Інші завдання дивись тут...

Завдання 755 Множення і ділення 

300 : 2 = 150

500 : 4 = 125

1000 : 5 = 200

900 : 3 = 300

500 • 2 = 1000

300 • 3 = 900

200 • 6 = 1200

400 • 4 = 1600

_652998

 590999

  61999

_778348

 182946

 595402

_915418

  418915

  496503

_541632

  260358

  281247

Завдання 757 Дії з іменованими величинами

428 кг 012 г – 245 кг 121 г

544 кг 286 г  345 кг 199 г

428 кг 012 г

   245 кг 121 г

   182 кг 891 г 

544 кг 286 г

   345 кг 199 г

   199 кг 087 г 

Завдання 758 Рівняння

На скільки сантиметрів потрібно стиснути нижнє тіло, аби його довжина дорівнювала довжині верхнього тіла?

12  х = 10

х = 12  10

х = 2

Відповідь: на 2 сантиметри.

 

Завдання 759 Письмове множення

х 342

     2

  684

х 515

     5

 2575

х 734

     7

 5138

х 821

     6

 4926

Завдання 760 Ділення з остачею

У котушці 110 м кабелю. Скільки однако­вих кусків можна нарізати з цього кабе­лю, якщо:

довжина кожного куска становитиме 11 м? 

110 : 11 = 10
Відповідь: можна нарізати 10 кусків кабелю довжиною 11 м.
довжина кожного куска становитиме 18 м? 
110 : 18 = 6 (ост. 2)
Відповідь: можна нарізати 6 кусків кабелю довжиною 18 м.
довжина кожного куска становитиме 14 м?
110 : 14 = 7 (ост. 12)
Відповідь: можна нарізати 7 кусків кабелю довжиною 14 м.

 

Завдання 761

Пірамідою може бути фігура 2.

 

Завдання 762 Письмове ділення

_144 | 6   

  12     24

  _24

    24

      0

_126 | 9  

  9     14

 _36

   36

     4

_304 | 8  

  24    38

  _64

    64

      0

_623 | 7  

  56    89

  _63

    63

      0

Завдання 763 Знайди значення виразу
Якщо а = 550, тоді 606 • 10 + (750 - а) : 5 = 6060 + (750 - а) : 5 = 
= 6060 + (750 - 550) : 5 = 6060 + 200 : 5 = 6060 + 40 = 6100

 

Завдання 764

Коток асфальтує вулицю, уздовж якої вказано відстані в метрах. Яка літера на малюнку відповідає відста­ні 5000 м? С

 

Завдання 765 Допиши числову «змійку» до краю аркуша в зошиті.

 

7100

 

7150

 

7200   7250   7300   7350   7400

5800

 

5850   5900   5950   6000   6050   6100  
Завдання 766

Для виготовлення 4 малих і 3 великих болтів вико­ристали 620 г металу. Скільки грамів становить маса великого болта, якщо маса малого болта 80 г?

Короткий запис

Малі —  4 б. по 80 г

Великі — 3 б. по ?

Разом — 620 г

Розв’язання
1) 80 • 4 = 320 (г) – маса малих болтів.
2) 620 – 320 = 300 (г) – маса великих болтів.
3) 300  : 3 = 100 (г)
Відповідь: маса великого болта 100 грам.

 

Завдання 767

+43158

  54373

  97531

_98165

  73485

  24680

+32339

   7665

  40004

_64783

  51204

  13579

+34125

  50495

  84620

_67803

  27399

  40404

Завдання 768

150 • 10 = 1500

45 • 4 = 180

1600 : 100 = 16

8000 • 10 = 80000

500 • 100 = 50000

10 000 : 10 000 = 1

Завдання 769

+417

  138

  555

_957

  513

  444

+2786

  2769

  5555

_743

  608

  135

_65347

  62014

  33333

+3816

    751

  4567

Завдання 770 Порядок арифметичних дій

45 + 99 : (44  11) = 45 + 99 : 33 = 45 + 3 = 47

350 : (2 + 3) = 350 : 5 = 70

180 + (75  15) : 3 = 180 + 60 : 3 = 180 + 20 = 200

 

Завдання 771

Андрій і Аліна збираються подолати відстань 18 дм. Андрій за секунду проходить третину цього шляху, а Аліна — 1/6 частину. На скільки більше дециметрів

проходить за секунду Андрій, ніж Аліна?

Короткий запис

Відстань —  18 дм

Андрій — третину відстані

Аліна — 1/6 відстані

На скільки — ?

Розв’язання
1) 18 : 3 = 6  (дм) – проходить Андрій.
2) 18 : 6 = 3  (дм) – проходить Аліна.
3)  3 = 3 (дм)
Відповідь: на 3 дм більше проходить за секунду Андрій, ніж Аліна.

 

Завдання 772

На малюнку зображено два подібні прямокутники. Довжини сторін прямокутника ABCD — 2 дм і 16 дм. Відомо, що ширина прямокутника AMOP 4 см. Знайди його довжину.

Розв’язання
2 дм = 20 см, 16 дм = 160 см
1) 20 : 4 = 5  (р.) – у стільки разів менша ширина прямокутника АМОР.
2) 160 : 5 = 32 (см) = 3 дм 2 см
Відповідь: довжина прямокутника АМОР 3 дм 2 см.

 

Завдання 773 

У котушці 500 м кабелю. Скільки одна­кових кусків можна нарізати з цього ка­белю, якщо:

довжина кожного куска ста­новитиме 64 м?

500 : 64 = 7 (ост. 2)
Відповідь: можна нарізати 7 кусків кабелю довжиною 64 м.
довжина кожного куска становитиме 125 м? 
500 : 125 = 4
Відповідь: можна нарізати 4 куски кабелю довжиною 125 м.
довжина кожного куска становитиме 45 м?
500 : 45 = 11 (ост. 15)
Відповідь: можна нарізати 11 кусків кабелю довжиною 45 м.

 

Завдання 774

Двоцифрове число помножили на двоцифрове. Яку найбільшу кількість цифр може мати добуток? Чотири цифри (99 • 99 = 9801)

 

Завдання 775

Відстань не зміниться.

10 + х = 12

х = 12  10

х = 2

5 + 10 + х + 5 = 5 + 12

10 + х = 5 + 12  5 

10 + х = 12

х = 12  10

х = 2

Завдання 776

Уздовж автодороги від столиці країни до її кордо­ну вказано відстані в кілометрах. Назви літери, що позначають на малюнку числа, різницею яких буде число 2000. С, А

 

Завдання 777 Допиши числову «змійку» до краю аркуша в зошиті.

 

750

 

875

 

1000   1125   1250   1375   1500

500

 

625   750   875   1000   1125   1250  
Завдання 778

+998995

         7

  999002

+189999

         4

  190003

_400000

         5

  399995

_160000

         3

  159997

Завдання 779

Пішки туристи щодня долають 35 км, а на велосипе­дах — 88 км. На скільки більше кілометрів подолають туристи за тиждень, якщо будуть їхати на велосипе­дах, а не йти пішки?

Розв’язання
1) 88  35 = 53  (км) – на стільки більше долають щодня на велосипедах.
2) 53  7 = 371 (км)
Відповідь: на 371 км більше подолають за тиждень на велосипедах.

 

Завдання 780

+7835

  7916

15751

_27899

  14320

  13579

+338627

  341952

  680579

_90334

 10326

 80008

+ 53694

 361569

 415263

_559637

 154030

 405607

Інші завдання дивись тут...