Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Заїка А., Тарнавська С.", частина 1

Завдання 51  До рівності на додавання можна скласти рівності на віднімання:

32 + 7 = 39     44 + 0 = 44       99 + 1 = 100       70 + 25 = 95

39 – 7 = 32      44 – 0 = 44       100 – 1 = 99        95 – 70 = 25

39 – 32 = 7      44 – 44 = 0       100 – 99 = 1        95 – 25 = 70

 

Завдання 52, 53

45 + 28 = 45 + 5 + 23 = 50 + 23 = 73

«Родина» чисел 28, 45, 73: 

45 + 28 = 73     28 + 45 = 73     73 – 28 = 45     73 – 45 = 28

 

Завдання 54  Рівняння

До трьох виразів на додавання (за власним вибо­ром) склали по два вирази на віднімання:

8 + 2 = 10         10 – 8 = 2        10 – 2 = 8

70 + 10 = 80    80 – 10 = 70    80 – 70 = 10

37 + 15 = 37 + 3 + 12 = 40 + 12 = 52      52 – 15 = 37      52 – 37 = 15

54 + 20 = 74    74 – 20 = 54     74 – 54 = 20

 

Завдання 55  Порозрядне віднімання з переходом через десяток:

70 – 3 = 60 + (10 – 3) = 60 + 7 = 67

Віднімання частинами: 70 – 23 = (70 – 20) – 3 = 50 – 3 = 47

 

Завдання 56

Якщо а = 50, тоді а – 35 = 50 – 35 = 50 – 30 – 5 = 20 – 5 = 15

Якщо а = 80, тоді а – 35 = 80 – 35 = 80 – 30 – 5 = 50 – 5 = 45

 

Завдання 57 Виміряй довжину найкоротшого і найдовшого відріз­ків. Побудуй ці відрізки в зошиті. Обчисли суму їх довжин.

АВ = 2 см, CD = 3, OP = 4 см , MN = 1 см

1 + 4 = 5 (см) – сума довжини найбільшого і найменшого відрізків

 

Завдання 58 Складена задача на знаходження від’ємника

В автобусі їхало 30 пасажирів. На першій зупинці кілька пасажирів вийшло, а зайшло три пасажири. Після цього у автобусі стало 28 пасажирів. Скільки пасажирів вийшло на першій зупинці?

Спочатку обчислимо зміну пасажирів, а потім скільки вийшло, тоді

Було

Зменшилось

Залишилось

30 пасажирів

3 пасажири без ? пасажирів

28 пасажирів

Короткий запис

Було — 30 пасажирів

Зменшилось — ?, 3 пасажири без ? пасажирів

Залишилось — 28 пасажирів

Схема

Вираз   3 + (30 – 28)

Короткий запис №1

Було — 30 пасажирів

Зменшилось — ?

Залишилось — 28 пасажирів

Короткий запис №2

Вийшло — ?, на 2 пасажири більше

Зайшло — 3 пасажири

План розв’язування

1) Скільки пасажирів залишилося в автобусі?

2) Скільки пасажирів вийшло на першій зупинці?

Розв’язання

1) 30 – 28 = 2 (п.) – пасажирів залишилося в автобусі

2) 3 + 2 = 5 (п.) – пасажирів вийшло на першій зупинці

2 спосіб

Спочатку обчислимо, скільки пасажирів було після того, коли декілька вийшли, а потім скільки пасажирів вийшло, тоді

Короткий запис

Було — 30 пасажирів

Вийшло — ?

Залишилось (Було) — ?

Зайшло — 3 пасажири

Стало — 28 пасажирів

Схема

Вираз    30 – (28 – 3) 

Короткий запис №1

Було — ?

Зайшло — 3 пасажири

Стало — 28 пасажирів

Короткий запис №2

Було — 30 пасажирів

Вийшло — ?

Залишилось — 25 пасажирів

План розв’язування

1) Скільки пасажирів було після того, коли вийшло декілька?

2) Скільки пасажирів вийшло на першій зупинці?

Розв’язання

1) 28 – 3 = 25 (п.) – пасажирів було після того, коли вийшло декілька

2) 30 – 25 = 5 (п.) – пасажирів вийшло на першій зупинці

Відповідь: на зупинці вийшло 5 пасажирів

 

Завдання 59

Якщо а = 60, тоді а – 41 = 60 – 41 = 60 – 40 – 1 = 20 – 1 = 19

Якщо а = 60, тоді 19 + а = 19 + 60 = 79

 

Завдання 60 Складена задача на різницеве порівняння

В осінньому букеті 25 червоних і білих айстр. На скільки більше червоних айстр, ніж білих, якщо білих — 10?

Короткий запис

Червоні — ?, 25 айстр без 10 айстр; на ? більше

Білі — 10 айстр

Схема

Вираз   (25 – 10) – 10

Короткий запис №1

Червоні — ?

Білі — 10 айстр

Всього — 25 айстр

Короткий запис №2

Червоні — 15 айстр, на ? більше

Білі — 10 айстр

Розв’язання

1) 25 – 10 = 15 (ай.) – червоних айстр у букеті

2) 15 – 10 = 5 (ай.) – на стільки більше червоних айстр, ніж білих

Відповідь: на 5 айстр більше червоних, ніж білих

 

Завдання 61, 62, 63 Римська система числення

2 + 3 = 5    3 + 2 = 5   

переставний закон додавання:  2 + 3 = 3 + 2

33 + 24 = 57      24 + 33 = 57    

переставний закон додавання:  33 + 24 = 24 + 33

 

Завдання 64

2 + 17 = 17 + 2 = 19

33 + 58 + 7 = 33 + 7 + 58 = 40 + 58 = 98     

25 + 43 + 25 = 25 + 25 + 43 = 50 + 43 = 93

 

Завдання 65  Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вираз, а потім порівнюємо результат

28 + 18 > 19   (бо  28 + 18 = 28 + 2 + 16 = 30 + 16 = 46,  46 > 19)

35 + 8 < 44     (бо 35 + 8 = 35 + 5 + 3 = 40 + 3 = 43,  43 < 44)

84 – 0 = 84

 

Завдання 66 Порядок дій

25 + 5 • 2 = 25 + 10 = 35

42 – 7 • 3 = 42 – 21 = 21

26 + 34 – 15 = 26 – 15 + 34 = 11 + 34 = 54

48 + 13 + 22 = 48 + 22 + 13 = 70 + 13 = 83  (порядок дій не має значення)

93 – (18 + 22) = 93 – 40 = 53

37 + (55 – 28) = 37 + (55 – 25 – 3) = 37 + 27 = 40 + 14 = 54

 

Завдання 67 Рівняння

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

18 + 30 = 48  (бо 48 – 18 = 30)     

27 + 13 = 40  (бо 40 – 27 = 13)

13 + 72 = 85  (бо 85 – 72 = 13)

 

Завдання 68  Метрична система мір

1 дм = 10 см     3 дм = 30 см

3 дм 2 см = 30 см + 2 см = 32 см

5 дм 1 см = 50 см + 1 см = 51 см

1 м = 10 дм    1 м 5 дм = 10 дм + 5 дм = 12 дм

 

Завдання 69 Виміряй довжину відрізка AB. Накресли відрізок CD, довжина якого на 2 см більша за довжину AB, і відрі­зок OK, який на 3 см коротший за відрізок AB. Який з відрізків найдовший?

АВ = 7 см

7 + 2 = 9 (см) – довжина відрізка  CD

7 – 3 = 4 (см) – довжина відрізка ОК

Завдання 70 Один відрізок – це 5 метрів

Схема руху білочки: праворуч, праворуч, униз, униз, ліворуч, униз, праворуч, праворуч, угору, угору, ліворуч, униз, униз, праворуч, праворуч

Схема руху мишки: угору, праворуч, униз, праворуч, униз, праворуч, праворуч, угору, угору, праворуч, униз, праворуч

Скільки метрів подолали тварини до своїх домівок?

1) 5 • 15 = 5 • (10 + 5) = 5 • 10 + 5 • 5 = 50 + 25 = 75 (м) – метрів подолала білочка

2) 5 • 12 = 5 • (10 + 2) = 5 • 10 + 5 • 2 = 50 + 10 = 60 (м) – метрів подолала мишка

Чий маршрут був коротший і на скільки метрів?

60 < 75  маршрут мишки коротший, ніж маршрут білки

75 – 60 = 15 (м) – на стільки метрів коротший маршрут мишки

2 спосіб

1) 15 – 12 = 3 (в.) – на стільки відрізків коротший маршрут мишки

2) 5 • 3 = 15 (м.) – на стільки метрів коротший маршрут мишки

 

Завдання 71  Проста задача на зменшення на деяке число

Олег купив 10 кг огірків, а помідорів — на 2 кг мен­ше. Скільки кілограмів помідорів купив Олег?

1) Змінили умову задачі так, щоб вона розв'язувалася дією додавання (проста задача на збільшення на деяке число).

Олег купив 10 кг огірків, а помідорів — на 2 кг більше. Скільки кілограмів помідорів купив Олег?

2) Змінили запитання до задачі так, щоб вона розв'язу­валася двома діями (складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми)

Олег купив 10 кг огірків, а помідорів — на 2 кг мен­ше. Скільки кілограмів овочів купив Олег?

 

Завдання 72

12 + 36 – 24 = 48 – 24 = 24

73 – 29 + 40 = 40 – 29 + 73 = 11 + 73 = 84

92 – (54 + 21) = 92 – 75 = 92 – 72 – 3 = 17

27 + 35 – 17 = 27 – 17 + 35 = 45

86 – 18 + 25 = 86 – 16 + 25 – 2 = 93

23 + 13 + 47 = 13 + 47 + 23 = 83

 

Завдання 73 Проста задача на віднімання

У новому будинку 96 квартир. 49 квартир підключи­ли до мережі водопостачання. Скільки ще квартир залишилося підключити до цієї мережі?

Було

Підключили

Залишилось

96 квартир

49 квартир

?

Короткий запис

Було — 96 квартир

Підключили — 49 квартир

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

96 – 49 = 96 – 46 – 3 = 47 (кв.) – квартир залишилося підключити до цієї мережі

Відповідь: до мережі залишилося підключити 47 квартир

 

Змінили числові дані в умові: якщо збільшити зменшуване, збільшиться різниця

У новому будинку 98 квартир. 49 квартир підключи­ли до мережі водопостачання. Скільки ще квартир залишилося підключити до цієї мережі?

Короткий запис

Було — 98 квартир

Підключили — 49 квартир

Залишилось — ?

Розв’язання

98 – 49 = 98 – 48 – 1 = 49 (кв.) – квартир залишилося підключити до цієї мережі

Відповідь: до мережі залишилося підключити 49 квартир

 

Змінили числові дані в умові: якщо зменшити зменшуване, зменшиться різниця

У новому будинку 98 квартир. 49 квартир підключи­ли до мережі водопостачання. Скільки ще квартир залишилося підключити до цієї мережі?

Короткий запис

Було — 90 квартир

Підключили — 49 квартир

Залишилось — ?

Розв’язання

90 – 49 = 90 – 40 – 9 = 41 (кв.) – квартир залишилося підключити до цієї мережі

Відповідь: до мережі залишилося підключити 41 квартиру

 

Змінили числові дані в умові: якщо збільшити від’ємник, зменшиться різниця

У новому будинку 96 квартир. 56 квартир підключи­ли до мережі водопостачання. Скільки ще квартир залишилося підключити до цієї мережі?

Короткий запис

Було — 96 квартир

Підключили — 56 квартир

Залишилось — ?

Розв’язання

96 – 56 = 40 (кв.) – квартир залишилося підключити до цієї мережі

Відповідь: до мережі залишилося підключити 40 квартир

 

Змінили числові дані в умові: якщо зменшити від’ємник, збільшиться різниця

У новому будинку 96 квартир. 40 квартир підключи­ли до мережі водопостачання. Скільки ще квартир залишилося підключити до цієї мережі?

Короткий запис

Було — 96 квартир

Підключили — 40 квартир

Залишилось — ?

Розв’язання

96 – 40 = 56 (кв.) – квартир залишилося підключити до цієї мережі

Відповідь: до мережі залишилося підключити 56 квартир

 

Завдання 74 

а + 4 > а + 3   (де більший доданок, там більша сума)

а + 0 = а – 0

а – 0 < а + 1    (доданок менший за суму)

а + 3 > а – 3  (сума більша за різницю)

а – 0 > а – 1  (де менший від’ємник, там більша різниця)

а • 0 = 0 : а, при а ≠ 0

Інші завдання дивись тут...