Інші завдання дивись тут...

Завдання 367 Натуральні числа

1) 7289 (сім тисяч двісті вісімдесят дев’ять); 4444 (чотири тисячі чотириста сорок чотири); 4440 (чотири тисячі чотириста сорок); 4004 (чотири тисячі чотири).

2) «Сусіди» чисел:  2089, 2090, 2091         7999, 8000, 8001

3) Числа від 4997 до 5010:  4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010.

 

Завдання 368  

1) 1005 — тисяча п'ять; 8300 — вісім тисяч триста; 7030 — сім тисяч тридцять; 2100 — дві тисячі сто.

2) 4000 + 50 = 4050      8000 + 800 + 8 = 8808     40 + 500 = 540

    3000 + 200 = 3200    8000 + 800 + 80 = 8880

3) Сума розрядних доданків:  1105 = 1000 + 100 + 5        7007 = 7000 + 7

4) Додати 1 — знайти наступне число: 99 + 1 = 100               999 + 1 = 1000

 

Завдання 369 Позиційність системи числення

Число

Тисяч

(тисячі)

Сотень

(сотні)

Десятків

(десятки)

Одиниць

(одиниці)

Читаємо

6303

6

3

0

3

шість тисяч триста три

8456

8

4

5

6

вісім тисяч чотириста п’ятдесят шість

2) у кожному числі усього тисяч; усього сотень; усього десятків; усього одиниць:

Число

Усього

тисяч

сотень

десятків

одиниць

6303

6

63

630

6303

8456

8

84

845

8456

Завдання 370

3 + 4 = 7

8 – 5 = 3

2 • 3 = 6

3 тис. + 4 тис. = 7 тис.

8 тис. – 5 тис. = 3 тис.

2 тис. • 3 = 6 тис.

9000 – 6000 = 3000

5000 + 2000 = 7000

5000 + 5000 = 10000

2000 : 4 = 500

6000 : 3 = 2000

5000 : 5 = 1000

Завдання 371

Якщо k = 2000, тоді 8000 – k = 8000 – 2000 = 6000

Якщо k = 4000, тоді 8000 – k = 8000 – 4000 = 4000

Якщо k = 8000, тоді 8000 – k = 8000 – 8000 = 0

 

Завдання 372

Число

Усього

тисяч

сотень

десятків

одиниць

1231

1

12

123

1231

6071

6

60

607

6071

3007

3

30

300

3007

Завдання 373  В інтернет–магазині за добу про­дали 54 моноколеса. Це в 3 рази менше, ніж велосипедів, і на 27 шт. менше, ніж самокатів. Скільки всього колісних транс­портних засобів продали в інтер­нет–магазині за добу?

 

Завдання 374  На пошиття 5 однакових костюмів витратили 15 м тканини. Скільки таких костюмів можна пошити з k м тканини?

Якщо k = 45, тоді k : (15 : 5) = 45 : (15 : 5) = 45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 15 (к.)

 

Завдання 375

1) OA — радіус круга, ОА =

Точки нале­жать кругу: A, K, M, O, C, B, E      Точки належать колу: A, K, M, E

KE — діаметр круга, KE = KO + OE

2) Накресли коло, радіус якого дорівнює 1 см 8 мм. Проведи в цьому колі всього 5 радіусів і 2 діаметри.

 

Завдання 376  Маса коробки із цукерками становить 420 г. Коли третю частину цукерок з'їли, маса коробки із цукерками стала 300 г. Яка маса порожньої коробки?

 

Завдання 377  На пошиття 12 захисних медичних костюмів потрібно витратити 48 м тканини. Скільки метрів такої тканини потрібно витратити, щоб пошити 36 таких костюмів?

 

Завдання 378  На пошиття суконь витратили 48 м сатину, по 3 м на кожну. Із 32 м шовку пошили стільки само блузок. Скільки метрів шовку витрачали на пошиття однієї блузки?

 

Завдання 379

1) 1012 (тисяча двана­дцять); 1020 (тисяча двадцять); 1200 (тисяча двісті); 1002 (тисяча два); 7111 (сім тисяч сто одинадцять); 6600 (шість тисяч шістсот).

2) 7000 + 600 + 60 + 5 = 7665      8000 + 300 = 8300      8000 + 30 = 8030     8000 + 3 = 8003

 

Завдання 380

П’ять чисел від 9995, прилічуючи по одному: 9995, 9996, 9997, 9998, 9999

Отримати наступне число — додати 1:  10 000 + 1 = 10 001

 

Завдання 381  Числа від десяти тисяч до десяти тисяч дванадцяти:

10 000, 10 001, 10 002, 10 003, 10 004, 10 005, 10 006, 10 007, 10 008, 10 009, 10 010, 10 011, 10 012

 

Завдання 382 Розрядна лічба

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

1

0

0

0

1

10 001

1

0

0

1

0

10 010

1

0

3

2

7

10 327

1

1

0

0

0

11 000

1

3

4

5

8

13 458

10 001 (десять тисяч один), 10 010 (десять тисяч десять), 10 327 (десять тисяч триста двадцять сім), 11 000 (одинадцять тисяч), 13 458 (тринадцять тисяч чотириста п’ятдесят вісім)

 

Завдання 383

12 483 = 10 000 + 2 000 + 400 + 80 + 3

16 500 = 10 000 + 6 000 + 500

18 302 = 10 000 + 8 000 + 300 + 2

17 050 = 10 000 + 7 000 + 50

14 006 = 10 000 + 4 000 + 6

19 013 = 10 000 + 9 000 + 10 + 3

 

Завдання 384

13 257 (тринадцять тисяч двісті п’ятдесят сім)

18 025 (вісімнадцять тисяч двадцять п’ять)

17 106 (сімнадцять тисяч сто шість)

11 950 (одинадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят)

 

Завдання 385

12 тис. 755 = 12 755        15 тис. 80 = 15 080      18 тис. 8 = 18 008

 

Завдання 386  Відстань між двома містами 250 км. Із цих міст назустріч один одному одночасно виїхали два автобуси. Яка відстань була між авто­бусами, коли перший з них проїхав 127 км, а другий — 93 км?

 

Завдання 387

 

За 1 год

Час

Відстань

Автобус

60 км

однаковий

240 км

Автомобіль

86 км

?

 

Завдання 388

1) 12 – 4 < 12 – 3   (де менша різниця, там більший від’ємник)

    20 + 5 < 20 + 6  (де менша сума, там менший доданок)

    9 – 5 > 9 – 6       (де більша різниця, там менший від’ємник)

2) Рівняння

245 + х = 406

х – 304 = 503

540 – х = 236

Завдання 389  За 2 год автомобіль проїхав 136 км. За першу годину він проїхав на 16 км більше, ніж за другу. Скільки кілометрів автомобіль проїхав за другу годину?

 

Завдання 390 Письмове додавання

+475

  206

  681

+443

  268

  711

_556

  184

  372

_785

   27

  758

+128

  666

  794

+847

    37

  884

+136

  123

  259

+284

    57

  341

Завдання 391   Відстань від міста до села 126 км. Автомобіль уже проїхав 1/3 частину шляху. На скільки більше кілометрів залишилося проїхати авто­мобілеві, ніж він проїхав?

 

Завдання 392

1) 10 500 (10 тис. 500); 10 000 (10 тис.); 10 050 (10 тис. 50); 12 085 (12 тис. 85); 12 080 (12 тис. 80); 12 005 (12 тис. 5)

2) 17 487 = 10 000 + 7 000 + 400 + 80 + 7

    16 300 = 10 000 + 6 000 + 300

Інші завдання дивись тут...