Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

§ 46 Зв'язок дієслова з іменником

Сторінка 146

Вправа 1 Частини мови

Іменник: (що?) приліт

Дієслово: (що роблять?) прилітають

Приліт птахів.

Птахи прилітають.

Вправа 2

Заголовок: «Вечір у лісі».

Тема тексту: розповідь про те, як настає вечір у лісі.

Головна думка: нічний відпочинок потрібний усім.

Зачин

Швид-ко на-ста-є ве-чір у гу-сто-му лі-сі

Основна частина

Тем-ні ті-ні ля-га-ють під де-ре-ва-ми.

По­-чор-ні-ли гу-сті я-ли-ни. Сі-ло за де-ре-ва-ми ве-чір-нє сон-це. У лі-сі за-па-хло смо-ло-ю і со-сно-во-ю гли-це-ю.

Ще не сплять у-сі пта-хи. Ось на стов-бу-рі де-ре-ва си-дить дя-тел. Нав-ко-ло ньо-го кру-тя-ться пруд-кі си-ни-ці.

Кінцівка

Ско-ро на-ста-не ніч, і за-ти-хнуть лі-со-ві пта-хи.

• Настає вечір, тіні лягають, почорніли ялини, сіло сонце, не сплять птахи, сидить дятел, крутяться синиці, настане ніч, затихнуть птахи.

• Зв'язок між дієсловом і іменником за питаннями

Вечір (що робить?) настає, настає (що?) вечір.

Тіні (що роблять?) лягають, лягають (що?) тіні.

Ялини (що зробили?) почорніли, почорніли (що?) ялини.

Сонце (що зробило?) сіло, сіло (що?) сонце.

Птахи (що роблять?) не сплять, не сплять (хто?) птахи.

Дятел (що робить?) сидить, сидить (хто?) дятел.

Синиці (що роблять?) крутяться, крутяться (хто?) синиці.

Ніч (що зробить?) настане, настане (що?) ніч.

Птахи (що зроблять?) затихнуть, затихнуть (хто?) птахи.

(Що?) вечір (що робить?) настає;

(що?) тіні (що роблять?) лягають;

(що?) ялини (що зробили?) почорніли;

(що?) сонце (що зробило?) сіло;

(хто?) птахи (що роблять?) не сплять;

(хто?) дятел (що робить?) сидить;

(хто?) синиці (що роблять?) крутяться;

(що?) ніч (що зробить?) настане;

(хто?) птахи (що зроблять?) затихнуть.

 

Вправа 3

Сонце заходить, гори чорніють,

пташечка тихне, поле німіє,

радіють люди, що одпочинуть,

а я дивлюся і серцем лину

в темний садочок на Україну.

• Поставили питання від іменника до дієслова:

сонце (що робить?) заходить;

гори (що роблять?) чорніють;

пташечка (що робить?) тихне;

поле (що робить?) німіє;

люди (що роблять?) радіють;

люди (що зроблять?) одпочинуть;

я (що роблю?) дивлюся;

я (що роблю?) лину.

 

Сторінка 147

Вправа 4

Квітень називають місяцем хліборобів, бо на полях тривають посівні роботи.

Чому квітень називають місяцем хліборобів і народні прикмети...

• Дієслова: передбачати, буде, залежатиме, з’явилися, орати, зацвіла, сій,  висаджувати, розпускається, сіяти, підросте, настає.   

Передбачати (що робити?), буде (що робитиме?), залежатиме (що робитиме?), з’явилися (що зробили?), орати (що робити?), зацвіла (що зробила?), сій (що роби?), висаджувати (що робити?), розпускається (що робить?), сіяти (що робити?), підросте (що зробить?), настає (що робить?).

• Позначили префіксипередбачати, буде, залежатиме, з’явилися, орати, зацвіла, сій,  висаджувати, розпускається, сіяти, підросте, настає.   

Визначаємо префікси: передбачати (бо бачити), з’явилися (бо явитися), зацвіла (бо цвіт), висаджувати (бо садити), розпускається (бо пускати), підросте (бо росте), настає (бо стає).  

• Складене слово хлібороб походить від іменника хліб і дієслова робити.

 

Вправа 5

Розкажи, від яких слів у тебе виникає почуття радості: цукерка, подарунок, канікули, друзі, рідня, оселя, комп’ютер.

• Дієслова: пригадаймо, передає, несе, наро­джується, хо­вається.

Пригадаймо (що зробімо?), передає (що робить?), несе (що робить?), народжується (що робить?), ховається (що робить?).

 

Сторінка 148

Вправа 6

Дієслова-синоніми (однакові за значенням): іти, рухатися, прямувати, пересуватися.

 

Вправа 7 Підкреслили головні члени речення

Ліс ще дрімає в передранішній тиші.

(Що?) ліс (що робить?) дрімає.

Лиш де-не-де прокинеться пташка, непевним голосом защебече зі свого затишку. 

(Хто?) пташка (що зробить?) прокинеться, заспіває.

 

Вправа 8

Вечір надходить, наближаєтьсяМісяць виглядає, визираєЗірки сяють, світять.

 

Сторінка 149

Вправа 9

Дієслова-антоніми (протилежні за значенням): говорила — мовчала, відчиняти — зачиняти, підняв — опустив, почали — закінчили.

• Підкреслили головні члени речення

При кожній зустрічі Софійка завзято говорила

(Хто?) Софійка (що робила?) говорила.

Оленка частіше мовчала й уважно слухала подругу. 

(Хто?) Оленка (що робила?) мовчала, слухала.

Уранці продавець вчасно відчиняв продуктову крамницю. 

(Хто?) продавець (що робив?) відчиняв.

Увечері продавець завжди зачиняв свою крамницю. 

(Хто?) продавець (що робив) зачиняв.

Батько підняв на руки маленьку Софійку. 

(Хто?) батько (що зробив?) підняв.

Потім він обережно опустив дитину на землю. 

(Хто?) він (що зробив?) опустив.

Виступ артисти почали віршами, а закінчили чудовим співом. 

(Хто?) артисти (що зробили?) почали, закінчили.

 

Вправа 10

Пряме значення

Переносне значення

сміються діти, радіє мама, гомонять школярі

сміються зоря, радіє земля, гомонять струмки

Вправа 11

Гей, дів-ча-та, гей, хло-п'я-та! А бе-ріть мер-щій ло-па-ти: бо ж лю-ди-ні ко-жній тре-ба по-са-ди-ти де-рев-це —

хай ро-сте під си-нє не-бо, хай ра-ді-є і ве-сні-є, ро-змов-ля-є з ві-тер-цем!

Пряме значення

Переносне значення

беріть, треба, посадити, росте

радіє, весніє, розмовляє

Текст-есе «Для чого потрібно навесні висаджувати дерева?»…

Інші завдання дивись тут...

  • Юля
    невірні відповіді на стр 146 вправа 3 ---------------- Дякуємо. Виправили.
    26 квітня 2023 11:01