Інші завдання дивись тут...

Завдання 345 Множення

45 • 20 = (40 + 5) • 20 = 800 + 100 = 900

12 • 50 = (10 + 2) • 50 = 500 + 100 = 600

15 • 30 = (10 + 5) • 30 = 300 + 150 = 450

8 • 25 = 8 • (20 + 5) = 160 + 40 = 200

25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 80 + 20 = 100

11 • 7 = (10 + 1) • 7 = 70 + 7 = 77

24 • 40 = (20 + 4) • 40 = 800 + 160 = 960

9 • 50 = 450

Завдання 346 «Сусіди» чисел:

1249, 1250, 1251    1180, 1181, 1182    1989, 1990, 1991     1344, 1345, 1346    1848, 1849, 1850

 

Завдання 347 Натуральні числа

Число, що йде за числом 1999:  1999 + 1 = 2000

Числа від двох тисяч двадцяти до двох тисяч тридцяти: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.

Числа від двох тисяч тринадцяти до двох тисяч двадцяти: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

На скільки більша одиниця четвертого розряду від одиниці пер­шого розряду: 

1 тис. – 1 од. = 1000 – 1 = 999

На скільки більша одиниця четвертого розряду від одиниці другого розряду:

1 тис. – 1 дес. = 1000 – 10 = 990

 

Завдання 348 Групування розрядів у класи

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

Читаємо

2

0

0

0

2000

дві тисячі

2

6

5

2

2652

дві тисячі шістсот п’ятдесят два

4

0

3

0

4030

чотири тисячі тридцять

7

8

0

0

7800

сім тисяч вісімсот

7

0

0

5

7005

сім тисяч п’ять

3

3

3

3

3333

три тисячі триста тридцять три

2) 2753 — дві тисячі сімсот п’ятдесят три; 4500 — чотири тисячі п’ятсот; 4050 — чотири тисячі п’ятдесят; 3003 — три тисячі три; 4999 — чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять.

 

Завдання 349 Сума розрядних доданків

1587 = 1000 + 500 + 80 + 7

5005 = 5000 + 5

4032 = 4000 + 30 + 2

2579 = 2000 + 500 + 70 + 9

6800 = 6000 + 800

6704 = 6000 + 700 + 4

3650 = 3000 + 600 + 50

2040 = 2000 + 40

Завдання 350

6000 + 500 + 40 + 1 = 6541             4000 + 600 + 20 = 4620       8000 + 1 = 8001

 

Завдання 351  У кондитерський цех завезли 150 кг родзинок. Світлих родзинок без кісточок було 90 кг, тем­них родзинок без кісточок — у 3 рази менше. Решту становили родзинки з кісточками. Скіль­ки кілограмів родзинок з кісточками привезли в кондитерський цех?

Світлі — 90 кг

Темні — ?, у 3 рази менше, ніж світлих

З кісточками — ?

Всього — 150 кг

 

Завдання 352

І — 160

ІІ — ?, 2 рази по 160

ІІІ — ?

Всього — 530

 

Завдання 353, 354

Чотирикутник ABCD, трикутник KMN, трикутник EOA, ламана АВ, відрізок КМ

 

Завдання 355

1) 700 + 20 + 1 = 721                   4000 + 400 + 40 + 4 = 4444

    8000 + 300 + 7 = 8307              8000 + 30 + 7 = 8037                 9000 + 900 = 9900

2) 2384 = 2000 + 300 + 80 + 4      2205 = 2000 + 200 + 5               7070 = 7000 + 70

    7007 = 7000 + 7                       3035 = 3000 + 30 + 5

   

Завдання 356  До швейної майстерні завезли 60 м ситцю, 24 м сукна, а шовку — у k разів менше, ніж ситцю й сукна разом. Скільки метрів шовку завезли?

Якщо k = 12, тоді 60 + 60 : k = 60 + 60 : 12 = 60 + 5 = 65

 

Завдання 357

5 = 5 од. (п’ять) і 5000 = 5 тис. (п’ять тисяч)

7 = 7 од. (сім) і 7000 = 7 тис. (сім тисяч)

9 = 9 од. (дев’ять) і 9000 = 9 тис. (дев’ять тисяч)

Завдання 358

3 тис. = 3000

7 сот. = 700

5 дес. 8 од. = 58

7 тис. 9 од. = 7009

7 тис. 9 дес. = 7090

2) 5743 — п'ять тисяч сімсот сорок три; 4300 — чотири тисячі триста; 3001 — три тисячі один.

 

Завдання 359

Найбільше чотирицифрове число — 9999, найменше чотирицифрове число — 1000.

П'ять послідовних чисел, починаючи із числа 6997:  6997, 6998, 6999, 7000, 7001

 

Завдання 360 На складі було 48 банок синьої та 56 банок зеленої фарби. 1/4 кількості всіх банок відвантажили в магазин. На скільки більше кілогра­мів фарби залишилося на складі, ніж відван­тажили, якщо маса фарби в кожній банці 5 кг?

1 спосіб

 

Завдання 361  Для ремонту однієї класної кімнати витратили 4 кг білої фарби і 3 кг коричневої. Скільки кіло­грамів фарби потрібно для ремонту 12 таких класних кімнат?

1 спосіб

(4 + 3) • 12

2 спосіб

3 • 12 + 4 • 12

 

Завдання 362

1) Виміряй довжину смужки. Чому дорівнює 1/4 її?

2) Виміряй 1/5 смужки та обчисли довжину всієї смужки. Перевір вимірюванням усієї смужки.

 

Завдання 363 Ознайомлення з дробами

1) 1/4 від 2 грн

1/4 від 3 грн

1/4 від 3 грн 20 коп.

1/4 від 10 грн

2) 520 коп. = 5 грн 20 коп.   40009 коп. = 400 грн 9 коп.       80080 коп. = 800 грн 80 коп.

 

Завдання 364 Накресли квадрати й заповни цифрами від 1 до 6 так, щоб у кожному рядку і кожному стовпці квадрата не було двох однакових цифр.

1

2

3

4

5

6

 

2

1

3

5

4

6

4

5

6

1

2

3

 

6

4

5

2

1

3

2

3

1

5

6

4

 

4

5

6

3

2

1

5

6

4

2

3

1

 

1

3

2

4

6

5

3

1

2

6

4

5

 

3

2

1

6

5

4

6

4

5

3

1

2

 

5

6

4

1

3

2

Завдання 365 Андрійко зібрав 5 кошиків винограду, а Софійка — 7 таких кошиків. Скільки всього кілограмів винограду зібрали діти, якщо кошик уміщує 12 кг винограду?

 

Завдання 366  Порядок дій

(370 + 450 ) : 4 = (370 + 430 + 20) : 4 = 820 : 4 = (800 + 20) : 4 = 400 + 5 = 405

890 – 7 • 80 = 890 – 560 = 330

(840 – 560) : 7 = (840 – 540 – 20) : 7 = 280 : 7 = 40

280 + 20 • 33 = 280 + 20 • (30 + 3) = 280 + 600 + 60 = 280 + 20 + 600 + 40 = 940

Інші завдання дивись тут...