Інші завдання дивись тут...

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання 765 Сума розрядних доданків

90803 = 90000 + 800 + 3

526531 = 500000 + 20000 + 6000 + 500 + 30 + 1

720000 = 700000 + 20000

700320 = 700000 + 300 + 20

602030 = 600000 + 2000 + 30

900670 = 900000 + 600 + 70

703040 = 700000 + 3000 + 40

 

Завдання 766

Тридцять тисяч триста шістдесят п'ять  33365

сто сімдесят дев'ять тисяч  179000

тридцять тисяч шістсот п'ятнадцять  30650

триста дванадцять тисяч сімдесят  312070

 

Завдання 767 Вирази в менших одиницях вимірювання:

6 м 10 дм 7 см = 600 см + 100 см + 7 см = 707 см

4 ц 35 кг = 400 кг + 35 кг = 235 кг

35 дм2 15 см2 = 3500 см2 + 15 см2 = 3515 см2

9 м 6 мм = 9000 мм + 6 мм = 9006 мм

18 кг 50 г = 18000 г + 50 г = 18050 г

5 м2 120 см2 = 50000 см2 + 120 см2 = 50120 см2

2 год 15 хв = 2 • 60 хв + 15 хв = 135 хв

3 год 5 хв= 3 • 60 хв + 5 хв = 180 хв + 5 хв = 185 хв

5 хв = 5 • 60 с = 300 с

16 діб 3 год = 16 • 24 год + 3 год = 384 год + 3 год = 387 год

2 хв 20 с = 2 • 60 с + 20 с = 120 с + 20 = 140 с

1 рік 8 міс = 1 • 12 міс + 8 міс = 12 міс + 8 міс = 20 міс 

 

Завдання 768 Вирази в більших одиницях вимірювання:

300 см = 3 м

700 кг = 7 ц

2000 мм = 2 м

12000 кг = 12 т

700 см2 = 7 дм2

800 дм = 80 м

11000 г = 11 кг

200 дм2 = 2 м2

3000 м2 = 30 а

Завдання 769

a 2730 3188 9999 a 3203 8421 7216
b

1855

2540

1988

b

1758

5213

3068

а + b

4585

5728

11987

а  b

1445

3208

4148

 

+ 2730

   1855

   4585

_5728

 2540

 3188

_11987

   9999

   1988

 

_3203

 1758

 1445

+5213

 3208

 8421

_7216

 4148

 3068

Завдання 770 Письмове додавання і письмове віднімання

+ 674865

   196078

   870943

_700400

  208119

  492281

_800000

    4509

  795491

Перевірка:

_ 870943

  196078

  674865

+ 492281

   208119

   700400

+ 795491

      4509

   800000

Завдання 771 Рівняння

474 + х = 802

х = 802 – 474

х = 328

_ 802

   474

   328

х  235 = 197

х = 197 + 235

х = 432

+ 197

   235

   432

307  х = 156

х = 307  156

х = 151

_ 307

   156

   151

х + 457 = 800

х = 800 – 457

х = 343

_ 800

   457

   343

6500  (3500 + х) = 2300

3500 + х = 6500  2300

3500 + х = 4200

х = 4200  3500

х = 700

_6500

  2300

  4200

 

_4200

  3500

   700

х  320  2508 = 1698

х  320 = 1698 + 2508

х  320 = 4206

х = 4206 + 320

х = 4526

+1698

  2508

  4206

 

 +4206

    320

   4526

Завдання 772 Поясни власти­вості віднімання та закони додавання, які використали.

(97 + 35)  57 = (97 – 57) + 35 = 40 + 35 = 75

93  (39 + 53) = (93  53) – 39 = 40 – 39 = 1 

(78 + 56) + 44 = (56 + 44) + 78 = 100 + 78 = 178

(75 + 17)  35 = (75 – 35) + 17 = 40 + 17 = 57

87 + (95 + 13) = (87 + 13) + 95 = 100 + 95 = 195

75  (17 + 35) = (75 – 35) – 17 = 40 – 17 = 23

 

Завдання 773

1) Збільши на 70 кожне із чисел: 89, 215, 1098, 35 190, 240095.

89 + 70 = 159

215 + 70 = 285

1098 + 70 = 1168

35190 + 70 = 35260

240095 + 70 = 240165

2) Зменши на 80 кожне із чисел: 215, 510, 1200, 25300, 183060.

215 – 80 = 135

510 – 80 = 430

1200 – 80 = 1120

25300 – 80 = 25220

183060 – 80 = 182980

3) На скільки одиниць 570 менше, ніж 900?

900 – 570 = 330

4) На скільки одиниць 1200 більше, ніж 780?

1200 – 780 = 420

 

Завдання 774 Порядок дій

800  (500  350) + 600 = 800 – 150 + 600 = 650 + 600 = 1250

680  270 + 320 + 160 = 410 + 320 + 160 = 730 + 160 = 890

(640 + 360 )  (730  500) + 700 = 1000 – 230 + 700 = 770 + 700 = 1470

 

Завдання 775 Рівності та нерівності

6800 + 2200 = 11200  2200

9000 = 9000

5700  2900 = 2630 + 170

2800 = 2800

5860  990 < 5860 + 990

4870 < 6850     

8105  850 > 8105 - 950

7255 > 7155

Завдання 776 Виконай одне завдання (на вибір).

1) 5 м 30 см + 2 км 730 см = 530 см +  200730 см = 201260 см = 2 км 12 м 60 см  

7 ц 80 кг + 1 т 660 кг =  780 кг + 1660 кг = 2440 кг = 2 т 440 кг

1 км 930 м  980 м = 1930 м – 980 м = 950 м

2 т 8 ц + 19 ц = 28 ц + 19 ц = 47 ц = 4 т 7 ц

2) 4 т 7 ц + 24 ц =  47 ц + 24 ц = 71 ц = 7 т 1 ц

2 год 38 хв + 22 хв = 2 год 60 хв = 3 год

3 год 15 хв  1 год 45 хв = 2 год 75 хв –  1 год 45 хв = 1 год 30 хв

8 м 42 см + 4 м 98 см = 842 см + 498 см = 1340 см = 13 м 40 см

 

Завдання 777

800010  (530327 + 78356) = 191327

+ 530327

    78356

   608683

 

_ 800010

  608683

  191327

 

900507  82635 + 612386 + 102000 = 1532258

_ 900507

    82635

  817872

+ 817872

   612386

  1430258

+ 1430258

    102000

   1532258

(568 + 29757)  (3006  2298) + 1009 = 30626

+  568

 29757

 30325

_ 3006

   2298

     708 

_ 30325

      708

   29617

+ 29617

    1009

   30626

Завдання 778

1) Як називаються числа при множенні? Множники.

Як називаються числа при діленні? Ділене і дільник.

2) Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник.

Як знайти невідоме ділене? Треба частку помножити на дільник.

Як знайти невідомий дільник? Треба частку помножити на ділене.

 

Завдання 779

х  5702

        7

  39914

х  574

     25

  2870

1148  

14350

х 810

    100

  81000

х  3080

      90  

  277200

х  385

       200

    77000

Завдання 780

_3054 | 6   

 30      509

   _54

     54

       0

_56720 | 8    

 56       7090

   _72

     72

       0

_37100 | 7    

 35        5300

 _21

   21

     0

_7600 | 200

 600      38

 _400

   400

      0

_2580 | 30

 240     86

 _180

   180

      0

Завдання 781 Ділення з остачею

_735 | 3   

 6      245

_13

  12

  _15

    15

      0

_4930 | 70  

 490      70

   30 (ост.)

    

_1235 | 36

 108     34

 _155

   144

     11 (ост.)

_7600 | 200

 600      38

  _400

    400

       0

_22108 | 40

 200      552

 _210

   200

   _108

      80

      28 (ост.)

Перевірка: 70 • 70 + 30 = 4930

              36 • 34 + 11 = 1235

              552 • 40 + 28 = 22180

Завдання 782

Якщо а = 6020, b = 5 тоді а • b = 6020 • 5 = 30100

Якщо а = 6020, b = 5 тоді а : b = 6020 : 5 = 1204

х 6020

     5  

  30100

_6020 | 5    

 5        1204

_10

  10

    _20

      20

        0

Завдання 783

а

280

23

16

a

720

900

1750

b

30

40

60

b

6

60

50

а • b

8400

920

960

a : b

120

15

35

 

х 280

    30

   8400

_920 | 23

 92     40

   0

_960 | 60

 60     16

_360

  360

     0

 

_720 | 6 

 6     120

_12

  12

    0

_900 | 15 

 90       60

   0

x 35

    50

   1750

Завдання 784

280 • х = 560

x = 560 : 280

x = 2

_560 | 280

 560     2

    0

х • 25 = 200

х = 200 : 25

х = 8

_200 | 25

 200     8

    0

х : 30 = 180

х = 180 • 30

х = 5400

х 180

    30

   5400

720 : х = 24

х = 720 : 24

х = 30

_720 | 24

 72     30

   0

х • 320 : 16 = 240 • 20

х • 320 : 16 = 4800

х • 320 = 4800  16

х • 320 = 76800

x = 76800 : 320

x = 240

х : (160 • 30) = 560 : 70

х : (160 • 30) = 560 : 70

х : 4800 = 560 : 70

х : 4800 = 8

х = 4800 • 8

х = 38400

х 240

    20

  4800

_4800

  16

288

48    

76800

_76800 | 320

 64        240

_128

  128

     0

х 160

    30  

   4800

х 4800

    8  

 38400

Завдання 785  

40 • 230 • 5 = 230  (40 • 5) = 230 • 200 = 46000

(360 + 30 +  12) : 6 = 360 : 6 + 30 : 6 + 12 : 6 = 60 + 5 + 2 = 67

(200 + 50 + 6) • 5 = 200 • 5 + 50 • 5 + 6 • 5 = 1000 + 250 + 30 = 1280

80 • (50 • 9) = (80 • 50) • 9 = 4000 • 9 = 36000

25 • (60 • 4) = 60 • (25 • 4) = 60 • 100 = 6000

920 : (4 • 10) = 920 : 10 : 4 = 92 : 4 = (80 + 12) : 4 = 20 + 3 = 23

Інші завдання дивись тут...

  • лена
    супер классссний сайт
    28 лютого 2020 17:38