдання 160 Практична робота

1) 1/2             2) 1/4, 1/8

3) Серед дробів з однаковими чисельниками більший той дріб, у якого менший знаменник.

 

Завдання 161

а) Проста задача на множення

В одному вагоні 50 пасажирських місць. Скільки місць у шести таких вагонах?

Місць у 1 вагоні  

Кількість вагонів

Загальна кількість місць

50

6

?

Короткий запис

Місця — ? м., 6 вагонів по 50 місць

Схема

Розв’язання

50 • 6 = 300 (м.) – місць у шести таких вагонах.

2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

1 вагон — 50 місць

6 вагонів — ? місць

50 • 6 : 1 = 300 (м.) – місць у шести таких вагонах.

Відповідь: у шести таких вагонах 300 місць.

 

б) Складена задача на різницеве порівняння часток

У двох плацкартних вагонах потяга їхало 100 па­сажирів, а в двох купейних вагонах — 60 (у кожно­му вагоні їх було порівну). У якому вагоні пасажирів було менше й на скільки?

Вагон

Місць у 1 вагоні

Кількість вагонів

Загальна кількість місць

Плацкартний

?

2

100

Купейний

? , на ? пасажирів менше

2

60

Короткий запис

Плацкартний — ? п., 100 пасажирів розділити на 2 порівну

Купейний — ? п., 60 пасажирів розділити на 2 порівну; на ? пасажирів менше

Вираз   100 : 2 – 60 : 2

Короткий запис №1 

100 пасажирів — це 2 вагони по ? пасажирів

Плацкартний — ? п., 100 пасажирів розділити на 2 порівну

Короткий запис №2

60 пасажирів — це 2 вагони по ? пасажирів

Купейний — ? п., 60 пасажирів розділити на 2 порівну

Короткий запис №3

Плацкартний — 50 пасажирів

Купейний — 30 пасажирів, на ? пасажирів менше

План розв'язування

1) Скільки пасажирів у плацкартному вагоні?

2) Скільки пасажирів у купейному вагоні?

3) У якому вагоні пасажирів було менше й на скільки?

Розв’язання

1) 100 : 2 = 50 (п.) – пасажирів у плацкартному вагоні.

2) 60 : 2 = 30 (п.) – пасажирів у купейному вагоні.

3)  30 < 50     у купейному вагоні менше пасажирів, ніж у плацкартному

50 – 30 = 20 (п.) – на стільки пасажирів менше в купейному вагоні, ніж у плацкартному.

2 спосіб

Оскільки вагонів було однаково і пасажирів у вагонах порівну, тому

Вираз   (100 – 60) : 2

Короткий запис №1 

Плацкартні — 100 пасажирів, на ? пасажирів більше

Купейні — 60 пасажирів

Короткий запис №2

40 пасажирів — це 2 вагони по ? пасажирів

У плацкарті більше — ? п., 40 пасажирів розділити на 2 порівну

План розв'язування

1) У яких вагонах пасажирів було менше й на скільки?

2) У якому вагоні пасажирів було менше й на скільки?

Розв’язання

1)  60 < 100      у купейних вагонах менше пасажирів, ніж у плацкартних

100 – 60 = 40 (п.) – на стільки пасажирів менше в купейних вагонах, ніж у плацкартних.

2) 40 : 2 = 20 (п.) – на стільки пасажирів менше в купейному вагоні, ніж у плацкартному.

Відповідь: на 20 пасажирів менше в купейному вагоні, ніж у плацкартному.

� Якщо «замінити» плацкартні та ку­пейні вагони на інші об'єкти, наприклад, кінозали, то розв’язання не зміниться.

Види тран­спорту: автомобіль, автобус, трамвай, тролейбус, метро, літак, пароплав, човен, мотоцикл, велосипед.

 

Завдання 162 Проста задача на додавання

Експрес «Київ — Перемишль» вирушає з Києва о 6 год 50 хв. Відстань до Тернополя він долає за 5 год 20 хв. О котрій годині експрес прибуває в Тернопіль?

Для задачі на час рекомендую будувати табличку:

Було (вирушає)

Тривала подія (долає)

Стало (прибуває)

6 год 50 хв

5 год 20 хв

?

Короткий запис

Було — 6 год 50 хв

Долає — 5 год 20 хв

Стало — ?

Розв’язання

6 год 50 хв + 5 год 20 хв = 11 год 70 хв = 12 год 10 хв

Відповідь: у Тернопіль експрес прибуває о 12 год 10 хв.

 

Завдання 163

Нерівності, що містять змінну

Числові нерівності

Рівняння (рівності, що містять змінну)

200 > 400 – а        510 – а  > 490

13 + а < 40            200 < 400 – а

х • 4 < 40

510 > 490

13 + а = 40

510 – а = 490

200 = 400 – а

Завдання 164 Підстав замість кілька чисел, щоб нерівність х : 5 > 1 стала правильною

х : 5 > 1

х : 5 > 5 : 5

х > 5

х = 6, 7, 8, …

 

Завдання 165

Перша волонтерка за 2 дні зв'язала 6 шарфів, а друга — стільки само шарфів за З дні. Скільки шарфів зв'яжуть обидві волонтерки за 1 день, за 2 дні, за З дні роботи, працюючи кожна у своєму темпі?

Волонтерки

Шарфи за 1 день

Кількість днів

Загальна кількість шарфів

І

?

2

6

ІІ

?

3

6

Всього за 1 день

?

 

 

Всього за 2 дні

2

?

Всього за 3 дні

3

?

План розв’язування

1) Скільки шарфів в'яже перша волонтерка за 1 день?

2) Скільки шарфів в'яже друга волонтерка за 1 день?

3) Скільки шарфів зв'яжуть дві волонтерки за 1 день?

4) Скільки шарфів зв'яжуть обидві волонтерки за 2 дні?

5) Скільки шарфів зв'яжуть обидві волонтерки за З дні?

Розв’язання

1) 6 : 2 = 3 (ш.) – шарфів в'яже перша волонтерка за 1 день.

2) 6 : 3 = 2 (ш.) – шарфів в'яже друга волонтерка за 1 день.

3) 3 + 2 = 5 (ш.) – шарфів зв'яжуть дві волонтерки за 1 день.

4) 5 • 2 = 10 (ш.) – шарфів зв'яжуть обидві волонтерки за 2 дні.

5) 5 • 3 = 15 (ш.) – шарфів зв'яжуть обидві волонтерки за 3 дні.

� 1/3 доходу йде на харчування, 1/5 доходу йде на дозвілля.

 

Завдання 167  Яка довжина сторони квадрата, якщо його периметр 16 см? 40 дм? 80 м?

16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата, периметр якого дорівнює 16 см.

40 дм : 4 = 10 (дм) – довжина сторони квадрата, периметр якого дорівнює 40 дм.

80 м : 4 = 20 (м) – довжина сторони квадрата, периметр якого дорівнює 80 м.

Квадрат зі стороною 4 см поділили на 4 рівні частини по–різному:

Інші завдання дивись тут...