Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 21.

Завдання 1.

* Зміни 2018 року. У густих верболозах (бо ве́рби в множині) не втихають (не з дієсловом пишемо окремо) солов'ї (пишемо апостроф). Мирно воркують лагідні горлиці. Тривожно (за словником) голосять зозулі. 

    Пишні левади пропахли медовим (бо ме́д) ароматом. Бавляться (дієслово на -ться) на них яскраві метелики. Заклопотано гудуть бджоли. Усім хочеться (дієслово на -ться) поласувати духмяним медом з левадного травозілля.   

    Збережімо цей безцінний дарунок природи!

   У густих верболозах не втихають солов'ї. Мирно воркують лагідні горлиці. Тривожно голосять зозулі. 

   Пишні левади пропахли медовим ароматом. Бавляться на них яскраві метелики. Заклопотано гудуть бджоли. Усім хочеться поласувати духмяним медом з левадного травозілля. 

   Збережімо цей безцінний дарунок природи!

 

* 2017. У густих верболозах (бо ве́рби в множині) не втихають (не з дієсловом пишемо окремо) солов'ї (пишемо апостроф). Мирно воркують лагідні горлиці. Тривожно (за словником) голосять зозулі. На тоненькій галузці (бо галузок) крислатого осокора гойдається (дієслово на -ться) ремезова колисочка.

    Пишні левади пропахли медовим (бо ме́д) ароматом. Бавляться (дієслово на -ться) на них у веселому (бо ве́село) танці яскраві метелики. Заклопотано гудуть бджоли. Усім хочеться (дієслово на -ться) поласувати духмяним медом з левадного травозілля.   

    Збережімо цей безцінний дарунок природи!

   У густих верболозах не втихають солов'ї. Мирно воркують лагідні горлиці. Тривожно голосять зозулі. На тоненькій галузці крислатого осокора гойдається ремезова колисочка.

   Пишні левади пропахли медовим ароматом. Бавляться на них у веселому танці яскраві метелики. Заклопотано гудуть бджоли. Усім хочеться поласувати духмяним медом з левадного травозілля. 

   Збережімо цей безцінний дарунок природи!

 

Завдання 2. * Зміни 2018 року. Усі слова слід писати з апострофом.

А в..юн, солов..ї, м..ята

Б духм..яний, моркв..яний, мавп..ячий

В р..юкзак, п..юпітр, р..яска

 

Завдання 2. * 2017. Усі слова слід писати з апострофом.

А бур..я, п..юре, р..ядок

Б в..юн, солов..ї, м..ята

В духм..яний, моркв..яний, мавп..ячий

Г р..юкзак, п..юпітр, р..яска

Міркуємо так.

А буря, пюре, рядок

Б в'юн, солов'ї, м'ята

В духмяний, морквяний, мавпячий

Г рюкзак, пюпітр, ряска

 

Завдання 3. Усі слова є спільнокореневими іменниками.

А сад, садочок, садівник

Б сон, сонько, наснитися

В ліки, лікар, лікувати

* 2017. Г дар, дарувати, подарований

Міркуємо так.

сад, садочок, садівник

сон, сонько, наснитися (що зробити?, дієслово)

ліки, лікар, лікувати (що робити? дієслово)

дар, дарувати (що робити?, дієслово), подарований

 

Завдання 4. * Зміни 2018 року. Числівники (записані цифрами), у кінці яких потрібно писати знак м'якшення.

А 50, 7, 40

Б 60, 8, 80

В 5, 17, З0

 

Завдання 4. * 2017. Числівники (записані цифрами), у кінці яких потрібно писати знак м'якшення.

А 50, 7, 40

Б 100, 70, 8

В 60, 8, 80

Г 5, 17, З0

Міркуємо так.

п'ятдесят, сім, сорок

сто, сімдесят, вісім

шістдесят, вісім, тридцять

п'ять, сімнадцять, тридцять

 

Завдання 5. Запиши порівняння правильно. Ведмідь великий, а зайчик сірий. Помідор червоний, а кавун круглий.

Ведмідь великий, а зайчик малий.

Ведмідь бурий, а зайчик сірий.

Помідор червоний, а кавун зелений.

Помідор овальний, а кавун круглий.

  

Завдання 6. Слово зі схемою будови слова однакового кольору.

розмова

мова

мовний

корінь-суфікс-закінчення

префікс-корінь-закінчення

корінь-закінчення

Міркуємо так.

Розмова. Провідміняємо розмови, маємо закінчення –а. Підберемо спільнокореневе мовити, маємо корінь мов. Префікс роз-. 

Мова. Провідміняємо мови, маємо закінчення –а. Підберемо спільнокореневе мовити, маємо корінь мов. 

Мовний. Провідміняємо мовна, маємо закінчення –ий. Підберемо спільнокореневе мовити, маємо корінь мов. Суфікс –н-. 

 

Завдання 7.Чому потрібно берегти природу?   Текст-міркування.

Інші завдання дивись тут...