Інші завдання дивись тут...

Сторінка 11

Завдання 1 Письмове множення

х 1468

       6

  8808

х 14003

         7

  98021

х 82307

        5

 411535

Завдання 2

Дві бригади лісників посадили вздовж дороги 336 дерев. Перша бригада висаджувала щодня 24 дерева, а друга бригада — 32 дерева. Через скільки днів обидві бригади завершать роботу, якщо працюватимуть одночасно і продуктивність їхньої праці не зміниться?

Короткий запис

І — 1 дн. — 24 д.

ІІ — 1 дн. — 32 д.

Разом — ? дн. — 336 д.

Розв’язання

1) 24 + 32 = 56 (д.) – дерев садять разом шодня;

2) 336 : 56 = 6 (дн.).

Відповідь: обидві бригади завершать роботу через 6 днів.

Завдання 3

Накресли прямокутник зі сторонами 4 см і 8 см та обчисли його периметр і площу.

Розв’язання

1) (8 + 4) • 2 = 12 • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника

2) 8 • 4 = 32 (см2) – площа прямокутника

Відповідь: 24 см; 32 см2.

 

Сторінка 12

Завдання 1

х 123414

         2

  246828

х 142301

         3

  426903

х 120612

         4

  482448

Завдання 2

У баку 360 л води і два крани. Через перший кран за хвилину витікає 18 л води, а через другий — 12 л. На скільки хвилин треба відкрити обидва крани, щоб спорожнити бак?

Короткий запис

І — 1 хв — 18 л

ІІ — 1 хв — 12 л

Разом — ? хв — 360 л

Розв’язання

1) 18 + 12 = 30 (л) – води витікає за 1 хв;

2) 360 : 30 = 12 (хв).

Відповідь: на 12 хвилин треба відкрити обидва крани, щоб спорожнити бак.

Завдання 3 Рівняння

х  984 = 63  5

х  984 = 315

х = 315 + 984

х = 1299

х + 578 = 196  3

х + 578 = 588

х = 588 – 578

х = 10

Завдання 4

Знайди площу прямокутника зі сторонами завдовжки 2 см і 6 см.

Розв’язання

 6 = 12 (см2)

Відповідь: площа прямокутника 12 см2.

 

Сторінка 13

Завдання 1 Порядок дій

(40 178  678 : 3)  4 + 284 861 = (40 178  226)  4 + 284 861 = 324 809

Завдання 2

Вантажна машина проїхала 1500 км. Скільки літрів пального для цього знадобилося, якщо витрата на кожні 50 км шляху — 16 л пального?

Короткий запис

50 км  16 л

1500 км  ?

Розв’язання

1) 1500 : 50 = 30 (р.) – у стільки разів більший шлях;

2) 16  30 = 480 (л).

Відповідь: потрібно 480 л пального.

Завдання 3

Якщо а = 4970, b = 5, тоді а + b = 4970 + 5 = 4975

Якщо а = 4970, b = 5, тоді а • b = 4970 • 5 = 24850

Завдання 4

Побудуй прямокутник зі сторонами завдовжки 2 см і 7 см, знайди його площу і периметр.

Розв’язання

1) (7 + 2) • 2 = 9 • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника;

2) 7  2 = 14 (см2– площа прямокутника.

Відповідь: 18 см; 14 см2.

 

Сторінка 14

Завдання 1

50 000  340 • 5 + 225 : 25 = 50 000  1400 + 9 = 48 609

Завдання 2

Ширина шкільної дошки 2 м, а довжина 6 м. Скільки грамів фарби знадобиться для фарбування цієї дошки, якщо на 1 м2 витрачають 250 г фарби?

Розв’язання

1) 2 • 6 = 12 (м2) – площа стіни;

2) 250  12 = 3000 (г)

Відповідь: для фарбування цієї дошки знадобиться 3000 г фарби.

Завдання 3

х : 3 = 25674

х = 25674 • 3

х = 77022

х : 107 = 5

х = 5 • 107

х = 535

Сторінка 15

Завдання 1

(42 638  31 527) •  6000 : 100 = 11 111 •  60 = 66 666  60 = 66 606

Завдання 2

Від прямокутника зі сторонами 4 см і 9 см відрізали квадрат зі стороною 4 см. Яка площа фігури, що залишилася?

Розв’язання

1) 4 • 9 = 36 (см2) – площа прямокутника;

2) 4  4 = 16 (см2– площа квадрата;

3) 36  16 = 20 (см2).

Відповідь: площа фігури, що залишилася, 20 см2.

Завдання 3 Одиниці вимірювання

5 дм = 50 см

4 м =  400 см

5 дм2 = 500 см2

4 м2 = 40 000 см2

10 м2 = 100000 см2

Завдання 4

 (111 + 39) : 15  (90 + 35) : 25

 

Сторінка 16

Завдання 1

24 682 •  1212 • 2 + 624 : 78 = 49364 – 2424 + 8 = 46948

Завдання 2

Відстань між двома пристанями — 92 км. Половину цієї відстані катер проплив за 2 год. З якою швид­кістю рухався катер?

Розв’язання

1) 92 : 2 = 46 (км) – половина відстані;

2) 46 : 2 = 23 (км/год).

Відповідь: катер рухався зі швидкістю 23 км/год.

Завдання 3 Одиниці вимірювання площі

2 см =  20 мм

6 дм = 600 мм

5 м =  5000 мм

2 см2 = 200 мм2

6 дм2 = 60 000 мм2

5 м2 = 500 000 000 м2

Завдання 4

Всі сторони трикутника однакові і дорівнюють 12 см. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника.

Розв’язання

1) 12  3 = 36 (см) – периметр трикутника або квадрата;

2) 36 : 4 = 9 (см) – периметр трикутника або квадрата;

3) 9  9 = 81 (см2– площа квадрата.

Відповідь: 81 см2.

 

Сторінка 17

Завдання 1

(924301  97038) • 8 = 827 263 • 8 = 6 618 104

(3484 + 28763) • 9 = 32 247 • 9 = 290 223

Завдання 2

У парку посадили 90 платанів, по 15 дерев у кож­ному ряду, і 128 кленів. Кленів посадили на 2 ряди більше, ніж платанів. Скільки кленів садили в кож­ному ряду?

Розв’язання

1) 90 : 15 = 6 (р.) – рядів платанів посадили;

2) 6 + 2 = 8 (р.) – рядів кленів посадили;

3) 128 : 8 = 16 (д.) – кленів посадили в кожному ряду.

Відповідь: 16 дерев.

Завдання 3

8 м = 80 дм

4 км = 4000 м

9 км = 9000 м

8 м2 = 800 дм2

4 км2 = 4 000 000 м2

9 км2 = 9 000 000 м2

Сторінка 18

Завдання 1

х 30028

        7

 210196

х 21400

      3  

  64200

х 4 км 060 м

          8    

 32 км 480 м

Завдання 2

Майстер за 6 годин виготовив 648 деталей. Скільки таких деталей виготовить учень майстра за 8 го­дин, якщо він за одну годину виготовляє на 29 де­талей менше?

Розв’язання

1) 648 : 6 = 108 (д.) – деталей виготовив майстер за 1 год;

2) 108 – 29 = 79 (д.) – деталей виготовляє учень за 1 год;

3) 79  8 = 632 (д.) – деталей виготовить учень за 8 год.

Відповідь: 632 деталі.

Завдання 3

1 км2 = 10 000 а

6 км2 = 60 000 а

32 км2 = 320 000 а

300 м2 = 3 а

5200 м2 = 52 а

30000 м2 = 300 а

Завдання 4

Довжина однієї сторони прямокутника 12 см, а дру­гої — 5 см. У скільки разів збільшиться площа прямо­кутника, якщо довжини сторін збільшити у 2 рази? У 4 рази збільшиться.

12  5 = 60, (12  2) • (5  2) = 24 • 10 = 240, 240 : 60 = 4

 

Сторінка 19

Завдання 1

100 см = 10 дм

500 см = 50 дм

900 см = 90 дм

10 м = 100 дм

500 см2 = 5 дм2

900 см2 = 9 дм2

1000 см2 = 10 дм2

10 м2 = 1000 дм2

Завдання 2

Два автобуси одночасно виїхали з автостанції у протилежних напрямках. Перший автобус рухав­ся зі швидкістю 60 км/год, а другий — 65 км/год. Знайди відстань між автобусами через 4 години.

Розв’язання

1 спосіб

1) 60 + 65 = 125 (км/год) – швидкість віддалення;

2) 125  4 = 500 (км) – відстань між автобусами через 4 год.

2 спосіб

1) 60  4 = 240 (км) – проїхав перший автобус за 4 год;

2) 65  4 = 260 (км) – проїхав другий автобус за 4 год;

3) 240 + 260 = 500 (км) – відстань між автобусами через 4 год.

Відповідь: 50 кілометрів.

Завдання 3

Висота будиночка 5043 мм. Обведи дерево за­ввишки 9 м. Найвище дерево.

5043 мм = 5 м, а 5 м < 9 м 

 

Сторінка 20

Завдання 1

Довжина ділянки прямокутної форми 20 м, а ши­рина — на 3 м коротша. Знайди площу і периметр ділянки.

Розв’язання

1) 20 – 3 = 17 (м) – ширина ділянки;

2) (20 + 17)  2 = 37  2 = 74 (м) – периметр ділянки;

3) 20  17 = 340 (м2– площа ділянки.

Відповідь: 74 метри; 340 м2.

Завдання 2

Двоє пішоходів одночасно вийшли з однієї станції у протилежних напрямках. Перший пішохід рухався зі швидкістю 5 км/год, а другий — 4 км/год. Знайди відстань між пішоходами через 3 години.

Розв’язання

1 спосіб

1) 5 + 4 = 9 (км/год) – швидкість віддалення;

2) 9  3 = 27 (км) – відстань між пішоходами через 3 год.

2 спосіб

1)  3 = 15 (км) – пройшов перший пішохід за 3 год;

2)  3 = 12 (км) – пройшов другий пішохід за 3 год;

3) 15 + 12 = 27 (км) – відстань між пішоходами через 3 год.

Відповідь: 27 кілометрів.

Завдання 3

Висота будиночка 483 см. Висота якого дерева до­рівнює 5555 мм? Третього справа.

483 см = 4830 мм, а 4830 мм < 5555 мм

Інші завдання дивись тут...