Інші завдання дивись тут...

Завдання 568 Усний спосіб множення
123  3 = 100  3 + 20  3 + 3  3 = 300 + 60 + 9 = 369
х 123
     3
  369

Завдання 569 Письмове множення

х 231
     3
  693
х 102
     4
  408
х 111
     9
  999
х 322
     3
  966

Завдання 570

Щоб повернутися на базу до початку снігової бурі, полярник спочатку 6 хв біг зі швидкістю 120 м/хв, а потім 3 хв йшов зі швидкістю 70 м/хв. На якій відстані від бази перебував полярник спочатку?

 

Швидкість

Час

Загальна відстань

Спочатку

120 м/хв

6 хв

?

?


 Потім 70 м/хв 3 хв ?

Розв'язання

1) 120 • 6 = 720 (м) – відстань спочатку пройшов.

2) 70 • 3 = 210 (м) – відстань потім пройшов.

3) 720 + 210 = 930 (м) – уся відстань.

Відповідь: на відстані 930 м перебував полярник від бази.

 

Завдання 571
а) У лісі живе 24 олені, а лосів — у 4 рази менше. Скільки лосів живе в лісі?
Короткий запис

Оленів — 24 тв.

Лосів  ?, у 4 рази менше, ніж оленів

Розв'язання

24 : 4 = 6 (л.)

Відповідь: у лісі живе 6 лосів.
б) У лісі живе 24 олені, що в 4 рази менше, ніж лосів. Скільки лосів живе в лісі?

Короткий запис

Оленів — 24 тв, що в 4 рази менше, ніж лосів

Лосів  ?

Розв'язання

24 • 4 = 96 (л.)

Відповідь: у лісі живе 96 лосів.

 

Завдання 572
Якщо k = 2, тоді  100 : k  3 = 100 : 2  3 = 50  3 = 150
Якщо k = 4, тоді  100 : k  3 = 100 : 4  3 = 25  3 = 75
Якщо k = 10, тоді  100 : k  3 = 100 : 10  3 = 10  3 = 30

 

Завдання 573
Запиши чотирицифрове число, у якому десятків у 7 разів більше, ніж сотень, а тисяч — на 8 менше, ніж одиниць. 1179

 

Завдання 574
Узимку на базі тренувалося 84 лижники. Розглянь кругову діаграму і з’ясуй, яка частина лижників перебувала на базі кожного зимового місяця.
1/4 від 84 — це 84 : 4 = 21 (л.) — лижників тренувалося в грудні.
1/2 від 84 — це 84 : 2 = 42 (л.) — лижників тренувалося у січні.
1/4 від 84 — це 84 : 4 = 21 (л.) — лижників тренувалося в лютому.

 

Завдання 575
х 212
     4
  848
х 323
     3
  969
х 421
     2
  842
х 132
     3
  396

Завдання 576

Ластівка за 2 год пролетіла 100 км. Автомобіль, рухаючись із такою самою швидкістю, був у дорозі 5 год. Яку відстань подолав автомобіль? 

 

Швидкість

Час

Відстань

Ластівка

?, однакова


2 год

100 км

 Автомобіль 5 год ?

Розв'язання

1) 100 : 2 = 50 (км/год) – швидкість.

2) 50 • 5 = 250 (км)

Відповідь: автомобіль подолав 250 км.

• На скільки більшу відстань проїхав автомобіль, ніж пролетіла ластівка?

250 – 100 = 150 (км) – на стільки більшу відстань проїхав автомобіль.

 

Завдання 577
124  2 = 100  2 + 20  2 + 4  2 = 200 + 40 + 8 = 248
203  3 = 200  3 +  3 = 600 + 9 = 609
112  4 = 100  4 + 10  4 + 2  4 = 400 + 40 + 8 = 448
234  2 = 200  2 + 30  2 + 4  2 = 400 + 60 + 8 = 468

 

Завдання 578, 579
х 213
     4
  852
х 242
     3
  726
х 137
     2
  274
х 263
     3
  789
х 172
     4
  688
х 238
     2
  476
Завдання 580
Один велосипедист був у дорозі 5 год, рухаючись зі щвидкістю 15 км/год, а другий стільки само часу їхав зі швидкістю 12 км/год. На скільки кілометрів більше проїхав перший велосипедист, ніж другий?  Запиши розв’язання задачі двома способами.

Розв'язання

1 спосіб

1) 15 • 5 = 75 (км) – проїхав I велосипедист.

2) 12 • 5 = 60 (км) – проїхав II велосипедист.

3)  75 – 60 = 15 (км)

2 спосіб

1) 15 – 12 = 3 (км/год) – на стільки більша швидкість І велосипедиста.

2) 3 • 5 = 15 (км)

Відповідь: на 15 км більше проїхав перший велосипедист.

 

Завдання 581
Периметр рівностороннього трикутника 42 см. Побудуй прямокутник, довжина якого удвічі менша за сторону трикутника, а ширина — на 5 см менша, ніж довжина. Обчисли периметр цього прямокутника.
Короткий запис

Периметр — 42 см

Довжина пр.  ?, у 2 рази менша сторони тр.

Ширина пр. — ?, на 5 см менша довжини пр.

Розв'язання

1) 42 : 3 = 14 (см) – довжина сторони трикутника.

2) 14 : 2 = 7 (см) – довжина прямокутника.

3) 7 – 5 = 2 (см) – ширина прямокутника.

4) (7 + 2) • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника.

 

Завдання 582 
Швидкість руху автобуса 40 км/год, це на 26 км/год більше, ніж швидкість велосипедиста. Яка швидкість велосипедиста?
Короткий запис

Автобуса — 40 км/год, це на 26 км/год більше, ніж велосипедиста

Велосипедиста  ?

Розв'язання

40  26 = 14 (км/год)

Відповідь: швидкість велосипедиста 14 км/год.

 

30 000 – 2085 + 7605 = 35520
118 560 – 17 915 + 8063 = 108708
_ 30000
    2085
  27915
+ 27915
    7605
  35520
_ 118560
    17915
  100645
+ 100645
      8063
   108708
Завдання 584
Каркас прямокутного паралелепіпеда виготовлено з дроту. Обчисли, скільки сантиметрів дроту на нього витратили.
Короткий запис

Довжина — 15 см

Ширина  6 см

Висота  4 см

Периметр  ?

Розв'язання

15 • 4 + 6 • 4 + 4 • 4 = 60 + 24 + 16 = 100 (см)

Відповідь: на каркас витратили 100 см дроту.

 

Завдання 585
х 83
    3
 249
х 174
     2
  348
х 219
     4
  876
х 324
     3
  972
Завдання 586
У 6 більших коробок розклали по 8 еклерів, а в 6 менших — по 5. Поясни, що означає кожний вираз:

8 • 6 = 48 (екл.) – еклерів у більших коробках.

5 • 6 = 30 (екл.) – еклерів у менших коробках.

8 • 6 + 5 • 6 = 78 (екл.) – всього еклерів у коробках.

8 • 6 – 5 • 6 = 18 (екл.) – на стільки більше еклерів у більших коробках.

8 – 5 = 3 (екл.) – на стільки більше еклерів в одній більшій коробці, ніж у менший.

(8 – 5) • 6 = 18 (екл.) – на стільки більше еклерів у 6 більших коробках, ніж у 6 менших.

• Запиши виразом, на скільки більше еклерів у 6 більших коробках, ніж у 6 менших.
(8 – 5) • 6 = 18 (екл.)

 

Завдання 587, 588
х 109
     5
  545
х 115
     4
  460
х 108
     6
  648
х 115
     2
  230
х 203
     4
  812
х 112
     8
  896
Завдання 589 Виправ помилку.
х 116
     6
  696
х 252
     3
  756
х 216
     4
  864
Завдання 590 
Утікаючи з фортеці Людоїда, Хлопчик-мізинчик спочатку 3 год летів на спині лебедя зі швидкістю 60 км/год, після чого 4 год їхав зі швидкістю 15 км/год на спині оленя. У скільки разів більшу відстань він летів, ніж їхав?

 

Швидкість

Час

Відстань

Летів

60 км/год

3 год

?

У скільки разів ?

 Їхав 15 км/год 4 год ?

Розв'язання

1) 60 • 3 = 180 (км) – летів.

2) 15 • 4 = 60 (км) – їхав.

3) 180 : 60 = 3 (р.)

Відповідь: у 3 рази більшу відстань летів, ніж їхав.

 

Завдання 591
Висота найвищої в Україні гори Говерли 2 км 61 м. Проте, щоб піднятися на її вершину, потрібно пройти гірськими стежками на 9 км 180 м більше. Пройшовши від підніжжя гори 3 км 750 м, можна відпочити в колибі, а ще через 2 км 685 м — дістатися до джерела. Яка відстань від джерела до вершини Говерли гірськими стежками?
Короткий запис
Висота  2 км 61 м
Iлях стежками  ?, на 9 км 180 м більше
Iлях до підняжжя  3 км 750 м
Шлях до джерела  2 км 685 м
Весь шлях  ?
+2 км  61 м
  9 км 180 м
 11 км 241 м
+3 км  750 м
  2 км  685 м
  5 км 1435 м
  6 км  435 м
_ 11 км 241 м
    6 км 435 м
    4 км 806 м
Розв'язання
1) 2 км  61 м + 9 км 180 м = 11 км 241 м – шлях гірськими стежками.
2) 3 км 750 мм + 2 км 685 м = 6 км 435 м – шлях від підніжжя до джерела.
3) 11 км 241 м  6 км 435 м = 4 км 806 м
Відповідь: від джерела до вершини Говерли гірськими стежками 4 км 806 м.
Завдання 592

7 ц – 3 кг = 700 кг – 3 кг = 697 кг = 6 ц 97 кг

6 т – 742 кг = 6000 кг – 742 кг = 5258 кг = 5 т 258 кг

8 ц – 305 кг = 800 кг – 305 кг = 495 кг = 4 ц 95 кг

35 т – 898 кг = 35000 кг – 898 кг = 34102 кг = 34 т 102 кг

125 ц – 48 кг = 12500 кг – 48 кг = 12452 кг = 124 ц 52 кг

10 кг – 984 г = 10000 г – 984 г = 9016 кг = 9 т 16 кг

2 т – 5 кг = 2000 кг – 5 кг = 1995 кг = 1 т 995 кг

895 т – 895 ц = 8950 ц – 895 ц = 8055 ц = 805 т 5 ц

 

Завдання 593 Постав дужки так, щоб рівності були істинними.

400 : (50 • 2) – 4 = 400 : 100 – 4 = 4 – 4 0

400 : (8 – 4) : 2 = 400 : 4 : 2 = 200 : 2 = 50

280 – (56 : 8 + 3) = 280 – (7 + 3) = 280 – 10 = 270

500 – 2 • (60 + 40) = 500 – 2 • 100 = 500 – 200 = 300

 

Завдання 594 Із чисел 2, 6, 10, 90 вибери ті, за яких нерівність 360 : b < 60 буде істинною.
Якщо b = 10, тоді 360 : 10 = 36, а 36 < 60
Якщо b = 90, тоді 360 : 90 = 4, а 4 < 60

 

Завдання 595
Перша бригада зібрала 800 кг яблук, друга  у 2 рази менше, ніж перша, третя  у 4 рази менше, ніж друга, а четверта  на 20 кг більше, ніж третя бригада. Скільки кг яблук зібрала четверта бригада?

Короткий запис

I — 800 кг

II  ?, у 2 рази менше, ніж I

III  ?, у 4 рази менше, ніж II

IV  ?, на 20 кг більше, ніж III

Розв'язання

1) 800 : 2 = 400 (кг)  зібрала яблук II бригада.

2) 400 : 4 = 100 (кг)  зібрала яблук III бригада.

3) 100 + 20 = 120 (кг)  зібрала яблук IV бригада.

Відповідь: 120 кг яблук.

 

Завдання 596
х 101
     5
  505
х 204
     3
  612
х 141
     6
  846
х 118
     5
  590
Завдання 597
До гірськолижного курорту потрібно спочатку летіти літаком 2010 км, а потім 4 год їхати потягом зі швидкістю 60 км/год. На скільки більше кілометрів потрібно летіти, ніж їхати?

Короткий запис

Літаком — 2010 км

Потягом  ?, 4 год зі швидкістю 60 км/год

На скільки більше  ?

Розв'язання

1) 60 • 4 = 240 (км) – відстань потрібно їхати.

2) 2010 – 240 = 1770 (км)

Відповідь: на 1770 км більше потрібно летіти, ніж їхати.

Інші завдання дивись тут...