Інші завдання дивись тут...

Завдання 385 Письмове ділення

_205 |  41 

 205     5

    0

_264 |  33 

  264    8

     0

_444 |  74 

 444    6

     0

Завдання 386 Порядок дій

50 • 9 + 50 – 120 : 5 = 450 + 50 – 24 = 500 – 24 = 476

150 • 3 – 360 : 30 = 450 – 12 = 438

770 + 130 – 350 : 7 • 8 = 900 – 50 • 8 = 900 – 400 = 500

100 • (640 – 640 : 8 • 7) = 100 • (640 – 80 • 7) = 8000

_120 |  5 

 10     24

 _20

   20

     0

х 150

    

  450

_360 |  30

 36      12

 _60

   60

     0

х 80

  

 560

_640

  560

    80

Завдання 387

Екскаватор вирив канаву завдовжки 80 м. Ширина канави становить 1/40 її довжини. Яку площу займає канава? Який її периметр?

Короткий запис

Довжина  80 м

Ширина  ?, 1/40 від довжини

Площа  ?

Периметр  ?

Розв'язання

180 : 40  1 = 2 (м) – ширина

2) 80 • 2 = 160 2– площа канави
3) (2 + 80) • 2 = 164 (м) – периметр канави

Відповідь: площа канави 160 м2, а периметр канави — 164 м. 

 

Завдання 388

П'ять однакових верстатів мають масу 4 т. Яка маса трьох таких верстатів?

Короткий запис

5 в.  4 т.

3 в.  ?

Розв'язання

4 т = 40 ц

140 : 5 = 8 (ц) – маса 1 верстата

2) 8 • 3 = 24 (ц) – маса 3 верстатів

Відповідь: маса трьох таких верстатів 24 ц. 

 

Завдання 389, 390 Письмове ділення

_156 |  26 

  156     6

     0

_368 |  46 

  368    8

     0

_145 |  29 

 145     5

     0

_189 |  27 

 189     7

     0

_304 |  38 

 304     8

     0

Завдання 391

На 320 грн можна купити 4 блокноти або 8 зошитів. У скільки разів зошит дешевший за блокнот?

Короткий запис

320 грн  4 бл. по ? грн

320 грн  8 з. по ? грн. На скільки менше грн  ?

Розв'язання

1320 : 4 = 80 (грн) – ціна блокнота

2) 320 : 8 = 40 (грн) – ціна зошита
3) 80 : 40 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 разів зошит дешевший за блокнот. 

 

Завдання 392

На 75 грн можна купити 5 ручок або 8 олівців. У скільки разів олівець дешевший за ручку?

Короткий запис

75 грн  5 р. по ? грн

75 грн  8 р. по ? грн. На скільки менше грн  ?

Розв'язання

1) 75 : 5 = 15 (грн)

2) 75 : 25 = 3 (грн)

3) 15 : 3 = 5 (р.)

Відповідь: у 5 разів олівець дешевший за ручку.

 

Завдання 393

Маса 1 л меду 1400 г. Чи поміститься 2 кг меду у дволітровій банці? Яка маса меду поміститься у дволітровій банці?

Короткий запис

1 л  1400 г

2 л  ?

 2000 г

Розв'язання

11400  2 = 2800 (г) = 2 кг 800 г – уміщається у дволітровій банці

2000 < 2800

Відповідь: 2 кг меду поміститься у дволітровій банці. Загальна маса меду у дволітровій банці 2 кг 800 г. 

 

Завдання 394 Письмове ділення

_392 |  49 

  392    8

     0

_162 |  27 

  162    6

     0

_174 |  29 

 174     6

     0

Завдання 395

П'ять однакових автівок мають масу 90 ц. Скільки таких автівок мають масу 54 ц?

Короткий запис

5 авт.  90 ц

? авт.  54 ц

Розв'язання

190 : 5 = 18 (ц) – маса однієї автівки

2) 54 : 18 = 3 (авт.)

Відповідь: 3 автівки мають масу 54 ц.

 

Завдання 396, 397 Ділення з остачею

_212 | 34 

 204    6

    8 (ост.)

_349 | 42 

  336   8

    13 (ост)

_325 | 53 

 318     6

    7 (ост.)

_237 | 45 

 225     5

   12 (ост.)

_456 | 64 

 448     7

    8 (ост.)

_268 | 32 

 256     8

   12 (ост.)

Завдання 398

Собака пробіг по стежці від будки 300 м і знайшов кісточку. Потім повернувся і в протилежному напрямку пробіг шлях, що дорівнює 2/3 попереднього. На якій відстані від будки опинився собака?

Розв'язання

1300 : 3 • 2 = 200 (м) – пробіг в протилежному напрямку

2) 300 – 200 = 100 (м)

Відповідь: на відстані 100 м від будки опинився собака.

 

Завдання 399

Перша бригада працювала впродовж тижня 34 год, а друга — 39 год. Друга бригада виготовила на 400 деталей більше, ніж перша. Скільки деталей виготовила за тиждень кожна бригада, якщо продуктивність у них була од­накова?

  

За 1 год

Кількість годин

Всього деталей

І

 однакова

34

?

ІІ

39

?, на 400 грн більше

Розв'язання

139 – 34 = 5 (год) – на стільки більше працювала II бригада

2) 400 : 5 = 80 (д.) – виготовляють за 1 год

3) х 80

    34 

    32

   24   

   2720 (д.) – виготовила I бригада

4) х 80
     39 
     72
    24 
    3120 (д.) – виготовила II бригада

Відповідь: на відстані 100 м від будки опинився собака.

Завдання 400

У парку посадили квіти на двох прямокутних клумбах однакової площі. Довжина першої клумби 12 м, а ширина 5 м. Довжина другої клумби стано­вить 5/6 довжини першої. Яка ширина другої клумби?

 Клумби 

Площа

Довжина

Ширина

І

 однакова

12 м

5 м

ІІ

?, становить 5/6

?

Розв'язання

1) 12 • 5 = 60 (м2– площа кожної клумби

2) 12 : 6 • 5 = 10 (м) – довжина II клумби

3) 60 : 10 = 6 (м)

Відповідь: ширина другої клумби 6 метрів. 

 

Завдання 401 Дії з іменованими величинами

5 ц 32 кг – 2 ц 57 кг = 2 ц 75 кг 

14 год 25 хв + 6 год 48 хв = 21 год 14 хв

8 т 125 кг – 2 т 609 кг = 5 т 516 кг

50 км 20 м – 7 км 345 м = 43 км 675 м

_ 5 ц 32 кг

   2 ц 57 кг

   2 ц 75 кг

+ 14 год 25 хв

    6 год 48 хв

   20 год 73 хв

   21 год 13 хв

_ 8 т 125 кг

   2 т 609 кг

   5 т 516 кг

_ 50 км   20 м

    7 км 345 м

   43 км 675 м

Завдання 402

Із подвір'я в одному напрямку одночасно вирушили велосипедист і пішохід. Швидкість велосипедиста 12 км/год, а пішохода — 4 км/год. Яка відстань буде між ними через 1 год? На скільки кілометрів віддалиться велосипедист від пішохода за 2 год? За 3 год?

Розв'язання

1) 12 – 4 = 8 (км) – відстань між пішоходами через 1 год

2) 8 • 2 = 16 (км) – відстань між пішоходами через 2 год

3) 8 • 3 = 24 (км) – відстань між пішоходами через 3 год

 

Завдання 403

_265 |  43 

  258    6

     7 (ост.)

_247 |  34 

  238    7

     9 (ост.)

х 20837

        30

  625110

_59240 |  8    

  56       7405

  _32

    32

      _40

        40

          0

Завдання 404

У магазині першого дня продали 30 м тканини, а другого дня — 50 м. Другого дня отримали на 280 грн більше, ніж першого. Скільки гривень магазин вторгував за тканину кожного дня, якщо ціна тканини однакова?

 Дні 

Ціна

Кількість метрів

Вартість

І

 однакова

30

?

ІІ

50

?, на 280 грн більше

Розв'язання

1) 50  30 = 20 (м) – на стільки більше продали II дня

2) 280 : 20 = 14 (грн) – ціна тканини

3) 14 • 30 = 420 (грн) – вторгував I дня

4) 14 • 50 = 700 (грн) – вторгував II дня

Відповідь: магазин вторгував за тканину першого дня 420 грн, другого дня  700 грн. 

 

Завдання 405 Ділення з остачею

_480 | 62 

 434    7

   46 (ост.)

_192 | 43 

  172   4

    20 (ост)

_240 | 94 

 188     2

   52 (ост.)

Завдання 406 Порядок дій

360 : 6 : 2 • 5 • 4 = 60 : 2 • 5 • 4 = 30 • 5 • 4 = 150 • 4 = 600

75 • 4 : 15 • 80 : 40 = 300 : 15 • 80 : 40 = 20 • 80 : 40 = 1600 : 40 = 40

110 – (50 – 480 : 16) = 110 – (50 – 30) = 110 – 20 = 90

110 – 50 – 480 : 16 = 110 – 50 – 30 = 60 – 30 = 30

 

90 ц – 254 кг = 9000 кг – 254 кг = 8746 кг = 87 ц 46 кг  

2 т – 5 кг = 2000 кг – 5 кг = 1995 кг = 1 т 995 кг

8 ц – 345 кг = 800 кг – 345 кг = 455 кг = 4 ц 55 кг

4 кг – 12 г = 4000 г – 12 г = 3988 г = 3 кг 988 г

8 т – 805 кг = 8000 кг – 805 кг = 7195 кг = 7 т 195 кг

125 ц – 48 кг = 12500 кг – 48 кг = 12452 кг = 124 ц 52 кг

_9000

   254

 8746 (кг)

_2000

      5

 1995 (кг)

_800

  345

  455 (кг)

_4000

     12

  3988 (г)

_8000

   805

 7195 (кг)

_12500

      48

  12452 (кг)

Завдання 408

Довжина провулка 90 м, ширина — 5 м. Провулок заасфальтували, витра­чаючи 2 т асфальту на кожні 50 м2. Скільки витратили тонн асфальту?

Розв'язання

1) 90 • 5 = 450 (м2– площа провулка

2) 450 : 50 = 9 (р.) – у стільки разів більша площа

3) 2 • 9 = 18 (т.)

Відповідь: витратили 18 тонн асфальту. 

 

Завдання 409

Софійка та Мар'янка купували однакові пакетики з бісером. Софійка за свої заплатила 48 грн, а Мар'янка — 80 грн, бо купила на 2 пакетики біль­ше, ніж Софійка. Скільки пакетиків купила кожна дівчинка?

 

Ціна

Кількість пакетів

Вартість

Софійка

 однакова

?

48 грн

Мар'янка

?, на 2 п. більше

80 грн

Розв'язання

1) 8048 = 32 (грн) — на стільки більше заплатила Мар'янка.

2) 32 : 2 = 16 (грн) — ціна пакетика.

3) 48 : 16 = 3 (п.) — купила Софійка.

4) 80 : 16 = 5 (п.) — купила Мар'янка.

Відповідь: магазин вторгував за тканину першого дня 420 грн, другого дня  700 грн. 

 

Завдання 410

Ліля може помити 36 тарілок за 9 хв, а її молодший братик — за 12 хв. За скільки хвилин помиють 35 тарілок сестричка і братик, працюючи разом?

Короткий запис

Сестричка  за 9 хв  36 т.

Братик  за 12 хв  36 т.

Разом  ? хв  35 т.

Розв'язання

1) 36 : 9 = 4 (т.) – може помити сестричка за 1 хв

2) 36 : 12 = 3 (т.) – може помити братик за 1 хв

3) 4 + 3 = 7 (т.) – можуть помити двоє за 1 хв

4) 35 : 7 = 5 (дн.)

Відповідь: за 5 днів вони помиють 35 тарілок, працюючи разом. 

Чи миєш ти вдома посуд? Коли це було востаннє?

 

Завдання 411

Накресли будь–який прямокутник, у якого одна сторона на 2 см довша за іншу.

Завдання 412

(1800 – 400) • 2 = 1400 • 2 = 2800

1800 • 2 – 400 • 2 = 3600 – 800 = 2800

(24000 – 8000) • 4 = 16000 • 4 = 64000

24000 • 4 – 8000 • 4 = 96000 – 32000 = 64000

(300000 – 200000) • 5 = 100000 • 5 = 500000

300000 • 5 – 200000 • 5 = 1500000 – 1000000 = 500000

 

Завдання 413 Рівняння

450 + х = 1200 – 400

450 + х = 800

х = 800 – 450

х = 350

1400 : 7 – х = 140

200 – х = 140

х = 200 – 140

х = 60

Завдання 414

Перед Новим роком на ринок завезли 411 новорічних дерев: ялин, ялиць і сосен. Ялин привезли 5 вантажівок по 27 дерев у кожній, ялиць 98. Скільки сосен завезли на ринок?

Короткий запис

Всього  411 д.

Ялин  ?, 5 в. по 27 д.

Ялиць  98 д.

Сосен  ?

Розв'язання

1) х 27

       5

    135 (д.) – стільки ялин

2) + 98

     135

     233 (д.) – ялин і ялиць разом

3) _ 411

      233

      178 (д.)

Відповідь: на ринок завезли 178 сосен.

Інші завдання дивись тут...