Інші завдання дивись тут...

Завдання 483 Ділення і множення чисел

1) 900 : 30 = 30

   90 : 30 = 3

   120 : 30 = 4

   3000 : 30 = 100

   360 : 30 = 12

   180 : 30 = 6

   30 : 30 = 1

   2100 : 30 = 70

40 • 40 = 1600

5 • 40 = 200

240 • 40 = 9600

6000 • 4 = 24000

140 • 40 = 5600

0 • 40 = 0

1 • 40 = 40

100 • 40 = 4000 

2) Хлопчик купив па 2 зошити більше, ніж дівчинка, і заплатив за 8 грн більше. Скільки коштує 1 зошит? 2 зошити?

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (грн) – коштує зошит.

2) 4 • 2 = 8 (грн) – коштують два зошити.

Відповідь: 4 гривень, 8 гривень.

 

Завдання 484 Письмове ділення

_38960 | 80

  320     487 

  _696

    640

     _560

       560

          0

_52200 | 600

  480       87 

  _420

    420

       0

 

_395000 | 500  

  350        790 

  _450

    450

       0

х 487

     80

 38960

х 87

    600

 52200

х 790

    500

 395000

Завдання 485

1. В одному відрізі тканини на 4 м більше, ніж у другому. Цей відріз на 240 грн дорож­чий. Яка ціна одного метра тканини?

Розв’язання

240 : 4 = 60 (грн) – ціна метра тканини.

Відповідь: 60 гривень.

2. У першому відрізі 3 м тканини, а в друго­му — 7 м такої самої тканини. Другий відріз дорожчий від першого на 240 грн. Скільки коштує 1 м тканини? 7 м тканини?

Розв’язання

1) 7 – 3 = 4 (м) – на стільки більше тканини в другому відрізі.

2) 240 : 4 = 60 (грн) – ціна метра тканини.

3) 60 • 7 = 420 (грн) – коштують 7 м тканини.

Відповідь: 60 гривень; 420 гривень.

 

Завдання 486

Пошили 15 концертних костюмів синього кольору і 10 таких самих костюмів білого кольору. На костюми синього кольору витра­тили на 11 м 50 см більше, ніж на білі. Скіль­ки метрів синьої тканини витратили?

Костюми 
Тканини на 1 костюм
Кількість костюмів
Всього тканини 
Сині
?, однакова
 
15
?, на 11 м 50 см більше
Білі
10
?

Розв’язання

11 м 50 см = 1150 см

1) 15 – 10 = 5 (к.) – на стільки більше костюмів синього кольору.

2) 1150 : 5 = 230 (см) = 2 м 30 см – тканини витрачають на 1 костюм.

3) 230 • 15 = 3450 (см) = 34 м 50 см – витратили синьої тканини.

Відповідь: витратили 34 м 50 см синьої тканини.

 

Завдання 487 Рівняння

х • 600 = 52 200

х = 52 200 : 600 

х = 87

х : 600 = 704

х = 704 • 600

х = 422400 

60 • х = 2280

х = 2280 : 60

х = 38

_52200 | 600 

  4800      87 

  _4200

    4200

         0

х 704

     600

 422400

_2280 | 60   

  180      38 

  _480

    420

       0

Завдання 488

З двох рівних прямокутників склали квадрат площею 36 см2. Знайди периметр одного із цих прямокутників.

Розв’язання

1) Оскільки 36 = 6 • 6, тому 6 (см) – сторона квадрата або довжина прямокутника.

2) 6 : 2 = 3 (см) – ширина прямокутника.

3) (6 + 3) • 2 = 9 • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 18 см.

 

Завдання 489

Було 150 л олії. Скільки літрів олії взяли, якщо залишилося у 5 разів більше, ніж узяли?

Короткий запис

Було – 150 л

Взяли - ? л

Залишилося – ?, у 5 разів більше, ніж взяли

Розв’язання

1) 5 + 1 = 6 (ч.) – всього частин олії.

2) 150 : 6 = 25 (л) – взяли олії.

Відповідь: 25 літрів.

 

Завдання 490

У числі 375 закреслили цифру 5. Які дії треба виконати із числом 375, щоб дістати те саме число? Якщо закреслити 5 у 375, то отримаємо 37.  Число 37 з цього числа можна отримати таким чином: 375 – 338 = 37, або (375 – 5) : 10 = 370 : 10 = 37

 

Завдання 491

Довжина вулиці 800 м, а ширина — 15 м. Її заасфальтували. На кожні 100 м2 покриття пішло 3 т асфальту. Скільки всього тонн асфальту пішло на покриття вулиці?

Короткий запис

Довжина — 800 м

Ширина — 15 м

— ?

100 м2   3 т

Розв’язання

1) 15 • 800 = 12000 (м2) – площа вулиці.

2) 12000 : 100 = 120 (р.) – у стільки разів більша площа.

3) 3 • 120 = 360 (т) – пішло асфальту.

Відповідь: 360 тонн.

 

Завдання 492 Порядок дій

16 500 : 50 + 26 400 : 40 = 990

307 200 : 800  1240 : 40 = 353

(23 045  9085) : 5 = 2792

 

_16500 | 50 

  150      330

  _150

    100

       0

_26400 | 40  

  240      660

  _240

    240

       0

+330

  660

  990

_307200 | 800 

  240       384

  _672

    640

    _320

      320

         0

_1240 | 40

  120    31

   _40

     40

       0

_384

    31

  353

_23045

   9085

  13960

_13960 | 5     

  10       2792

  _39

    35

    _46

      45

      _10

        10

          0

Завдання 493

1) Перший доданок 20, другий доданок 12. Знайди суму, збільш її на 6, зменш на 22, збільш на 40, відніми 2, додай 16, відніми 60, додай 26, відніми 5, знайди суму отриманого числа і числа 9.

(20 + 12 + 6 – 22 + 40 – 2 + 16 – 60 + 26 – 5) + 9 = 31 + 9 = 40

2) Страус росте на 15 мм за день. На скільки сантиметрів підросте страус за 30 днів?

Короткий запис

1 д.  15 мм

30 д.  ?

Розв’язання

15 • 30 = 450 (мм) = 45 (см)

Відповідь: страус підросте на 45 см.

3) Тривалість життя коня 25 років. 1/5 частину життя він росте. Скільки років росте кінь?

Розв’язання

25 : 5 = 5 (р.)

Відповідь: кінь росте 5 років.

Пограйте в гру «Хто придумає найцікавішу задачу». Переможця визначте голосуванням. Пам'ятайте про правила взаємодії.

 

Завдання 494

_20400 | 50  

  200      408

   _400

     400

        0

_268800 | 700 

  210        384

  _588

    560

    _280

      280

         0

Завдання 495 Дії з іменованими величина

14 грн 80 коп. : 40 = 1480 коп. : 40 = 37 коп.

14 грн 80 коп. : 40 коп. = 1480 коп. : 40 коп. = 37 

30 м 80 см : 40 = 3080 см : 40 = 77 см

5 т 60 кг • 50 = 5060 кг • 50 = 253000 кг = 253 т

9 м 64 мм • 20 = 9064 мм • 20 = 181280 мм = 181 м 280 мм 

12 т 720 кг : 80 = 12720 кг : 80 = 159 кг

_1480 | 40  

  120     37

  _280

    280

       0

_3080 | 40 

  280     77

  _280

    280

       0

х 5060

      50

 253000

х 9064

       20

 181280

_12720 | 80  

   80      159

  _472

    400

    _720

      720

         0

Завдання 496

З однієї ділянки працівники теплиці зібрали 30 ящиків огірків, а з другої — 32. З другої ділянки зібрали на 30 кг огірків більше. Скільки кілограмів огірків зібрали працівники з кожної ділянки?

 
Маса 1 ящика
Кількість ящиків
Загальна маса
I
?, однаково
 
30
?
II
32
?, на 30 кг більше

Розв’язання

1) 32 – 30 = 2 (ящ.) – на стільки більше ящиків зібрали з ІІ ділянки.

2) 30 : 2 = 15 (кг) – маса одного ящика.

3) 15 • 30 = 450 (кг) – зібрали з І ділянки.

4) 450 + 30 = 480 (кг) – зібрали з ІІ ділянки.

Відповідь: з першої ділянки зібрали 450 кг огірків, з другої ділянки — 480 кг.

 

Завдання 497

До ресторану привезли 7 кг білого винограду і 5 кг рожевого за однаковою ціною. Вартість білого винограду більша на 220 грн. Яка вар­тість кожного винограду?

 
Ціна
Маса
Вартість
Білий
?, однакова
 
7 кг
?, на 220 грн більше
Рожевий
5 кг
?

Розв’язання

1) 7 – 5 = 2 (кг) – на стільки більше привезли білого винограду.

2) 220 : 2 = 110 (грн) – ціна винограду.

3) 110 • 7 = 770 (грн) – вартість білого винограду.

4) 770 – 220 = 550 (грн) – вартість рожевого винограду.

Відповідь: вартість білого винограду 770 грн, рожевого винограду  550 грн.

 

Завдання 498 Одиниці виміоювання

2600 кг = 2 т 6 ц

20 ц 2 кг = 2002 кг

65 м = 650 дм

2 км 600 м = 2600 м

32 м 80 см = 32 м 8 дм

Завдання 499

Прямокутне поле завдовжки 1 км має шири­ну, що дорівнює 3/4 довжини. Скільки треба пшениці, щоб засіяти це поле, якщо на 1 га висівають 120 кг зерна?

Розв’язання

1 км = 1000 м

1) 1000 : 4 • 3 = 250 • 3 = 750 (м) – ширина поля.

2) 1000 • 750 = 750000 (м2) = 75 (га) – площа поля.

3) 120 • 75 = 9000 (кг) = 9 (т) – потрібно пшениці.

Відповідь: 9 тонн.

 

Завдання 500

У чотирицифровому числі перша цифра 3, а остання — 1. На скільки зменшиться це число, якщо ці цифри поміняти місцями, а інші залишити без змін? 

Розв’язання

3ab1 – перше число, 1ab3 – друге число.

3 • 1000 + a • 100 + b • 10 + 1 – 1 • 1000 – a • 100 – b • 10 – 3 =

= 3000 – 1000 + 1 – 3 = 2000 – 2 = 1998

Відповідь: число зменшиться на 1998.

 

Завдання 501

На деревообробний комбінат завезли 10 одна­кових вагонів і 20 самоскидів з деревиною. Маса деревини на одному самоскиді 40 ц 60 кг, а в одному вагоні у 4 рази більша. Яка маса всієї деревини?

  Маса 1 одиниці 
Кількість одиниць
Загальна маса
Вагони
?, у 4 рази більша
10
?
?
Самоскиди
40 ц 60 кг
20
?

Розв’язання

40 ц 60 кг = 4060 кг

1) 4060 • 20 = 81200 (кг) – всього деревини в самоскидах.

2) 4060 • 4 = 16240 (кг) – маса деревини у вагоні.

3) 16240 • 10 = 162400 (кг) – всього деревини в вагонах.

4) 162400 + 81200 = 243600 (кг) = 243 т 600 кг.

Відповідь: маса всієї деревини 243 т 600 кг.

 

Завдання 502

22 м 8 дм : 60 = 2280 см : 60 = 38 см

6 т 8 ц • 50 = 68 ц • 50 = 3400 ц = 340 т

76 т 8 ц : 50 кг = 76800 кг : 50 кг = 1536

16 ц 80 кг : 70 = 16800 кг : 70 = 240 км

22 м 8 дм : 60 см = 2280 см : 60 см = 38

26 м 30 см • 600 = 2630 см • 600 = 1578000 см = 15780 м

_2280 | 60  

  180     38

  _480

    480

       0

_68

   50

3400

_76800 | 50  

  50       1536

 _268

   250

   _180

     150

     _300

       300

          0

_16800 | 70  

  140       240

  _280

    280

       0

_2280 | 60  

  180      38

  _480

    480

       0

х 2630

      600

 1578000 

Інші завдання дивись тут...