Інші завдання дивись тут...

Сторінка 3

Завдання 1 Письмове множення

х 325

       6

 1950

х 468

       3

 1404

х 517

       4

 2068

х 139

       5

  695

Завдання 2 

Мотоцикліст, рухаючись із швидкістю 65 км/год, проїхав 195 км. Скільки годин був у дорозі мотоци­кліст?

Розв’язання

195 : 65 = 3 (год)

Відповідь: у дорозі мотоцикліст був 3 години.

Завдання 3 Рівняння

х + 310 • 2 = 1000

х + 620 = 1000

х = 1000 – 620

х = 380

380 + 310 • 2 = 380 + 620 = 1000

1000 = 1000

х – 300 = 520 : 2

х – 300 = 260

х = 260 + 300

х = 560

560 – 300 = 260

520 : 2 = (400 + 120) : 2 = 260

260 = 260

Завдання 4 Одиниці вимірювання

6 м 94 см + 3 м 8 см = 9 м 102 см = 10 м 2 см

(3 м – 40 см) • 5 = 15 м – 200 см = 15 м – 2 м = 13 м

 

Сторінка 4

Завдання 1

х 52306

          4

 209224

х 51723

          3

 155169

х 14257

          7

  99799

х 21745

          6

 130470

х 278451

            3

  835353

х 94023

           5

 470115

Завдання 2  Першого дня в пекарню привезли 1560 ц борошна, а другого — у 3 рази більше. На випікання хліба витратили 3185 ц борошна. Скільки центнерів бо­рошна залишилося в пекарні?

Короткий запис

І день — 1560 ц

ІІ день — ?, у 3 рази більше

Витратили — 3185 ц

Залишилося — ?

Розв’язання

1) 1560 • 3 = 4680 (ц) – привезли ІІ дня;

2) 1560 + 4680 = 6240 (ц) – привезли за два дні разом;

3) 6240 – 3185 = 3055 (ц).

Відповідь: у пекарні залишилося 3055 ц борошна.

Завдання 3  Гумову лінійку розтягнули так, що її поділка 1 збіглася із поділкою 1 на звичайній лінійці, а поділка 9 опинилася навпроти поділки 17. Скільки ще поділок збіглося на обох лінійках? Сім поділок

Гумова лінійка  

1

  2   3   4   5   6   7   8   9

Звичайна лінійка

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Сторінка 5 

Завдання 1 Порядок дій

273 251  38 129 • 6 + 55 523 = 273251  228774 + 55523 = 44477  + 55523 = 100000

Завдання 2

З першого поля зібрали 1020 ц цукрових буряків, а з другого — у 3 рази більше. 2000 ц усіх буряків відвезли на цукровий завод. Скільки цент­нерів буряків залишилося відвезти?

Короткий запис

І  — 1020 ц

ІІ — ?, у 3 рази більше

Відвезли — 2000 ц

Залишилося — ?

Розв’язання

1) 1020 • 3 = 3060 (ц) – зібрали з ІІ поля;

2) 1020 + 3060 = 4080 (ц) – зібрали з двох полів разом;

3) 4080 – 2000 = 2080 (ц).

Відповідь: залишилося відвезти 2080 центнерів буряків.

Завдання 3

Три поділки гумової лінійки опинилося лівіше від поділки 0 звичайної лінійки: 

Гумова лінійка 0   1   2   3

 

 

5

   6     8

Звичайна лінійка

           

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сторінка 6 

Завдання 1

х 53000

    6    

 318000

х 1200

    9    

 10800

х 1080

      5 

  5400

х 20405

         2

  81620

Завдання 2

Учень за 6 год виготовляє 30 деталей, а майстер за 2 год — 42 такі деталі. За скільки годин виготовлять 286 деталей майстер і учень, якщо працюватимуть разом?

Короткий запис

Учень  6 год  30 д.

Майстер  2 год  42 д.

Разом  ? год  286 д.

Розв’язання

1) 30 : 6 = 5 (д.) – виготовив учень за 1 год;

2) 42 : 2 = 21 (д.) – виготовив майстер за 1 год;

3) 5 + 21 = 26 (д.) – виготовили разом за 1 год;

4) 268 : 26 = 11 (год).

Відповідь: за 11 год майстер і учень разом виготовлять 286 деталей.

Завдання 3

Обвели поділки натягненої гумової, що опинилися навпроти поділок на звичайній. 

Послаблена гумова лінійка 0     6     12            
Натягнена гумова лінійка 0

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Звичайна лінійка 0

 

  1     2     3    

Сторінка 7 

Завдання 1 Вирази 

Якщо а = 28 459; b = 6, тоді а + b = 28 459 + 6 = 28 465

Якщо а = 28 459; b = 6, тоді а  b = 28 459  6 = 170754

Завдання 2

Спочатку привезли 1220 л води, а потім ще у 2 рази більше. На побутові потреби витратили 1800 л, що привезли. Скільки літрів води залишилося?

Короткий запис

 1220 л

II  ?, у 2 рази більше

Витратили — 1800 л

Залишилося — ?

Розв’язання

1) 1200 • 2 = 2400 (л) – привезли води потім;

2) 1200 + 2400 = 3600 (л) – всього води привезли;

3) 3600  1800 = 1800 (л).

Відповідь: залишилося 1800 л води.

Завдання 3

Дві поділки гумової лінійки опинилися лівіше від поділки 0 на звичайній лінійці: 

Гумова лінійка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Звичайна лінійка

   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сторінка 8

Завдання 1 Рівняння

х  (24 683  24 675) = 224

х  8 = 224

х = 224 + 8

х = 232

Завдання 2

Накресли прямокутник зі сторонами 3 см і 5 см та знайди його площу.

• 5 = 15 (см2) – площа прямокутника

Завдання 3

Обвели (синій колір) поділки звичайної лінійки, що опинилися навпроти поділок на послабленій гумовій.

Послаблена гумова лінійка 0       12                
Натягнена гумова лінійка 0

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Звичайна лінійка 0

 

  1     2     3    

Сторінка 9

Завдання 1

5406 •  35 894 + 7068 = 43248  35 894 + 7068 = 7394 + 7068 = 14422

Завдання 2

Перший насос викачує 960 відер води за 32 хв, а другий — за 48 хв. За скільки хвилин ці насоси викачають 1000 відер води, якщо працюватимуть разом?

Короткий запис

I насос  32 хв  960 в.

II насос  48 хв  960 в.

Разом  ? хв  1000 в.

Розв’язання

1) 960 : 32 = 30 (в.) – викачує I насос за 1 хв;

2) 960 : 48 = 20 (в.) – викачує II насос за 1 хв;

3) 30 + 20 = 50 (в.) – викачують два насоси разом за 1 хв;

4) 1000 : 50 = 20 (хв).

Відповідь: за 20 хвилин два насоси разом викачають 1000 л води.

Завдання 3

Поділка 0 гумової опинилася навпроти поділки 6 звичайної. 

Гумова лінійка             0 1 2   4

Звичайна лінійка

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сторінка 10

Завдання 1

X : 7 = 1294

х = 1294 • 7

х = 9058

9058 : 7 = 1294

1294 = 1294

х  196 420 = 2090

х = 2090 + 196 420

х = 198510

198510  196 420 = 2090

2090 = 2090

Завдання 2

Перший оператор набирає на комп'ютері 180 сто­рінок тексту за 6 днів, а другий — за 9 днів. За скільки днів наберуть 350 сторінок тексту обидва оператори разом, якщо продуктивність праці кож­ного з них не зміниться?

Короткий запис

I оператор  6 дн.  180 с.

II оператор  9 дн.  180 с.

Разом  ? дн.  350.

Розв’язання

1) 180 : 6 = 30 (с.) – набирає I оператор за 1 день;

2) 180 : 9 = 20 (с.) – набирає II оператор за 1 день;

3) 30 + 20 = 50 (с.) – набирають два оператори разом за 1 день;

4) 350 : 50 = 7 (дн).

Відповідь: за 7 днів два оператори разом наберуть 350 сторінок тексту.

Завдання 3

Висота будиночка 4 м 6 дм. Серед цих дерев є одне заввишки 430 см. Обведи його. Ялинка.

430 см = 4 м 3 дм, а 4 м 3 дм < 4 м 6 дм

Інші завдання дивись тут...