Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)"  

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

§ 18 Протилежні за значенням слова – антоніми

Сторінка 56

Вправа 1  Підкреслили антоніми

Чорна корова всіх людей поборола. А білий віл усіх людей побудив. Відгадка: ніч і день.

 

Вправа 2 Підкреслили антоніми

Нових друзів май, а старих не забувай. Більше думай, а менше говори. Ледачий голодний, а працьовитий ситий.

 

Вправа 3  Словничок антонімів

День – ніч, плакати – сміятися, схід – захід, питання – відповіді, мовчати – говорити, швидкий – повільний.

Веселий – сумний, шкідливий – корисний, тут – там, вгору – вниз, добре – погано.

 

Вправа 4

Текст про добро і зло в житті людини…

 

Сторінка 57

Вправа 5

Тихий спів — дзвінкий спів, тиха вулиця – гомінка (шумна) вулиця, тиха течія –  стрімка (бурхлива) течія, тихий крок – швидкий крок, тиха розмова – голосна розмова.

Здалеку ледь чути тихий спів дівчат. У травні дзвінкий спів птахів лунає в лісі.  За селом пролягла тиха вулиця. Гомінка вулиця тягнеться через усе село. У нашої річки тиха течія. Стрімка течія у гірських рік. Під вікном вчувалась тиха розмова подруг. Немовля розбудила голосна розмова. У дідуся тихий крок, а в його онука – швидкий крок.

• Синоніми: швидкий, стрімкий.

Синоніми: голосний, шумний, гомінкий, стрімкий, бурхливий.

 

Вправа 6

Колос повний до землі гнеться, а пустий — угору пнеться

 

Вправа 7 Словники

Не бійтесь заглядати у словник: це пишний яр, а не сумне провалля.

• Синоніми до слова яр у словнику синонімів: улоговина, щілина, дебр, виярок, яруга, балка, западина, байрак, виярок, вибалок.

• Слова, які мають протилежне значення тільки в цьому тексті: пишний яр – сумне провалля.

 

Сторінка 58

Вправа 8

Заголовок: «Антоніми».

З бра-том я жи-ву у па-рі, та не в зла-го-ді — у сва-рі. Ро-би-мо все за-люб-ки, тіль-ки зав-жди нав-па-ки. Я зби-ра-ю-ся ля-га-ти, брат ли-ше по-чав вста-ва-ти, я по-чну від-по-чи-ва-ти, він ру-ша-є пра-цю-ва-ти. Як він мо-же ве-се-ли-тись, ко-ли му-шу я жу-ри-тись? Я сто-ю, а брат бі-жить. Як нас лю-ди звуть, ска-жіть!

• Антоніми: злагода – свара, лягати – вставати, відпочивати – працювати, веселитись – журитись, стою – біжить.

• Антоніми до робити: відпочивати, байдикувати, лінуватися. Антонім до завжди: ніколи.

• Синоніми до навпаки: наперекір, всупереч, попри, навиворіт, протилежно, поперек. Синоніми до залюбки: охоче, радо.

 

Хвилинка спілкування

Ти вже знаєш, як користуватися словником…

 

Вправа 9

Веселий – радісний, сумний. Працювати – відпочивати, трудитися. Говорити – мовчати, балакати. Добре – погано, хороше. Сміливий – боягузливий, хоробрий.

 

§ 19 Закінчення слова

Сторінка 59 – 60

Вправа 1 Будова слова

Книжк[а] мовчки все розкаже. Людина без книжк[и], як криниця без води. Книжк[у] читай — розуму набирай.

 

Вправа 2

Країн багато на великій карт[і],

та серед них — вона, твоя єдин[а].

Її люб[и] і будь завжди на варт[і],

бо це твоя земл[я], це Україн[а].

 

Вправа 3

Україн[а] — моя Батьківщина. Я громадянин Україн[и]. Люблю свою країну Україн[у]. Хочу добра для рідної Україн[и]. Я живу в Україн[і].

 

Сторінка 61

Вправа 4

Любіть книжк[у]! Із книжк[и] ви зможете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє. За допомогою книжк[и] виростатимете добрими, мудрими, чесними, хоробрими. Книжк[а] навчить шанувати батьків, любити свою Вітчизну.

• Спонукальне речення: Любіть книжку!

Чого мене навчили книжки…

 

Вправа 5

Після уроків учні нашого класу ходили до парку.

 

Вправа 6

Дівчата, весело, жовте, багряний, гуляють.

Після школи дівчата гуляють у парку. Дітям весело. На деревах шумить жовте листя. Багряний парк зустрічає дітей. Багато людей відвідують міські парки.  

 

Сторінка 62

Вправа 7

Сіри[й], сір[ого], сір[ому], бач[у], бач[иш], бач[ить], сад[], сад[ом], сад[у].

• У слові сад є нульове закінчення.

 

Вправа 8

— В Лондон[і] туман[и] часто,

Гнат[] Петрович[] каже.

Діт[и], хто із вас на карт[і]

нам його покаже?

Подає указк[у] Гриц[ю].

Але Гриць[] затявся:

— Я не можу, бо в туман[і]

Лондон[] заховався.

• Слова з нульовим закінченням: Гнат, Петрович, Гриць, Лондон.

 

Сторінка 63

Вправа 9

Урок[], парт[а], ручк[а], дошк[а], зошит[], школа[а]

На урок кличе дзвінок. У пеналі лежить нова ручка. Прямокутна дошка висить на стіні класу. Учень розкрив зошит. Моя школа знаходиться в центрі міста.

• Слова об’єднані темою про школу.

 

Вправа 10

Хоч не солодкий, та дуже смачний.

Хоч і дешевий, проте дорогий.

Сядеш обідати — він на столі.

Люблять його і дорослі, й малі.

• Відгадка: хліб[].

• Слова з нульовим закінчення: горобець[], дім[], калач[], комп’ютер[], автор[], автобус[], шлях[].

Як хліб приходить на стіл…

 

Вправа 11

Хліб[] люблять усі. Без хліб[а] буде голод. З хліб[ом] і сіллю зустрічають дорогих гостей. Хліб[] поклали у центрі стола. Хліб[] є смачним і поживним продуктом харчування. Без хліб[а] не обходимось на обід. Мама нарізала скибочки хліб[а]. Подорожній витягнув з торби великий окраєць хліб[а].

 

§ 20 Основа слова

Сторінка 64

Вправа 1 У словах позначили закінчення і основу

Брат[], школ[и], сусідк[а], наш[а], кішк[а], ліжк[о].

 

Вправа 2 Утворили слова з основ і закінчень

Сел[о], квіт[и], біл[ий], бачиш[], гра[є].

• Від яких основ можна утворити кілька слів: білий – біло, грає – гра.

 

Хвилинка спілкування

Цікаво: у тексті є основна частина, у реченні є підмет і присудок — основа речення. А у слові…

 

Сторінка 65

Вправа 3  У словах позначили закінчення і основу

Вод[а], водн[ий], підводн[ий].

 

Вправа 4  У словах позначили закінчення і основу

Лікарн[я], вечірн[ій], прихід[], баранчик[], житлов[ий], жартівник[], премудр[ий], прадід[].

Знайшли слова, заховані в цих словах: лікар, вечір, хід, баран, житло, жарт, мудрий, дід.

 

Вправа 5 Загадка

Живе один батько, тисячі синів має, усім шапки справляє, а сам не має.

Відгадка: дуб[] і жолуд[і]

Посеред лісу стоїть дуб. Восени жолуді падають з дуба. Старий дуб росте на галявині. Жолуді ростуть на дубі.

Інші завдання дивись тут...