Інші завдання дивись тут...

Завдання 156 Ознайомлення з дробами

1/5 х = 520 – 270

1/5 х = 250

х = 250 • 5 = 1250

Число, 1/5 якого дорівнює різниці чисел 520 і 270

(520 – 270) • 5 = 250 • 5 = (200 + 50) • 5 = 

= 1000 + 250 = 1250

1/3 х = 130 + 90

1/3 х = 220

х = 220 • 3 = 660

Число, 1/3 якого дорівнює сумі чисел 130 і 90

(130 + 90) • 3 = 220 • 3 = (200 + 20) • 3 = 

= 600 + 60 = 660

1/4 х = 10 • 8

1/4 х = 80

х = 80 • 4 = 320

Число, 1/4 якого дорівнює добутку чисел 10 і 8

10 • 8 • 4 = 8 • 4 • 10 = 32 • 10 = 320

1/7 х = 64 : 16

1/7 х = 4

х = 4 • 7 = 28

Число, 1/7 якого дорівнює частці чисел 64 і 16

64 : 16 • 7 = 64 : (8 • 2) • 7 = (64 : 8 : 2) • 7 =

= 8 : 2 • 7 = 4 • 7 = 28

Завдання 157

1) У кіоск завезли b ящиків яблук, по a кг у кожному, і k ящиків груш, по с кг в кожному. Скільки всього кілограмів фруктів привезли?

Розв’язання

(а • b) + (с • k)

Відповідь: привезли (а • b) + (с • k) кг фруктів.

2) У кіоск завезли b ящиків яблук, по a кг у кожному, і d ящиків груш, по с кг в кожному. На скільки кілограмів більше привезли яблук, ніж груш?

Розв’язання

(а • b) – (с • d)

Відповідь: привезли на (а • b)  (с • d) кг більше привезли яблук, ніж груш.

 

Завдання 158 Письмове ділення

_636 |         6

 6           106

 _36

   36

     0

_915 |       3

  9        305

  _15

    15

      0

_540 |       5

  5        108

  _40

    40

      0

_824 |       4

  8        206

  _24

    24

      0

Перевірка:

х 106

       6

   636

х 305

       3

   315

х 108

       5

   540

х 206

       4

   824

Завдання 158 Теплохід плив по озеру 2 год і проплив 52 км. Потім він 4 год плив униз по річці й проплив 124 км. Скільки кілометрів за годину (швидкість) пропливав теплохід по озеру? по річці?

1) 52 : 2 = (40 + 12) : 2 = 20 + 6 = 26 (км/год) – швидкість теплохода по озеру.

2) 124 : 4 = (120 + 4) : 4 = 30 + 1 = 31 (км/год) – швидкість теплохода по річці.

� Скільки кілометрів за годину тече вода в річці?

2) 31  26 = 5 (км/год) – з такою швидкістю тече річка.

 

Завдання 160

Пішохід пройшов 15 км зі швидкістю 5 км. З якою швидкістю подолає велосипедист за цей час 54 км?

 

 

Час

Відстань

Пішохід

 

однаковий

15 км

Велосипедист

 

54 км

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (год) – час в дорозі

2) 54 : 3 = (30 + 24) : 3 = 10 + 8 = 18 (км/год)

Відповідь: швидкість велосипедиста 18 км/год.

Обернена задача на знаходження числа 5

Велосипедист проїхав 54 км зі швидкістю 18 км/год. З якою швидкістю пройде 15 км пішохід за цей час?

 

За 1 год

Час

Відстань

Пішохід

?

однаковий

15 км

Велосипедист

18 км

54 км

Розв’язання

1) 54 : 18 = 3 (год) – час в дорозі

2) 15 : 3 = 5 (км/год)

Відповідь: швидкість пішохода 5 км/год.

Обернена задача на знаходження числа 54

Пішохід пройшов 15 км зі швидкістю 5 км. Скільки кілометрів за цей час проїде велосипедист зі швидкістю 18 км/год?

 

За 1 год

Час

Відстань

Пішохід

5 км/год

однаковий

15 км

Велосипедист

18 км

?

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (год) – час в дорозі

2) 18  3 = 54 (км)

Відповідь: велосипедист проїхав 54 км.

Завдання 161

х 208

       3

  624

х 106

       8

   848

_612 |      3

  6        204

  _12

    12

      0

_804 |      4

  8        201

    _4

      4

      0

Завдання 162  Автомобіль проїхав 68 км, що становило 1/8 усього шляху. На скільки кілометрів менше автомобіль проїхав, ніж залишилося?

Короткий запис

1/8 шляху — 68 км

Шлях — ?

Залишилося — ?

На скільки менше — ?

Розв’язання

1) 68 • 8 = (60 + 8) • 8 = 480 + 64 = 544 (км) – весь шлях.

2) 544  68 = 476 (км) – залишилося проїхати.

3) 476 – 68 = 408 (км)

Відповідь: на 408 км менше проїхав автомобіль, ніж залишилося.

 

Завдання 163  Додавання

45 + 36 + 20 + 70 + 25 + 30 = (45 + 25 + 30) + (70 + 36) + 20 = 100 + 106 + 20 = 226

48 + 530 + 52 + 70 = (48 + 52) + (530 + 70) = 100 + 600 = 700

366 + 180 + 234 + 170 = (366 + 234) + (180 + 170) = 600 + 350 = 950

257 + 180 + 43 + 220 = (257 + 43) + (180 + 220) = 300 + 400 = 700

 

Завдання 164 Накресли відрізок AB = 123 мм. Познач на відрізку точку M так, щоб довжина відрізка AM становила 1/3 довжини відрізка AB.

123 : 3 = (120 + 3) : 3 = 40 + 1 = 41 (мм) – довжина відрізка АМ.

 

Завдання 165 Якби учні обчислили ще 24 вирази, то було б у 4 рази більше, ніж уже обчислили. Скільки виразів обчислили учні?

Розв’язання

1) 4 – 1 = 3 (ч.) – припадає частин на число.

2) 24 : 3 = 8 (в.)

Відповідь: учні обчислили 8 виразів.

 

Завдання 166  Змололи 828 кг пшениці. Висівки (відходи) становили шосту частину зерна. Одержане борошно розфасували в пакети но 2 кг. Скільки вийшло пакетів?

Короткий запис

Пшениця — 828 кг

Висівки — ?, 1/6 зерна

Розфасували — ? п. по 2 кг

Розв’язання

1) 828 : 6 = 138 (кг) – маса висівок.

2) 828  138 = 690 (кг) – одержали борошна.

3) 690 : 2 = 345 (кг)

Відповідь: вийшло 345 пакетів.

 

Завдання 167 Порядок дій

_545 |     5

  5       109

  _45

    45

      0

_520 |    5

  4      104

  _20

    20

      0

_921 |    3

  9      307

  _21

    21

      0

_915 |    3

  9      305

  _15

    15

      0

(318 + 153) • 2 = 942

(752 – 598) • 5 = 770

a : 1 = а            

1 • b = b

+318

  153

  471

х 471

      2

  942

_752

  598

  154

х 154

      5

  770

Завдання 168 Ділення з остачею

38 : 6 = 6 (ост. 2)

90 : 14 = 6 (ост. 6)

45 : 7 = 6 (ост. 3)

85 : 12 = 7 (ост. 1)

84 : 16 = 5 (ост. 4)

36 : 7 = 5 (ост. 1)

69 : 8 = 8 (ост. 5)

99 : 15 = 6 (ост. 9)

Завдання 169

_634 |   4  

  4      158

_23

  20

  _34

    32

      2 (ост.)

_586 |   7  

  56     85

  _36

    35

      1 (ост.)

_345 |  6   

  30     507

  _45

    42

      3 (ост.)

_750 |   7  

  7      107

  _50

    49

      1 (ост.)

Завдання 170  Робітники зібрали 816 кг винограду. Половину цього винограду поклали в ящики, по 8 кг у кож­ний. Скільки ящиків використали?

Короткий запис

Зібрали — 816 кг

1/2 зібраного — ? ящ. по 8 кг

Розв’язання

1) 816 : 2 = 408 (кг) – половина зібраного.

2) 408 : 8 = (400 + 8) : 8 = 50 + 1 = 51 (ящ.)

Відповідь: використали 51 ящик.

 

Завдання 171  Маса сушених груш становите 1/5 маси свіжих. Скільки потрібно взяти свіжих груш, щоб одер­жати 75 кг сушених?

Короткий запис

Сушені — 75 кг, це 1/5 свіжих

Свіжі — ?

Розв’язання

75 • 5 = (70 + 5) • 5 = 350 + 25 = 375 (кг)

Відповідь: потрібно взяти 375 кг свіжих грибів.

 

Завдання 172

1) 1/3 суми чисел 630 і 210: 

(630 + 210) : 3 = (600 + 30 + 210) : 3 = 200 + 10 + 70 = 280

2) Різницю чисел 705 і 245 зменш у 10 разів:

(705 – 245) : 10 = 460 : 10 = 46

 

Завдання 173  Скільки потрібно стовпчиків для огородження ділянки прямокутної форми довжиною 50 м, а шириною 20 м, якщо їх закопувати через 2 м?

Короткий запис

Довжина — 50 м

Ширина — 20 м

Периметр — ? ст. по 20 м

Розв’язання

1) (50 + 20) • 2 = 140 (м) – пермиетр ділянки.

2) 140 : 20 = 7 (ст.)

Відповідь: потрібно 7 стовпчиків.

 

Завдання 174

Якщо а = 840, b = 4, то а : 10 • b = 840 : 10 • 4 = 84 • 4 = 320 + 16 = 336

Якщо а = 840, b = 4, то а – а : b = 840 – 840 : 4 = 840 – 210 = 630

Якщо а = 840, b = 4, то (1000 – а) : b = (1000 – 840) : 4 = 160 : 4 = 40

Якщо а = 840, b = 4, то  а : (32 : b) = 840 : (32 : 4) = 840 : 8 = 105

 

Завдання 175 Добуток двох чисел 96. Одне з них на 4 менше, ніж інше. Знайди ці числа. Одне число 8, а інше число 12. Перевірка: 12  (12  4) = 12  8 = 96

 

Завдання 176 Для експедиції з 15 осіб на 10 тижнів насуши­ли 450 кг сухарів. Яка норма сухарів на одну особу на один тиждень?

Короткий запис

15 ос., 10 т. — 450 кг

1 ос., 1 т. — ?

Розв’язання

1) 450 : 10 = 45 (кг) – норма сухарів для 15 осіб на тиждень.

2) 45 : 15 = 3 (кг) – норма сухарів для 1 особи на тиждень.

Вираз: 450 : 10 : 15 = 3 (кг)

Відповідь: 3 кілограми.

 

Завдання 177 З 84 м тканини пошили 28 однакових пальт. Скільки таких пальт можна пошити із 405 м тканини?

Короткий запис

28 п. — 84 м

? — 405 м

Розв’язання

1) 84 : 28 = 3 (м) – тканини використовують на пошиття 1 пальто.

2) 405 : 3 = (300 + 90 + 15) : 3 = 100 + 30 + 5 = 135 (п.)

Вираз: 450 : (84 : 28) = 135 (п.)

Відповідь: можна пошити 135 пальт.

 

Завдання 178

_836 |   4

  8      29

  _36

    36

      0

_624 | 3   

  6      208

  _24

    24

      0

_749 |     7

  7       107

  _49

    49

      0

_642 |    6

  6      107

  _42

    42

      0

_375 |    5

  35    705

  _25

    25

      0

Інші завдання дивись тут...