Інші завдання дивись тут...

Завдання 305

Значення виразів у порядку їх зменшення, а під ними відповідні букви. Прочитай назву пісень, які співають на Різдво.

450 : 50 • 20 = 9 • 20 = 180 к 

28 • 3 + 16 = 84 + 16 = 100 о

13 • 7 – 13 = 91 – 13 = 78  л

90 : 5 • 3 = 18  3 = 54 я 

72 : 3 • 2 = 24 • 2 = 48 д

240 : 8 : 5 = 30 : 5 = 6 и

КОЛЯДИ                           

Чи знаєш ти такі пісні?

 

Завдання 306 Письмове множення

х 3554

     27

 24878

 7108 

 95958

х 21096

      38

 168768

 63288 

 801648

х 30862

      26

 185172

 61724 

 802412

Завдання 307

У фруктовниці лежало 18 жовтих слив, які становили 3/4 кількості синіх слив. На скільки менше жовтих слив, ніж синіх, лежало у фруктовниці?

Короткий запис
Жовті  18 сл., 3/4 кількості синіх
Сині  ? сл.
На скільки менше сл.  ?
Розв'язання
1) 18 : 3 • 4 = 24 (сл.) – синіх слив
2) 24 – 18 = 6 (сл.)
Відповідь: у фруктовниці на 6 жовтих слив менше, ніж синіх.
 

Завдання 308 

За схемами склади і розв'яжи задачі.

 

Завдання 309

Підлогу пофарбували 2 рази. Першого разу на кожний квадратний метр витрачали 170 г фарби, а другого разу — 80 г. Скільки всього фарби витра­тили, якщо довжина кімнати 5 м, а ширина — 4 м?

Розв'язання
1) 5 • 4 = 20 (м2– площа підлоги
2) 170  20 = 3400 (г) – першого разу
3) 80  20 = 1600 (г) – другого разу
4) 1600 + 3400 = 5000 (г) = 5 (кг)
Відповідь: витратили 5 кг фарби.
 

Завдання 310

Обчисли значення виразу a • b, якщо a = 2708, b = 65; a = 30601, b = 28.

х 2708

     65

 13540

16248 

176020

х 30601

      28

 244808

 61202 

 856828

Завдання 311

60 т 8 кг > 6008 кг

60 км 8 м = 60008 м

60 ц 8 кг = 6008 кг

60 м 80 см = 6080 см

Завдання 312

Вартість 5 кг огірків така сама, як вартість 3 кг помідорів. Скільки кілограмів помідорів можна купити замість 20 кг огірків?

Розв'язання
1) 20 : 5 = 4 (р.) – у стільки разів більше
2) 3  4 = 12 (кг)
Відповідь: можна купити 12 кг помідорів.

 

Завдання 313 Порядок дій

100000 – 2658 • 34 = 9628 

438300 : 60 + 61695 = 69000

х 2658

     34

 10632

 7974 

90372

_100000

   90372

    9628

_438300 |  60  

 420        7305

 _183

   180

    _300

      300

         0

+  7305

  61695

  69000

Завдання 314

Люда купила за однаковою ціною 7 заколок та 5 гумок для волосся і за все заплатила 96 грн. Скільки гривень коштують заколки?

Розв'язання
1) 7 + 5 = 12 (шт.) – всього заколок і гумок
2) 96 : 12 = 8 (грн) – ціна
3) 8  7 = 56 (грн) – коштують заколки
4) 8  5 = 40 (грн) – коштують гумки
Відповідь: заколки коштують 56 грн, гумки  40 грн.

 

Завдання 315

Маса автомобіля 2 т 740 кг. У пароплав завантажили 18 та­ких автомобілів. Яка маса цього вантажу?

Розв'язання

2 т 740 кг = 2740 кг

2740 • 18 = 49320 (кг)

Відповідь: маса вантажу становить 49 т 320 кг.

 

Завдання 316

7 дм 5 мм • 43 = 705 мм • 43 = 30315 мм = 303 дм 1 см 5 мм           

130 ц 8 кг • 63 = 13008 кг • 63 = 819504 кг = 8195 ц 04 кг

34 ц 76 кг • 58 = 3476 кг • 58 = 201608 кг = 2016 ц 8 кг

18 м 79 см • 16 = 30064 см • 16 = 481024 см = 4810 м 24 см

9 км 568 м • 65 = 9568 м • 65 = 621920 м = 621 км 920 м

12 км 64 м • 37 = 12064 м • 37 = 446368 м = 446 км 368 м

 

Завдання 317

Із двох населених пунктів одночасно назустріч один одному виїхали два трактори. Швидкість першого трактора 500 м/хв, а другого — 600 м/хв. Від­стань між пунктами 11 км. За скільки часу трактори зустрінуться?

Короткий запис

v1 = 500 м/хв, v2 = 600 м/хв

S = 11 км

 ?

Розв'язання
11 км = 11000 м
1) 500 + 600 = 1100 (м/хв) – швидкість зближення
2) 11000 : 1100 = 10 (год)
Відповідь: трактори зустрінуться через 10 годин.

 

Завдання 318

Від джерела одночасно в протилежних напрямках вирушили бабуся й онук. Швидкість бабусі 50 м/хв, а онука — у 2 рази більша. Через скільки хвилин відстань між ними становитиме 900 м?

Короткий запис

v1 = 50 м/хв

v2  ?, у 2 р. більша

S = 11 км

 ?

Розв'язання
1) 50  2 = 100 (м/хв) – швидкість онука
2) 50 + 100 = 150 (м/хв) – швидкість зближення
3) 900 : 150 = 6 (год)
Відповідь: через 6 годин відстань між ними становитиме 900 м.

 

Завдання 319

У місті 100000 жителів. Серед них 1/5 — школярі. У початкових класах навчається 3/10 усіх учнів. 1/6 учнів початкових класів відвідує спортивні секції. Скільки учнів початкових класів відвідують спортивні секції?

Короткий запис

Усіх — 100000 ос.

Школярі  1/5 усіх

У початкових класах  3/10 усіх школярів

У спортивних секціях  1/6 початкових класів

Розв'язання

1) 100000 : 5 = 20000 (ос.) – школярі
2) 20000 : 10 • 3 = 6000 (ос.) – у початкових класах
3) 6000 : 6 = 1000 (ос.) – у спортивних секціях
Відповідь: 1000 учнів початкових класів відвідують спортивні секції.

 

Завдання 320  Якщо місткість 5 склянок дорівнює 1 л, то:

40 склянок — це 8 л

40 л — це 200 склянок

60 склянок — це 12 л

60 л — це 300 склянок

Завдання 321

а) прямих кутів: ABC, DEF 

б) гострих кутів: STE, LPO     

в) тупих кутів: XVR, KMN   

 

Завдання 322  Із дроту завдовжки 1 м зробили квадрат. Яка його площа?

Розв'язання
1) 100 см : 4 = 25 (см) – сторона квадрата
2) 25 • 25 = 625 2)
Відповідь: площа квадрата 625 м2.

 

Завдання 323 

5 км 16 м • 72 = 5016 м • 72 = 361152 м = 361 кг 152 м

7 т 5 кг • 49 = 7005 кг • 49 = 343245 кг = 343 т 245 кг

4 м 179 мм • 56 = 4179 мм • 56 = 234024 мм = 234 м 24 мм

 

Завдання 324

Радик полічив, що влітку минулого року було 69 сонячних днів, що становило 3/4 усіх літніх днів. Решта літніх днів були хмарними. Скільки хмарних днів було минулого літа?

Розв'язання
1) 69 : 3 • 4 = 92 (дн.) – літніх днів
2) 92 – 69 = 23 (дн.) 
Відповідь: минулого року було 23 хмарних дні.

 

Завдання 325, 326

х 534

    27

 3738

1068 

14418

х   534

    207

   3738

1068   

110538

х   534

    308

   4272

1602   

164472

х   463

    417

   3241

   463

1852   

193071

Завдання 327

Уляна й Іван купували однакові олівці. Уляна купила на 2 олівці більше, ніж Іван, і заплатила на 6 грн більше, ніж Іван. Яка ціна олівця?

Розв’язання

6 : 2 = 3 (грн)
Відпоівідь: ціна олівця 3 гривні.

 

Завдання 328

Від мотка дроту відрізали 3/10 його довжини, що становило 15 м. Скільки метрів дроту залишилося в мотку?

Розв'язання
1) 15 : 3 • 10 = 50 (м) – весь дріт
2) 50 – 15 = 35 (м) 
Відповідь: у мотку залишилося 35 метрів дроту.

 

Завдання 329

Довжина сторони рівностороннього п'ятикутника дорівнює довжині сторо­ни квадрата. Периметр п'ятикутника дорівнює 30 дм. Обчисли площу ква­драта.

Розв'язання

1) 30 : 5 = 6 (дм) – сторона квадрата
2) 6 • 6 = 36 (дм2)
Відповідь: площа квадрата 36 дм2.

 

Завдання 330

На продуктові склади Києва завезли соняшникову і кукурудзяну олію в ящиках по 12 пляшок. Соняшникової олії було 1565 ящиків, а кукурудзя­ної — 986. Скільки всього пляшок олії завезли на склади Києва?

Радик записав розв'язання задачі виразом правильно.

1565 • 12 + 986 • 12 = 18780 + 11832 = 30612

Розв'яжи задачу виразом іншим способом.

(1565 + 986) • 12 = 2551 • 12 = 30612

 

Завдання 331 

У скільки разів 1/5 ц менше, ніж 1/5 т?

а) трьома діями;

1/5 ц = 100 кг : 5 = 20 кг

1/5 т = 1000 кг : 5 = 200 кг

200 кг – 20 кг = 180 кг

б) однією дією.

1000 : 5 – 100 : 5 = 200 – 20 = 180 (кг)

Завдання 332

х   432

    375

  2160

 3024

1296   

162000

х   563

    236

   3378

 1689

1126  

132868

х   642

    407

   4494

2568   

261294

Завдання 333

Для обклеювання стін першої кімнати використали 12 рулонів шпа­лер, а другої — 8 таких рулонів. Усього використали 240 м шпалер. Скільки метрів шпалер використали для кожної кімнати окремо?

Розв'язання
1) 12 + 8 = 20 (р.) – всього шпалер
2) 240 : 20 = 12 (м) – в 1 рулоні
3) 12  12 = 144 (м) – для першої кімнати
4) 12  8 = 96 (м) – для другої кімнати
Відповідь: для першої кімнати використали 144 м шпалер, а для другої  96 м.

Інші завдання дивись тут...