Інші завдання дивись тут...

Завдання 345 Множення

45 • 20 = (40 + 5) • 20 = 900

12 • 50 = (10 + 2) • 50 = 600

15 • 30 = (10 + 5) • 30 = 450

8 • 25 = 8 • (20 + 5) = 200

25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 100

11 • 7 = (10 + 1) • 7 = 77

24 • 40 = (20 + 4) • 40 = 960

9 • 50 = 450

Завдання 346 «Сусіди» чисел:

1249, 1250, 1251    1180, 1181, 1182    1989, 1990, 1991     1344, 1345, 1346    1848, 1849, 1850

 

Завдання 347 Натуральні числа

Число, що йде за числом 1999:  1999 + 1 = 2000

Числа від двох тисяч двадцяти до двох тисяч тридцяти: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.

Числа від двох тисяч тринадцяти до двох тисяч двадцяти: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

На скільки більша одиниця четвертого розряду від одиниці пер­шого розряду: на 999

На скільки більша одиниця четвертого розряду від одиниці другого розряду: на 990

 

Завдання 348 Групування розрядів у класи

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

Читаємо

2

0

0

0

2000

дві тисячі

2

6

5

2

2652

дві тисячі шістсот п’ятдесят два

4

0

3

0

4030

чотири тисячі тридцять

7

8

0

0

7800

сім тисяч вісімсот

7

0

0

5

7005

сім тисяч п’ять

3

3

3

3

3333

три тисячі триста тридцять три

2) 2753 — дві тисячі сімсот п’ятдесят три; 4500 — чотири тисячі п’ятсот; 4050 — чотири тисячі п’ятдесят; 3003 — три тисячі три; 4999 — чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять.

 

Завдання 349 Сума розрядних доданків

1587 = 1000 + 500 + 80 + 7

5005 = 5000 + 5

4032 = 4000 + 30 + 2

2579 = 2000 + 500 + 70 + 9

6800 = 6000 + 800

6704 = 6000 + 700 + 4

3650 = 3000 + 600 + 50

2040 = 2000 + 40

Завдання 350

6000 + 500 + 40 + 1 = 6541             4000 + 600 + 20 = 4620       8000 + 1 = 8001

 

Завдання 351  У кондитерський цех завезли 150 кг родзинок. Світлих родзинок без кісточок було 90 кг, тем­них родзинок без кісточок — у 3 рази менше. Решту становили родзинки з кісточками. Скіль­ки кілограмів родзинок з кісточками привезли в кондитерський цех?

Коротка схема

Світлі — 90 кг

Темні — ?, у 3 рази менше, ніж світлих

З кісточками — ?, решта

Всього — 150 кг

Розв'язання
1) 90 : 3 = 30 (кг) – темних родзинок без кісточок
2) 90 + 30 = 120 (кг) – усього роздинок без кісточок
3) 150 – 120 = 30 (кг)
Відповідь: привезли 30 кілограмів родзинок з кісточками.

 

Завдання 352

Коротка схема

І — 160 кр.

ІІ — ?, у 2 рази більше, ніж І

ІІІ — ?

Всього — 530 кр.

Першого дня меблевий магазин продав 160 крісел, що у 2 рази менше, ніж другого дня. Скільки крісел було продано третього дня, якщо за три дні меблевий магазин продав 530 крісел?
Розв'язання
1) 160 • 2 = 320 (кр.) – продав ІІ дня
2) 160 + 320 = 480 (кр.) – продав І і ІІ дня разом
3) 530 – 480 = 50 (кр.)
Відповідь: третього дня було продано 50 крісел.

 

Завдання 353, 354

Чотирикутник ABCD, трикутник KMN, трикутник EOA, ламана АВ, відрізок КМ

РABCD = (20 мм + 15 мм) • 2 = 70 мм = 7 см
РKMN2 см  3 = 6 см
РEOA20 мм + 25 мм + 17 мм = 62 мм = 6 см 2 мм
Тупі кути: ∠АВС, ∠АDС
Прямі кути: ∠ЕОА
Гострі кути: ∠ВАD, ∠ВСD, ∠NКМ, ∠КМN, ∠КNМ, ∠ОЕА, ∠ЕАО

 

Завдання 355

1) Обчисли

700 + 20 + 1 = 721                   

4000 + 400 + 40 + 4 = 4444

8000 + 300 + 7 = 8307              

8000 + 30 + 7 = 8037

9000 + 900 = 9900

2) Сума розрядних доданків

2384 = 2000 + 300 + 80 + 4     

2205 = 2000 + 200 + 5               

7070 = 7000 + 70

7007 = 7000 + 7                      

3035 = 3000 + 30 + 5

Завдання 356  До швейної майстерні завезли 60 м ситцю, 24 м сукна, а шовку — у k разів менше, ніж ситцю й сукна разом. Скільки метрів шовку завезли?

Вираз: 60 + 60 : k

Якщо k = 12, тоді 60 + 60 : k = 60 + 60 : 12 = 60 + 5 = 65

 

Завдання 357

5 п’ять і 5000 п’ять тисяч

7 сім і 7000 сім тисяч

9 = дев’ять і 9000 дев’ять тисяч

Завдання 358

3 тис. = 3000

7 сот. = 700

5 дес. 8 од. = 58

7 тис. 9 од. = 7009

7 тис. 9 дес. = 7090

2) 5743 — п'ять тисяч сімсот сорок три; 4300 — чотири тисячі триста; 3001 — три тисячі один.

 

Завдання 359

Найбільше чотирицифрове число — 9999, найменше чотирицифрове число — 1000.

П'ять послідовних чисел, починаючи із числа 6997:  6997, 6998, 6999, 7000, 7001

 

Завдання 360

На складі було 48 банок синьої та 56 банок зеленої фарби. 1/4 кількості всіх банок відвантажили в магазин. На скільки більше кілогра­мів фарби залишилося на складі, ніж відван­тажили, якщо маса фарби в кожній банці 5 кг?

1 спосіб
1) 48 + 56 = 104 (б.) – всього банок фарби
2) 104 : 4 = 26 (б.) – відвантажили банок фарби
3) 104 – 26 = 78 (б.) – залишилося банок фарби
4) 78 • 5 = 390 (кг) – залишилося фарби
5) 26 • 5 = 130 (кг) – відвантажили фарби
6) 390 – 130 = 260 (кг)
2 спосіб
1) 48 + 56 = 104 (б.) – всього банок фарби
2) 104 • 5 = 520 (кг) – всього фарби
3) 520 : 4 = 130 (кг) – відвантажили фарби
4) 520 – 130 = 390 (кг) – залишилося фарби
5) 390 – 130 = 260 (кг)
Відповідь: на складі залишилося на 260 кг більше фарби, ніж відвантажили.

 

Завдання 361 

Для ремонту однієї класної кімнати витратили 4 кг білої фарби і 3 кг коричневої. Скільки кіло­грамів фарби потрібно для ремонту 12 таких класних кімнат?

1 спосіб 

1) 4 + 3 = 7 (кг) – витратили для одного класу

2) 7 • 12 = 84 (кг)

2 спосіб

1) 4 • 12 = 48 (кг) – витратили білої фарби для 12 класів

2) 3 • 12 = 36 (кг) – витратили коричневої фарби для 12 класів

3) 48 + 36 = 84 (кг)

Відповідь: потрібно 84 кг фарби для ремонту 12 класів.

 

Завдання 362

1) Виміряй довжину смужки. Чому дорівнює 1/4 її?

1/4 від 12 см = 12 см : 4 = 3 см

2) Виміряй 1/5 смужки та обчисли довжину всієї смужки. Перевір вимірюванням усієї смужки.

1/5 від 10 см = 10 см : 5 = 2 см

2 см • 5 = 10 см

 

Завдання 363 Ознайомлення з дробами

1) 1/4 від 2 грн = 200 коп. : 4 • 1 = 50 коп.

    1/4 від 3 грн 20 коп. = 320 коп. : 4 • 1 = 80 коп.

    1/4 від 10 грн = 1000 коп. : 4 • 1 = 250 коп. = 2 грн 50 коп.

2) 520 коп. = 500 коп. + 20 коп. = 5 грн 20 коп.

   7050 коп. = 7000 коп. + 50 коп. = 70 грн 50 коп. 

   40009 коп. = 40000 коп. + 9 коп. = 400 грн 9 коп.     

   80080 коп. = 80000 коп. + 80 коп. = 800 грн 80 коп.

 

Завдання 364 Накресли квадрати й заповни цифрами від 1 до 6 так, щоб у кожному рядку і кожному стовпці квадрата не було двох однакових цифр.

1

2

3

4

5

6

 

2

1

3

5

4

6

4

5

6

1

2

3

 

6

4

5

2

1

3

2

3

1

5

6

4

 

4

5

6

3

2

1

5

6

4

2

3

1

 

1

3

2

4

6

5

3

1

2

6

4

5

 

3

2

1

6

5

4

6

4

5

3

1

2

 

5

6

4

1

3

2

Завдання 365

Андрійко зібрав 5 кошиків винограду, а Софійка — 7 таких кошиків. Скільки всього кілограмів винограду зібрали діти, якщо кошик уміщує 12 кг винограду?

Розв'язання

1 спосіб

1) 12 • 5 = 60 (кг)  винограду зібрав Андрійко

2) 12 • 7 = 84 (кг)  винограду зібрала Софійка

60 + 84 = 144 (кг)

2 спосіб

5 + 7 = 12 (к.)  кошиків винограду зібрали Андрійко і Софійка разом.

12 • 12 = 144 (кг)

Відповідь: діти зібрали 144 кілограми винограду.

 

Завдання 366  Порядок дій

(370 + 450 ) : 4 = 205

+370

  450

  820

_820 | 4   

  8      205

    20

    20

      0

890 – 7 • 80 = 890  560 =  330

 

_890

  560

  330

 

(840 – 560) : 7 = 280 : 7 = 40

_840

  560

  280

 

280 + 20 • 33 = 940

х 33

    20

  660

+280

  660

  940

Інші завдання дивись тут...