Інші завдання дивись тут...

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 

Повторення та узагальнення вивченого

 

Завдання 765

 

90 803

 

526 531

 

720 000

 

700 320

 

602 030

 

900 670

 

703 040

 

 

 

Завдання 766

 

Тридцять тисяч триста шістдесят п'ять

 

сто сімдесят дев'ять тисяч

 

тридцять тисяч шістсот п'ятнадцять

 

триста дванадцять тисяч сімдесят.

 

 

 

Завдання 767

 

Вирази в менших одиницях вимірювання: 6 м 10 дм 7 см; 4 ц 35 кг; 35 дм2 15 см2 9 м 6 мм; 18 кг 50 г ; 5 м2 120 см2; 2 год 15 хв 3 год 5 хв; 5 хв; 16 діб 3 год; 2 хв 20 с 1 рік 8 міс.

 

 

 

Завдання 768

 

Вирази в більших одиницях вимірювання:

 

300 см; 700 кг; 2000 мм; 12 000 кг; 700 см2; 800 дм; 11 000 г; 200 дм2; 3000 м2.

 

 

 

Завдання 769

 

Заповни таблиці.

 

 

 

Завдання 770

 

674 865 + 196 078

 

700 400 - 208 119

 

800 000 - 4509

 

 

 

Завдання 771 Рівняння

 

474 + х = 802

 

307 - х = 156

 

6500 - (3500 + х) = 2300

 

х - 235 = 197

 

х + 457 = 800

 

х - 320 - 2508 = 1698

 

 

 

Завдання 772

 

Обчисли зручним способом. Поясни власти­вості віднімання та закони додавання, які використали.

 

(97 + 35) - 57 (78 + 56) + 44

 

87 + (95 + 13)

 

93 - (39 + 53) (75 + 17) - 35

 

75 - (17 + 35)

 

 

 

Завдання 773

 

1) Збільши на 70 кожне із чисел: 89, 215, 1098, 35 190, 240 095.

 

2) Зменши на 80 кожне із чисел: 215, 510, 1200, 25 300, 183 060.

 

3) На скільки одиниць 570 менше, ніж 900?

 

4) На скільки одиниць 1200 більше, ніж 780?

 

 

 

Завдання 774

 

800 - (500 - 350) + 600

 

680 - 270 + 320 + 160

 

(640 + 360 ) - (730 - 500) + 700

 

 

 

Завдання 775 Рівності та нерівності

 

6800 + 2200 = 11 200 - 2200

 

5860 - 990 < 5860 + 990

 

5700 - 2900 = 2630 + 170

 

 8105 - 850 > 8105 - 950

 

 

 

Завдання 776. Виконай одне завдання (на вибір).

 

1) 5 м 30 см + 2 км 730 см

 

7 ц 80 кг + 1 т 660 кг

 

1 км 930 м - 980 м

 

2 т 8 ц + 19 ц

 

2) 4 т 7 ц + 24 ц

 

2 год 38 хв + 22 хв

 

3 год 15 хв - 1 год 45 хв

 

8 м 42 см + 4 м 98 см

 

 

 

Завдання 777

 

800 010 - (530 327 + 78 356)

 

900 507 - 82 635 + 612 386 + 102 000

 

(568 + 29 757) - (3006 - 2298) + 1009

 

 

 

Завдання 778

 

1) Як називаються числа при множенні? При діленні?

 

2) Як знайти невідомий множник? ділене? дільник?

 

 

 

Завдання 779

 

5702•7

 

574•25

 

810•100

 

90•3080

 

37100:7

 

7600:200

 

2580:30

 

 

 

Завдання 780

 

3054 : 6

 

56 720 : 8

 

385•200

 

 

 

Завдання 781

 

735 : 3

 

4930 : 70

 

1235 : 36 22

 

108 : 40

 

 

 

Завдання 782

 

Знайди значення виразів а • b; а : b, якщо а = 6020, b = 5

 

 

 

Завдання 783

 

а

280

23

?

а

720

900

?

b

30

?

60

b

6

?

50

а • b

?

920

960

а : b

?

15

35

 

Завдання 784

 

280 • х=560

 

х : 30 = 180

 

х • 320 : 16 = 240 • 20

 

х • 25=200

 

720 : х = 24

 

х : (160 • 30) = 560 : 70

 

 

 

Завдання 785

 

40 • 230 • 5

 

(200 + 50 + 6) • 5

 

25 • (60 • 4)

 

(360 + 30+12) : 6

 

80 • (50 • 9)

 

920 : (4 • 10)

Інші завдання дивись тут...

  • лена
    супер классссний сайт
    28 лютого 2020 17:38