Інші завдання дивись тут...

Завдання 401

1) 31 • 20

42 • 200

2) х : 200 = 200

х•200 = 200

20 000 : 100

 х - 200 = 200

200 + х = 200

 

Завдання 402

Порівняй задачі.

1) Для приготування вітамінного напою взяли 4 кг зелених яблук і 6 кг червоних за одна­ковою ціною. За зелені яблука заплатили 80 грн. Скільки гривень заплатили за червоні?

2) Купили 6 кг червоних і 4 кг зелених яблук за однаковою ціною. За всю покупку заплатили 200 грн. Скільки коштують окремо зелені й червоні яблука?

 

Завдання 403

На підприємстві з виробництва екологічно чис­тої продукції за зміну виготовили 25 200 папе­рових стаканчиків. До обіду працювали 4 год, а після обіду — 3 год з такою самою продук­тивністю. Скільки стаканчиків виготовили до обіду та після обіду?

Підготуйте для молодших школярів доповідь про екологічно чисту продукцію.

 

Завдання 404

На одному обладнанні виготовляють за 1 хв 80 паперових стаканчиків, а на іншому за той самий час — 120. Усього виготовили 40 200 шт. Скільки стаканчиків виготовили на обладнанні кожного виду?

 

Завдання 405

245 • 400

3200 • 70

843 • 20 – 45 • 300

443 • 500

2306 • 40

897 • 600 – 915 • 300

 

Завдання 406

Добери по 3 значення х, для яких нерівності правильні.

х • 18 > 400

200 - х < 175

x : 20 < 50

 

Завдання 407

Водій автомобіля помітив, що лічильник показує числовий па­ліндром (число, яке читається однаково в обох напрямках) кіло­метрів 26 962. Через 2 год на лі­чильнику було знову число-паліндром. Яка могла бути найменша постійна швидкість автомобіля?

Складіть задачі із числовими паліндромами.

 

Завдання 408

Побудуй прямокутник довжиною 6 см і шири­ною 2 см. Проведи дві прямі так, щоб прямо­кутник поділився на 2 трикутники й 2 чотири­кутники.

 

Завдання 409 Закупили однакову кількість гофрованих кольорових стаканчиків по 4 грн і білих за ціною 2 грн. За всю покупку заплатили 60 грн. Скільки коштують окремо кольорові гофровані й білі стаканчики?

 

Завдання 410

873 • 30

873•300

 

Завдання 411

5 м • 20

120 кг : 30

25 700 - 92 • 60

92 • 600 - 25 700

4 дм • 200 240 м : 6

800 • 900

8000 • 100

25 • 40 600 дм : 4

 

Завдання 412

Розглянь способи усного множення круглих чисел

1) 800 • 60 = 8 с. • (6 • 10) = 8 с. • 6 • 10 = 480 с. = = 48 000

2) 800 • 60 = 8 • 100 • 6 • 10 = 8 • 6 • 100 • 10 = = 48 • 1000 = 48 000

 

Завдання 413

2600•30

1720•40

130•500

4250•30

 

Завдання 414

50 • 6000

120•300

190•200

180•500

 

Завдання 415

До мережі магазинів будматеріалів завезли 60 мішків цементу й 80 мішків сухих сумішей для штукатурки. Маса мішка цементу 50 кг, а маса мішка штукатурки — у 2 рази менша. Знайди загальну масу мішків цементу й шту­катурки.

 

Завдання 416

У будівельному супермаркеті було 240 упако­вок ламінату. Першого дня продали 2/5 усіх упаковок, а другого — 2/3 кількості упаковок, проданих першого дня. На скільки більше продали упаковок ламінату першого дня, ніж другого?

 

Завдання 417

Склади задачі за коротким записом.

 

Назва товару

Ціна

Кількість рулонів

Вартість

 

Шпалери

 

20

?

 

світлі

Однакова

 

 

 

Шпалери темні

10

?

 

Завдання 418

480•500 і 480•5•100

270•4 + 270•10 і 270•40

720 • 16 і 720 • 10 • 6

310 • 12 і 310•10 + 310•2

 

Завдання 419

Накресли прямокутник, довжина якого 8 см, а ширина становить 1/4 довжини. Поділи його двома прямими на 2 трикутники та один п'ятикутник.

 

Завдання 420

Якщо додати обидва доданки й суму, то одер­жимо 400. Знайди доданки, якщо один на 20 менший від другого.

 

Завдання 421

Два автомобілі разом привозили на будів­ництво за один рейс но 20 т бетону. За однакову кількість рейсів перший доставив 72 т бетону, а другий — 48 т. Яка вантажність кожного автомобіля?

 

Завдання 422

230 • 500

700 • 130

380 • 900 + 76 004

260 • 90

320 • 300

460 • 500 - 8207 • 20

Інші завдання дивись тут...