Інші завдання дивись тут...

Завдання 156 Ознайомлення з дробами

1/5 х = 520 – 270

1/5 х = 250

х = 250 • 5 = 1250

Число, 1/5 якого дорівнює різниці чисел 520 і 270

1/3 х = 130 + 90

1/3 х = 220

х = 220 • 3 = 660

Число, 1/3 якого дорівнює сумі чисел 130 і 90

1/4 х = 10 • 80

1/4 х = 800

х = 800 • 4 = 3200

Число, 1/4 якого дорівнює добутку чисел 10 і 8

1/7 х = 64 : 16

1/7 х = 4

х = 4 • 7 = 28

Число, 1/7 якого дорівнює частці чисел 64 і 16

Завдання 157

1)

(а • b) + (с • k)

2)

(а • b) – (с • d)

 

Завдання 158 Письмове ділення

_636 |    6

  6      106

  _36

    36

      0

_915 |   3

  9      305

  _15

    15

      0

_540 |   5

  5      108

  _40

    40

      0

_824 |   4

  8      206

  _24

    24

      0

х106

     6

  366

х305

     3

  315

х108

     5

  540

х206

     4

 824

Завдання 158  Теплохід плив по озеру 2 год і проплив 52 км. Потім він 4 год плив униз по річці й проплив 124 км. Скільки кілометрів за годину (швидкість) пропливав теплохід по озеру? по річці?

� Скільки кілометрів за годину тече вода в річці?

 

Завдання 160

 

За 1 год

Час

Відстань

Пішохід

5 км

однаковий

15 км

Велосипедист

?

54 км

Обернена задача на знаходження числа 5

 

Обернена задача на знаходження числа 54

 

Завдання 161

х208

     3

  624

х106

     8

  128

_612 |   3

  6       204

  _12

    12

      0

_804 |   4

  8      201

    _4

      4

      0

Завдання 162  Автомобіль проїхав 68 км, що становило 1/8 усього шляху. На скільки кілометрів менше 8 автомобіль проїхав, ніж залишилося?

 

Завдання 163  Додавання

45 + 36 + 20 + 70 + 25 + 30 = (45 + 25 + 30) + (70 + 36) + 20 = 100 + 103 + 20 = 223

48 + 530 + 52 + 70 = (48 + 52) + (530 + 70) = 100 + 600 = 700

366 + 180 + 234 + 170 = (366 + 234) + (180 + 170) = 600 + 350 = 950

257 + 180 + 43 + 220 = (257 + 43) + (180 + 220) = 300 + 400 = 700

 

Завдання 164 Накресли відрізок AB = 123 мм. Познач на відрізку точку M так, щоб довжина відрізка AM становила 1/3 довжини відрізка AB.

 

Завдання 165 Якби учні обчислили ще 24 вирази, то було б у 4 рази більше, ніж уже обчислили. Скільки виразів обчислили учні?

24 : 3 = 8 (в.)

 

Завдання 166  Змололи 828 кг пшениці. Висівки (відходи) становили шосту частину зерна. Одержане борошно розфасували в пакети но 2 кг. Скільки вийшло пакетів?

 

Завдання 167

545 : 5 = (500 + 45) : 5 = 100 + 9 = 109

520 : 5 = (500 + 20) : 5 = 100 + 4 = 104

921 : 3 = (900 + 21) : 3 = 300 + 7 = 307

915 : 3 = (900 + 15) : 3 = 300 + 5 = 305

(318 + 153) • 2 = 471 • 2 = 942

(752 – 598) • 5 = 154 • 5 = 770

a : 1 = а             1 • b = b

 

Завдання 168 Ділення з остачею

38 : 6 = 6 (ост. 2)

90 : 14 = 6 (ост. 6)

45 : 7 = 6 (ост. 3)

85 : 12 = 7 (ост. 1)

84 : 16 = 5 (ост. 4)

36 : 7 = 5 (ост. 1)

69 : 8 = 8 (ост. 5)

99 : 15 = 6 (ост. 9)

Завдання 169

_634 |   4

  4      158 (ост. 2)

_23

  20

  _34

    32

      2

_586 |   7

  56     85 (ост. 1)

  _36

    35

      1

_345 |  6

  30     507 (ост. 3)

  _45

    42

      3

_750 |   7

  7      107 (ост. 1)

  _50

    49

      1

Завдання 170  Робітники зібрали 816 кг винограду. Половину цього винограду поклали в ящики, по 8 кг у кож­ний. Скільки ящиків використали?

 

Завдання 171  Маса сушених груш становите 1/5 маси свіжих. Скільки потрібно взяти свіжих груш, щоб одер­жати 75 кг сушених?

 

Завдання 172

1) 1/3 суми чисел 630 і 210:  (630 + 210) : 3 = 210 + 70 = 280

2) Різницю чисел 705 і 245 зменш у 10 разів: (705 – 245) : 10 = 460 : 10 = 46

 

Завдання 173  Скільки потрібно стовпчиків для огородження ділянки прямокутної форми довжиною 50 м, а шириною 20 м, якщо їх закопувати через 2 м?

 

Завдання 174

Якщо а = 840, b = 4, тоді а : 10 • b = 840 : 10 • 4 = 84 • 4 = 320 + 16 = 336

Якщо а = 840, b = 4, тоді а – а : b = 840 – 840 : 4 = 840 – 210 = 630

Якщо а = 840, b = 4, тоді (1000 – а) : b = (1000 – 840) : 4 = 160 : 4 = 40

Якщо а = 840, b = 4, тоді  а : (32 : b) = 840 : (32 : 4) = 840 : 8 = 105

 

Завдання 175 Добуток двох чисел 96. Одне з них на 4 менше, ніж інше. Знайди ці числа.

 

Завдання 176 Для експедиції з 15 осіб на 10 тижнів насуши­ли 450 кг сухарів. Яка норма сухарів на одну особу на один тиждень?

 

Завдання 177 З 84 м тканини пошили 28 однакових пальт. Скільки таких пальт можна пошити із 405 м тканини?

 

Завдання 178

_836 |   4

  8       29

 _36

   36

     0

_624 | 3

  6      28

  _24

    24

      0

_749 |   7

  7       17

  _49

    49

      0

_642 |  6

  6      17

  _42

    42

      0

_375 |  5

  35    75

  _25

    25

      0

Інші завдання дивись тут...