Інші завдання дивись тут...

Завдання 360 Іменовані величини

10 км 518 м > 1518 м, бо 10 км 518 м = 10518 м

18 м 45 см = 1845 см

3 год 20 хв < 320 хв, бо 3 год 20 хв = 180 хв + 20 хв = 200 хв

7 т 38 кг < 70 038 кг, бо 7 т 38 кг = 7038 кг

 

Завдання 361 Порядок дій

6000 – 212 • 76 : 4 = 1972

(700 – 182) • 36 : 9 = 2072

х 212

    76

 1272

1484 

16112

_16112 |  4   

 16        4028

   _11

      8

     _32

       32

         0

_6000

  4028

  1972

_700

  182

  518

х 518

    36

 3108

1554 

18648

_18648 |  9   

 180      2072

  _64

    63

    _18

      18

        0

Завдання 362

Електрик купив два мотки кабелю за однаковою ціною. У першому мотку було 30 м кабелю, а в другому — 50 м. За другий моток електрик заплатив на 280 грн більше. Скільки гривень коштує другий моток кабелю?

 

Ціна

Кількість метрів

Вартість

I

Однакова

30

II

50

?, на 280 грн більше

План розв’язування

1) На скільки метрів кабелю більше було в другому мотку, ніж в першому?

50  30 = 20 (м)

2) Скільки гривень коштує один метр кабелю?
280 : 20 = 14 (грн)
3) Скільки гривень коштує другий моток кабелю?
14  50 = 700 (грн) 

Відповідь: другий моток кабелю коштує 700 грн. 

 

Завдання 363

У саду із 20 вишень і черешень зібрали плоди. Черешень зібрали 360 кг, а вишень — 240 кг. Зі скількох черешень і вишень окремо зібрали плоди, якщо з кожного дерева збирали однакову кількість кілограмів?

 

Маса з 1 дерева

Кількість дерев

Зібрали плодів

Вишень

Однакова

?

20

 

360 кг

Черешень

?

240 кг

Розв’язання

1360 + 240 = 600 (кг) – зібрали плодів

2) 600 : 20 = 30 (кг) – з одного дерева
3) 360 : 30 = 12 (д.) – черешень
4) 240 : 30 = 8 (д.) – вишень

Відповідь: плоди зібрали з 12 черешень і 8 вишень. 

 

Завдання 364

Вантажівка подолала відстань між містами А і В за 3 год із швидкістю 40 км/год. На зворотному шляху вантажівка їхала зі швидкістю, більшою на 20 км/год. На скільки менше часу витратила вантажівка на зворотний шлях?

 

Швидкість

Час

Відстань

Прямий

40 км/год

3 год

?

 

Зворотній

?, на 20 км/год більше

?

Розв’язання

140  3 = 120 (км) – проїхали спочатку

2) 40 + 20 = 60 (км/год) – швидкість на зворотній шлях
3) 120 : 60 = 2 (год) – час на зворотній шлях
4)  2 = 1 (год)

Відповідь: на 1 год менше часу витратила вантажівка на зворотній шлях. 

 

Завдання 365  «Магічні» квадрати

 

 80

 60

 160 

 180 

 100 

 20

 40

 140

 120

 


 250 

 300

 290

 320

 280 

 240

 270

 260

 310 

 


 9

 24

 21

 30

 18

 6

 15 

 12 

 27 

 

Завдання 366 Письмове множення

х 3079

     48

 24632

12315 

147792

х 1406

     73

  4218

 9842 

102638

х 1257

    409

 11313

5028  

514113

Завдання 367

Для танцювального колективу купили 30 м жовтої та блакитної стрі­чок за однаковою ціною. За жовту стрічку заплатили 112 грн, а за блакит­ну — 98 грн. Скільки метрів купили окремо жовтої та блакитної стрічок?

 

Ціна

Довжина стрічки

Вартість

Жовта

Однакова

 

?

30 м

 

112 грн

Блакитна

?

98 грн

Розв’язання

1112 + 98 = 210 (грн) – загальна вартість

2) 210 : 30 = 7 (грн) – ціна стрічки
3) 112 : 7 = 16 (м) – купили жовтої стрічки
4) 98 : 7 = 14 (м) – купили блакитної стрічки

Відповідь: купили 16 м жовтої стрічки і 14 м блакитної стрічки. 

_112 |  7 

   7     16

  _42

    42

      0

_98 |  7 

  7    14

 _28

   28

     0

Завдання 368 Порядок дій

7 • 7 + 5 : 9 • 6 : 4 = 9

1) 7 • 7 = 49

2) 49 + 5 = 54

3) 54 : 9 = 6

4) 6 • 6 = 36

5) 36 : 4 = 9

40 : 5 • 3 : 4 • 7 – 35 = 7

1) 40 : 5 = 8

2) 8 • 3 24 

3) 24 : 4 = 6

4) 6 • 7 = 42

5) 42 – 35 = 7

Завдання 369

Маса журавля 8 кг, маса дикої гуски становить 3/4 маси журавля, а маса дикої качки — 1/3 маси гуски. Найменша в Україні пташка корольок у 400 разів легша, ніж дика качка. Яка маса королька?

Короткий запис

Журавель  8 кг

Гуска  ?, 3/4 маси журавля

Качка  ?, 1/3 маси гуски

Корольок  ?, у 400 р. менша, ніж маса качки

Розв'язання

1) 8 : 4 • 3 = 6 (кг) – маса гуски

2) 6 : 3 • 1 = 2 (кг) – маса качки
3) 2 кг = 2000 г
   2000 : 400 = 5 (г) – маса королька

Відповідь: маса королька 5 г.

Яких ще птахів України ти знаєш? Шпак, сорока, лелека, горобець, дятел тощо.

 

Завдання 370, 371 Письмове ділення

_256 |  32 

 256     8

    0

_258 |  43 

  258    6

     0

_216 |  54 

 216    4

     0

_360 |  72 

  360    5

     0

Завдання 372

Мама розлила сік у 20 однакових банок. Яблучного соку було 36 л, а томатного — 24 л. Скільки вийшло банок із яблучним соком і скільки — з томатним?

 

У 1 банці

Кількість банок

Всього літрів

Яблучний

Однакова

 

?

20 б.

 

36

Томатний

?

24

Розв’язання

136 + 24 = 60 (л) – всього соку

2) 60 : 20 = 3 (л) – соку в 1 банці
3) 36 : 3 = 12 (б.) – із яблучним соком
4) 24 : 3 = 8 (б.) – із томатним соком

Відповідь: вийшло 12 банок з яблучним соком і 8 банок з томатним соком.

 

Завдання 373

Із фабрики ялинкових прикрас відправили 40 коробок із скляними виро­бами та 70 коробок із пластиковими. Пластикових прикрас відправили на 240 більше, ніж скляних. Скільки пластикових і скільки скляних прикрас відправили, якщо в усіх коробках була однакова кількість виробів?

 

У 1 коробці

Кількість коробок

Всього прикрас

Скляні

Однакова

 

40

?

Пластикові

70

?, на 240 більше

Розв’язання

170 – 40 = 30 (к.) – на стільки більше з пластиковими прикрасами

2) 240 : 30 = 8 (пр.) – в 1 коробці
3) 8  40 = 320 (пр.) – скляних прикрас
4)  70 = 560 (пр.) – пластикових прикрас

Відповідь: відправили 320 скляних прикрас і 560 пластикових прикрас.

 

Завдання 374

Пішохід іде зі швидкістю 6 км/год. Його швидкість більша чи менша, ніж 1 м/с?

Розв’язання

6 км = 6000 м, 1 год = 60 хв = 360 с

6000 : 360 = 16 (ост. 240) (м/с), тому 6 км/год > 1 м/с

Відповідь: швидкість 6 км/год більша, ніж 1 м/с.

 

Завдання 375

Спортсмен біг по рівній дорозі 2 хв зі швидкістю 180 м/хв, потім З хв зі швидкістю 150 м/хв, а далі йшов угору ще 520 м. На скільки метрів менше спортсмен ішов, ніж біг?

План розв'язування

1) Скільки метрів біг спортсмен зі швидкістю 180 м/хв?

180 • 2 = 360 (м/хв)

2) Скільки метрів біг спортсмен зі швидкістю 150 м/хв?

150 • 3 = 450 (м/хв)

3) Скільки всього метрів біг спортсмен?

360 + 450 = 810 (км)

4) На скільки метрів менше спортсмен йшов, ніж біг?

810 – 520 = 290 (км)

 

Завдання 376 Письмове ділення

_477 |  53 

 477     9

    0

_256 |  64 

  256    4

     0

_828 |  92 

 828     9

    0

Завдання 377 Письмове ділення

_344 |  43 

 344     8

    0

_384 |  64 

  384    6

     0

_252 |  42 

 252     6

    0

_511 |  73 

 511     7

    0

Завдання 378 Письмове множення

В умінні обчислювати вирази виграв Радик.

х   5784

      207

   40488

11568  

1197288

х 2786

    308

 22288

8358   

858088

х 3967

    209

 35703

7934  

829103

Завдання 379

Із двох міст назустріч один одному з однаковими швидкостями вирушили два поїзди. Перший поїзд до зустрічі був у дорозі 3 год, а другий — 5 год. Перший поїзд проїхав на 160 км менше, ніж другий. Яку відстань проїхав кожний поїзд?

 

Швидкість

Час

Відстань

I

Однакова

 

3

?

II

5

?, на 160 менше

Розв’язання

1– 3 = 2 (год) – на стільки довше в дорозі був II поїзд

2) 160 : 2 = 80 (км/год) – швидкість
3) 80  3 = 240 (км) – проїхав I поїзд
4) 80  5 = 400 (км) – проїхав II поїзд

Відповідь: перший поїзд проїхав 240 км, а другий поїзд  400 км.

 

Завдання 380

Ділянку, що має форму квадрата зі стороною 10 м, засадили картоплею. На кожному квадратному метрі посадили 5 картоплин. Скільки всього кар­топлин висадили на цій ділянці?

Розв’язання
1) 10  10 = 100 2– площа ділянки
2) 100  5 = 500 (к.)

Відповідь: на цій ділянці посадили 500 картоплин.

Як називають площу квадрата зі стороною 10 м? Ар.

 

Завдання 381

Ціна самоката 500 грн. У магазині його продали зі знижкою 5/100 від цієї ціни. За скільки гривень продали самокат?

Короткий запис

Самокат  500 грн

Продали  ?, 5/100 від ціни самоката

Розв'язання

1) 500 : 100 • 5 = 25 (грн) – знижка

2) 500 – 25 = 475 (грн)
Відповідь: самокат продали за 475 гривень.

 

Завдання 382

Периметр прямокутника дорівнює 16 см. Які довжини сторін може мати такий прямокутник? (Довжини сторін повинні вимірюватися цілим числом сантиметрів).

Розглянь 4 випадки. У якому випадку площа прямокутника буде най­більшою? 

1) Якщо сторони прямокутника 1 см і 7 см, тоді площа

7 • 1 = 7 (см2)

2) Якщо сторони прямокутника 2 см і 6 см, тоді площа

6 • 2 = 12 (см2)

3) Якщо сторони прямокутника 3 см і 5 см, тоді площа

5 • 3 = 15 (см2)

4) Якщо сторони прямокутника 4 см і 4 см, тоді площа

4 • 4 = 16 (см2)

Відповідь: площа прямокутника буде найбільшою, якщо довжини сторін дорівнюють 4 см. 

 

Завдання 383 Письмове ділення

_324 |  54

 324     6

    0

_175 |  35

 175     5

     0

_504 |  63 

 504     8

    0

_332 |  83 

 332     4

    0

Завдання 384

Із першої ділянки зібрали 8 кошиків цибулі, а з другої — 15 таких кошиків. З першої ділянки цибулі зібрали на 210 кг менше, ніж з другої. Скільки кілограмів цибулі зібрали з кожної ділянки окремо?

 

Маса 1 кошика

Кількість кошиків

Загальна маса

I

Однакова

 

8

?, на 210 кг менше

II

15

?

Розв’язання

115 – 8 = 7 (к.) – на стільки менше зібрали з II ділянки

2) 210 : 7 = 30 (кг) – маса 1 кошика
3) 30  8 = 240 (кг) – з I ділянки
4) 30  15 = 450 (кг) – з II ділянки

Відповідь: з першої ділянки зібрали 240 кг, а з другої ділянки  450 кг.

Інші завдання дивись тут...