Інші завдання дивись тут...

Завдання 401 Рівняння

1) 31 • 20 = 620

42 • 200 = 8400

20 000 : 100 = 200

400 • 12 = 4800

х : 200 = 200

х = 200 • 200

х = 40000

х • 200 = 200

х = 200 : 200

х = 1

х – 200 = 200

х = 200 + 200

х = 400

200 + х = 200

х = 200  200

х = 0

Завдання 402

Порівняй задачі: це обернені задачі.

1) Для приготування вітамінного напою взяли 4 кг зелених яблук і 6 кг червоних за одна­ковою ціною. За зелені яблука заплатили 80 грн. Скільки гривень заплатили за червоні?

Короткий запис

4 кг  80 грн

6 кг  ?

Розв’язання

1) 80 : 4 = 20 (грн) – ціна яблук.

2) 20 • 6 = 120 (грн) – вартість червоних яблук.

Відповідь: 120 гривень.

2) Купили 6 кг червоних і 4 кг зелених яблук за однаковою ціною. За всю покупку заплатили 200 грн. Скільки коштують окремо зелені й червоні яблука?

Короткий запис

4 кг  ? грн

6 кг  ? грн

Разом — 200 грн

Розв’язання

1) 4 + 6 = 10 (кг) – всього яблук купили.

2) 200 : 10 = 20 (грн) – ціна яблук.

3) 20 • 4 = 80 (грн) – коштують червоні яблука.

4) 20 • 4 = 120 (грн) – клштують зелені яблука.

Відповідь: 120 гривень і 80 гривень.

Завдання 403

На підприємстві з виробництва екологічно чис­тої продукції за зміну виготовили 25 200 папе­рових стаканчиків. До обіду працювали 4 год, а після обіду — 3 год з такою самою продук­тивністю. Скільки стаканчиків виготовили до обіду та після обіду?

 
Продуктивність праці
Час
Загальний виробіток
До обіду
?, однаково
4 год
?
25 200 ст.
Після обіду
3 год
?

Розв’язання

1) 4 + 3 = 7 (год) – весь час роботи.

2) 25200 : 7 = 3600 (ст.) – стаканчиків виготовили за 1 год.

3) 3600 • 4 = 14400 (ст.) – стаканчиків виготовили до обіду.

4) 3600 • 3 = 10800 (ст.) – стаканчиків виготовили після обіду.

Відповдіь: 14400 стаканчиків і 10800 стаканчиків.

Підготуйте для молодших школярів доповідь про екологічно чисту продукцію.

 

Завдання 404

На одному обладнанні виготовляють за 1 хв 80 паперових стаканчиків, а на іншому за той самий час — 120. Усього виготовили 40 200 шт. Скільки стаканчиків виготовили на обладнанні кожного виду?

 
Виготовляють за 1 хв
Час
Загальний виробіток
I
80 шт.
?, однаковий
 
?
40 200 шт.
II
120 шт.
?

Розв’язання

1) 120 + 80 = 200 (шт.) – всього стаканчиків виготовляють за 1 хв.

2) 40200 : 200 = 402 : 2 = 201 (хв) – час виготовлення.

3) 80 • 201 = 16080 (шт.) – виготовляють на першому обладнанні.

4) 40200 – 16080 = 24120 (шт.) – виготовляють на другому обладнанні.

Відповідь: 16080 стаканчиків і 24120 стаканчиків.

 

Завдання 405 Письмове множення

843 • 20 – 45 • 300 = 3360

897 • 600 – 915 • 300 = 263700

х 843

      20

 16860

х 45

    300

 13500

_ 16860

   13500

     3360

х 245

      400

  98000

х 443

      500

 221500

х 3200

    70  

 224000

х 2306

       40

  92240

х 897

      600

 538200

х 915

      300

 274500

_ 538200

   274500

   263700

Завдання 406 Добери по 3 значення х, для яких нерівності правильні.

х • 18 > 400, якщо х = 30, 40, 50

200  х < 175, якщо х = 30, 40, 50

x : 20 < 50, якщо х = 20, 40, 80

 

Завдання 407

Водій автомобіля помітив, що лічильник показує числовий па­ліндром (число, яке читається однаково в обох напрямках) кіло­метрів 26 962. Через 2 год на лі­чильнику було знову число-паліндром. Яка могла бути найменша постійна швидкість автомобіля?

Розв’язання

Наступний найменший паліндром після 26962, може бути 27072, тому

1) 27072  26962 = 110 (км) – проїхав відстань за 2 год.

2) 110 : 2 = 55 (км/год) – могла би бути найменша постійна швидкість.

Відповідь: 55 км/год.

Задача із числовими паліндромами. Андрію зараз 11 років (число є паліндромом). Скільки років його старшому брату, якщо його вік  це наступне число-паліндром?

 

Завдання 408

Побудуй прямокутник довжиною 6 см і шири­ною 2 см. Проведи дві прямі так, щоб прямо­кутник поділився на 2 трикутники й 2 чотири­кутники.

Завдання 409 

Закупили однакову кількість гофрованих кольорових стаканчиків по 4 грн і білих за ціною 2 грн. За всю покупку заплатили 60 грн. Скільки коштують окремо кольорові гофровані й білі стаканчики?

 
Ціна
Кількість
Загальний вартість
Кольорові
4 грн
?, однаковий
 
?
60 грн
Білі
2 грн
?

Розв’язання

1) 4 + 2 = 6 (грн) – загальна ціна стаканчиків двох видів.

2) 60 : 6 = 10 (шт.) – стаканчиків кожного виду.

3) 10 • 4 = 40 (грн) – вартість кольорових стаканчиків.

4) 10 • 2 = 20 (грн) – вартість білих стаканчиків.

Відповідь: вартість кольорових стаканчиків 40 грн, білих – 20 грн.

 

Завдання 410 Порядок дій

25700 – 92 • 60 = 20 180

92 • 600 – 25 700 = 29 500

х 92

    60

 5520

_ 25700

    5520

   20180

х 873

      30

 26190

х 873

      300

 261900

х 800

   900  

 720000

х 8000

   100   

   800000

х 92

    600

 55200

_ 55200

   25700

   29500

Завдання 411

5 м • 20 = 100 м

120 кг : 30 = 4 кг

4 дм • 200 = 800 дм

240 м : 6 = 40 м

25 • 40 = 100

600 дм : 4 = 150 дм

Завдання 412 Розглянь способи усного множення круглих чисел

1) 800 • 60 = 8 с. • (6 • 10) = 8 с. • 6 • 10 = 480 с. = 48 000

2) 800 • 60 = 8 • 100 • 6 • 10 = 8 • 6 • 100 • 10 = = 48 • 1000 = 48 000

 

Завдання 413, 414

х 2600

    30

  78000

х 1720

      40

  68800

х 130

    500  

   65000

х 4250

      30 

 127500

х 50

   6000  

  300000

х 120

    300 

   36000

х 190

    200  

   38000

х 180

    500  

   90000

Завдання 415

До мережі магазинів будматеріалів завезли 60 мішків цементу й 80 мішків сухих сумішей для штукатурки. Маса мішка цементу 50 кг, а маса мішка штукатурки — у 2 рази менша. Знайди загальну масу мішків цементу й шту­катурки.

 
Маса 1 мішка
Кількість мішків
Загальна  маса
Цемент
50 кг
60
?
?
Суміші
?, у 2 рази менше
80
?

Розв’язання

1) 50 • 60 = 3000 (кг) – маса цементу.

2) 50 : 2 = 25 (кг) – маса мішка сухих сумішей.

3) 25 • 80 = 2000 (кг) – маса сухих сумішей.

4) 3000 + 2000 = 5000 (кг)

Відповідь: загальна маса мішків цементу й шту­катурки 5000 кілограмів.

 

Завдання 416

У будівельному супермаркеті було 240 упако­вок ламінату. Першого дня продали 2/5 усіх упаковок, а другого — 2/3 кількості упаковок, проданих першого дня. На скільки більше продали упаковок ламінату першого дня, ніж другого?

Короткий запис

Усіх  240 уп.

І  2/5 від усіх

ІІ  2/3 уп., проданого I

Розв’язання

1) 240 : 5 • 2 = 48 • 2 = 96 (уп.) – упаковок продали І дня.

2) 96 : 3 • 2 = 32 • 2 = 64 (уп.) – упаковок продали ІІ дня.

3) 96 – 64 = 32 (уп.) – на стільки більше упаковок продали I дня.

Відповідь: на 32 упаковки ламінату більше продали першого дня, ніж другого.

 

Завдання 417

Придбали 20 рулонів світлих шпалер та 10 рулонів темних шпалер за однаковою ціною. Яка вартість окремо кожного виду шпалер, якщо вартість покупки становила 3600 грн?

 Шпалери
Ціна
Кількість рулонів
Загальна  вартість
Світлі
?, однакова
 
20
?
3600 грн
Темні
10
?

Розв’язання

1) 20 + 10 = 30 (р.) – всього рулонів шпалер придбали.

2) 3600 : 30 = 360 : 3 = 120 (грн) – ціна рулону шпалер.

3) 120 • 20 = 12 • 2 • 100 = 2400 (грн) – вартість світлих шпалер.

3) 120 • 10 = 1200 (грн) – вартість темних шпалер.

Відповідь: вартість світлих шпалер 2400 гривень, а темних  1200 гривень.

 

Завдання 418 Порівняй вирази

480 • 500 = 480 • 5 • 100

270 • 4 + 270 • 10 < 270 • 40

720 • 16 < 720 • 10 • 6

310 • 12 = 310 • 10 + 310 • 2

Завдання 419

Накресли прямокутник, довжина якого 8 см, а ширина становить 1/4 довжини. Поділи його двома прямими на 2 трикутники та один п'ятикутник.

Завдання 420

Якщо додати обидва доданки й суму, то одер­жимо 400. Знайди доданки, якщо один на 20 менший від другого.

Розв’язання

Нехай перший доданок дорівнює х, тоді другий доданюк дорівнюватиме х – 20. Складемо рівняння:

1) х + (х – 20) + х + (х – 20) = 400

   х + х – 20 + х + х – 20 = 400

   4 • х – 40 = 400

   4 • х = 400 + 40

   4 • х = 440

   х = 440 : 4

   х = 110 – перший доданок.

2) 110 – 20 = 90 – другий доданок.

Відповідь: перший доданок дорівнює 110, другий  90.

 

Завдання 421

Два автомобілі разом привозили на будів­ництво за один рейс по 20 т бетону. За однакову кількість рейсів перший доставив 72 т бетону, а другий — 48 т. Яка вантажність кожного автомобіля?

 Автомобілі
Вантажність 1 автомобіля
Кількість рейсів
Всього перевезли
I
?
20 т
?, однакова
 
72 т
II
?
48 т

Розв’язання

1) 72 + 48 = 120 (т) – всього бетону перевезли.

2) 120 : 20 = 6 (р.) – рейсів зробив кожен автомобіль.

3) 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 12 (т) – вантажність I автомобіля.

4) 48 : 6 = 8 (т) – вантажність II автомобіля.

Відповідь: вантажність першого автомобіля 12 т, другого  8 т.

 

Завдання 422

380 • 900 + 76 004 = 418 004

460 • 500  8207 • 20 = 65 860

х 380

    900

 342000

+ 342000

    76004

   418004

х 230

    500

 115000

х 130

    700

  91000

х 260

    90 

 23400

х 320

    300  

   96000

х 460

    500

 230000

_ 8207

       20

 164140

_230000

  164140

    65860

Інші завдання дивись тут...