Інші завдання дивись тут...

Завдання 976°. 

х  1084

      34

   4336

 3252  

 36856

_1084

   304

   780

х  7235

      77

 50645

50645 

557095

х     485

      604

     1940

  2910   

  292940

2400 : (300 - 260) = 2400 : 40 = 60

1000 - 50 • 6 + 700 = 1000 - 300 + 700 = 1400

 

Ділення на двоцифрове число

Завдання 977. 

240 : 60 = 4

60 • 7 = 420

3600 : 40 = 90

90 • 7 = 630

84 : 12 = 84 : (2 • 6) = 84 : 2 : 6 = 42 : 6 = 7

220 • 3 = 660

96 : 24 = 96 : (3 • 8) = 96 : 3 : 8 = 32 : 8 = 4

140 • 3 = (100 + 40) • 3 = 300 + 120 = 420

 

Завдання 978. 

_182 | 26

 182    7

    0

 

Завдання 979. 

_453 | 62

 434    7 (ост. 19)

  19

_505 | 74.

 444   6 (ост. 61)

   61

 

Завдання 980. Перший товарний поїзд їхав зі швидкістю 78 км/год і пройшов 468 км, а другий поїзд їхав зі швидкістю 67 км/год і пройшов 603 км. На скільки годин більше був у дорозі другий поїзд, ніж перший?

Розв'язання.

1) 468 : 78 = 6 (год) - час у дорозі першого поїзда.

2) 603 : 67 = 9 (год) - час у дорозі другого поїзда.

3) 9 - 6 = 3 (год) - на стільки більше часу був у дорозі другий поїзд, ніж перший.

Відповідь: другий поїзд був у дорозі на 3 год більше, ніж перший.

 

Завдання 981. Прочитай задачу, її розв'язання та пояснення. Задача. Тесляр розпиляв дошку на дві частини. Довжина однієї частини 2 м З0 см, а іншої - 2 м 60 см. Якою завдовжки була б кожна частина, якби дошку розпиляли на дві рівні частини?

Розв'язання:

1) 2 м З0 см + 2 м 60 см = 4 м 90 см - довжина двох дошок разом;

2) 4 м 90 см : 2 = 2 м 45 см - довжина половини.

Пояснення. Довжина 2 м 45 см - це середня довжина для дощок завдовжки 2 м З0 см і 2 м 60 см.

 

Завдання 982. Учень тричі вимірював відстань від дому до школи. Першого разу він налічив 207 кроків, другого - 195 і третього - 204 кроки. Скільки в середньому кроків до школи?

Розв'язання.

1) (207 + 195 + 204) : 3 = 606 : 3 = 202 (кр.) - кроків у середньому до школи.

 

Завдання 983. Із 1/3 га липових насаджень одержали 220 кг меду. Скільки кілограмів меду одержать з 3/4 га липових насаджень?

Розв'язання.

Якщо 220 кг меду уже одержали 1/3 липових насаджень, тоді

1) 220 : 1 • 3 = 660 (га) - всього насаджень.

2) 660 : 4 • 3 = (400 + 240 + 20) : 4 • 3 = 495 (кг) - одержать меду з 3/4 га насаджень.

Відповідь: з 3/4 га насаджень одержать 495 кг меду.  

 

Завдання 984*. Перевір, що добутки деяких двох чисел можуть позначатися тими самими цифрами, що й множники: 27 • 81 = 2187, 35 • 41 = 1435

х  27

    81

    27

216  

2187

х   35

    41

    35

140   

1435

 

Завдання 985°. 

_402 | 67

 402   6

    0

_511 | 73

 511    7

    0

5 т - 5 кг = 5000 кг - 5 кг = 4995 кг = 4 т 995 кг

Скільки тонн у 4995 кг? Міркуємо так. 1000 кг = 1 т.  

Отже, у 4995 кг стільки тонн, скільки всього тисяч

у числі 4995, тобто 4, тому 4995 кг = 4 т 995 кг.

_305 | 43

  301  7 (ост. 4)

     4 

_529 | 85 

 510   6 (ост. 19)

   19

3 ц - 3 кг = 300 кг - 3 кг = 297 кг

2 км : 400 м = 2000 м : 400 м = 5
8 м 4 дм • 5 = (8 м + 4 дм) • 5 = 40 м + 20 дм = 40 м + 2 м = 42 м

 

Завдання 986°. Бригада за нормою мала ремонтувати а машин за день. Але вона ремонтувала на k машин більше. Скільки машин бригада відремонтувала за 5 днів? Склади вираз. 

Розв'язання.

(а + k) (м.) - ремонтувала машин за 1 день.

(а + k) • 5 (м.) - відремонтувала машин за 5 днів.

 

Завдання 987. Розглянь запис дії ділення і прочитай пояснення. 

_452 |14 

 42    32 (ост.4)

  32

  28

    4

Пояснення. Ділене 452, дільник 14.

У частці буде 2 цифри. Поділимо 45 на 14, буде 3.

14 помножити на 3, буде 42, залишилося 3 дес.

Друге неповне ділене 32 од. 32 поділити на 14,

буде 2. Остача 4.

 

Завдання 988. 

_785 | 23

 69     34 (ост. 3)

 _95

   92

    3

_438 | 12

 36    36 (ост. 6)

 _78

   72

    6

_356 | 34 

 34    10 (ост. 16)

   16

 

_1252 | 26

 104    48 (ост. 4)

 _212

  208

     4

 

Завдання 989. Маса 8 однакових білуг дорівнює масі 12 осетрів. Маса однієї білуги 1 ц 23 кг. Яка маса осетра?

Розв'язання.

1 ц 23 кг = 123 кг

1) 123 • 8 = 984 (кг) - маса 8 білуг, або 12 осетрів.

2) 984 : 12 = 82 (кг) - маса осетра.

х 123

     8

  984

_984 | 12 

 96      82

 _24

   24

     0 

Відповідь: маса осетра 82 кг.

 

Завдання 990. На 222 грн купили тканину ціною 37 грн за 1 м. Скільки суконь можна пошити із цієї тканини, якщо на одну сукню йде 3 м? Розв'яжи задачу двома способами за поданими планами.

1 спосіб

1) Скільки метрів тканини купили на 222 грн?

_222 | 37 

 222   6 (м) - тканини купили.

    0

2) Скільки можна пошити суконь?

6 : 3 = 2 (с.) - суконь можна пошити.

2 спосіб.

1) Скільки коштує тканина на одну сукню?

х 37

    3

 111 (грн) - вартість тканини на 1 сукню.

2) Скільки можна пошити суконь?

222 : 111 = 2 (с.) - суконь можна пошити.

Відповідь: можна пошити 2 сукні.

 

Завдання 991. Розглянь розв'язання задачі на знаходження середнього арифметичного.

Задача. Велосипедист 1 год їхав зі швидкістю 15 км/год, 2 год - зі швидкістю 13 км/год і ще 1 год - зі швидкістю 11 км/год. З якою середньою швидкістю їхав велосипедист?

1) Скільки всього годин їхав велосипедист? 

1 + 2 + 1 = 4 (год)

2) Скільки всього кілометрів проїхав велосипедист? 

15 • 1 + 13 • 2 + 11 • 1 = 52 (км)

3) Яка середня швидкість руху велосипедиста? 

52 : 4 = 13 (км/год)

Розв'язання:

Розв'яжемо задачу, склавши числовий вираз. 

(15 • 1 + 13 • 2 + 11 • 1) : (1 + 2 + 1) = 13 (км/год)

Щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, треба їх суму поділити на кількість цих чисел.

 

Завдання 992. Маса одного кроля 2 кг 200 г, а іншого - 1 кг 600 г. Знайди середню масу цих кролів.

І кріль - 2 кг 200 г

ІІ кріль - 1 кг 600 г

Середня маса кроля - ?

Розв'язання.

+ 2 кг 200 г

   1 кг 600 г

   3 кг 800 г - маса двох кролів.

3800 : 2 = (2000 + 1800) : 2 = 1900 (г) = 1 кг 900 г - середня маса кролів.

Відповідь: середня маса кролів 1 кг 900 г. 

Скільки кілограмів у 1900 г? Міркуємо так. 1000 г = 1 кг. Отже, у 1900 г стільки кілограмів, скільки всього тисяч у числі 1900, тобто 1, тому 1900 г = 1 кг 900 г.

 

Завдання 993. Знайди значення виразу а : 6 + 60 за таблицею.

а 0 6 54 72 360 600 960
а : 6 + 60 60 61 69 72 120 160 220

 

Завдання 994°. На склад завезли 6 ц 60 кг овочів: 10 мішків цибулі по 36 кг і кілька мішків моркви по 60 кг. Скільки завезли мішків моркви?

10 м по 36 кг 

? м по 60 кг

Завезли усього 6 ц 60 кг.

Розв'язання.

6 ц 60 кг = 660 кг 

1) 36 • 10 = 360 (кг) - важить цибуля.

2) 660 - 360 = 300 (кг) - важить морква.

3) 300 : 60 = 5 (м) - мішків моркви завезли.

Відповідь: завезли 5 мішків моркви.

 

Завдання 995°. Знайди частку й остачу.

_630 | 24   

 48     26 (ост. 6)

_150

 144

    6 

_995 | 31    

 93      32 (ост. 3)

 _65

   62

    3 

_950 | 35      

 70     27 (ост. 5)

 250

 245

    5

 

Завдання 996. 

(102 + 98) : 100 • 25 : 10 = 200 : 100 • 25 : 10 = 2 • 25 : 10 = 50 : 10 = 5

180 : 18 • 23 - 230 + 50 = 10 • 23 - 230 + 50 = 50

(12 • 10 + 180) : 3 • 6 = (120 + 180) : 3 • 6 = 300 : 3 • 6 = 100 • 6 = 600

(16 • 3 + 2) : 5 • 10 = (48 + 2) : 5 • 10 = 50 : 5 • 10 = 10 • 10 = 100

 

Завдання 997

1) Обчисли з коментуванням: 

_900 | 36 

 72      25

 180

 180

    0

2) Перше число 806, а друге - у 31 раз менше. Знайди

суму цих чисел.

806 + 806 : 31 = 806 + 26 = 806 + 24 + 2 = 832

_806 | 31 

 62     26

 186

 186

    0

 

Завдання 998. 

х • 25 = 900 

х = 900 : 25

х = 36

36 • 25 = 900

900 = 900

_900 | 25

 75     36 

_150

 150

    0

х  36

    25

  180

  72 

  900

966 : х = 21 

х = 966 : 21

х = 46

966 : 46 = 21

21 = 21

_966 | 21

 84     46

_126

 126

    0

_966 | 46

 92     21

 _46

   46

    0

(х : 40) - З0 = 130

х : 40 = 130 + 30

х : 40 = 160

х = 160 • 40

х = 6400

(6400 : 40) - 30 = 160 - 30 = 130

130 = 130

х 160

    40

   6400

6400 : 40 = (4000 + 2400) : 40 =

= 100 + 60 = 160

 

Завдання 999*. Колесо, довжина ободу якого 1 м 2 дм, на деякій відстані обернулося 48 разів. Скільки разів обернеться на тій самій відстані друге колесо, довжина ободу якого на 6 дм більша від довжини ободу першого колеса?

Розв'язання.

1 м 2 дм = 12 дм

1) 12 • 48 = 576 (дм) - відстань першого колеса.

2) 12 + 6 = 18 (дм) - довжина ободу другого колеса.

3) 576 : 18 = 32 (р.) - разів обернулося друге колесо.

х  12

   48

   96

 48  

 576

_576 | 18

 54     32

 _36

   36

    0

Відповідь: друге колесо обернулося 32 рази.

 

Завдання 1000. Розглянь задачу та поясни її розв'язання.

З 20 га зібрали по 13 т картоплі з гектара, а з 5 га - по 18 т. Знайди середню врожайність картоплі на цих двох ділянках.

Розв'язання:

1) 13 • 20 = 260 (т) - зібрали з 20 га; 

2) 18 • 5 = 90 (т) - зібрали з 5 га; 

3) 260 + 90 = 350 (т) - усього зібрали; 

4) 20 + 5 = 25 (га) - усього гектарів землі; 

5) 350 : 25 = 14 (т).

Відповідь: середня врожайність картоплі на двох ділянках 14 т з 1 га.

Інші завдання дивись тут...