Інші завдання дивись тут...

Завдання 672 Іменовані числа

8 год  45 хв = 7 год + 60 хв – 45 хв = 7 год + 17 хв = 7 год 15 хв

3 кг  260 г = 2 кг + 1000 г - 260 г = 2 кг + 740 г = 2 кг 740 г

8 год  3 год 15 хв = 7 год + 60 хв – 3 год 15 хв = 4 год + 45 хв = 4 год 45 хв

5 діб  18 год = 4 діб + 24 год – 18 год = 4 діб + 6 год = 4 діб 6 год

9 хв  36 с = 8 хв + 60 с – 36 с = 8 хв + 24 с = 8 хв 24 хв

5 хв 06 с  36 с = 4 хв + 60 с + 6 с – 36 с = 4 хв + 30 с = 4 хв 30 с

3 м  60 см = 2 м + 100 см – 60 см = 2 м + 40 см = 2 м 40 см

7 хв  4 хв 50 с = 6 хв + 60 с – 4 хв – 50 с = 2 хв +10 с = 2 хв 10 с

 

Завдання 673

Задача 1. Для відправки на ярмарок 1 т 2 ц груш їх розклали в ящики, по 16 кг у кожний. Скільки потрібно було ящиків?

1 т 2 ц : 16 кг = 75 (ящ.)

Задача 2. За 16 рейсів автомобіль перевіз 207 ц 36 кг сіна. Скільки сіна він перевозив за один рейс?

207 ц 36 кг : 16 = 12 ц 96 кг

 

Завдання 674 Дії з іменованими числами

280 км 896 м : 44 = 280896 м : 44 = 6384 м = 6 км 384 м

256 грн 5 коп. : 15 коп. = 25605 коп. : 15 коп. = 1707

235 т 924 кг : 52 = 235924 кг : 52 = 4537 кг = 4 т 537 кг

10 грн  5 грн 5 коп. = 9 грн 60 коп. – 5 грн 5 коп. = 4 грн 95 коп.

_280896 | 44  

 264       6384

 _168

   132

   _369

     352

     _176

       176

          0

_25605 | 15   

 15        1707

_106

  105

   _105

     105

        0

_235924 | 52   

 208        4537

 _279

   260

   _192

     156

     _364

       364

          0

Завдання 675

Автомашина проїхала спочатку 160 км, потім половину цієї відстані, і залишилося проїхати у 2 рази меншу відстань, ніж уже проїхала. За скільки годин машина проїхала весь шлях, якщо її швидкість була 60 км/год?

Розв'язання

1) 160 : 2 = 80 (км) – проїхала потім
2) 160 + 80 = 240 (км) – всього проїхала
3) 240 : 2 = 120 (км) – залишилося проїхати
4) 240 + 120 = 360 (км) – весь шлях
5) 360 : 60 = 6 (год)
Відповідь: за 6 годин машина проїхала весь шлях. 

 

Завдання 676

Склади 3 задачі на зустрічний рух за виразами.

1) З одного пункту одночасно в протилежних напрямках виїхали два велосипедисти. Перший їхав зі швидкістю 12 км/год, а другий — 15 км/год. Яка відстань буде між велосипедистами через 4 години?

Розв'язання

(12 + 15) • 4 = 27 • 4 = 108 (км)

Відповідь: між велосипедистами буде 108 кілометрів.

2) З одного пункту одночасно в протилежних напрямках виїхали два велосипедисти. Перший їхав зі швидкістю 12 км/год, а другий — 15 км/год. За скільки годин відстань між велосипедистами становитиме 108 км?

Розв'язання

108 : (12 + 15) = 180 : 27 = 4 (год)

Відповідь: через 4 години між велосипедистами буде 108 кілометрів.

3) З одного пункту одночасно в протилежних напрямках виїхали два велосипедисти. Через 4 год відстань між ними становила 108 год. З якою швидкістю їхав другий велосипедист, якщо швидкість першого була 12 км/год?

Розв'язання

108 : 4  12 = 27 – 12 = 15 (км/год)

Відповідь: швидкість другого велосипедиста 15 км/год.

 

Завдання 677

2400 : 100 < х < 520 : 20

24 < х < 26

х = 25

 

Завдання 678 Порядок дій

7 • 600 + 20000 : 4  700 = 4200 + 5000 – 700 = 9200 – 700 = 8500

(420 : 42 • 10  280 : 4) • 12 = (10 70) • 12 = 30 • 12 = 360

420 + 180 : 6 + 400 = 420 + 30 + 400 = 850

25 • 6  250 : (50 : 10) = 150 – 250 : 5 = 150 – 50 = 100

 

Завдання 679

Побудуй прямокутник із шириною 2 см, що у 3 рази менше, ніж довжина. Поділи його дво­ма прямими лініями так, щоб одержати 1 три­кутник, 2 чотирикутники та 1 п'ятикутник.

Короткий запис

Ширина  2 см, що у 3 рази менше, ніж довжина

Довжина  ?

Розв'язання

• 3 = 6 (см) – довжина прямокутника

Завдання 680

Господиня зібрала на присадибній ділянці 24 кг помідорів. 3/4 цих помідорів вона засолила порівну у 12 банках. Скільки помідорів госпо­диня поклала в кожну банку? (Запиши в кіло­грамах і грамах.)

Короткий запис

Зібрала  24 кг

12 б.  3/4 кг, що зібрала

1 б.  ?

Розв'язання

1) 24 : 4 • 3 = 18 (кг) = 18000 (г) – засолила
2) 18000 : 12 = 1500 (г) = 1 кг 500 г
Відповідь: господиня поклала в кожну банку 1 кг 500 г помідорів. 

 

Завдання 681

77 м 76 см : 54 = 7776 см : 54 = 144 см = 1 м 44 см

10 км 512 м : 73 = 10512 м : 73 = 144 м

256 т 60 кг : 62 = 256060 кг : 62 = 4130 кг = 4 т 130 кг

379  т 440 кг : 62 кг = 379440 кг : 62 кг = 6120

_7776 | 54 

 264     144

 _168

   132

   _369

     352

     _176

       176

          0

_10512 | 73 

   73     144

  _321

    292

    _292

      292

         0

_256060 | 62   

 248        4130

   _80

     62

    _186

      186

         0

_379440 | 62   

 372        6120

   _74

     62

    _124

      124

         0

Завдання 682

2 ц : 20 кг = 200 кг : 20 кг = 10

2 ц : 5 кг = 200 кг : 5 кг = 40

2 ц  20 кг = 200 кг  20 кг = 180 кг

2 ц  5 кг = 200 кг  5 кг = 195 кг

300 кг : 50 = 6 кг

3 кг : 500 = 3000 г : 500 = 6 г

 

Завдання 683

238  • 11 = 238 • (10 + 1) = 238 • 10 + 238 = 2380 + 238 = 2618

65  101 = 65 • (100 + 1) = 65 • 100 + 65 = 6500 + 65 = 6565

387 • 1001 = 387 • (1000 + 1) = 387 • 1000 + 387 = 387000 + 387 = 387387

 

Завдання 684

329 • 11 = 329 • (10 + 1) = 329 • 10 + 329 = 3290 + 329 = 3619

286 • 101 = 286 • (100 + 1) = 286 • 100 + 286 = 28600 + 286 = 28886

530 • 1001 = 530 • (1000 + 1) = 530 • 1000 + 530 = 530000 + 530 = 530530

1586 • 11 = 1586 • (10 + 1) = 1586 • 10 + 1586 = 15860 + 1586 = 17446

 

Завдання 685

Раз на 3 роки на кожний квадратний метр винограднику вносять 3 кг добрив. Скільки кілограмів добрив треба внести на ділянку винограднику прямокутної форми зі сторо­нами 15 м і 50 м?

Розв'язання

1) 15 • 50 = 750 (м2) – площа виноградника
2) 750  3 = 2250 (кг) = 2 т 250 кг
Відповідь: на ділянку треба внести 2 т 250 кг добрив. 

 

Завдання 686

До їдальні завезли 6 ящиків буряків і 8 ящиків картоплі. Картоплі було на 16 кг більше, ніж буряків. Знайди масу буряків і картоплі окремо, якщо ящики мали однакову масу.

 
 Маса 1 ящика 
Кількість ящиків
Маса
Буряк
?, однакова
 6 
Картопля
8 ?, на 16 кг більше 
Розв’язання
1) 8  6 = 2 (ящ.) – на стільки більше картоплі
2) 16 : 2 = 8 (кг) – маса 1 ящика
3) 8  6 = 48 (кг) – маса буряків
4) 8  8 = 64 (кг) – маса картоплі
Відповідь: маса буряків 48 кг, маса картоплі 54 кг.

 

Завдання 687

З а кг винограду одержують b кг родзинок. Скільки кілограмів винограду потрібно, щоб отримати 100 кг родзинок? (Склади два вирази розв'язання задачі.)

Короткий запис

а кг  b кг

? кг  100 кг

Розв’язання

1) 100 : b • a

2) b : a • 100

 

Завдання 688

(1247 + 39096 : 54) : 73 = 27

(10000  3620) • 82 = 523160

_39096 | 54 

 378      724

 _129

   108

   _216

     216

        0

+ 1247

    724

   1971

_1971 | 73 

  146     27

   _511

     511

        0

_ 10000

    3620

    6380

6380

    82

 1276

5104   

523160

Завдання 689 Рівняння

х  (23603 + 9850) = 16000

х  33453 = 16000

х = 16000 + 33453

х = 49453

(1100 + 508) : х = 24

1608 : х = 24

х = 1608 : 24

х = 67

х • 36 = 11 • 72

х • 36 = 792

х = 792 : 36

х = 22

+ 23603

    9850

   33453

+ 16000

   33453

   49453

+ 1100

    508

   1608

_1608 | 24

 144     67

 _168

   168

      0

х 11

  72

  22

 77 

 792

_792 | 36

 72    22

 _72

   72

     0

Завдання 690

Периметр прямокутника 24 см. Його довжина у 2 рази більша за ширину. Побудуй цей пря­мокутник, проведи в ньому діагональ і знайди площу одержаного трикутника.

Короткий запис

Периметр  24 см

Ширина  ?

Довжина  ?, у 2 рази більша за ширину

Площа  ?

Розв'язання

Нехай х  ширина, тоді 2х  довжина, тоді (х + 2х) • 2 - периметр прямокутника.

Складаємо рівняння і розв'язуємо його.

(х + 2х) • 2 = 24
3х • 2 = 24
3х = 24 : 2
3х = 12
х = 12 : 3
х = 4 (см) – ширина прямокутника
• 2 = 8 (см) – довжина прямокутника
 8 = 32 (см) – площа прямокутника
32 : 2 = 16 (см) – площа трикутника

 

Завдання 691

27 • (12003  294735 : 35) + 511  36 = 97189

386 • 1001 = 386 • (1000 + 1) = 386000 + 386 = 386386

46 • 22 • 101 = 1012 • (100 + 1) = 101200 + 1012 = 102212

_294735 | 35  

 280        8421

 _147

   140

     _73

       70

       _35

         35

           0

_ 12003

    8421

    3582

х 3582

     27

 25074

 7164 

 96714

+ 96714

      511

   97225

_ 97225

       36

   97189

х 46

   22

   92

  92 

 1012

Завдання 692

Ціна упаковки саджанців винограду 500 грн. Під час акції ціна зменшилася на 2/5. Яка ціна одного акційного саджанця винограду, якщо в упаковці 4 саджанці?

Короткий запис

4 с.  500 грн

1 с. акційний  ?, на 2/5 менше

Розв'язання

1) 500 : 4 = 125 (грн) – ціна саджанця

2) 125 : 5  2 = 50 (грн) – знижка
3) 125  50 = 75 (грн)
Відповідь: ціна акційного саджанця 75 гривень. 

Інші завдання дивись тут...