Інші завдання дивись тут...

Завдання 140  Множення перевіряємо діленням

• 4 = 28   

5 • 7 = 35   

1 • 6 = 6     

10 • 1 = 10

28 : 7 = 4

35 : 5 = 7

 6 : 1 = 6        

10 : 10 = 1       

28 : 4 = 7          

35 : 7 = 5          

6 : 6 = 1          

10 : 1 = 10          

Завдання 141

1 • 12 = 12  12 : 1 = 12  12 : 12 = 1   1 • а = а   а : 1 = а   а : а = 1,якщо а≠ 0.

1) Результатом ділення будь-якого числа на 1 буде те саме число.

а : 1 = а,  5 : 1 = 5

2) Результатом ділення будь-якого числа, крім нуля, на це саме число буде 1.

а : а = 1, а ≠ 0, 5 : 5 = 1.

 

Завдання 142

170 : 1 = 170      170 : 170 = 1

240 : (15 - 14) = 240 : 1 = 240

100 : (30 + 70) = 100 : 100 = 1

(28 + 30) : (30 + 28) = 58 : 58 = 1

(170 - 160) : (170 - 169) = 10 : 1 = 10

 

Завдання 143, 144

5 = 0        0 : 1 = 0     100 = 0  135 = 0   1000 0

0 : 10 = 0      0 : 45 = 0    0 : 120 = 0      0 : 999 =  0

Ділити нуль на нуль не можна. 

Склади казку або фантастичну розповідь, що ста­неться, коли поділимо нуль на нуль.

 

Завдання 145

а) До добутку 0 і 8 додай частку 0 і 2: (0 • 8) + (0 : 2) = 0

б) Частку 0 і 9 збільш на 100: (0 : 9) • 100 = 0

в) Різницю чисел 300 і 295 помнож на 0: (300 – 295) • 0 = 0

г) Суму чисел 290 і 330 поділи на 1: (290 + 330) : 1 = 620 : 1 = 620

 

Завдання 146

На ринку продали 9 ц овочів, 3 ц фруктів і 7 ц хлібо­булочних виробів.

Яких продуктів продали найбіль­ше? Овочів  (3 ц < 7 ц < 9 ц)

На скільки кілограмів більше продали овочів, ніж фруктів? На 6 ц  (9 ц - 3 ц = 6 ц)

На скільки центнерів більше продали овочів, ніж хлібобулочних виробів? На 2 ц  (9 ц - 7 ц = 2 ц)

 

Завдання 147

Батько посадив за 2 год 16 рядків картоплі, а син за цей час — на 4 рядки менше. Скільки рядків карто­плі посадили батько і син разом за 1 год?

Розв'язання

1) 16 : 2 = 8 (р.) - рядків посадив батько за 1 годину

2) 16 - 4 = 12 (р.) - рядків посадив син за 2 години

3) 12 : 2 = 6 (р.) - рядків посадив син за 1 годину

4) 8 + 6 = 14 (р.)

Відповідь: батько і син разом за 1 годину посадили 14 рядків картоплі

Склади й розв'яжи подібну задачу про роботу членів твоєї сім'ї, родини.

Батько зібрав за 2 год 18 ящиків помідорів , а син за цей час — на 6 ящиків менше. Скільки ящиків помідорів зібрали батько і син разом за 1 год?

Розв'язання

1) 18 : 2 = 9 (ящ.) - ящиків помідорів зібрав батько за 1 годину

2) 18 - 6 = 12 (ящ.) - ящиків помідорів зібрав син за 2 години

3) 12 : 2 = 6 (ящ.) - ящиків помідорів зібрав син за 1 годину

4) 9 + 6 = 15 (ящ.)

Відповідь: батько і син разом за 1 годину зібрали 15 ящиків помідорів

 

Завдання 148

0 • 5 + 1 • 6 = 0 + 6 = 6            73 • 0 + 0 : 73 = 0 + 0 = 0

34 : 1 - 10 • 1 = 34 – 10 = 24      24 : 8 + 8 = 3 + 8 = 11

42 : 7 + 7 = 6 + 7 = 13              75 : 75 – 1 = 1 – 1 = 0

270 + 160 = 430                        520 – 230 = 290

630 : 630 = 1    300 • 3 = 900   150 : 3 = 50    150 : 1 = 150

 

Завдання 149 Рівняння

 

175 - х = 175

х = 175 – 175

х = 0

175 – 0 = 175

175 = 175

х • 2 = 0

х = 0 : 2

х = 0

0 2 = 0

0 = 0

х : 49 = 0

х = 0 49

х = 0

0 : 49 = 0

0 = 0

Завдання 150

У саду 680 дерев. З них 400 яблунь, груш — у b разів менше, ніж яблунь, а решта — вишні. Скільки вишень у саду?

Знайди значення цього виразу, якщо b = 2; b = 4.

а) 400 : b ― всього груш

б) 680 - 400 ― всього груш і вишень разом

в) 400 + 400 : b ― всього яблунь і груш 

г) 680  (400 + 400 : b― всього вишень в саду

Якщо b = 2, тоді 680  (400 + 400 : b) = 680  (400 + 400 : 2) = 680  (400 + 200) = 680 – 600 = 80

Якщо b = 4, тоді 680  (400 + 400 : b) = 680  (400 + 400 : 4) = 680  (400 + 100) = 680 – 500 = 180

 

Завдання 151

У 5 відрах — 40 кг помідорів, порівну в кожному. Скільки кілограмів огірків у 10 однакових ящиках, якщо в одному ящику огірків на 2 кг більше, ніж помідорів у відрі? 

 

Маса в одній посудині

Кількість посудин

Загальна маса

Помідори

? кг

5

40 кг

Огірки

? кг, на 2 кг більше

5

? кг

1) Скільки кг помідорів в одному відрі?  40 : 5 = 8 (кг)

2) Скільки кг огірків в одному ящику?   8 + 2 = 10 (кг)

3) Скільки кг огірків в 10 однакових ящиках?  10 • 10 = 100 (кг)

 

Завдання 152 Розставили дужки

(12 + 24) : 4 = 9

200 : (50 • 2) = 2

 

Завдання 153  

Схожі фігури: формою (чотирикутники). Відрізняються фігури: розмірами, кольором.

Інші завдання дивись тут...