Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ № 10.

Завдання 1. Підросли в серпні в лисиці (бо лис) молоді лисенята. Ще не наважуються (дієслово на -ться) вони залишити домівку, бавляться (дієслово на -ться) біля нори.

  А стара лисиця блукає лісом. Чи пощастить їй щось здобути (префікс з-) для голодних діток? Треба без спочинку бігати, шукати. Тепер лисиця така виснажена і зморена, що дивитись на неї шкода. (За Юрієм Старостенком).

   Підросли в серпні в лисиці молоді лисенята. Ще не наважуються вони залишити домівку, бавляться біля нори.

  А стара лисиця блукає лісом. Чи пощастить їй щось здобути для голодних діток? Треба без спочинку бігати, шукати. Тепер лисиця така виснажена і зморена, що дивитись на неї шкода. 

 

Завдання 2. Усі займенники особові.

А твої, свої, мої, їхні

Б я, ти, ми, ви

В хто, що, котрий, чий

Міркуємо так.

твої, свої (присвійний займенник), мої, їхні

я, ти, ми, ви

хто, що, котрий, чий (відносні)

 

Завдання 3. Розповідне окличне речення.

А Бережіть рідні ліси!

Б Ліси — наше багатство!

В Друзі, гайда до лісу!

Міркуємо так.

Щоб знайти окличне розповідне речення, відкидаємо окличні спонукальні речення (спонукальні речення закликають до дії).

Бережіть рідні ліси! (Окличне спонукальне речення)

Б Ліси — наше багатство! (Окличне розповідне речення)

В Друзі, гайда до лісу! (Окличне спонукальне речення)

 

Завдання 4. Прислів'я із прислівниками-антонімами.

А На чорній землі білий хліб родить.

Б Перо коротше за шаблю, та глибше коле.

В Хто рано плаче, той увечері сміється.

Міркуємо так. 

Чорній – білій (прикметники-антоніми).

Коротше (яке?, прикметник), глибше (як?, прислівник)

Рано-увечері (коли?, прислівники-антоніми).

  

Завдання 5. До числівників з питанням котрий? добери числівники з питанням скільки?

Перший – один 

Дев'ятий – дев'ять 

Сорок сьомий – сорок сім

Дванадцятий – дванадцять 

 

Завдання 6. Фразеологічні вислови з відповідними дієсловами однакового кольору.

плакати

ледарювати

обманути

байдики бити

розпускати нюні

пошити в дурні

 

Завдання 7. Як тварини доглядають своїх дитинчат.    Текст-розповідь.

Інші завдання дивись тут...