Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 2.

Завдання 1. Завітала весна-веснонька (бо весни в множині) до нашого саду. Зігріла дерева (бо дерево) весняним теплом (бо тепло). Ожив садочок! Яблуневий цвіт укрив яблуню. Поруч — запашна груша, а там — слива. Неподалік персик і абрикос (за словником).

   Наварять люди джему персикового й абрикосового, варення сливового (бо слив у множині), компоту з яблук і грушечок.

   Хочеш взимку їжу мати — учись весною працювати. (За Анатолієм Назаренком )

    Завітала весна-веснонька до нашого саду. Зігріла дерева весняним теплом. Ожив садочок! Яблуневий цвіт укрив яблуню. Поруч — запашна груша, а там — слива. Неподалік персик і абрикос.

     Наварять люди джему персикового й абрикосового, варення сливового, компоту з яблук і грушечок.

   Хочеш взимку їжу мати — учись весною працювати. 

 

Завдання 2. Фразеологічний вислів літати у хмарах можна замінити словом

А дрімати

Б теревенити

В фантазувати

Г танцювати

 

Завдання 3. Усі дієслова.

А дзвенить, фарбує, гадає

Б дзвінок, фарба, гадка

В дзвінкий, фарбований, здогад

Г дзвінок, фарбник, загадка

Міркуємо так про частини мови.

Дзвенить (що робить?, дієслово), фарбує (що робить?, дієслово), гадає (що робить?, дієслово)

Дзвінок (що?, іменник), фарба (що?, іменник), гадка (що?, іменник)

Дзвінкий (який? прикметник), фарбований (який? прикметник), здогад (що?, іменник)

Дзвінок (що?, іменник), фарбник (що?, іменник), загадка (що?, іменник)

 

Завдання 4. Підкресли помилку у слові з помилкою.

А розчин, безпритульний, розповідь

Б росквіт, безхмарний, розплющити

В безкоштовний, безстрашний, розтектися

Г розпитати, безпорадний, безхмарний

Міркуємо так.

Розквіт (префікс роз-).

 

Завдання 5. Утвори прислівники.

Вечір – увечері, звечора  

Зима – взимку  

Ніч – уночі 

Веселий – весело

Добрий – добре, по-доброму

Міркуємо так.

(Коли?) увечері, звечора  

(Коли?) взимку  

(Коли?) уночі 

(Як?) весело

(Як?) добре, по-доброму

 

Завдання 6. Слово зі схемою будови слова однокового кольору.

новий

обнова 

новина

корінь-суфікс-закінчення

корінь-закінчення

префікс-корінь-закінчення.

Міркуємо так.

Новий. Провідміняємо нова, маємо закінчення –ий. Підберемо спільнокореневе новенький, маємо корінь нов. 

Обнова. Провідміняємо обнови, маємо закінчення –а. Підберемо спільнокореневе новий, маємо корінь нов. Префікс об-. 

Міркуємо так.

Новина. Провідміняємо новиною, маємо закінчення –ою. Підберемо спільнокореневе нова, маємо корінь нов. Суфікс –ин-.

 

Завдання 7. Текст-опис «Весняний сад»

Інші завдання дивись тут...