Інші завдання дивись тут...

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ. «МАТЕМАТИЧНА СКРИНЬКА»

Завдання 1101. За 8 змін 6 тракторів можуть виорати 768 га. Скільки гектарів виоре один такий трактор за 5 змін?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 768 : 8 : 6 = 16 (га) – гектарів виоре один трактор за одну зміну.

2) 16 • 5 = (10 + 6) • 5 = 80 (га) – гектарів виоре один трактор за 5 змін.

_768 | 8 

 72     96

 _48

  48

   0

_96 | 6   

 6     16

 36

 36

  0

2 спосіб.

1) 768 : 8 = 96 (га) – гектарів виорюють за одну зміну 6 тракторів. 

2) 96 : 6 = 16 (га) – гектарів виоре один трактор за 1 зміну.

3) 16 • 5 = (10 + 6) • 5 = 80 (га) – гектарів виоре один трактор за 5 змін.

3 спосіб.

1) 768 : 6 : 8 = 16 (га) – гектарів виоре один трактор за 1 зміну.

2) 16 • 5 = (10 + 6) • 5 = 80 (га) – гектарів виоре один трактор за 5 змін.

_768 | 6

 6     128

_16

 12

 _48

  48

   0

_128 | 8

   8    16

 _48

   48

    0 

4 спосіб.

1) 768 : 6 = 128 (га) – гектарів виоре один трактор за 8 змін.

2) 128 : 8 = 16 (га) – гектарів виоре один трактор за 1 зміну.

3) 16 • 5 = (10 + 6) • 5 = 80 (га) – гектарів виоре один трактор за 5 змін.

Відповідь: один трактор за 5 змін виоре 80 гектарів.

 

Завдання 1102. На залізничну платформу навантажили 3 однакових легкових автомобілі та 4 мотоцикли. Загальна маса автомобілів і мотоциклів 3 т 690 кг. Маса мотоцикла 330 кг. Яка маса легкового автомобіля?

Розв'язання.

3 т 690 кг = 3 690 кг

1) 330 • 4 = 1320 (кг) – маса всіх мотоциклів.

2) 3690 – 1320 = 2370 (кг) – маса всіх автомобілів.

3) 2370 : 3 = 790 (кг) – маса легкового автомобіля.

х 330

    4 

 1320

_3690

 1320

 2370

_2370 | 3   

 21       790

 _27

  27

   0

Відповідь: маса легкового автомобіля 790 кг.

 

Завдання 1103. З трьох страусових яєць можна зробити омлет для 72 осіб. Для скількох осіб можна зробити омлет з двох таких яєць?

Розв'язання.

1) 72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24 (ос.) – осіб можна нагодувати омлетом з одного страусового яйця.

2) 24 • 2 = 48 (ос.) – осіб можна нагодувати омлетом з двох страусових яєць.

Відповідь: омлетом з двох страусових яєць можна нагодувати 48 осіб.

 

Завдання 1104. Маса двох однакових баранів 156 кг. Яка маса 5 однакових поросят, якщо маса одного поросяти у З рази менша від маси барана?

Розв'язання.

1) 156 : 2 = (140 + 16) : 2 = 78 (кг) – маса 1 барана.

2) 78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 26 (кг) – маса 1 поросяти.  

3) 26 • 5 = (20 + 6) • 5 = 130 (кг) – маса 5 поросят.

Відповідь: маса 5 поросят 130 кг. 

 

Завдання 1105. Із 10 кг борошна випікають 14 кг хліба. Скільки потрібно кілограмів борошна на випічку 70 кг хліба?

10 кг борошна – 14 кг хліба

х кг борошна – 70 кг хліба.

Розв'язання.

1) 70 : 14 = 5 (разів) – у стільки більше хліба треба випекти.

2) 10 • 5 = 50 (кг) – борошна треба.

Відповідь: на випічку 70 кг хліба треба 50 кг борошна.

 

Завдання 1106. У 100 кг морської води міститься 2500 г солі. Скільки грамів солі міститься у 20 кг морської води?

100 кг морської води – 2500 г солі.

20 кг морської води – ? г солі.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 100 : 20 = 5 (разів) – у стільки разів менше морської води.

2) 2500 : 5 = 500 (г) – солі міститься.

2 спосіб.

1) 100000 : 2500 = 1000 : 25 = 40 (г) – солі з 1 кг морської води.

2) 20000 : 40 = 2000 : 4 = 500 (г) – солі міститься.

Відповідь: у 20 кг морської води міститься 500 г солі.

 

Завдання 1107. Магазин продав до перерви 37 ящиків яблук, а після перерви – 23 таких самих ящики. Після перерви продали на 168 кг яблук менше. Скільки кілограмів яблук продали окремо до і після перерви?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 37 – 23 = 14 (ящ.) – на стільки менше продали ящиків яблук після перерви.

2) 168 : 14 = 12 (кг) – яблук в одному ящику.

3) 12 • 37 = 444 (кг) – яблук продали до обіду.

4) 12 • 23 = 276 (кг) – яблук продали після обіду.

2 спосіб.

1) 37 – 23 = 14 (ящ.) – на стільки менше продали ящиків яблук після перерви.

2) 168 : 14 = 12 (кг) – яблук в одному ящику.

3) 12 • 37 = 444 (кг) – яблук продали до обіду.

4) 444 – 168 = 276 (кг) – яблук продали після обіду.

Відповідь: до обіду продали 444 кг яблук, після обіду – 276 кг яблук.

 

Завдання 1108. Для прокладання електропроводки придбали 1200 м дроту. 12 мотків дроту по 60 м витратили на внутрішню проводку, а 3/5 решти пішло на зовнішню. Скільки метрів дроту пішло на зовнішню проводку?

Розв'язання.

1) 60 • 12 = 60 • (10 + 2) = 720 (м) – дроту витратили на внутрішню проводку.

2) 1200 – 720 = 480 (м) – решта дроту.

3) 480 : 5 • 3 = 288 (м) – дроту пішло на зовнішню проводку.

_1200

   720

   480

_480 | 5  

 45     96

 _30

  30

   0 

х 96

    3

 288

Відповідь: на зовнішню проводку пішло 288 м дроту.

 

Завдання 1109. З ділянки площею 22 га зібрали 750 ц зерна кукурудзи, а з ділянки площею 33 га – 1230 ц. Визнач середню врожайність кукурудзи з двох ділянок.

Розв'язання.

1) 22 + 33 = 55 (га) – загальна площа двох ділянок.

2) 750 + 1230 = 1980 (ц) – зерна зібрали всього.

3) 1980 : 55 = 36 (ц) – середня врожайність кукурудзи.

_1980 | 55 

  165    36

  _330

    330

       0

Відповідь: середня врожайність кукурудзи 36 ц.

 

Завдання 1110. Від станції одночасно у протилежних напрямках відійшли два поїзди. Швидкість першого поїзда 90 км/год, другого – на 5 км/год більша. Яка відстань буде між поїздами через 3 год?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 90 + 5 = 95 (км/год) – швидкість другого поїзда.

2) 90 + 95 = 185 (км/год) – швидкість віддалення.

3) 185 • 3 = 555 (км) – відстань між поїздами через 3 години.

2 спосіб.

1) 90 + 5 = 95 (км) – відстань за 1 год другого поїзда.

2) 90 + 95 = 185 (км) – відстань між поїздами через 1 год.

3) 185 • 3 = 555 (км) – відстань між поїздами через 3 години.

Відповідь: через 3 год відстань між поїздами буде 555 км.

 

Завдання 1111*. Знаки яких арифметичних дій пропущено? 

400 – 60 • З = 220 

640 – 400 : 2 = 440

 

Завдання 1112. Рухаючись орбітою навколо Сонця, Земля за 1 с проходить 29 км 800 м. Яку відстань пройде Земля за 10 хв?

Розв'язання.

10 хв = 10 • 60 сек = 600 сек

29 км 800 м = 29800 м

1) 29800 • 600 = 17880000 (м) = 17880 (км) – відстань пройде Земля за 600 сек.

х 29800

      600

 17880000

Відповідь:  за 10 хв Земля пройде 17880 км.

 

Завдання 1113. 

650 • 73 + 32 457 : 93 = 47799

х   650

    73

  195

 455   

 47450

_32457 | 93  

 279       349

  455

  372

   837

   837

     0 

+ 47450

      349

   47799

(930 • 60 –  6336) : 9 = 5496

х 930

    60

 55800

_ 55800

    6336

   49464

_49464 | 9     

 45         5496

 _44

   36   

   _86

    81

    _54

     54

      0

(5750 + 158 • 38) – 4877 = 6877

х  158

     38

 1264

 474  

 6004

+ 5750

   6004

  11754

_ 11754

    4877

    6877

(16 008 : 46 + 4804) • 51 = 262752

_16008 | 46 

 138      348

 _220

  184  

  _368

   368

     0

+ 4804

    348

   5152

х   5152

       51

    5152

 25760  

 262752

 

Завдання 1114. У Києві на одного жителя припадає 72 м2 зелених насаджень, а в столиці Японії Токіо – 12 м2. У скільки разів менше припадає зелених насаджень на одного мешканця Токіо, ніж на одного киянина?

Розв'язання.

1) 72 : 12 = 6 (разів) – у стільки разів менше зелених насаджень припадає на мешканця Токіо, ніж на киянина.

Відповідь: на одного мешканця Токіо припадає у 6 разів менше зелених насаджень, ніж на киянина. 

Інші завдання дивись тут...

 

  • лена
    супер классссний сайт
    28 лютого 2020 17:38