Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 20.

Завдання 1.

* Зміни 2018 року. Раніше Зебра була біла.

   Якось Зебра посадила зернятко (бо зе́рна в множині) із соснової шишки. Незабаром воно проросло. Зебра обгородила росток тичками.

   Якось видався спекотний (бо спе́ка) день. Зебра лягла під огорожею (орудний відмінок іменника) й заснула. Сонце пекло (бо спе́ка) так, що Зебра потемніла (бо те́мно). Білі смуги залишились тільки там, де була тінь від тичок.

Відтоді Зебра смугаста. (За Іриною Солдатенко)

    Раніше Зебра була біла.

    Якось Зебра посадила зернятко із соснової шишки. Незабаром воно проросло. Зебра обгородила росток тичками.

    Якось видався спекотний день. Зебра лягла під огорожею й заснула. Сонце пекло так, що Зебра потемніла. Білі смуги залишились тільки там, де була тінь від тичок.

    Відтоді Зебра смугаста. 

 

* 2017. Раніше Зебра була біла.

   Якось Зебра посадила зернятко (бо зе́рна в множині) із соснової шишки. Незабаром воно проросло. Зебра обгородила росток тичками й залюбки (бо любов) під цим тином відпочивала.

   Якось видався спекотний (бо спе́ка) день. Зебра лягла під огорожею (орудний відмінок іменника) й заснула. Сонце пекло (бо спе́ка) так, що шкіра на Зебрі потемніла (бо те́мно). Білі смуги залишились тільки там, де була тінь від тичок.

Відтоді Зебра смугаста. (За Іриною Солдатенко)

    Раніше Зебра була біла.

    Якось Зебра посадила зернятко із соснової шишки. Незабаром воно проросло. Зебра обгородила росток тичками й залюбки під цим тином відпочивала.

    Якось видався спекотний день. Зебра лягла під огорожею й заснула. Сонце пекло так, що шкіра на Зебрі потемніла. Білі смуги залишились тільки там, де була тінь від тичок.

    Відтоді Зебра смугаста. 

 

Завдання 2. Іменник друг у давальному відмінку.

А Моєму другові подарували комп'ютер.

Б Мій друг вчиться працювати на комп'ютері.

В Мого друга відзначили дипломом за успішний виступ.

* 2017. Г У мого друга є котик Мартин.

Міркуємо так.

Моєму другові (кому?, нема прийменника, Д. в.) подарували комп'ютер.

Мій друг (хто?, підмет, Н. в.) вчиться працювати на комп'ютері.

Мого друга (кого?, Р. в.) відзначили дипломом за успішний виступ.

У мого друга (у кого?, Р. в.) є котик Мартин.

 

Завдання 3. Підкресли помилку у прислівнику з помилкою. 

А ввечері, щоденно, ліворуч

Б сьогодні, направо, зранку

* 2017. В тихо, глибоко, щоранку

Г що-дня, праворуч, післязавтра

Міркуємо так.

Прислівники пишуться разом.

 

Завдання 4. Спонукальне (спонукає до дії) неокличне (звичайна інтонація, відсутній  знак !) речення.

А Грай, моя сопілко, дзвінко вигравай!

Б Заходьте дружно і сміливо, маленькі учні, в світлий клас.

В Маленькі учні сміливо зайшли у світлий клас.

* 2017. Г Моя сопілка дзвінко грає.

Міркуємо так.

Грай, моя сопілко, дзвінко вигравай! (Окличне спонукальне речення)

Б Заходьте дружно і сміливо, маленькі учні, в світлий клас. (Неокличне спонукальне речення)

В Маленькі учні сміливо зайшли у світлий клас. (Неокличне розповідне речення)

Г Моя сопілка дзвінко грає. (Неокличне розповідне речення)

 

Завдання 5. Склади спонукальне реченняЛеся, переказати, оповідання, це, прочитати, та, воно.

Леся, прочитай це оповідання та перекажи його.

 

Завдання 6. Слово і склад, на який падає наголос, однакового кольору.

чотирнадцять 

вільха 

літопис

перший

другий

третій

Міркуємо так.

Чо-тир-над-цять, віль-ха, лі-то-пис 

 

Завдання 7. Опиши дику тварину, яку тобі доводилося бачити в зоопарку, по телебаченню тощо.    Текст-опис.

Інші завдання дивись тут...